http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 16/05/2024

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Tây Ninh
16/052024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: 5K3
100N
54
200N
901
400N
7658
5991
7677
1TR
6421
3TR
41996
70073
65116
07819
88987
22731
77722
10TR
82113
81726
20TR
92730
30TR
15283
ĐB
627275
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 16/05/2024
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 16/05/2024  
Chục Số Đơn vị
3 0 1
0,9,2,3 1 6,9,3
2 2 1,2,6
7,1,8 3 1,0
5 4
Chục Số Đơn vị
7 5 4,8
9,1,2 6
7,8 7 7,3,5
5 8 7,3
1 9 1,6
Kết quả xổ số Tây Ninh
09/052024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: 5K2
100N
62
200N
305
400N
9233
6681
6508
1TR
7808
3TR
71773
13945
46503
45694
89312
34515
88910
10TR
99316
68813
20TR
49941
30TR
77216
ĐB
737385
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 09/05/2024
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 09/05/2024  
Chục Số Đơn vị
1 0 5,8,8,3
8,4 1 2,5,0,6,3,6
6,1 2
3,7,0,1 3 3
9 4 5,1
Chục Số Đơn vị
0,4,1,8 5
1,1 6 2
7 3
0,0 8 1,5
9 4
Kết quả xổ số Tây Ninh
02/052024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: 5K1
100N
90
200N
048
400N
2692
9882
0523
1TR
2298
3TR
16124
76301
13902
46254
51079
11020
49200
10TR
46013
54945
20TR
82093
30TR
91469
ĐB
459151
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 02/05/2024
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 02/05/2024  
Chục Số Đơn vị
9,2,0 0 1,2,0
0,5 1 3
9,8,0 2 3,4,0
2,1,9 3
2,5 4 8,5
Chục Số Đơn vị
4 5 4,1
6 9
7 9
4,9 8 2
7,6 9 0,2,8,3
Kết quả xổ số Tây Ninh
25/042024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: 4K4
100N
75
200N
080
400N
2748
4646
0861
1TR
6719
3TR
10396
31724
39329
18240
91204
99859
47458
10TR
63737
60896
20TR
00661
30TR
02658
ĐB
766312
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 25/04/2024
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 25/04/2024  
Chục Số Đơn vị
8,4 0 4
6,6 1 9,2
1 2 4,9
3 7
2,0 4 8,6,0
Chục Số Đơn vị
7 5 9,8,8
4,9,9 6 1,1
3 7 5
4,5,5 8 0
1,2,5 9 6,6
Kết quả xổ số Tây Ninh
18/042024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: 4K3
100N
48
200N
988
400N
9531
9509
5632
1TR
2116
3TR
94284
82524
78289
51188
12652
83556
25800
10TR
57263
99978
20TR
68799
30TR
59420
ĐB
775821
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 18/04/2024
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 18/04/2024  
Chục Số Đơn vị
0,2 0 9,0
3,2 1 6
3,5 2 4,0,1
6 3 1,2
8,2 4 8
Chục Số Đơn vị
5 2,6
1,5 6 3
7 8
4,8,8,7 8 8,4,9,8
0,8,9 9 9
Kết quả xổ số Tây Ninh
11/042024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: 4K2
100N
41
200N
673
400N
8907
2361
3430
1TR
9415
3TR
87166
66017
76128
33577
57596
41936
77316
10TR
78394
52178
20TR
38917
30TR
54600
ĐB
281284
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 11/04/2024
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 11/04/2024  
Chục Số Đơn vị
3,0 0 7,0
4,6 1 5,7,6,7
2 8
7 3 0,6
9,8 4 1
Chục Số Đơn vị
1 5
6,9,3,1 6 1,6
0,1,7,1 7 3,7,8
2,7 8 4
9 6,4
Kết quả xổ số Tây Ninh
04/042024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: 4K1
100N
78
200N
055
400N
6342
9634
1151
1TR
9195
3TR
86420
45945
09929
29661
96917
73192
98851
10TR
04512
21592
20TR
78501
30TR
93653
ĐB
503415
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 04/04/2024
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 04/04/2024  
Chục Số Đơn vị
2 0 1
5,6,5,0 1 7,2,5
4,9,1,9 2 0,9
5 3 4
3 4 2,5
Chục Số Đơn vị
5,9,4,1 5 5,1,1,3
6 1
1 7 8
7 8
2 9 5,2,2

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

76  ( 20 ngày )
51  ( 18 ngày )
40  ( 13 ngày )
27  ( 11 ngày )
17  ( 8 ngày )
74  ( 8 ngày )
90  ( 7 ngày )
04  ( 6 ngày )
06  ( 6 ngày )

Miền Bắc

84  ( 12 ngày )
01  ( 11 ngày )
56  ( 11 ngày )
73  ( 11 ngày )
15  ( 10 ngày )
55  ( 10 ngày )
46  ( 9 ngày )
79  ( 9 ngày )
57  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

21  ( 11 ngày )
81  ( 11 ngày )
28  ( 10 ngày )
30  ( 8 ngày )
40  ( 8 ngày )
19  ( 7 ngày )
98  ( 7 ngày )
34  ( 6 ngày )
35  ( 6 ngày )