http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 17/06/2024

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số TP. HCM
17/062024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: 6D2
100N
00
200N
307
400N
7552
9404
9356
1TR
6872
3TR
14165
24372
23819
64365
68248
96832
07768
10TR
34387
58556
20TR
92356
30TR
67157
ĐB
327882
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 17/06/2024
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 17/06/2024  
Chục Số Đơn vị
0 0 0,7,4
1 9
5,7,7,3,8 2
3 2
0 4 8
Chục Số Đơn vị
6,6 5 2,6,6,6,7
5,5,5 6 5,5,8
0,8,5 7 2,2
4,6 8 7,2
1 9
Kết quả xổ số TP. HCM
10/062024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: 6C2
100N
96
200N
045
400N
2574
6006
4625
1TR
8661
3TR
80726
24511
62680
78957
40550
85396
11062
10TR
14418
64804
20TR
03305
30TR
27235
ĐB
506737
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 10/06/2024
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 10/06/2024  
Chục Số Đơn vị
8,5 0 6,4,5
6,1 1 1,8
6 2 5,6
3 5,7
7,0 4 5
Chục Số Đơn vị
4,2,0,3 5 7,0
9,0,2,9 6 1,2
5,3 7 4
1 8 0
9 6,6
Kết quả xổ số TP. HCM
03/062024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: 6B2
100N
18
200N
383
400N
8799
9860
6908
1TR
4714
3TR
50143
38217
16269
14299
89250
57692
94795
10TR
56447
92889
20TR
95350
30TR
98269
ĐB
247480
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 03/06/2024
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 03/06/2024  
Chục Số Đơn vị
6,5,5,8 0 8
1 8,4,7
9 2
8,4 3
1 4 3,7
Chục Số Đơn vị
9 5 0,0
6 0,9,9
1,4 7
1,0 8 3,9,0
9,6,9,8,6 9 9,9,2,5
Kết quả xổ số TP. HCM
27/052024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: 5E2
100N
27
200N
711
400N
3477
1426
4465
1TR
4571
3TR
63287
38594
91657
35083
10533
41451
56399
10TR
34246
22339
20TR
55513
30TR
14593
ĐB
765258
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 27/05/2024
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 27/05/2024  
Chục Số Đơn vị
0
1,7,5 1 1,3
2 7,6
8,3,1,9 3 3,9
9 4 6
Chục Số Đơn vị
6 5 7,1,8
2,4 6 5
2,7,8,5 7 7,1
5 8 7,3
9,3 9 4,9,3
Kết quả xổ số TP. HCM
20/052024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: 5D2
100N
85
200N
652
400N
6618
3005
4307
1TR
1931
3TR
75791
88011
09284
81848
54210
16359
55293
10TR
24794
79754
20TR
92683
30TR
37865
ĐB
817292
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 20/05/2024
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 20/05/2024  
Chục Số Đơn vị
1 0 5,7
3,9,1 1 8,1,0
5,9 2
9,8 3 1
8,9,5 4 8
Chục Số Đơn vị
8,0,6 5 2,9,4
6 5
0 7
1,4 8 5,4,3
5 9 1,3,4,2
Kết quả xổ số TP. HCM
13/052024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: 5C2
100N
38
200N
649
400N
9782
5090
4323
1TR
9344
3TR
01892
79035
04069
85661
92539
22624
74152
10TR
76210
98118
20TR
48222
30TR
35512
ĐB
968020
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 13/05/2024
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 13/05/2024  
Chục Số Đơn vị
9,1,2 0
6 1 0,8,2
8,9,5,2,1 2 3,4,2,0
2 3 8,5,9
4,2 4 9,4
Chục Số Đơn vị
3 5 2
6 9,1
7
3,1 8 2
4,6,3 9 0,2
Kết quả xổ số TP. HCM
06/052024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: 5B2
100N
20
200N
035
400N
8249
1183
9938
1TR
4487
3TR
49008
77595
24881
80293
30158
02758
76579
10TR
64996
70372
20TR
99786
30TR
97762
ĐB
833301
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 06/05/2024
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 06/05/2024  
Chục Số Đơn vị
2 0 8,1
8,0 1
7,6 2 0
8,9 3 5,8
4 9
Chục Số Đơn vị
3,9 5 8,8
9,8 6 2
8 7 9,2
3,0,5,5 8 3,7,1,6
4,7 9 5,3,6

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

54  ( 14 ngày )
97  ( 13 ngày )
53  ( 10 ngày )
44  ( 9 ngày )
73  ( 9 ngày )
45  ( 8 ngày )
59  ( 8 ngày )
13  ( 7 ngày )
28  ( 7 ngày )

Miền Bắc

27  ( 17 ngày )
36  ( 13 ngày )
80  ( 11 ngày )
00  ( 10 ngày )
05  ( 10 ngày )
31  ( 10 ngày )
15  ( 9 ngày )
25  ( 9 ngày )
48  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

37  ( 12 ngày )
06  ( 11 ngày )
20  ( 10 ngày )
11  ( 8 ngày )
33  ( 8 ngày )
38  ( 6 ngày )