http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 02/12/2022

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Trà Vinh
02/122022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 31TV48
100N
36
200N
775
400N
0899
4437
3690
1TR
4660
3TR
48846
67847
92016
52451
72153
41240
39446
10TR
91071
78011
20TR
00593
30TR
54702
ĐB
213760
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 02/12/2022
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 02/12/2022  
Chục Số Đơn vị
9,6,4,6 0 2
5,7,1 1 6,1
0 2
5,9 3 6,7
4 6,7,0,6
Chục Số Đơn vị
7 5 1,3
3,4,1,4 6 0,0
3,4 7 5,1
8
9 9 9,0,3
Kết quả xổ số Trà Vinh
25/112022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 31TV47
100N
01
200N
428
400N
1535
1364
9771
1TR
6892
3TR
02435
45046
87200
24100
14533
34873
70735
10TR
11567
02641
20TR
14374
30TR
80497
ĐB
583491
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 25/11/2022
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 25/11/2022  
Chục Số Đơn vị
0,0 0 1,0,0
0,7,4,9 1
9 2 8
3,7 3 5,5,3,5
6,7 4 6,1
Chục Số Đơn vị
3,3,3 5
4 6 4,7
6,9 7 1,3,4
2 8
9 2,7,1
Kết quả xổ số Trà Vinh
18/112022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 31TV46
100N
38
200N
772
400N
3808
7287
4734
1TR
6253
3TR
52229
46483
33203
76064
25687
99874
94258
10TR
53081
30765
20TR
76240
30TR
49533
ĐB
114125
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 18/11/2022
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 18/11/2022  
Chục Số Đơn vị
4 0 8,3
8 1
7 2 9,5
5,8,0,3 3 8,4,3
3,6,7 4 0
Chục Số Đơn vị
6,2 5 3,8
6 4,5
8,8 7 2,4
3,0,5 8 7,3,7,1
2 9
Kết quả xổ số Trà Vinh
11/112022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 31TV45
100N
81
200N
001
400N
3200
7683
5817
1TR
9344
3TR
70365
35697
99278
67106
16128
35144
69409
10TR
89954
08151
20TR
40939
30TR
87254
ĐB
530214
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 11/11/2022
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 11/11/2022  
Chục Số Đơn vị
0 0 1,0,6,9
8,0,5 1 7,4
2 8
8 3 9
4,4,5,5,1 4 4,4
Chục Số Đơn vị
6 5 4,1,4
0 6 5
1,9 7 8
7,2 8 1,3
0,3 9 7
Kết quả xổ số Trà Vinh
04/112022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 31TV44
100N
69
200N
992
400N
7503
3454
4061
1TR
7059
3TR
71176
86139
49166
08883
39929
48951
46726
10TR
00169
11940
20TR
19261
30TR
17178
ĐB
200850
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 04/11/2022
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 04/11/2022  
Chục Số Đơn vị
4,5 0 3
6,5,6 1
9 2 9,6
0,8 3 9
5 4 0
Chục Số Đơn vị
5 4,9,1,0
7,6,2 6 9,1,6,9,1
7 6,8
7 8 3
6,5,3,2,6 9 2
Kết quả xổ số Trà Vinh
28/102022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 31TV43
100N
74
200N
458
400N
8800
2179
5652
1TR
5550
3TR
92437
10701
39418
80830
73649
34671
53119
10TR
83569
73291
20TR
48016
30TR
33257
ĐB
794280
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 28/10/2022
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 28/10/2022  
Chục Số Đơn vị
0,5,3,8 0 0,1
0,7,9 1 8,9,6
5 2
3 7,0
7 4 9
Chục Số Đơn vị
5 8,2,0,7
1 6 9
3,5 7 4,9,1
5,1 8 0
7,4,1,6 9 1
Kết quả xổ số Trà Vinh
21/102022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 31TV42
100N
74
200N
248
400N
2322
0076
6844
1TR
4868
3TR
02256
56241
35794
04260
47168
52116
26805
10TR
26853
36690
20TR
99470
30TR
64101
ĐB
906392
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 21/10/2022
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 21/10/2022  
Chục Số Đơn vị
6,9,7 0 5,1
4,0 1 6
2,9 2 2
5 3
7,4,9 4 8,4,1
Chục Số Đơn vị
0 5 6,3
7,5,1 6 8,0,8
7 4,6,0
4,6,6 8
9 4,0,2

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

93  ( 11 ngày )
90  ( 9 ngày )
60  ( 8 ngày )
81  ( 8 ngày )
32  ( 7 ngày )
34  ( 7 ngày )
78  ( 7 ngày )
14  ( 6 ngày )
61  ( 6 ngày )

Miền Bắc

14  ( 14 ngày )
29  ( 14 ngày )
50  ( 13 ngày )
97  ( 12 ngày )
08  ( 11 ngày )
48  ( 10 ngày )
75  ( 10 ngày )
19  ( 9 ngày )
13  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

85  ( 17 ngày )
83  ( 11 ngày )
92  ( 9 ngày )
13  ( 8 ngày )
14  ( 7 ngày )
30  ( 7 ngày )
31  ( 7 ngày )
37  ( 7 ngày )
59  ( 7 ngày )