http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 02/08/2022

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Vũng Tàu
02/082022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: 8A
100N
74
200N
183
400N
7506
7067
5482
1TR
5101
3TR
20465
65088
41615
61537
61976
87257
75715
10TR
61199
91242
20TR
02180
30TR
41212
ĐB
012885
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 02/08/2022
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 02/08/2022  
Chục Số Đơn vị
8 0 6,1
0 1 5,5,2
8,4,1 2
8 3 7
7 4 2
Chục Số Đơn vị
6,1,1,8 5 7
0,7 6 7,5
6,3,5 7 4,6
8 8 3,2,8,0,5
9 9 9
Kết quả xổ số Vũng Tàu
26/072022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: 7D
100N
60
200N
508
400N
9545
6767
9533
1TR
6836
3TR
49665
75162
30549
51796
78714
39345
30163
10TR
43814
54467
20TR
90322
30TR
31266
ĐB
281310
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 26/07/2022
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 26/07/2022  
Chục Số Đơn vị
6,1 0 8
1 4,4,0
6,2 2 2
3,6 3 3,6
1,1 4 5,9,5
Chục Số Đơn vị
4,6,4 5
3,9,6 6 0,7,5,2,3,7,6
6,6 7
0 8
4 9 6
Kết quả xổ số Vũng Tàu
19/072022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: 7C
100N
09
200N
729
400N
1032
1626
9500
1TR
8819
3TR
82454
33323
92279
96755
24029
64820
83425
10TR
24053
79376
20TR
75427
30TR
17941
ĐB
437014
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 19/07/2022
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 19/07/2022  
Chục Số Đơn vị
0,2 0 9,0
4 1 9,4
3 2 9,6,3,9,0,5,7
2,5 3 2
5,1 4 1
Chục Số Đơn vị
5,2 5 4,5,3
2,7 6
2 7 9,6
8
0,2,1,7,2 9
Kết quả xổ số Vũng Tàu
12/072022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: 7B
100N
18
200N
471
400N
4311
8098
1773
1TR
6033
3TR
59137
21536
29034
75974
57385
50072
63213
10TR
66626
78925
20TR
37157
30TR
17463
ĐB
785262
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 12/07/2022
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 12/07/2022  
Chục Số Đơn vị
0
7,1 1 8,1,3
7,6 2 6,5
7,3,1,6 3 3,7,6,4
3,7 4
Chục Số Đơn vị
8,2 5 7
3,2 6 3,2
3,5 7 1,3,4,2
1,9 8 5
9 8
Kết quả xổ số Vũng Tàu
05/072022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: 7A
100N
13
200N
376
400N
2844
3497
2738
1TR
8813
3TR
92941
39673
64911
32830
05136
49233
65957
10TR
34517
71735
20TR
04461
30TR
58961
ĐB
529306
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 05/07/2022
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 05/07/2022  
Chục Số Đơn vị
3 0 6
4,1,6,6 1 3,3,1,7
2
1,1,7,3 3 8,0,6,3,5
4 4 4,1
Chục Số Đơn vị
3 5 7
7,3,0 6 1,1
9,5,1 7 6,3
3 8
9 7
Kết quả xổ số Vũng Tàu
28/062022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: 6D
100N
66
200N
857
400N
6507
0913
1942
1TR
8693
3TR
69679
13865
88085
51605
04875
29714
32959
10TR
56706
16921
20TR
96881
30TR
98574
ĐB
477340
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 28/06/2022
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 28/06/2022  
Chục Số Đơn vị
4 0 7,5,6
2,8 1 3,4
4 2 1
1,9 3
1,7 4 2,0
Chục Số Đơn vị
6,8,0,7 5 7,9
6,0 6 6,5
5,0 7 9,5,4
8 5,1
7,5 9 3
Kết quả xổ số Vũng Tàu
21/062022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: 6C
100N
50
200N
777
400N
9971
7281
9411
1TR
2456
3TR
56395
47322
85823
95090
21764
53721
40472
10TR
50730
11221
20TR
56956
30TR
57745
ĐB
211958
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 21/06/2022
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 21/06/2022  
Chục Số Đơn vị
5,9,3 0
7,8,1,2,2 1 1
2,7 2 2,3,1,1
2 3 0
6 4 5
Chục Số Đơn vị
9,4 5 0,6,6,8
5,5 6 4
7 7 7,1,2
5 8 1
9 5,0

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

34  ( 18 ngày )
49  ( 9 ngày )
56  ( 9 ngày )
29  ( 8 ngày )
70  ( 7 ngày )
15  ( 6 ngày )
27  ( 6 ngày )
57  ( 6 ngày )
73  ( 6 ngày )

Miền Bắc

61  ( 14 ngày )
32  ( 9 ngày )
49  ( 9 ngày )
87  ( 9 ngày )
96  ( 9 ngày )
00  ( 8 ngày )
41  ( 8 ngày )
54  ( 8 ngày )
63  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

56  ( 11 ngày )
67  ( 9 ngày )
06  ( 8 ngày )
77  ( 8 ngày )
14  ( 7 ngày )
27  ( 7 ngày )
35  ( 7 ngày )
49  ( 7 ngày )
45  ( 6 ngày )