http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 05/06/2023

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số TP. HCM
05/062023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: 6B2
100N
02
200N
107
400N
5365
6729
1126
1TR
6044
3TR
97539
50838
84886
08834
35653
43973
28308
10TR
72092
98840
20TR
50891
30TR
32809
ĐB
204147
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 05/06/2023
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 05/06/2023  
Chục Số Đơn vị
4 0 2,7,8,9
9 1
0,9 2 9,6
5,7 3 9,8,4
4,3 4 4,0,7
Chục Số Đơn vị
6 5 3
2,8 6 5
0,4 7 3
3,0 8 6
2,3,0 9 2,1
Kết quả xổ số TP. HCM
29/052023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: 5E2
100N
50
200N
453
400N
9927
2176
1003
1TR
8051
3TR
67589
09910
66017
14590
01912
81722
52246
10TR
66390
40716
20TR
87280
30TR
58068
ĐB
124399
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 29/05/2023
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 29/05/2023  
Chục Số Đơn vị
5,1,9,9,8 0 3
5 1 0,7,2,6
1,2 2 7,2
5,0 3
4 6
Chục Số Đơn vị
5 0,3,1
7,4,1 6 8
2,1 7 6
6 8 9,0
8,9 9 0,0,9
Kết quả xổ số TP. HCM
22/052023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: 5D2
100N
34
200N
678
400N
8750
4913
1502
1TR
8154
3TR
04335
96482
17857
69373
48065
15443
90554
10TR
57542
10898
20TR
67849
30TR
71714
ĐB
940078
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 22/05/2023
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 22/05/2023  
Chục Số Đơn vị
5 0 2
1 3,4
0,8,4 2
1,7,4 3 4,5
3,5,5,1 4 3,2,9
Chục Số Đơn vị
3,6 5 0,4,7,4
6 5
5 7 8,3,8
7,9,7 8 2
4 9 8
Kết quả xổ số TP. HCM
15/052023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: 5C2
100N
81
200N
314
400N
1166
3706
6901
1TR
3434
3TR
24648
55019
29755
76145
18552
65173
10335
10TR
17355
91438
20TR
80802
30TR
56292
ĐB
054090
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 15/05/2023
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 15/05/2023  
Chục Số Đơn vị
9 0 6,1,2
8,0 1 4,9
5,0,9 2
7 3 4,5,8
1,3 4 8,5
Chục Số Đơn vị
5,4,3,5 5 5,2,5
6,0 6 6
7 3
4,3 8 1
1 9 2,0
Kết quả xổ số TP. HCM
08/052023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: 5B2
100N
33
200N
214
400N
0745
6624
9846
1TR
4615
3TR
27323
01912
45702
79912
30681
94109
59890
10TR
55907
49526
20TR
72503
30TR
12451
ĐB
127663
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 08/05/2023
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 08/05/2023  
Chục Số Đơn vị
9 0 2,9,7,3
8,5 1 4,5,2,2
1,0,1 2 4,3,6
3,2,0,6 3 3
1,2 4 5,6
Chục Số Đơn vị
4,1 5 1
4,2 6 3
0 7
8 1
0 9 0
Kết quả xổ số TP. HCM
01/052023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: 5A2
100N
62
200N
071
400N
6531
5382
5585
1TR
5966
3TR
84057
72427
79783
51060
82418
34708
09510
10TR
15556
28509
20TR
90121
30TR
27778
ĐB
109127
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 01/05/2023
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 01/05/2023  
Chục Số Đơn vị
6,1 0 8,9
7,3,2 1 8,0
6,8 2 7,1,7
8 3 1
4
Chục Số Đơn vị
8 5 7,6
6,5 6 2,6,0
5,2,2 7 1,8
1,0,7 8 2,5,3
0 9
Kết quả xổ số TP. HCM
24/042023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: 4E2
100N
44
200N
126
400N
5549
5495
3306
1TR
4052
3TR
57937
29742
47636
24830
55989
12784
04115
10TR
67374
60126
20TR
80521
30TR
97773
ĐB
228827
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 24/04/2023
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 24/04/2023  
Chục Số Đơn vị
3 0 6
2 1 5
5,4 2 6,6,1,7
7 3 7,6,0
4,8,7 4 4,9,2
Chục Số Đơn vị
9,1 5 2
2,0,3,2 6
3,2 7 4,3
8 9,4
4,8 9 5

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

31  ( 19 ngày )
67  ( 16 ngày )
83  ( 13 ngày )
84  ( 12 ngày )
28  ( 10 ngày )
87  ( 9 ngày )
41  ( 7 ngày )
50  ( 7 ngày )
81  ( 7 ngày )

Miền Bắc

09  ( 14 ngày )
14  ( 14 ngày )
03  ( 10 ngày )
47  ( 10 ngày )
86  ( 10 ngày )
01  ( 9 ngày )
11  ( 9 ngày )
31  ( 9 ngày )
32  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

45  ( 12 ngày )
21  ( 11 ngày )
26  ( 11 ngày )
19  ( 10 ngày )
53  ( 9 ngày )
10  ( 7 ngày )
13  ( 7 ngày )
55  ( 7 ngày )
67  ( 7 ngày )