http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 04/12/2022

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Tiền Giang
04/122022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: TG-A12
100N
73
200N
506
400N
5458
5906
4902
1TR
7900
3TR
37651
43018
93787
77756
17202
40319
44175
10TR
09316
87376
20TR
03163
30TR
01663
ĐB
130716
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 04/12/2022
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 04/12/2022  
Chục Số Đơn vị
0 0 6,6,2,0,2
5 1 8,9,6,6
0,0 2
7,6,6 3
4
Chục Số Đơn vị
7 5 8,1,6
0,0,5,1,7,1 6 3,3
8 7 3,5,6
5,1 8 7
1 9
Kết quả xổ số Tiền Giang
27/112022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: TG-D11
100N
41
200N
393
400N
3999
7833
3507
1TR
4755
3TR
79029
64450
26476
69380
22545
31289
50605
10TR
61749
63393
20TR
94224
30TR
14090
ĐB
402338
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 27/11/2022
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 27/11/2022  
Chục Số Đơn vị
5,8,9 0 7,5
4 1
2 9,4
9,3,9 3 3,8
2 4 1,5,9
Chục Số Đơn vị
5,4,0 5 5,0
7 6
0 7 6
3 8 0,9
9,2,8,4 9 3,9,3,0
Kết quả xổ số Tiền Giang
20/112022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: TG-C11
100N
46
200N
555
400N
5026
6143
5286
1TR
5831
3TR
32222
07661
26605
63918
31596
96484
05498
10TR
90189
21048
20TR
63284
30TR
99574
ĐB
261399
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 20/11/2022
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 20/11/2022  
Chục Số Đơn vị
0 5
3,6 1 8
2 2 6,2
4 3 1
8,8,7 4 6,3,8
Chục Số Đơn vị
5,0 5 5
4,2,8,9 6 1
7 4
1,9,4 8 6,4,9,4
8,9 9 6,8,9
Kết quả xổ số Tiền Giang
13/112022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: TG-B11
100N
12
200N
979
400N
9035
0282
5723
1TR
8041
3TR
03937
31532
03422
26779
53949
51136
19174
10TR
74476
76233
20TR
06793
30TR
73556
ĐB
101232
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 13/11/2022
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 13/11/2022  
Chục Số Đơn vị
0
4 1 2
1,8,3,2,3 2 3,2
2,3,9 3 5,7,2,6,3,2
7 4 1,9
Chục Số Đơn vị
3 5 6
3,7,5 6
3 7 9,9,4,6
8 2
7,7,4 9 3
Kết quả xổ số Tiền Giang
06/112022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: TG-A11
100N
82
200N
947
400N
4484
0437
4497
1TR
4561
3TR
63723
18850
20163
36712
78121
38667
56673
10TR
03323
60183
20TR
08537
30TR
18098
ĐB
981708
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 06/11/2022
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 06/11/2022  
Chục Số Đơn vị
5 0 8
6,2 1 2
8,1 2 3,1,3
2,6,7,2,8 3 7,7
8 4 7
Chục Số Đơn vị
5 0
6 1,3,7
4,3,9,6,3 7 3
9,0 8 2,4,3
9 7,8
Kết quả xổ số Tiền Giang
30/102022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: TG-E10
100N
13
200N
849
400N
6529
8025
9785
1TR
8022
3TR
46334
01970
24887
04026
59898
21561
49509
10TR
50871
71838
20TR
72803
30TR
42402
ĐB
864379
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 30/10/2022
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 30/10/2022  
Chục Số Đơn vị
7 0 9,3,2
6,7 1 3
2,0 2 9,5,2,6
1,0 3 4,8
3 4 9
Chục Số Đơn vị
2,8 5
2 6 1
8 7 0,1,9
9,3 8 5,7
4,2,0,7 9 8
Kết quả xổ số Tiền Giang
23/102022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: TG-D10
100N
81
200N
872
400N
0973
1558
3398
1TR
6998
3TR
08886
50305
66928
26218
66176
10101
22063
10TR
88430
31700
20TR
26490
30TR
15436
ĐB
886836
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 23/10/2022
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 23/10/2022  
Chục Số Đơn vị
3,0,9 0 5,1,0
8,0 1 8
7 2 8
7,6 3 0,6,6
4
Chục Số Đơn vị
0 5 8
8,7,3,3 6 3
7 2,3,6
5,9,9,2,1 8 1,6
9 8,8,0

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

93  ( 11 ngày )
90  ( 9 ngày )
60  ( 8 ngày )
81  ( 8 ngày )
32  ( 7 ngày )
34  ( 7 ngày )
78  ( 7 ngày )
14  ( 6 ngày )
61  ( 6 ngày )

Miền Bắc

14  ( 14 ngày )
29  ( 14 ngày )
50  ( 13 ngày )
97  ( 12 ngày )
08  ( 11 ngày )
48  ( 10 ngày )
75  ( 10 ngày )
19  ( 9 ngày )
13  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

85  ( 17 ngày )
83  ( 11 ngày )
92  ( 9 ngày )
13  ( 8 ngày )
14  ( 7 ngày )
30  ( 7 ngày )
31  ( 7 ngày )
37  ( 7 ngày )
59  ( 7 ngày )