http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 05/08/2022

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Vĩnh Long
05/082022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 43VL31
100N
07
200N
151
400N
4578
9224
1666
1TR
7752
3TR
26866
20587
21896
09954
44916
66499
14571
10TR
16598
05371
20TR
90976
30TR
48250
ĐB
041859
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 05/08/2022
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 05/08/2022  
Chục Số Đơn vị
5 0 7
5,7,7 1 6
5 2 4
3
2,5 4
Chục Số Đơn vị
5 1,2,4,0,9
6,6,9,1,7 6 6,6
0,8 7 8,1,1,6
7,9 8 7
9,5 9 6,9,8
Kết quả xổ số Vĩnh Long
29/072022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 43VL30
100N
27
200N
324
400N
4596
4074
0939
1TR
9363
3TR
28225
68970
45748
93907
79065
35393
90967
10TR
72869
33912
20TR
99978
30TR
20809
ĐB
087978
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 29/07/2022
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 29/07/2022  
Chục Số Đơn vị
7 0 7,9
1 2
1 2 7,4,5
6,9 3 9
2,7 4 8
Chục Số Đơn vị
2,6 5
9 6 3,5,7,9
2,0,6 7 4,0,8,8
4,7,7 8
3,6,0 9 6,3
Kết quả xổ số Vĩnh Long
22/072022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 43VL29
100N
58
200N
825
400N
7150
9742
7707
1TR
4819
3TR
02353
00807
04170
31356
61609
31367
55161
10TR
34975
55951
20TR
89801
30TR
62790
ĐB
985859
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 22/07/2022
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 22/07/2022  
Chục Số Đơn vị
5,7,9 0 7,7,9,1
6,5,0 1 9
4 2 5
5 3
4 2
Chục Số Đơn vị
2,7 5 8,0,3,6,1,9
5 6 7,1
0,0,6 7 0,5
5 8
1,0,5 9 0
Kết quả xổ số Vĩnh Long
15/072022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 43VL28
100N
13
200N
762
400N
9236
3091
5077
1TR
1208
3TR
37504
09201
96249
55675
22404
95623
24219
10TR
32897
75623
20TR
28880
30TR
10780
ĐB
492030
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 15/07/2022
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 15/07/2022  
Chục Số Đơn vị
8,8,3 0 8,4,1,4
9,0 1 3,9
6 2 3,3
1,2,2 3 6,0
0,0 4 9
Chục Số Đơn vị
7 5
3 6 2
7,9 7 7,5
0 8 0,0
4,1 9 1,7
Kết quả xổ số Vĩnh Long
08/072022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 43VL27
100N
61
200N
397
400N
1830
7135
0357
1TR
5130
3TR
49311
93789
78199
62909
58547
64524
51411
10TR
35120
58743
20TR
66919
30TR
84346
ĐB
351338
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 08/07/2022
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 08/07/2022  
Chục Số Đơn vị
3,3,2 0 9
6,1,1 1 1,1,9
2 4,0
4 3 0,5,0,8
2 4 7,3,6
Chục Số Đơn vị
3 5 7
4 6 1
9,5,4 7
3 8 9
8,9,0,1 9 7,9
Kết quả xổ số Vĩnh Long
01/072022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 43VL26
100N
60
200N
354
400N
7186
0658
6451
1TR
8543
3TR
24693
54304
41100
28041
17896
40833
75326
10TR
80540
93433
20TR
69183
30TR
61782
ĐB
242578
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 01/07/2022
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 01/07/2022  
Chục Số Đơn vị
6,0,4 0 4,0
5,4 1
8 2 6
4,9,3,3,8 3 3,3
5,0 4 3,1,0
Chục Số Đơn vị
5 4,8,1
8,9,2 6 0
7 8
5,7 8 6,3,2
9 3,6
Kết quả xổ số Vĩnh Long
24/062022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 43VL25
100N
29
200N
544
400N
1694
8493
8738
1TR
9063
3TR
91458
14307
83394
68317
62301
89178
85993
10TR
85241
15965
20TR
04106
30TR
71964
ĐB
431608
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 24/06/2022
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 24/06/2022  
Chục Số Đơn vị
0 7,1,6,8
0,4 1 7
2 9
9,6,9 3 8
4,9,9,6 4 4,1
Chục Số Đơn vị
6 5 8
0 6 3,5,4
0,1 7 8
3,5,7,0 8
2 9 4,3,4,3

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

34  ( 18 ngày )
49  ( 9 ngày )
56  ( 9 ngày )
29  ( 8 ngày )
70  ( 7 ngày )
15  ( 6 ngày )
27  ( 6 ngày )
57  ( 6 ngày )
73  ( 6 ngày )

Miền Bắc

61  ( 14 ngày )
32  ( 9 ngày )
49  ( 9 ngày )
87  ( 9 ngày )
96  ( 9 ngày )
00  ( 8 ngày )
41  ( 8 ngày )
54  ( 8 ngày )
63  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

56  ( 11 ngày )
67  ( 9 ngày )
06  ( 8 ngày )
77  ( 8 ngày )
14  ( 7 ngày )
27  ( 7 ngày )
35  ( 7 ngày )
49  ( 7 ngày )
45  ( 6 ngày )