http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 04/06/2023

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Tiền Giang
04/062023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: TG-A6
100N
35
200N
694
400N
5704
6837
1529
1TR
7108
3TR
07713
00139
87898
00553
85539
61542
57346
10TR
52190
09635
20TR
69890
30TR
23947
ĐB
585165
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 04/06/2023
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 04/06/2023  
Chục Số Đơn vị
9,9 0 4,8
1 3
4 2 9
1,5 3 5,7,9,9,5
9,0 4 2,6,7
Chục Số Đơn vị
3,3,6 5 3
4 6 5
3,4 7
0,9 8
2,3,3 9 4,8,0,0
Kết quả xổ số Tiền Giang
28/052023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: TG-D5
100N
82
200N
497
400N
5152
3075
9573
1TR
4705
3TR
13195
19840
58854
06985
90936
04846
75946
10TR
12975
62157
20TR
35479
30TR
47338
ĐB
230897
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 28/05/2023
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 28/05/2023  
Chục Số Đơn vị
4 0 5
1
8,5 2
7 3 6,8
5 4 0,6,6
Chục Số Đơn vị
7,0,9,8,7 5 2,4,7
3,4,4 6
9,5,9 7 5,3,5,9
3 8 2,5
7 9 7,5,7
Kết quả xổ số Tiền Giang
21/052023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: TG-C5
100N
30
200N
173
400N
9968
3276
0155
1TR
9868
3TR
43099
81772
13619
55686
08237
40341
06071
10TR
88656
72151
20TR
93334
30TR
42329
ĐB
532952
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 21/05/2023
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 21/05/2023  
Chục Số Đơn vị
3 0
4,7,5 1 9
7,5 2 9
7 3 0,7,4
3 4 1
Chục Số Đơn vị
5 5 5,6,1,2
7,8,5 6 8,8
3 7 3,6,2,1
6,6 8 6
9,1,2 9 9
Kết quả xổ số Tiền Giang
14/052023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: TG-B5
100N
65
200N
115
400N
2425
8448
3632
1TR
0843
3TR
15186
08239
37861
12371
56864
58591
47515
10TR
40094
37476
20TR
84721
30TR
03758
ĐB
275671
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 14/05/2023
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 14/05/2023  
Chục Số Đơn vị
0
6,7,9,2,7 1 5,5
3 2 5,1
4 3 2,9
6,9 4 8,3
Chục Số Đơn vị
6,1,2,1 5 8
8,7 6 5,1,4
7 1,6,1
4,5 8 6
3 9 1,4
Kết quả xổ số Tiền Giang
07/052023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: TG-A5
100N
41
200N
430
400N
4852
3231
4270
1TR
8102
3TR
64584
86594
93276
91960
74338
93596
22084
10TR
07087
28582
20TR
99687
30TR
63937
ĐB
637712
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 07/05/2023
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 07/05/2023  
Chục Số Đơn vị
3,7,6 0 2
4,3 1 2
5,0,8,1 2
3 0,1,8,7
8,9,8 4 1
Chục Số Đơn vị
5 2
7,9 6 0
8,8,3 7 0,6
3 8 4,4,7,2,7
9 4,6
Kết quả xổ số Tiền Giang
30/042023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: TG-E4
100N
21
200N
741
400N
6690
5557
3925
1TR
3580
3TR
66477
68702
63479
78947
10709
92512
04016
10TR
24980
29950
20TR
87382
30TR
82823
ĐB
516125
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 30/04/2023
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 30/04/2023  
Chục Số Đơn vị
9,8,8,5 0 2,9
2,4 1 2,6
0,1,8 2 1,5,3,5
2 3
4 1,7
Chục Số Đơn vị
2,2 5 7,0
1 6
5,7,4 7 7,9
8 0,0,2
7,0 9 0
Kết quả xổ số Tiền Giang
23/042023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: TG-D4
100N
74
200N
367
400N
6133
2959
6790
1TR
1993
3TR
85793
99205
27669
32059
46998
94054
74953
10TR
10261
72639
20TR
37152
30TR
27278
ĐB
945570
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 23/04/2023
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 23/04/2023  
Chục Số Đơn vị
9,7 0 5
6 1
5 2
3,9,9,5 3 3,9
7,5 4
Chục Số Đơn vị
0 5 9,9,4,3,2
6 7,9,1
6 7 4,8,0
9,7 8
5,6,5,3 9 0,3,3,8

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

31  ( 19 ngày )
67  ( 16 ngày )
83  ( 13 ngày )
84  ( 12 ngày )
28  ( 10 ngày )
87  ( 9 ngày )
41  ( 7 ngày )
50  ( 7 ngày )
81  ( 7 ngày )

Miền Bắc

09  ( 14 ngày )
14  ( 14 ngày )
03  ( 10 ngày )
47  ( 10 ngày )
86  ( 10 ngày )
01  ( 9 ngày )
11  ( 9 ngày )
31  ( 9 ngày )
32  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

45  ( 12 ngày )
21  ( 11 ngày )
26  ( 11 ngày )
19  ( 10 ngày )
53  ( 9 ngày )
10  ( 7 ngày )
13  ( 7 ngày )
55  ( 7 ngày )
67  ( 7 ngày )