http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 04/06/2023

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc

Xổ số điện toán - Ngày: 04/06/2023

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Chủ Nhật ngày 04/06/2023
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Chủ Nhật ngày 04/06/2023
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Thái Bình
04/062023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: XSMB
ĐB
04408
G.Nhất
98155
G.Nhì
29784
89293
G.Ba
39341
14393
11089
61352
00867
38422
G.Tư
2710
2069
7376
8015
G.Năm
2800
3282
3775
0197
7450
6606
G.Sáu
870
440
693
G.Bảy
64
73
67
90
Xem bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 04/06/2023
Bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 04/06/2023  
Chục Số Đơn vị
9,7,4,0,5,1 0 0,6,8
4 1 0,5
8,5,2 2 2
7,9,9,9 3
6,8 4 0,1
Chục Số Đơn vị
7,1,5 5 0,2,5
0,7 6 4,7,9,7
6,9,6 7 3,0,5,6
0 8 2,9,4
6,8 9 0,3,7,3,3

Xổ số điện toán - Ngày: 28/05/2023

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Chủ Nhật ngày 28/05/2023
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Chủ Nhật ngày 28/05/2023
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Thái Bình
28/052023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: XSMB
ĐB
79459
G.Nhất
32985
G.Nhì
36739
28089
G.Ba
00824
84828
31874
10126
29991
97383
G.Tư
9781
9537
5387
9377
G.Năm
7327
8876
8618
0448
3320
6967
G.Sáu
972
313
256
G.Bảy
71
50
32
80
Xem bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 28/05/2023
Bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 28/05/2023  
Chục Số Đơn vị
5,8,2 0
7,8,9 1 3,8
3,7 2 7,0,4,8,6
1,8 3 2,7,9
2,7 4 8
Chục Số Đơn vị
8 5 0,6,9
5,7,2 6 7
2,6,3,8,7 7 1,2,6,7,4
1,4,2 8 0,1,7,3,9,5
3,8,5 9 1

Xổ số điện toán - Ngày: 21/05/2023

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Chủ Nhật ngày 21/05/2023
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Chủ Nhật ngày 21/05/2023
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Thái Bình
21/052023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: XSMB
ĐB
45297
G.Nhất
72064
G.Nhì
86140
42405
G.Ba
12766
10977
02349
28754
38605
04496
G.Tư
2441
4197
6793
6975
G.Năm
2742
8421
5142
4290
9043
7521
G.Sáu
733
013
729
G.Bảy
39
70
76
50
Xem bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 21/05/2023
Bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 21/05/2023  
Chục Số Đơn vị
7,5,9,4 0 5,5
2,2,4 1 3
4,4 2 9,1,1
3,1,4,9 3 9,3
5,6 4 2,2,3,1,9,0
Chục Số Đơn vị
7,0,0 5 0,4
7,6,9 6 6,4
9,7,9 7 0,6,5,7
8
3,2,4 9 0,7,3,6,7

Xổ số điện toán - Ngày: 14/05/2023

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Chủ Nhật ngày 14/05/2023
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Chủ Nhật ngày 14/05/2023
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Thái Bình
14/052023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: XSMB
ĐB
67753
G.Nhất
19470
G.Nhì
84443
50523
G.Ba
48507
10048
72799
01556
83623
77648
G.Tư
4096
6164
8307
8743
G.Năm
6036
2853
0517
5167
2679
3096
G.Sáu
454
812
208
G.Bảy
76
52
85
51
Xem bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 14/05/2023
Bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 14/05/2023  
Chục Số Đơn vị
7 0 8,7,7
5 1 2,7
5,1 2 3,3
5,4,2,4,2,5 3 6
5,6 4 3,8,8,3
Chục Số Đơn vị
8 5 2,1,4,3,6,3
7,3,9,9,5 6 7,4
1,6,0,0 7 6,9,0
0,4,4 8 5
7,9 9 6,6,9

Xổ số điện toán - Ngày: 07/05/2023

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Chủ Nhật ngày 07/05/2023
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Chủ Nhật ngày 07/05/2023
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Thái Bình
07/052023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: XSMB
ĐB
88060
G.Nhất
04143
G.Nhì
28610
84265
G.Ba
13198
37540
14699
88940
74267
27235
G.Tư
3713
8736
2531
9024
G.Năm
3384
1936
9737
4003
8660
1216
G.Sáu
887
368
121
G.Bảy
95
86
64
42
Xem bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 07/05/2023
Bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 07/05/2023  
Chục Số Đơn vị
6,4,4,1,6 0 3
2,3 1 6,3,0
4 2 1,4
0,1,4 3 6,7,6,1,5
6,8,2 4 2,0,0,3
Chục Số Đơn vị
9,3,6 5
8,3,1,3 6 4,8,0,7,5,0
8,3,6 7
6,9 8 6,7,4
9 9 5,8,9

Xổ số điện toán - Ngày: 30/04/2023

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Chủ Nhật ngày 30/04/2023
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Chủ Nhật ngày 30/04/2023
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Thái Bình
30/042023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: XSMB
ĐB
90819
G.Nhất
14462
G.Nhì
46938
76537
G.Ba
64883
87706
17676
03683
13446
65386
G.Tư
6589
1038
8701
2478
G.Năm
2368
5706
7865
8484
1913
5540
G.Sáu
027
311
663
G.Bảy
50
70
88
22
Xem bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 30/04/2023
Bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 30/04/2023  
Chục Số Đơn vị
5,7,4 0 6,1,6
1,0 1 1,3,9
2,6 2 2,7
6,1,8,8 3 8,8,7
8 4 0,6
Chục Số Đơn vị
6 5 0
0,0,7,4,8 6 3,8,5,2
2,3 7 0,8,6
8,6,3,7,3 8 8,4,9,3,3,6
8,1 9

Xổ số điện toán - Ngày: 23/04/2023

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Chủ Nhật ngày 23/04/2023
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Chủ Nhật ngày 23/04/2023
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Thái Bình
23/042023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: XSMB
ĐB
71679
G.Nhất
11948
G.Nhì
89314
26195
G.Ba
31992
01338
97876
72042
28863
33582
G.Tư
6431
1496
3962
2888
G.Năm
4428
9325
3137
9739
8915
0551
G.Sáu
388
551
461
G.Bảy
06
16
53
35
Xem bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 23/04/2023
Bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 23/04/2023  
Chục Số Đơn vị
0 6
5,6,5,3 1 6,5,4
6,9,4,8 2 8,5
5,6 3 5,7,9,1,8
1 4 2,8
Chục Số Đơn vị
3,2,1,9 5 3,1,1
0,1,9,7 6 1,2,3
3 7 6,9
8,2,8,3,4 8 8,8,2
3,7 9 6,2,5

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

31  ( 19 ngày )
67  ( 16 ngày )
83  ( 13 ngày )
84  ( 12 ngày )
28  ( 10 ngày )
87  ( 9 ngày )
41  ( 7 ngày )
50  ( 7 ngày )
81  ( 7 ngày )

Miền Bắc

09  ( 14 ngày )
14  ( 14 ngày )
03  ( 10 ngày )
47  ( 10 ngày )
86  ( 10 ngày )
01  ( 9 ngày )
11  ( 9 ngày )
31  ( 9 ngày )
32  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

45  ( 12 ngày )
21  ( 11 ngày )
26  ( 11 ngày )
19  ( 10 ngày )
53  ( 9 ngày )
10  ( 7 ngày )
13  ( 7 ngày )
55  ( 7 ngày )
67  ( 7 ngày )