http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Thống kê Gan cực đại dãy số 12 Miền Bắc đài (1-2 , Theo Lô)"
Gan Cực Đại: 1678 Lần quay không xuất hiện.
Từ Ngày: 01-03-2018 Đến Ngày: 04-10-2022
Số 12 xuất hiện ngày cuối 01/03/2018 đến 04/10/2022 là 1678 ngày

Các thống kê cơ bản Miền Bắc đài () đến Ngày 04/10/2022

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

73      ( 28 ngày )
58      ( 19 ngày )
10      ( 12 ngày )
75      ( 12 ngày )
21      ( 11 ngày )
49      ( 11 ngày )
53      ( 11 ngày )
08      ( 10 ngày )
54      ( 10 ngày )
33      ( 9 ngày )
57      ( 9 ngày )
89      ( 9 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:

66 ( 337 Lần ) Giảm 56
51 ( 333 Lần ) Tăng 40
77 ( 333 Lần ) Tăng 34
19 ( 239 Lần ) Giảm 47
35 ( 198 Lần ) Không tăng
52 ( 197 Lần ) Không tăng
41 ( 195 Lần ) Không tăng
62 ( 195 Lần ) Không tăng
70 ( 194 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:

66 ( 626 Lần ) Tăng 39
92 ( 607 Lần ) Giảm 96
82 ( 587 Lần ) Không tăng
51 ( 515 Lần ) Tăng 40
69 ( 490 Lần ) Không tăng
26 ( 431 Lần ) Tăng 39
77 ( 431 Lần ) Tăng 34
30 ( 395 Lần ) Không tăng
67 ( 395 Lần ) Không tăng

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày

Hàng chục Số Hàng đơn vị
510 Lần 287
0 463 Lần 323
715 Lần 261
1 822 Lần 155
485 Lần 18
2 936 Lần 348
803 Lần 380
3 295 Lần 302
441 Lần 47
4 543 Lần 56
793 Lần 7
5 438 Lần 65
1012 Lần 455
6 849 Lần 141
706 Lần 13
7 603 Lần 190
431 Lần 41
8 481 Lần 4
429 Lần 363
9 894 Lần 72

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

68  ( 13 ngày )
43  ( 8 ngày )
58  ( 8 ngày )
00  ( 7 ngày )
27  ( 7 ngày )
42  ( 6 ngày )
48  ( 6 ngày )
56  ( 6 ngày )
66  ( 6 ngày )

Miền Bắc

73  ( 28 ngày )
58  ( 19 ngày )
10  ( 12 ngày )
75  ( 12 ngày )
21  ( 11 ngày )
49  ( 11 ngày )
53  ( 11 ngày )
08  ( 10 ngày )
54  ( 10 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

55  ( 9 ngày )
25  ( 8 ngày )
64  ( 8 ngày )
93  ( 8 ngày )
12  ( 7 ngày )
16  ( 7 ngày )
96  ( 7 ngày )
06  ( 6 ngày )