http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 27/09/2023

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Sóc Trăng
27/092023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé:
100N -
200N -
400N -
1TR -
3TR -
10TR -
20TR -
30TR -
ĐB -
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 27/09/2023
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 27/09/2023  
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
Chục Số Đơn vị
5
6
7
8
9
Kết quả xổ số Sóc Trăng
20/092023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé:
100N -
200N -
400N -
1TR -
3TR -
10TR -
20TR -
30TR -
ĐB -
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 20/09/2023
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 20/09/2023  
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
Chục Số Đơn vị
5
6
7
8
9
Kết quả xổ số Sóc Trăng
13/092023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé:
100N -
200N -
400N -
1TR -
3TR -
10TR -
20TR -
30TR -
ĐB -
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 13/09/2023
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 13/09/2023  
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
Chục Số Đơn vị
5
6
7
8
9
Kết quả xổ số Sóc Trăng
06/092023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé:
100N -
200N -
400N -
1TR -
3TR -
10TR -
20TR -
30TR -
ĐB -
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 06/09/2023
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 06/09/2023  
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
Chục Số Đơn vị
5
6
7
8
9
Kết quả xổ số Sóc Trăng
30/082023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé:
100N -
200N -
400N -
1TR -
3TR -
10TR -
20TR -
30TR -
ĐB -
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 30/08/2023
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 30/08/2023  
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
Chục Số Đơn vị
5
6
7
8
9
Kết quả xổ số Sóc Trăng
23/082023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: K4T8
100N
86
200N
793
400N
5480
1559
0147
1TR
4915
3TR
05975
23611
11753
52652
35000
05557
58421
10TR
68813
01260
20TR
50223
30TR
97614
ĐB
229524
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 23/08/2023
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 23/08/2023  
Chục Số Đơn vị
8,0,6 0 0
1,2 1 5,1,3,4
5 2 1,3,4
9,5,1,2 3
1,2 4 7
Chục Số Đơn vị
1,7 5 9,3,2,7
8 6 0
4,5 7 5
8 6,0
5 9 3
Kết quả xổ số Sóc Trăng
16/082023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: K3T8
100N
69
200N
370
400N
3614
7096
2778
1TR
1766
3TR
04302
00160
45832
00093
77299
34141
53512
10TR
26554
28626
20TR
59327
30TR
65052
ĐB
481340
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 16/08/2023
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 16/08/2023  
Chục Số Đơn vị
7,6,4 0 2
4 1 4,2
0,3,1,5 2 6,7
9 3 2
1,5 4 1,0
Chục Số Đơn vị
5 4,2
9,6,2 6 9,6,0
2 7 0,8
7 8
6,9 9 6,3,9

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

55  ( 15 ngày )
78  ( 12 ngày )
39  ( 11 ngày )
92  ( 10 ngày )
69  ( 9 ngày )
51  ( 8 ngày )
54  ( 8 ngày )
14  ( 7 ngày )
33  ( 7 ngày )

Miền Bắc

41  ( 17 ngày )
25  ( 14 ngày )
54  ( 13 ngày )
56  ( 13 ngày )
01  ( 12 ngày )
38  ( 12 ngày )
35  ( 11 ngày )
77  ( 11 ngày )
05  ( 9 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

22  ( 12 ngày )
38  ( 12 ngày )
36  ( 10 ngày )
35  ( 9 ngày )
46  ( 9 ngày )
02  ( 7 ngày )
14  ( 7 ngày )
37  ( 6 ngày )
67  ( 6 ngày )