http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 22/03/2023

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Sóc Trăng
22/032023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: K4T3
100N
93
200N
023
400N
9857
4322
4014
1TR
4213
3TR
13098
48817
38637
03096
99991
03673
18861
10TR
77412
14337
20TR
99101
30TR
19261
ĐB
113420
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 22/03/2023
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 22/03/2023  
Chục Số Đơn vị
2 0 1
9,6,0,6 1 4,3,7,2
2,1 2 3,2,0
9,2,1,7 3 7,7
1 4
Chục Số Đơn vị
5 7
9 6 1,1
5,1,3,3 7 3
9 8
9 3,8,6,1
Kết quả xổ số Sóc Trăng
15/032023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: K3T3
100N
60
200N
216
400N
7316
2508
9036
1TR
9432
3TR
77007
51519
79566
53033
86070
14520
60990
10TR
74935
44651
20TR
92186
30TR
26156
ĐB
916741
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 15/03/2023
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 15/03/2023  
Chục Số Đơn vị
6,7,2,9 0 8,7
5,4 1 6,6,9
3 2 0
3 3 6,2,3,5
4 1
Chục Số Đơn vị
3 5 1,6
1,1,3,6,8,5 6 0,6
0 7 0
0 8 6
1 9 0
Kết quả xổ số Sóc Trăng
08/032023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: K2T3
100N
89
200N
687
400N
4059
0478
7228
1TR
8188
3TR
74527
10867
43170
79005
66974
50972
57308
10TR
84935
09304
20TR
80310
30TR
73595
ĐB
286126
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 08/03/2023
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 08/03/2023  
Chục Số Đơn vị
7,1 0 5,8,4
1 0
7 2 8,7,6
3 5
7,0 4
Chục Số Đơn vị
0,3,9 5 9
2 6 7
8,2,6 7 8,0,4,2
7,2,8,0 8 9,7,8
8,5 9 5
Kết quả xổ số Sóc Trăng
01/032023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: K1T3
100N
52
200N
981
400N
9093
9981
6668
1TR
7286
3TR
81004
29410
38497
64170
69639
60030
21370
10TR
22044
42794
20TR
69451
30TR
32468
ĐB
169898
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 01/03/2023
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 01/03/2023  
Chục Số Đơn vị
1,7,3,7 0 4
8,8,5 1 0
5 2
9 3 9,0
0,4,9 4 4
Chục Số Đơn vị
5 2,1
8 6 8,8
9 7 0,0
6,6,9 8 1,1,6
3 9 3,7,4,8
Kết quả xổ số Sóc Trăng
22/022023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: K4T2
100N
39
200N
513
400N
8108
8183
0642
1TR
9743
3TR
31769
82518
08217
32496
00894
76023
83340
10TR
55263
81493
20TR
51928
30TR
95039
ĐB
770121
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 22/02/2023
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 22/02/2023  
Chục Số Đơn vị
4 0 8
2 1 3,8,7
4 2 3,8,1
1,8,4,2,6,9 3 9,9
9 4 2,3,0
Chục Số Đơn vị
5
9 6 9,3
1 7
0,1,2 8 3
3,6,3 9 6,4,3
Kết quả xổ số Sóc Trăng
15/022023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: K3T2
100N
48
200N
912
400N
9983
0824
6815
1TR
6921
3TR
01735
87839
99104
32032
01676
47141
17675
10TR
72158
25375
20TR
47339
30TR
48089
ĐB
511318
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 15/02/2023
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 15/02/2023  
Chục Số Đơn vị
0 4
2,4 1 2,5,8
1,3 2 4,1
8 3 5,9,2,9
2,0 4 8,1
Chục Số Đơn vị
1,3,7,7 5 8
7 6
7 6,5,5
4,5,1 8 3,9
3,3,8 9
Kết quả xổ số Sóc Trăng
08/022023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: K2T2
100N
54
200N
842
400N
8526
9321
6948
1TR
7512
3TR
79259
63986
83738
18635
11651
14934
06378
10TR
23123
65627
20TR
83000
30TR
88857
ĐB
063393
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 08/02/2023
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 08/02/2023  
Chục Số Đơn vị
0 0 0
2,5 1 2
4,1 2 6,1,3,7
2,9 3 8,5,4
5,3 4 2,8
Chục Số Đơn vị
3 5 4,9,1,7
2,8 6
2,5 7 8
4,3,7 8 6
5 9 3

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

52  ( 16 ngày )
39  ( 12 ngày )
77  ( 11 ngày )
94  ( 10 ngày )
60  ( 8 ngày )
06  ( 7 ngày )
08  ( 7 ngày )
48  ( 7 ngày )
63  ( 7 ngày )

Miền Bắc

53  ( 19 ngày )
71  ( 17 ngày )
14  ( 15 ngày )
73  ( 14 ngày )
30  ( 13 ngày )
66  ( 11 ngày )
25  ( 10 ngày )
55  ( 10 ngày )
80  ( 10 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

36  ( 11 ngày )
20  ( 9 ngày )
65  ( 7 ngày )
23  ( 6 ngày )
33  ( 6 ngày )
89  ( 6 ngày )