http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 05/12/2022

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Thừa T. Huế
05/122022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: STTH
100N
08
250N
152
500N
2776
7453
9706
1TR
0102
2,5TR
06647
40696
36115
46657
47526
78749
60396
5TR
86226
11971
10TR
70371
40TR
10643
ĐB
338743
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 05/12/2022
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 05/12/2022  
Chục Số Đơn vị
0 8,6,2
7,7 1 5
5,0 2 6,6
5,4,4 3
4 7,9,3,3
Chục Số Đơn vị
1 5 2,3,7
7,0,9,2,9,2 6
4,5 7 6,1,1
0 8
4 9 6,6
Kết quả xổ số Thừa T. Huế
28/112022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: STTH
100N
66
250N
684
500N
5047
0828
5677
1TR
3763
2,5TR
02046
21974
45184
03211
30021
99142
49061
5TR
73030
32643
10TR
55154
40TR
61376
ĐB
771033
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 28/11/2022
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 28/11/2022  
Chục Số Đơn vị
3 0
1,2,6 1 1
4 2 8,1
6,4,3 3 0,3
8,7,8,5 4 7,6,2,3
Chục Số Đơn vị
5 4
6,4,7 6 6,3,1
4,7 7 7,4,6
2 8 4,4
9
Kết quả xổ số Thừa T. Huế
21/112022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: STTH
100N
53
250N
136
500N
5090
9838
3011
1TR
0358
2,5TR
63159
22647
11585
17520
32885
49064
93840
5TR
92820
03400
10TR
24105
40TR
75694
ĐB
079141
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 21/11/2022
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 21/11/2022  
Chục Số Đơn vị
9,2,4,2,0 0 0,5
1,4 1 1
2 0,0
5 3 6,8
6,9 4 7,0,1
Chục Số Đơn vị
8,8,0 5 3,8,9
3 6 4
4 7
3,5 8 5,5
5 9 0,4
Kết quả xổ số Thừa T. Huế
14/112022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: STTH
100N
18
250N
801
500N
7569
5629
0448
1TR
8180
2,5TR
49183
34667
48371
30306
60120
38104
19207
5TR
88895
51652
10TR
74618
40TR
50207
ĐB
071817
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 14/11/2022
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 14/11/2022  
Chục Số Đơn vị
8,2 0 1,6,4,7,7
0,7 1 8,8,7
5 2 9,0
8 3
0 4 8
Chục Số Đơn vị
9 5 2
0 6 9,7
6,0,0,1 7 1
1,4,1 8 0,3
6,2 9 5
Kết quả xổ số Thừa T. Huế
07/112022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: STTH
100N
32
250N
135
500N
6297
3151
9672
1TR
0041
2,5TR
64626
01260
65255
18021
42499
93762
43655
5TR
94640
37834
10TR
27972
40TR
03101
ĐB
307809
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 07/11/2022
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 07/11/2022  
Chục Số Đơn vị
6,4 0 1,9
5,4,2,0 1
3,7,6,7 2 6,1
3 2,5,4
3 4 1,0
Chục Số Đơn vị
3,5,5 5 1,5,5
2 6 0,2
9 7 2,2
8
9,0 9 7,9
Kết quả xổ số Thừa T. Huế
31/102022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: STTH
100N
59
250N
808
500N
0410
3313
2453
1TR
7360
2,5TR
61217
90747
34245
58683
06155
67239
16741
5TR
28852
56385
10TR
52636
40TR
20960
ĐB
268682
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 31/10/2022
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 31/10/2022  
Chục Số Đơn vị
1,6,6 0 8
4 1 0,3,7
5,8 2
1,5,8 3 9,6
4 7,5,1
Chục Số Đơn vị
4,5,8 5 9,3,5,2
3 6 0,0
1,4 7
0 8 3,5,2
5,3 9
Kết quả xổ số Thừa T. Huế
24/102022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: STTH
100N
80
250N
378
500N
3441
1602
8071
1TR
8756
2,5TR
12633
22267
65292
11167
07586
10000
87806
5TR
57510
91767
10TR
62470
40TR
81930
ĐB
358287
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 24/10/2022
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 24/10/2022  
Chục Số Đơn vị
8,0,1,7,3 0 2,0,6
4,7 1 0
0,9 2
3 3 3,0
4 1
Chục Số Đơn vị
5 6
5,8,0 6 7,7,7
6,6,6,8 7 8,1,0
7 8 0,6,7
9 2

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

93  ( 11 ngày )
90  ( 9 ngày )
60  ( 8 ngày )
81  ( 8 ngày )
32  ( 7 ngày )
34  ( 7 ngày )
78  ( 7 ngày )
14  ( 6 ngày )
61  ( 6 ngày )

Miền Bắc

14  ( 14 ngày )
29  ( 14 ngày )
50  ( 13 ngày )
97  ( 12 ngày )
08  ( 11 ngày )
48  ( 10 ngày )
75  ( 10 ngày )
19  ( 9 ngày )
13  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

85  ( 17 ngày )
83  ( 11 ngày )
92  ( 9 ngày )
13  ( 8 ngày )
14  ( 7 ngày )
30  ( 7 ngày )
31  ( 7 ngày )
37  ( 7 ngày )
59  ( 7 ngày )