http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 02/12/2022

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Vĩnh Long
02/122022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 43VL48
100N
03
200N
314
400N
7570
8705
2863
1TR
8111
3TR
37912
83910
42601
34299
67601
22689
46856
10TR
05665
03179
20TR
59784
30TR
77336
ĐB
798559
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 02/12/2022
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 02/12/2022  
Chục Số Đơn vị
7,1 0 3,5,1,1
1,0,0 1 4,1,2,0
1 2
0,6 3 6
1,8 4
Chục Số Đơn vị
0,6 5 6,9
5,3 6 3,5
7 0,9
8 9,4
9,8,7,5 9 9
Kết quả xổ số Vĩnh Long
25/112022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 43VL47
100N
06
200N
083
400N
5623
5013
2029
1TR
7615
3TR
78028
26729
98130
08388
60132
46579
25097
10TR
06077
36191
20TR
40878
30TR
23728
ĐB
365567
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 25/11/2022
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 25/11/2022  
Chục Số Đơn vị
3 0 6
9 1 3,5
3 2 3,9,8,9,8
8,2,1 3 0,2
4
Chục Số Đơn vị
1 5
0 6 7
9,7,6 7 9,7,8
2,8,7,2 8 3,8
2,2,7 9 7,1
Kết quả xổ số Vĩnh Long
18/112022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 43VL46
100N
21
200N
455
400N
4896
2726
8752
1TR
2544
3TR
60218
15269
17976
36796
26813
87966
31685
10TR
10196
31809
20TR
20284
30TR
49480
ĐB
280219
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 18/11/2022
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 18/11/2022  
Chục Số Đơn vị
8 0 9
2 1 8,3,9
5 2 1,6
1 3
4,8 4 4
Chục Số Đơn vị
5,8 5 5,2
9,2,7,9,6,9 6 9,6
7 6
1 8 5,4,0
6,0,1 9 6,6,6
Kết quả xổ số Vĩnh Long
11/112022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 43VL45
100N
61
200N
570
400N
5746
2286
1841
1TR
5560
3TR
24944
01860
62844
11277
77057
25327
66596
10TR
89389
65328
20TR
81173
30TR
42149
ĐB
820665
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 11/11/2022
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 11/11/2022  
Chục Số Đơn vị
7,6,6 0
6,4 1
2 7,8
7 3
4,4 4 6,1,4,4,9
Chục Số Đơn vị
6 5 7
4,8,9 6 1,0,0,5
7,5,2 7 0,7,3
2 8 6,9
8,4 9 6
Kết quả xổ số Vĩnh Long
04/112022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 43VL44
100N
36
200N
189
400N
0627
5732
4678
1TR
7821
3TR
99938
95119
74033
16273
33094
26791
85261
10TR
49517
38731
20TR
10544
30TR
43428
ĐB
183799
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 04/11/2022
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 04/11/2022  
Chục Số Đơn vị
0
2,9,6,3 1 9,7
3 2 7,1,8
3,7 3 6,2,8,3,1
9,4 4 4
Chục Số Đơn vị
5
3 6 1
2,1 7 8,3
7,3,2 8 9
8,1,9 9 4,1,9
Kết quả xổ số Vĩnh Long
28/102022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 43VL43
100N
70
200N
693
400N
2274
3228
2164
1TR
7708
3TR
83484
17395
48561
30699
75694
87282
85025
10TR
06836
24304
20TR
21752
30TR
98108
ĐB
788536
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 28/10/2022
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 28/10/2022  
Chục Số Đơn vị
7 0 8,4,8
6 1
8,5 2 8,5
9 3 6,6
7,6,8,9,0 4
Chục Số Đơn vị
9,2 5 2
3,3 6 4,1
7 0,4
2,0,0 8 4,2
9 9 3,5,9,4
Kết quả xổ số Vĩnh Long
21/102022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 43VL42
100N
20
200N
954
400N
2896
0954
8101
1TR
4075
3TR
10589
02565
51865
04128
66394
79043
35340
10TR
32028
76378
20TR
76251
30TR
64979
ĐB
028515
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 21/10/2022
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 21/10/2022  
Chục Số Đơn vị
2,4 0 1
0,5 1 5
2 0,8,8
4 3
5,5,9 4 3,0
Chục Số Đơn vị
7,6,6,1 5 4,4,1
9 6 5,5
7 5,8,9
2,2,7 8 9
8,7 9 6,4

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

93  ( 11 ngày )
90  ( 9 ngày )
60  ( 8 ngày )
81  ( 8 ngày )
32  ( 7 ngày )
34  ( 7 ngày )
78  ( 7 ngày )
14  ( 6 ngày )
61  ( 6 ngày )

Miền Bắc

14  ( 14 ngày )
29  ( 14 ngày )
50  ( 13 ngày )
97  ( 12 ngày )
08  ( 11 ngày )
48  ( 10 ngày )
75  ( 10 ngày )
19  ( 9 ngày )
13  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

85  ( 17 ngày )
83  ( 11 ngày )
92  ( 9 ngày )
13  ( 8 ngày )
14  ( 7 ngày )
30  ( 7 ngày )
31  ( 7 ngày )
37  ( 7 ngày )
59  ( 7 ngày )