http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 08/08/2022

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Thừa T. Huế
08/082022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: STTH
100N
25
250N
499
500N
7561
4686
7830
1TR
6453
2,5TR
12417
61544
43717
05446
48738
23578
40537
5TR
90791
02052
10TR
98266
40TR
74551
ĐB
552158
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 08/08/2022
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 08/08/2022  
Chục Số Đơn vị
3 0
6,9,5 1 7,7
5 2 5
5 3 0,8,7
4 4 4,6
Chục Số Đơn vị
2 5 3,2,1,8
8,4,6 6 1,6
1,1,3 7 8
3,7,5 8 6
9 9 9,1
Kết quả xổ số Thừa T. Huế
01/082022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: STTH
100N
51
250N
149
500N
4957
5451
2330
1TR
8095
2,5TR
78139
84462
94455
48619
78807
15529
67664
5TR
97497
62694
10TR
67713
40TR
61520
ĐB
985387
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 01/08/2022
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 01/08/2022  
Chục Số Đơn vị
3,2 0 7
5,5 1 9,3
6 2 9,0
1 3 0,9
6,9 4 9
Chục Số Đơn vị
9,5 5 1,7,1,5
6 2,4
5,0,9,8 7
8 7
4,3,1,2 9 5,7,4
Kết quả xổ số Thừa T. Huế
25/072022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: STTH
100N
49
250N
154
500N
7982
3451
1364
1TR
3577
2,5TR
34930
16580
54125
54617
78631
85500
34420
5TR
98256
51905
10TR
94551
40TR
37221
ĐB
766696
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 25/07/2022
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 25/07/2022  
Chục Số Đơn vị
3,8,0,2 0 0,5
5,3,5,2 1 7
8 2 5,0,1
3 0,1
5,6 4 9
Chục Số Đơn vị
2,0 5 4,1,6,1
5,9 6 4
7,1 7 7
8 2,0
4 9 6
Kết quả xổ số Thừa T. Huế
18/072022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: STTH
100N
03
250N
021
500N
7824
9993
2945
1TR
4478
2,5TR
29494
29884
46977
87887
54227
96399
12286
5TR
50008
94099
10TR
64347
40TR
40630
ĐB
970648
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 18/07/2022
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 18/07/2022  
Chục Số Đơn vị
3 0 3,8
2 1
2 1,4,7
0,9 3 0
2,9,8 4 5,7,8
Chục Số Đơn vị
4 5
8 6
7,8,2,4 7 8,7
7,0,4 8 4,7,6
9,9 9 3,4,9,9
Kết quả xổ số Thừa T. Huế
11/072022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: STTH
100N
15
250N
874
500N
9220
9901
9922
1TR
2160
2,5TR
98464
05308
93113
64342
90190
46078
24154
5TR
41700
75039
10TR
87642
40TR
85257
ĐB
546784
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 11/07/2022
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 11/07/2022  
Chục Số Đơn vị
2,6,9,0 0 1,8,0
0 1 5,3
2,4,4 2 0,2
1 3 9
7,6,5,8 4 2,2
Chục Số Đơn vị
1 5 4,7
6 0,4
5 7 4,8
0,7 8 4
3 9 0
Kết quả xổ số Thừa T. Huế
04/072022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: STTH
100N
86
250N
141
500N
1447
7047
7343
1TR
9272
2,5TR
70796
70195
90757
43639
93590
39547
46522
5TR
00289
64944
10TR
65119
40TR
35176
ĐB
406203
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 04/07/2022
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 04/07/2022  
Chục Số Đơn vị
9 0 3
4 1 9
7,2 2 2
4,0 3 9
4 4 1,7,7,3,7,4
Chục Số Đơn vị
9 5 7
8,9,7 6
4,4,5,4 7 2,6
8 6,9
3,8,1 9 6,5,0
Kết quả xổ số Thừa T. Huế
27/062022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: STTH
100N
80
250N
876
500N
2309
1222
6676
1TR
0382
2,5TR
23661
97705
96308
23952
59491
69208
79051
5TR
52031
28554
10TR
51950
40TR
73771
ĐB
956041
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 27/06/2022
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 27/06/2022  
Chục Số Đơn vị
8,5 0 9,5,8,8
6,9,5,3,7,4 1
2,8,5 2 2
3 1
5 4 1
Chục Số Đơn vị
0 5 2,1,4,0
7,7 6 1
7 6,6,1
0,0 8 0,2
0 9 1

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

34  ( 18 ngày )
49  ( 9 ngày )
56  ( 9 ngày )
29  ( 8 ngày )
70  ( 7 ngày )
15  ( 6 ngày )
27  ( 6 ngày )
57  ( 6 ngày )
73  ( 6 ngày )

Miền Bắc

61  ( 14 ngày )
32  ( 9 ngày )
49  ( 9 ngày )
87  ( 9 ngày )
96  ( 9 ngày )
00  ( 8 ngày )
41  ( 8 ngày )
54  ( 8 ngày )
63  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

56  ( 11 ngày )
67  ( 9 ngày )
06  ( 8 ngày )
77  ( 8 ngày )
14  ( 7 ngày )
27  ( 7 ngày )
35  ( 7 ngày )
49  ( 7 ngày )
45  ( 6 ngày )