http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 21/03/2023

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Vũng Tàu
21/032023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: 3C
100N
07
200N
591
400N
5385
5583
5418
1TR
6888
3TR
84275
30791
78684
14418
92367
73554
42844
10TR
18230
52658
20TR
89012
30TR
18479
ĐB
944318
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 21/03/2023
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 21/03/2023  
Chục Số Đơn vị
3 0 7
9,9 1 8,8,2,8
1 2
8 3 0
8,5,4 4 4
Chục Số Đơn vị
8,7 5 4,8
6 7
0,6 7 5,9
1,8,1,5,1 8 5,3,8,4
7 9 1,1
Kết quả xổ số Vũng Tàu
14/032023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: 3B
100N
87
200N
138
400N
4601
6327
8160
1TR
3348
3TR
17463
22340
84335
79775
13437
16568
18336
10TR
48944
46076
20TR
77616
30TR
86853
ĐB
463526
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 14/03/2023
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 14/03/2023  
Chục Số Đơn vị
6,4 0 1
0 1 6
2 7,6
6,5 3 8,5,7,6
4 4 8,0,4
Chục Số Đơn vị
3,7 5 3
3,7,1,2 6 0,3,8
8,2,3 7 5,6
3,4,6 8 7
9
Kết quả xổ số Vũng Tàu
07/032023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: 3A
100N
12
200N
654
400N
7987
7661
1490
1TR
4268
3TR
60432
42786
86566
53469
32915
90971
79042
10TR
84295
87431
20TR
08922
30TR
03031
ĐB
271892
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 07/03/2023
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 07/03/2023  
Chục Số Đơn vị
9 0
6,7,3,3 1 2,5
1,3,4,2,9 2 2
3 2,1,1
5 4 2
Chục Số Đơn vị
1,9 5 4
8,6 6 1,8,6,9
8 7 1
6 8 7,6
6 9 0,5,2
Kết quả xổ số Vũng Tàu
28/022023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: 2D
100N
58
200N
414
400N
4676
8542
0254
1TR
1705
3TR
02101
49636
96928
93746
42309
94125
54072
10TR
89314
16511
20TR
97828
30TR
20998
ĐB
957411
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 28/02/2023
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 28/02/2023  
Chục Số Đơn vị
0 5,1,9
0,1,1 1 4,4,1,1
4,7 2 8,5,8
3 6
1,5,1 4 2,6
Chục Số Đơn vị
0,2 5 8,4
7,3,4 6
7 6,2
5,2,2,9 8
0 9 8
Kết quả xổ số Vũng Tàu
21/022023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: 2C
100N
74
200N
749
400N
3932
8730
6223
1TR
2049
3TR
05690
91956
50236
62048
42493
37750
30041
10TR
24544
87718
20TR
25566
30TR
35168
ĐB
389786
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 21/02/2023
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 21/02/2023  
Chục Số Đơn vị
3,9,5 0
4 1 8
3 2 3
2,9 3 2,0,6
7,4 4 9,9,8,1,4
Chục Số Đơn vị
5 6,0
5,3,6,8 6 6,8
7 4
4,1,6 8 6
4,4 9 0,3
Kết quả xổ số Vũng Tàu
14/022023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: 2B
100N
60
200N
197
400N
0205
1148
6504
1TR
0468
3TR
81298
50270
64809
17101
00657
98111
39295
10TR
78814
97105
20TR
00185
30TR
37989
ĐB
294553
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 14/02/2023
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 14/02/2023  
Chục Số Đơn vị
6,7 0 5,4,9,1,5
0,1 1 1,4
2
5 3
0,1 4 8
Chục Số Đơn vị
0,9,0,8 5 7,3
6 0,8
9,5 7 0
4,6,9 8 5,9
0,8 9 7,8,5
Kết quả xổ số Vũng Tàu
07/022023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: 2A
100N
71
200N
084
400N
2465
4585
8431
1TR
1816
3TR
93087
23008
59401
82327
29343
69407
34354
10TR
04613
20610
20TR
19963
30TR
32461
ĐB
988344
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 07/02/2023
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 07/02/2023  
Chục Số Đơn vị
1 0 8,1,7
7,3,0,6 1 6,3,0
2 7
4,1,6 3 1
8,5,4 4 3,4
Chục Số Đơn vị
6,8 5 4
1 6 5,3,1
8,2,0 7 1
0 8 4,5,7
9

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

52  ( 16 ngày )
39  ( 12 ngày )
77  ( 11 ngày )
94  ( 10 ngày )
60  ( 8 ngày )
06  ( 7 ngày )
08  ( 7 ngày )
48  ( 7 ngày )
63  ( 7 ngày )

Miền Bắc

53  ( 19 ngày )
71  ( 17 ngày )
14  ( 15 ngày )
73  ( 14 ngày )
30  ( 13 ngày )
66  ( 11 ngày )
25  ( 10 ngày )
55  ( 10 ngày )
80  ( 10 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

36  ( 11 ngày )
20  ( 9 ngày )
65  ( 7 ngày )
23  ( 6 ngày )
33  ( 6 ngày )
89  ( 6 ngày )