http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 07/08/2022

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc

Xổ số điện toán - Ngày: 07/08/2022

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Chủ Nhật ngày 07/08/2022
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Chủ Nhật ngày 07/08/2022
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Thái Bình
07/082022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: XSMB
ĐB
80395
G.Nhất
00604
G.Nhì
25509
78144
G.Ba
59383
34164
25193
99102
86355
12585
G.Tư
8759
8509
1662
6999
G.Năm
8566
5673
2593
7055
8534
2576
G.Sáu
870
598
708
G.Bảy
15
08
89
57
Xem bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 07/08/2022
Bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 07/08/2022  
Chục Số Đơn vị
7 0 8,8,9,2,9,4
1 5
6,0 2
7,9,8,9 3 4
3,6,4,0 4 4
Chục Số Đơn vị
1,5,5,8,9 5 7,5,9,5
6,7 6 6,2,4
5 7 0,3,6
0,9,0 8 9,3,5
8,5,0,9,0 9 8,3,9,3,5

Xổ số điện toán - Ngày: 31/07/2022

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Chủ Nhật ngày 31/07/2022
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Chủ Nhật ngày 31/07/2022
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Thái Bình
31/072022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: XSMB
ĐB
50267
G.Nhất
02643
G.Nhì
88354
35612
G.Ba
11215
84841
92400
56864
37463
00835
G.Tư
7282
2781
4459
3005
G.Năm
3579
4673
8227
3177
8253
7338
G.Sáu
400
582
515
G.Bảy
07
94
69
52
Xem bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 31/07/2022
Bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 31/07/2022  
Chục Số Đơn vị
0,0 0 7,0,5,0
8,4 1 5,5,2
5,8,8,1 2 7
7,5,6,4 3 8,5
9,6,5 4 1,3
Chục Số Đơn vị
1,0,1,3 5 2,3,9,4
6 9,4,3,7
0,2,7,6 7 9,3,7
3 8 2,2,1
6,7,5 9 4

Xổ số điện toán - Ngày: 24/07/2022

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Chủ Nhật ngày 24/07/2022
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Chủ Nhật ngày 24/07/2022
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Thái Bình
24/072022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: XSMB
ĐB
22857
G.Nhất
51386
G.Nhì
77335
30735
G.Ba
18856
99500
39036
66458
33795
33105
G.Tư
8872
2380
7349
9457
G.Năm
9494
0203
6282
6285
0787
8796
G.Sáu
915
933
632
G.Bảy
00
64
28
01
Xem bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 24/07/2022
Bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 24/07/2022  
Chục Số Đơn vị
0,8,0 0 0,1,3,0,5
0 1 5
3,8,7 2 8
3,0 3 3,2,6,5,5
6,9 4 9
Chục Số Đơn vị
1,8,9,0,3,3 5 7,6,8,7
9,5,3,8 6 4
8,5,5 7 2
2,5 8 2,5,7,0,6
4 9 4,6,5

Xổ số điện toán - Ngày: 17/07/2022

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Chủ Nhật ngày 17/07/2022
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Chủ Nhật ngày 17/07/2022
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Thái Bình
17/072022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: XSMB
ĐB
66327
G.Nhất
20157
G.Nhì
03078
20001
G.Ba
22771
88156
52404
55038
43610
12392
G.Tư
1519
2533
8023
6421
G.Năm
4871
4766
9593
2960
7430
5438
G.Sáu
675
358
168
G.Bảy
24
34
89
90
Xem bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 17/07/2022
Bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 17/07/2022  
Chục Số Đơn vị
9,6,3,1 0 4,1
7,2,7,0 1 9,0
9 2 4,3,1,7
9,3,2 3 4,0,8,3,8
2,3,0 4
Chục Số Đơn vị
7 5 8,6,7
6,5 6 8,6,0
5,2 7 5,1,1,8
5,6,3,3,7 8 9
8,1 9 0,3,2

Xổ số điện toán - Ngày: 10/07/2022

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Chủ Nhật ngày 10/07/2022
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Chủ Nhật ngày 10/07/2022
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Thái Bình
10/072022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: XSMB
ĐB
17772
G.Nhất
24964
G.Nhì
13999
53713
G.Ba
83952
29120
46779
41277
87840
86918
G.Tư
6112
9745
8719
9841
G.Năm
8617
7767
9271
1429
1237
4906
G.Sáu
395
891
855
G.Bảy
25
83
15
17
Xem bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 10/07/2022
Bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 10/07/2022  
Chục Số Đơn vị
2,4 0 6
9,7,4 1 5,7,7,2,9,8,3
1,5,7 2 5,9,0
8,1 3 7
6 4 5,1,0
Chục Số Đơn vị
2,1,9,5,4 5 5,2
0 6 7,4
1,1,6,3,7 7 1,9,7,2
1 8 3
2,1,7,9 9 5,1,9

Xổ số điện toán - Ngày: 03/07/2022

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Chủ Nhật ngày 03/07/2022
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Chủ Nhật ngày 03/07/2022
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Thái Bình
03/072022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: XSMB
ĐB
86690
G.Nhất
00944
G.Nhì
08354
56997
G.Ba
37618
26670
35119
32760
52753
06126
G.Tư
5496
7992
9661
7956
G.Năm
5000
7140
6545
0912
6326
8136
G.Sáu
400
632
125
G.Bảy
91
05
33
73
Xem bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 03/07/2022
Bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 03/07/2022  
Chục Số Đơn vị
0,0,4,7,6,9 0 5,0,0
9,6 1 2,8,9
3,1,9 2 5,6,6
3,7,5 3 3,2,6
5,4 4 0,5,4
Chục Số Đơn vị
0,2,4 5 6,3,4
2,3,9,5,2 6 1,0
9 7 3,0
1 8
1 9 1,6,2,7,0

Xổ số điện toán - Ngày: 26/06/2022

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Chủ Nhật ngày 26/06/2022
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Chủ Nhật ngày 26/06/2022
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Thái Bình
26/062022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: XSMB
ĐB
46970
G.Nhất
31422
G.Nhì
86547
33892
G.Ba
45364
70684
81736
25612
16840
89376
G.Tư
1695
0357
5666
7833
G.Năm
5090
6852
6342
8564
4633
3809
G.Sáu
891
253
016
G.Bảy
12
38
96
19
Xem bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 26/06/2022
Bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 26/06/2022  
Chục Số Đơn vị
9,4,7 0 9
9 1 2,9,6,2
1,5,4,1,9,2 2 2
5,3,3 3 8,3,3,6
6,6,8 4 2,0,7
Chục Số Đơn vị
9 5 3,2,7
9,1,6,3,7 6 4,6,4
5,4 7 6,0
3 8 4
1,0 9 6,1,0,5,2

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

34  ( 18 ngày )
49  ( 9 ngày )
56  ( 9 ngày )
29  ( 8 ngày )
70  ( 7 ngày )
15  ( 6 ngày )
27  ( 6 ngày )
57  ( 6 ngày )
73  ( 6 ngày )

Miền Bắc

61  ( 14 ngày )
32  ( 9 ngày )
49  ( 9 ngày )
87  ( 9 ngày )
96  ( 9 ngày )
00  ( 8 ngày )
41  ( 8 ngày )
54  ( 8 ngày )
63  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

56  ( 11 ngày )
67  ( 9 ngày )
06  ( 8 ngày )
77  ( 8 ngày )
14  ( 7 ngày )
27  ( 7 ngày )
35  ( 7 ngày )
49  ( 7 ngày )
45  ( 6 ngày )