http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 03/08/2022

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Sóc Trăng
03/082022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: T8K1
100N
73
200N
820
400N
0085
5728
9408
1TR
0757
3TR
40054
61289
12588
95398
86991
19746
90677
10TR
74321
35390
20TR
23341
30TR
07339
ĐB
301911
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 03/08/2022
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 03/08/2022  
Chục Số Đơn vị
2,9 0 8
9,2,4,1 1 1
2 0,8,1
7 3 9
5 4 6,1
Chục Số Đơn vị
8 5 7,4
4 6
5,7 7 3,7
2,0,8,9 8 5,9,8
8,3 9 8,1,0
Kết quả xổ số Sóc Trăng
27/072022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: T7K4
100N
97
200N
440
400N
9140
4521
6140
1TR
9995
3TR
63870
48520
70046
60166
33470
28525
60127
10TR
15978
42418
20TR
07923
30TR
88661
ĐB
365729
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 27/07/2022
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 27/07/2022  
Chục Số Đơn vị
4,4,4,7,2,7 0
2,6 1 8
2 1,0,5,7,3,9
2 3
4 0,0,0,6
Chục Số Đơn vị
9,2 5
4,6 6 6,1
9,2 7 0,0,8
7,1 8
2 9 7,5
Kết quả xổ số Sóc Trăng
20/072022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: T7K3
100N
03
200N
827
400N
3479
7688
0878
1TR
2642
3TR
10766
53150
57457
01992
50908
07597
74667
10TR
31778
38903
20TR
29779
30TR
45478
ĐB
740647
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 20/07/2022
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 20/07/2022  
Chục Số Đơn vị
5 0 3,8,3
1
4,9 2 7
0,0 3
4 2,7
Chục Số Đơn vị
5 0,7
6 6 6,7
2,5,9,6,4 7 9,8,8,9,8
8,7,0,7,7 8 8
7,7 9 2,7
Kết quả xổ số Sóc Trăng
13/072022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: T7K2
100N
82
200N
731
400N
5867
2716
3876
1TR
1511
3TR
74974
47092
86656
61461
55051
72349
10619
10TR
34268
30997
20TR
99213
30TR
73477
ĐB
203070
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 13/07/2022
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 13/07/2022  
Chục Số Đơn vị
7 0
3,1,6,5 1 6,1,9,3
8,9 2
1 3 1
7 4 9
Chục Số Đơn vị
5 6,1
1,7,5 6 7,1,8
6,9,7 7 6,4,7,0
6 8 2
4,1 9 2,7
Kết quả xổ số Sóc Trăng
06/072022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: T7K1
100N
56
200N
377
400N
8622
4426
9183
1TR
9668
3TR
53057
97416
41431
98147
00395
42537
54510
10TR
26837
77792
20TR
41540
30TR
91730
ĐB
060085
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 06/07/2022
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 06/07/2022  
Chục Số Đơn vị
1,4,3 0
3 1 6,0
2,9 2 2,6
8 3 1,7,7,0
4 7,0
Chục Số Đơn vị
9,8 5 6,7
5,2,1 6 8
7,5,4,3,3 7 7
6 8 3,5
9 5,2
Kết quả xổ số Sóc Trăng
29/062022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: T6K5
100N
14
200N
232
400N
1199
9837
0454
1TR
3388
3TR
51400
78278
66036
97681
13655
47325
26172
10TR
65509
83535
20TR
79437
30TR
86245
ĐB
779318
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 29/06/2022
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 29/06/2022  
Chục Số Đơn vị
0 0 0,9
8 1 4,8
3,7 2 5
3 2,7,6,5,7
1,5 4 5
Chục Số Đơn vị
5,2,3,4 5 4,5
3 6
3,3 7 8,2
8,7,1 8 8,1
9,0 9 9
Kết quả xổ số Sóc Trăng
22/062022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: T6K4
100N
11
200N
853
400N
3428
8250
5573
1TR
8594
3TR
93496
67317
42593
48035
32999
48685
80308
10TR
96949
92810
20TR
19296
30TR
57196
ĐB
793817
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 22/06/2022
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 22/06/2022  
Chục Số Đơn vị
5,1 0 8
1 1 1,7,0,7
2 8
5,7,9 3 5
9 4 9
Chục Số Đơn vị
3,8 5 3,0
9,9,9 6
1,1 7 3
2,0 8 5
9,4 9 4,6,3,9,6,6

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

34  ( 18 ngày )
49  ( 9 ngày )
56  ( 9 ngày )
29  ( 8 ngày )
70  ( 7 ngày )
15  ( 6 ngày )
27  ( 6 ngày )
57  ( 6 ngày )
73  ( 6 ngày )

Miền Bắc

61  ( 14 ngày )
32  ( 9 ngày )
49  ( 9 ngày )
87  ( 9 ngày )
96  ( 9 ngày )
00  ( 8 ngày )
41  ( 8 ngày )
54  ( 8 ngày )
63  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

56  ( 11 ngày )
67  ( 9 ngày )
06  ( 8 ngày )
77  ( 8 ngày )
14  ( 7 ngày )
27  ( 7 ngày )
35  ( 7 ngày )
49  ( 7 ngày )
45  ( 6 ngày )