http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 05/08/2022

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Trà Vinh
05/082022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 31TV31
100N
43
200N
687
400N
0085
7337
9184
1TR
6548
3TR
62066
33764
51956
77000
25553
97442
04466
10TR
68548
49635
20TR
69562
30TR
71675
ĐB
020828
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 05/08/2022
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 05/08/2022  
Chục Số Đơn vị
0 0 0
1
4,6 2 8
4,5 3 7,5
8,6 4 3,8,2,8
Chục Số Đơn vị
8,3,7 5 6,3
6,5,6 6 6,4,6,2
8,3 7 5
4,4,2 8 7,5,4
9
Kết quả xổ số Trà Vinh
29/072022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 31TV30
100N
53
200N
823
400N
3315
6992
7740
1TR
1279
3TR
01512
24156
74097
05083
32098
61785
14687
10TR
57046
77247
20TR
85318
30TR
82345
ĐB
062998
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 29/07/2022
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 29/07/2022  
Chục Số Đơn vị
4 0
1 5,2,8
9,1 2 3
5,2,8 3
4 0,6,7,5
Chục Số Đơn vị
1,8,4 5 3,6
5,4 6
9,8,4 7 9
9,1,9 8 3,5,7
7 9 2,7,8,8
Kết quả xổ số Trà Vinh
22/072022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 31TV29
100N
82
200N
385
400N
0009
0538
2810
1TR
0703
3TR
65148
98768
35253
83868
82868
93087
85802
10TR
22360
69325
20TR
61433
30TR
57158
ĐB
479837
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 22/07/2022
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 22/07/2022  
Chục Số Đơn vị
1,6 0 9,3,2
1 0
8,0 2 5
0,5,3 3 8,3,7
4 8
Chục Số Đơn vị
8,2 5 3,8
6 8,8,8,0
8,3 7
3,4,6,6,6,5 8 2,5,7
0 9
Kết quả xổ số Trà Vinh
15/072022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 31TV28
100N
02
200N
862
400N
8566
1374
8272
1TR
4777
3TR
30278
55682
03798
20855
53866
60153
84922
10TR
86121
08656
20TR
18413
30TR
45756
ĐB
542408
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 15/07/2022
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 15/07/2022  
Chục Số Đơn vị
0 2,8
2 1 3
0,6,7,8,2 2 2,1
5,1 3
7 4
Chục Số Đơn vị
5 5 5,3,6,6
6,6,5,5 6 2,6,6
7 7 4,2,7,8
7,9,0 8 2
9 8
Kết quả xổ số Trà Vinh
08/072022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 31TV27
100N
77
200N
899
400N
4546
3191
3463
1TR
7220
3TR
54201
82438
95841
94760
11568
02264
47219
10TR
38347
17738
20TR
07797
30TR
79762
ĐB
112078
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 08/07/2022
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 08/07/2022  
Chục Số Đơn vị
2,6 0 1
9,0,4 1 9
6 2 0
6 3 8,8
6 4 6,1,7
Chục Số Đơn vị
5
4 6 3,0,8,4,2
7,4,9 7 7,8
3,6,3,7 8
9,1 9 9,1,7
Kết quả xổ số Trà Vinh
01/072022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 31TV26
100N
29
200N
628
400N
7534
1877
0320
1TR
7427
3TR
57919
29000
07763
21097
58287
06733
75190
10TR
29367
43944
20TR
46118
30TR
97878
ĐB
051023
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 01/07/2022
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 01/07/2022  
Chục Số Đơn vị
2,0,9 0 0
1 9,8
2 9,8,0,7,3
6,3,2 3 4,3
3,4 4 4
Chục Số Đơn vị
5
6 3,7
7,2,9,8,6 7 7,8
2,1,7 8 7
2,1 9 7,0
Kết quả xổ số Trà Vinh
24/062022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 31TV25
100N
83
200N
916
400N
6616
0762
1394
1TR
2325
3TR
24153
96792
77875
17125
74955
54645
02515
10TR
81721
67606
20TR
93955
30TR
29553
ĐB
177254
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 24/06/2022
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 24/06/2022  
Chục Số Đơn vị
0 6
2 1 6,6,5
6,9 2 5,5,1
8,5,5 3
9,5 4 5
Chục Số Đơn vị
2,7,2,5,4,1,5 5 3,5,5,3,4
1,1,0 6 2
7 5
8 3
9 4,2

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

34  ( 18 ngày )
49  ( 9 ngày )
56  ( 9 ngày )
29  ( 8 ngày )
70  ( 7 ngày )
15  ( 6 ngày )
27  ( 6 ngày )
57  ( 6 ngày )
73  ( 6 ngày )

Miền Bắc

61  ( 14 ngày )
32  ( 9 ngày )
49  ( 9 ngày )
87  ( 9 ngày )
96  ( 9 ngày )
00  ( 8 ngày )
41  ( 8 ngày )
54  ( 8 ngày )
63  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

56  ( 11 ngày )
67  ( 9 ngày )
06  ( 8 ngày )
77  ( 8 ngày )
14  ( 7 ngày )
27  ( 7 ngày )
35  ( 7 ngày )
49  ( 7 ngày )
45  ( 6 ngày )