http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 29/09/2023

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Vĩnh Long
29/092023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé:
100N -
200N -
400N -
1TR -
3TR -
10TR -
20TR -
30TR -
ĐB -
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 29/09/2023
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 29/09/2023  
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
Chục Số Đơn vị
5
6
7
8
9
Kết quả xổ số Vĩnh Long
22/092023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé:
100N -
200N -
400N -
1TR -
3TR -
10TR -
20TR -
30TR -
ĐB -
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 22/09/2023
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 22/09/2023  
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
Chục Số Đơn vị
5
6
7
8
9
Kết quả xổ số Vĩnh Long
15/092023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé:
100N -
200N -
400N -
1TR -
3TR -
10TR -
20TR -
30TR -
ĐB -
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 15/09/2023
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 15/09/2023  
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
Chục Số Đơn vị
5
6
7
8
9
Kết quả xổ số Vĩnh Long
08/092023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé:
100N -
200N -
400N -
1TR -
3TR -
10TR -
20TR -
30TR -
ĐB -
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 08/09/2023
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 08/09/2023  
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
Chục Số Đơn vị
5
6
7
8
9
Kết quả xổ số Vĩnh Long
01/092023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé:
100N -
200N -
400N -
1TR -
3TR -
10TR -
20TR -
30TR -
ĐB -
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 01/09/2023
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 01/09/2023  
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
Chục Số Đơn vị
5
6
7
8
9
Kết quả xổ số Vĩnh Long
25/082023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 44VL34
100N
31
200N
444
400N
3210
2715
7404
1TR
4823
3TR
51023
84135
59341
78683
62060
70291
92328
10TR
22630
74030
20TR
28916
30TR
41657
ĐB
135513
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 25/08/2023
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 25/08/2023  
Chục Số Đơn vị
1,6,3,3 0 4
3,4,9 1 0,5,6,3
2 3,3,8
2,2,8,1 3 1,5,0,0
4,0 4 4,1
Chục Số Đơn vị
1,3 5 7
1 6 0
5 7
2 8 3
9 1
Kết quả xổ số Vĩnh Long
18/082023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 44VL33
100N
21
200N
909
400N
5910
1226
7875
1TR
5330
3TR
52795
24525
27361
93906
89237
30695
50557
10TR
73138
12748
20TR
37663
30TR
62109
ĐB
947869
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 18/08/2023
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 18/08/2023  
Chục Số Đơn vị
1,3 0 9,6,9
2,6 1 0
2 1,6,5
6 3 0,7,8
4 8
Chục Số Đơn vị
7,9,2,9 5 7
2,0 6 1,3,9
3,5 7 5
3,4 8
0,0,6 9 5,5

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

55  ( 15 ngày )
78  ( 12 ngày )
39  ( 11 ngày )
92  ( 10 ngày )
69  ( 9 ngày )
51  ( 8 ngày )
54  ( 8 ngày )
14  ( 7 ngày )
33  ( 7 ngày )

Miền Bắc

41  ( 17 ngày )
25  ( 14 ngày )
54  ( 13 ngày )
56  ( 13 ngày )
01  ( 12 ngày )
38  ( 12 ngày )
35  ( 11 ngày )
77  ( 11 ngày )
05  ( 9 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

22  ( 12 ngày )
38  ( 12 ngày )
36  ( 10 ngày )
35  ( 9 ngày )
46  ( 9 ngày )
02  ( 7 ngày )
14  ( 7 ngày )
37  ( 6 ngày )
67  ( 6 ngày )