http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 08/08/2022

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số TP. HCM
08/082022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: 8B2
100N
91
200N
145
400N
4404
7404
8459
1TR
1507
3TR
87109
63872
55002
02794
54386
15663
03831
10TR
57850
31695
20TR
54264
30TR
65467
ĐB
113944
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 08/08/2022
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 08/08/2022  
Chục Số Đơn vị
5 0 4,4,7,9,2
9,3 1
7,0 2
6 3 1
0,0,9,6,4 4 5,4
Chục Số Đơn vị
4,9 5 9,0
8 6 3,4,7
0,6 7 2
8 6
5,0 9 1,4,5
Kết quả xổ số TP. HCM
01/082022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: 8A2
100N
79
200N
788
400N
3037
7089
7289
1TR
8447
3TR
39245
50140
21735
07987
57590
99101
81540
10TR
79043
58703
20TR
17902
30TR
78144
ĐB
251992
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 01/08/2022
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 01/08/2022  
Chục Số Đơn vị
4,9,4 0 1,3,2
0 1
0,9 2
4,0 3 7,5
4 4 7,5,0,0,3,4
Chục Số Đơn vị
4,3 5
6
3,4,8 7 9
8 8 8,9,9,7
7,8,8 9 0,2
Kết quả xổ số TP. HCM
25/072022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: 7E2
100N
44
200N
092
400N
6836
8410
8122
1TR
4667
3TR
23208
82857
87549
58643
36256
35858
83172
10TR
18642
32387
20TR
24212
30TR
73710
ĐB
792251
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 25/07/2022
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 25/07/2022  
Chục Số Đơn vị
1,1 0 8
5 1 0,2,0
9,2,7,4,1 2 2
4 3 6
4 4 4,9,3,2
Chục Số Đơn vị
5 7,6,8,1
3,5 6 7
6,5,8 7 2
0,5 8 7
4 9 2
Kết quả xổ số TP. HCM
18/072022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: 7D2
100N
70
200N
678
400N
1773
1973
0626
1TR
4987
3TR
59921
71207
73580
64999
74833
83877
11567
10TR
66872
97290
20TR
15277
30TR
94224
ĐB
739652
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 18/07/2022
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 18/07/2022  
Chục Số Đơn vị
7,8,9 0 7
2 1
7,5 2 6,1,4
7,7,3 3 3
2 4
Chục Số Đơn vị
5 2
2 6 7
8,0,7,6,7 7 0,8,3,3,7,2,7
7 8 7,0
9 9 9,0
Kết quả xổ số TP. HCM
11/072022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: 7C2
100N
54
200N
973
400N
6347
8306
8632
1TR
4835
3TR
90340
35904
45686
97092
52651
62769
88565
10TR
14197
72836
20TR
02916
30TR
77502
ĐB
815486
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 11/07/2022
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 11/07/2022  
Chục Số Đơn vị
4 0 6,4,2
5 1 6
3,9,0 2
7 3 2,5,6
5,0 4 7,0
Chục Số Đơn vị
3,6 5 4,1
0,8,3,1,8 6 9,5
4,9 7 3
8 6,6
6 9 2,7
Kết quả xổ số TP. HCM
04/072022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: 7B2
100N
73
200N
659
400N
0159
2479
3182
1TR
3229
3TR
34511
98480
29747
74959
85980
34105
65378
10TR
43937
05909
20TR
68539
30TR
22564
ĐB
310311
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 04/07/2022
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 04/07/2022  
Chục Số Đơn vị
8,8 0 5,9
1,1 1 1,1
8 2 9
7 3 7,9
6 4 7
Chục Số Đơn vị
0 5 9,9,9
6 4
4,3 7 3,9,8
7 8 2,0,0
5,5,7,2,5,0,3 9
Kết quả xổ số TP. HCM
27/062022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: 6E2
100N
94
200N
062
400N
0154
6542
2987
1TR
2079
3TR
10525
15051
77918
17651
82178
15561
12821
10TR
01446
70371
20TR
13408
30TR
14083
ĐB
605912
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 27/06/2022
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 27/06/2022  
Chục Số Đơn vị
0 8
5,5,6,2,7 1 8,2
6,4,1 2 5,1
8 3
9,5 4 2,6
Chục Số Đơn vị
2 5 4,1,1
4 6 2,1
8 7 9,8,1
1,7,0 8 7,3
7 9 4

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

34  ( 18 ngày )
49  ( 9 ngày )
56  ( 9 ngày )
29  ( 8 ngày )
70  ( 7 ngày )
15  ( 6 ngày )
27  ( 6 ngày )
57  ( 6 ngày )
73  ( 6 ngày )

Miền Bắc

61  ( 14 ngày )
32  ( 9 ngày )
49  ( 9 ngày )
87  ( 9 ngày )
96  ( 9 ngày )
00  ( 8 ngày )
41  ( 8 ngày )
54  ( 8 ngày )
63  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

56  ( 11 ngày )
67  ( 9 ngày )
06  ( 8 ngày )
77  ( 8 ngày )
14  ( 7 ngày )
27  ( 7 ngày )
35  ( 7 ngày )
49  ( 7 ngày )
45  ( 6 ngày )