http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 19/05/2024

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Tiền Giang
19/052024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: TG-C5
100N
65
200N
369
400N
1669
3686
8992
1TR
4983
3TR
51513
43470
90320
91484
45179
25072
70978
10TR
89326
53009
20TR
64357
30TR
62959
ĐB
168593
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 19/05/2024
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 19/05/2024  
Chục Số Đơn vị
7,2 0 9
1 3
9,7 2 0,6
8,1,9 3
8 4
Chục Số Đơn vị
6 5 7,9
8,2 6 5,9,9
5 7 0,9,2,8
7 8 6,3,4
6,6,7,0,5 9 2,3
Kết quả xổ số Tiền Giang
12/052024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: TG-B5
100N
00
200N
474
400N
2647
0797
6157
1TR
9910
3TR
42331
22590
83392
16721
96059
43505
29135
10TR
14167
98771
20TR
79958
30TR
05143
ĐB
539211
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 12/05/2024
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 12/05/2024  
Chục Số Đơn vị
0,1,9 0 0,5
3,2,7,1 1 0,1
9 2 1
4 3 1,5
7 4 7,3
Chục Số Đơn vị
0,3 5 7,9,8
6 7
4,9,5,6 7 4,1
5 8
5 9 7,0,2
Kết quả xổ số Tiền Giang
05/052024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: TG-A5
100N
89
200N
471
400N
1802
4531
0005
1TR
7204
3TR
74832
81460
06157
28318
40853
70073
55020
10TR
31106
89749
20TR
82609
30TR
77596
ĐB
442385
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 05/05/2024
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 05/05/2024  
Chục Số Đơn vị
6,2 0 2,5,4,6,9
7,3 1 8
0,3 2 0
5,7 3 1,2
0 4 9
Chục Số Đơn vị
0,8 5 7,3
0,9 6 0
5 7 1,3
1 8 9,5
8,4,0 9 6
Kết quả xổ số Tiền Giang
28/042024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: TG-D4
100N
87
200N
209
400N
2263
0668
1190
1TR
3277
3TR
25147
71552
64407
16629
99475
66471
64276
10TR
42849
89850
20TR
32202
30TR
69453
ĐB
659746
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 28/04/2024
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 28/04/2024  
Chục Số Đơn vị
9,5 0 9,7,2
7 1
5,0 2 9
6,5 3
4 7,9,6
Chục Số Đơn vị
7 5 2,0,3
7,4 6 3,8
8,7,4,0 7 7,5,1,6
6 8 7
0,2,4 9 0
Kết quả xổ số Tiền Giang
21/042024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: TG-C4
100N
93
200N
535
400N
1415
8741
3811
1TR
0989
3TR
37497
45392
93158
47943
56844
06824
03766
10TR
55419
18016
20TR
73297
30TR
24201
ĐB
943309
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 21/04/2024
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 21/04/2024  
Chục Số Đơn vị
0 1,9
4,1,0 1 5,1,9,6
9 2 4
9,4 3 5
4,2 4 1,3,4
Chục Số Đơn vị
3,1 5 8
6,1 6 6
9,9 7
5 8 9
8,1,0 9 3,7,2,7
Kết quả xổ số Tiền Giang
14/042024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: TG-B4
100N
78
200N
365
400N
6259
7467
5687
1TR
4570
3TR
88555
83095
09403
98261
40365
15728
93203
10TR
45347
53531
20TR
85963
30TR
09435
ĐB
952073
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 14/04/2024
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 14/04/2024  
Chục Số Đơn vị
7 0 3,3
6,3 1
2 8
0,0,6,7 3 1,5
4 7
Chục Số Đơn vị
6,5,9,6,3 5 9,5
6 5,7,1,5,3
6,8,4 7 8,0,3
7,2 8 7
5 9 5
Kết quả xổ số Tiền Giang
07/042024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: TG-A4
100N
51
200N
515
400N
2827
0794
0144
1TR
7621
3TR
89161
82913
47374
83111
44453
80566
64527
10TR
33483
12115
20TR
33875
30TR
40026
ĐB
388389
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 07/04/2024
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 07/04/2024  
Chục Số Đơn vị
0
5,2,6,1 1 5,3,1,5
2 7,1,7,6
1,5,8 3
9,4,7 4 4
Chục Số Đơn vị
1,1,7 5 1,3
6,2 6 1,6
2,2 7 4,5
8 3,9
8 9 4

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

76  ( 20 ngày )
51  ( 18 ngày )
40  ( 13 ngày )
27  ( 11 ngày )
17  ( 8 ngày )
74  ( 8 ngày )
90  ( 7 ngày )
04  ( 6 ngày )
06  ( 6 ngày )

Miền Bắc

84  ( 12 ngày )
01  ( 11 ngày )
56  ( 11 ngày )
73  ( 11 ngày )
15  ( 10 ngày )
55  ( 10 ngày )
46  ( 9 ngày )
79  ( 9 ngày )
57  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

21  ( 11 ngày )
81  ( 11 ngày )
28  ( 10 ngày )
30  ( 8 ngày )
40  ( 8 ngày )
19  ( 7 ngày )
98  ( 7 ngày )
34  ( 6 ngày )
35  ( 6 ngày )