http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 07/08/2022

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Tiền Giang
07/082022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: TG-A8
100N
07
200N
954
400N
0826
5637
9720
1TR
2311
3TR
78406
46495
93988
74855
41224
09624
42242
10TR
77032
72396
20TR
87396
30TR
20732
ĐB
656571
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 07/08/2022
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 07/08/2022  
Chục Số Đơn vị
2 0 7,6
1,7 1 1
4,3,3 2 6,0,4,4
3 7,2,2
5,2,2 4 2
Chục Số Đơn vị
9,5 5 4,5
2,0,9,9 6
0,3 7 1
8 8 8
9 5,6,6
Kết quả xổ số Tiền Giang
31/072022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: TG-E7
100N
10
200N
325
400N
5214
7941
5620
1TR
8360
3TR
99096
54701
99503
57352
51355
48943
15645
10TR
79200
18418
20TR
12455
30TR
52268
ĐB
840884
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 31/07/2022
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 31/07/2022  
Chục Số Đơn vị
1,2,6,0 0 1,3,0
4,0 1 0,4,8
5 2 5,0
0,4 3
1,8 4 1,3,5
Chục Số Đơn vị
2,5,4,5 5 2,5,5
9 6 0,8
7
1,6 8 4
9 6
Kết quả xổ số Tiền Giang
24/072022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: TG-D7
100N
95
200N
887
400N
2256
6599
6737
1TR
8250
3TR
17753
94951
80927
64380
46798
33643
61524
10TR
02855
34858
20TR
57098
30TR
46985
ĐB
825562
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 24/07/2022
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 24/07/2022  
Chục Số Đơn vị
5,8 0
5 1
6 2 7,4
5,4 3 7
2 4 3
Chục Số Đơn vị
9,5,8 5 6,0,3,1,5,8
5 6 2
8,3,2 7
9,5,9 8 7,0,5
9 9 5,9,8,8
Kết quả xổ số Tiền Giang
17/072022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: TG-C7
100N
31
200N
797
400N
4199
6100
7793
1TR
2814
3TR
96224
91569
00752
95536
59608
20516
10608
10TR
56791
16763
20TR
52674
30TR
20718
ĐB
554034
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 17/07/2022
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 17/07/2022  
Chục Số Đơn vị
0 0 0,8,8
3,9 1 4,6,8
5 2 4
9,6 3 1,6,4
1,2,7,3 4
Chục Số Đơn vị
5 2
3,1 6 9,3
9 7 4
0,0,1 8
9,6 9 7,9,3,1
Kết quả xổ số Tiền Giang
10/072022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: TG-B7
100N
19
200N
805
400N
1040
6079
3279
1TR
1972
3TR
77271
30653
95836
94088
03819
33380
14186
10TR
27822
22238
20TR
30472
30TR
85568
ĐB
307322
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 10/07/2022
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 10/07/2022  
Chục Số Đơn vị
4,8 0 5
7 1 9,9
7,2,7,2 2 2,2
5 3 6,8
4 0
Chục Số Đơn vị
0 5 3
3,8 6 8
7 9,9,2,1,2
8,3,6 8 8,0,6
1,7,7,1 9
Kết quả xổ số Tiền Giang
03/072022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: TG-A7
100N
08
200N
571
400N
2561
5946
0879
1TR
9180
3TR
10466
86152
54628
94787
26499
99316
85972
10TR
92004
02466
20TR
68143
30TR
06416
ĐB
206710
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 03/07/2022
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 03/07/2022  
Chục Số Đơn vị
8,1 0 8,4
7,6 1 6,6,0
5,7 2 8
4 3
0 4 6,3
Chục Số Đơn vị
5 2
4,6,1,6,1 6 1,6,6
8 7 1,9,2
0,2 8 0,7
7,9 9 9
Kết quả xổ số Tiền Giang
26/062022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: TG-D6
100N
81
200N
997
400N
5498
2771
2287
1TR
1265
3TR
37115
66969
81022
47967
86917
86616
23639
10TR
47954
30982
20TR
29551
30TR
97745
ĐB
579182
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 26/06/2022
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 26/06/2022  
Chục Số Đơn vị
0
8,7,5 1 5,7,6
2,8,8 2 2
3 9
5 4 5
Chục Số Đơn vị
6,1,4 5 4,1
1 6 5,9,7
9,8,6,1 7 1
9 8 1,7,2,2
6,3 9 7,8

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

34  ( 18 ngày )
49  ( 9 ngày )
56  ( 9 ngày )
29  ( 8 ngày )
70  ( 7 ngày )
15  ( 6 ngày )
27  ( 6 ngày )
57  ( 6 ngày )
73  ( 6 ngày )

Miền Bắc

61  ( 14 ngày )
32  ( 9 ngày )
49  ( 9 ngày )
87  ( 9 ngày )
96  ( 9 ngày )
00  ( 8 ngày )
41  ( 8 ngày )
54  ( 8 ngày )
63  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

56  ( 11 ngày )
67  ( 9 ngày )
06  ( 8 ngày )
77  ( 8 ngày )
14  ( 7 ngày )
27  ( 7 ngày )
35  ( 7 ngày )
49  ( 7 ngày )
45  ( 6 ngày )