http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 08/12/2022

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Tây Ninh
08/122022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: 12K2
100N
09
200N
405
400N
0523
5733
0882
1TR
9574
3TR
90255
76966
33945
91294
31302
81565
31905
10TR
59880
54313
20TR
62527
30TR
39533
ĐB
022800
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 08/12/2022
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 08/12/2022  
Chục Số Đơn vị
8,0 0 9,5,2,5,0
1 3
8,0 2 3,7
2,3,1,3 3 3,3
7,9 4 5
Chục Số Đơn vị
0,5,4,6,0 5 5
6 6 6,5
2 7 4
8 2,0
0 9 4
Kết quả xổ số Tây Ninh
01/122022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: 12K1
100N
74
200N
653
400N
3139
4067
0737
1TR
2980
3TR
70739
52947
11276
86513
64654
57366
34908
10TR
71262
00391
20TR
56354
30TR
55663
ĐB
807836
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 01/12/2022
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 01/12/2022  
Chục Số Đơn vị
8 0 8
9 1 3
6 2
5,1,6 3 9,7,9,6
7,5,5 4 7
Chục Số Đơn vị
5 3,4,4
7,6,3 6 7,6,2,3
6,3,4 7 4,6
0 8 0
3,3 9 1
Kết quả xổ số Tây Ninh
24/112022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: 11K4
100N
66
200N
886
400N
3989
8511
5137
1TR
9206
3TR
35323
40376
49206
60699
30226
49351
29457
10TR
45976
94943
20TR
93105
30TR
11140
ĐB
727526
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 24/11/2022
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 24/11/2022  
Chục Số Đơn vị
4 0 6,6,5
1,5 1 1
2 3,6,6
2,4 3 7
4 3,0
Chục Số Đơn vị
0 5 1,7
6,8,0,7,0,2,7,2 6 6
3,5 7 6,6
8 6,9
8,9 9 9
Kết quả xổ số Tây Ninh
17/112022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: 11K3
100N
65
200N
516
400N
0866
4838
2649
1TR
7673
3TR
95545
76709
52143
92857
71441
52517
62935
10TR
61843
83576
20TR
05014
30TR
56536
ĐB
929130
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 17/11/2022
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 17/11/2022  
Chục Số Đơn vị
3 0 9
4 1 6,7,4
2
7,4,4 3 8,5,6,0
1 4 9,5,3,1,3
Chục Số Đơn vị
6,4,3 5 7
1,6,7,3 6 5,6
5,1 7 3,6
3 8
4,0 9
Kết quả xổ số Tây Ninh
10/112022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: 11K2
100N
98
200N
524
400N
8145
4473
1643
1TR
5518
3TR
72680
66756
14634
12990
13616
65104
61689
10TR
17528
39035
20TR
12678
30TR
10321
ĐB
978402
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 10/11/2022
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 10/11/2022  
Chục Số Đơn vị
8,9 0 4,2
2 1 8,6
0 2 4,8,1
7,4 3 4,5
2,3,0 4 5,3
Chục Số Đơn vị
4,3 5 6
5,1 6
7 3,8
9,1,2,7 8 0,9
8 9 8,0
Kết quả xổ số Tây Ninh
03/112022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: 11K1
100N
72
200N
196
400N
6360
9243
1064
1TR
3944
3TR
24595
97273
51546
25648
11951
13206
03823
10TR
28127
79133
20TR
80688
30TR
17112
ĐB
862273
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 03/11/2022
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 03/11/2022  
Chục Số Đơn vị
6 0 6
5 1 2
7,1 2 3,7
4,7,2,3,7 3 3
6,4 4 3,4,6,8
Chục Số Đơn vị
9 5 1
9,4,0 6 0,4
2 7 2,3,3
4,8 8 8
9 6,5
Kết quả xổ số Tây Ninh
27/102022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: 10K4
100N
47
200N
506
400N
4110
0445
2689
1TR
9500
3TR
95300
96338
18609
93910
03916
81885
26174
10TR
18990
61995
20TR
73274
30TR
53302
ĐB
613199
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 27/10/2022
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 27/10/2022  
Chục Số Đơn vị
1,0,0,1,9 0 6,0,0,9,2
1 0,0,6
0 2
3 8
7,7 4 7,5
Chục Số Đơn vị
4,8,9 5
0,1 6
4 7 4,4
3 8 9,5
8,0,9 9 0,5,9

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

93  ( 11 ngày )
90  ( 9 ngày )
60  ( 8 ngày )
81  ( 8 ngày )
32  ( 7 ngày )
34  ( 7 ngày )
78  ( 7 ngày )
14  ( 6 ngày )
61  ( 6 ngày )

Miền Bắc

14  ( 14 ngày )
29  ( 14 ngày )
50  ( 13 ngày )
97  ( 12 ngày )
08  ( 11 ngày )
48  ( 10 ngày )
75  ( 10 ngày )
19  ( 9 ngày )
13  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

85  ( 17 ngày )
83  ( 11 ngày )
92  ( 9 ngày )
13  ( 8 ngày )
14  ( 7 ngày )
30  ( 7 ngày )
31  ( 7 ngày )
37  ( 7 ngày )
59  ( 7 ngày )