http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 04/08/2022

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Tây Ninh
04/082022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: 8K1
100N
94
200N
761
400N
1341
1686
3720
1TR
0909
3TR
24169
23340
09447
94780
51297
07119
87300
10TR
86367
10942
20TR
79768
30TR
71433
ĐB
229166
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 04/08/2022
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 04/08/2022  
Chục Số Đơn vị
2,4,8,0 0 9,0
6,4 1 9
4 2 0
3 3 3
9 4 1,0,7,2
Chục Số Đơn vị
5
8,6 6 1,9,7,8,6
4,9,6 7
6 8 6,0
0,6,1 9 4,7
Kết quả xổ số Tây Ninh
28/072022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: 7K4
100N
77
200N
643
400N
3858
7789
7671
1TR
5651
3TR
56483
46183
98961
05063
57511
93777
47290
10TR
58956
53856
20TR
89247
30TR
18725
ĐB
242312
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 28/07/2022
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 28/07/2022  
Chục Số Đơn vị
9 0
7,5,6,1 1 1,2
1 2 5
4,8,8,6 3
4 3,7
Chục Số Đơn vị
2 5 8,1,6,6
5,5 6 1,3
7,7,4 7 7,1,7
5 8 9,3,3
8 9 0
Kết quả xổ số Tây Ninh
21/072022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: 7K3
100N
60
200N
883
400N
4421
9549
9910
1TR
1386
3TR
81689
65853
00239
05056
78148
78014
75568
10TR
41306
62307
20TR
95414
30TR
45127
ĐB
695405
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 21/07/2022
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 21/07/2022  
Chục Số Đơn vị
6,1 0 6,7,5
2 1 0,4,4
2 1,7
8,5 3 9
1,1 4 9,8
Chục Số Đơn vị
0 5 3,6
8,5,0 6 0,8
0,2 7
4,6 8 3,6,9
4,8,3 9
Kết quả xổ số Tây Ninh
14/072022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: 7K2
100N
81
200N
676
400N
5314
4781
1421
1TR
2945
3TR
35324
21930
54272
46439
83031
29948
30049
10TR
97779
85435
20TR
79256
30TR
95016
ĐB
561136
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 14/07/2022
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 14/07/2022  
Chục Số Đơn vị
3 0
8,8,2,3 1 4,6
7 2 1,4
3 0,9,1,5,6
1,2 4 5,8,9
Chục Số Đơn vị
4,3 5 6
7,5,1,3 6
7 6,2,9
4 8 1,1
3,4,7 9
Kết quả xổ số Tây Ninh
07/072022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: 7K1
100N
47
200N
021
400N
1305
5497
4112
1TR
5975
3TR
56102
40317
65688
93827
39972
68220
53943
10TR
32990
10402
20TR
42460
30TR
29504
ĐB
918304
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 07/07/2022
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 07/07/2022  
Chục Số Đơn vị
2,9,6 0 5,2,2,4,4
2 1 2,7
1,0,7,0 2 1,7,0
4 3
0,0 4 7,3
Chục Số Đơn vị
0,7 5
6 0
4,9,1,2 7 5,2
8 8 8
9 7,0
Kết quả xổ số Tây Ninh
30/062022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: 6K5
100N
61
200N
256
400N
8252
0161
0698
1TR
3561
3TR
99329
11516
55191
00836
87615
71387
38088
10TR
83043
86084
20TR
01735
30TR
69605
ĐB
711346
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 30/06/2022
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 30/06/2022  
Chục Số Đơn vị
0 5
6,6,6,9 1 6,5
5 2 9
4 3 6,5
8 4 3,6
Chục Số Đơn vị
1,3,0 5 6,2
5,1,3,4 6 1,1,1
8 7
9,8 8 7,8,4
2 9 8,1
Kết quả xổ số Tây Ninh
23/062022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: 6K4
100N
81
200N
281
400N
2521
7710
6597
1TR
0884
3TR
56232
25329
19744
77090
75837
89766
32091
10TR
27813
14337
20TR
40321
30TR
49401
ĐB
363500
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 23/06/2022
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 23/06/2022  
Chục Số Đơn vị
1,9,0 0 1,0
8,8,2,9,2,0 1 0,3
3 2 1,9,1
1 3 2,7,7
8,4 4 4
Chục Số Đơn vị
5
6 6 6
9,3,3 7
8 1,1,4
2 9 7,0,1

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

34  ( 18 ngày )
49  ( 9 ngày )
56  ( 9 ngày )
29  ( 8 ngày )
70  ( 7 ngày )
15  ( 6 ngày )
27  ( 6 ngày )
57  ( 6 ngày )
73  ( 6 ngày )

Miền Bắc

61  ( 14 ngày )
32  ( 9 ngày )
49  ( 9 ngày )
87  ( 9 ngày )
96  ( 9 ngày )
00  ( 8 ngày )
41  ( 8 ngày )
54  ( 8 ngày )
63  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

56  ( 11 ngày )
67  ( 9 ngày )
06  ( 8 ngày )
77  ( 8 ngày )
14  ( 7 ngày )
27  ( 7 ngày )
35  ( 7 ngày )
49  ( 7 ngày )
45  ( 6 ngày )