http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Các thống kê cơ bản Miền Trung đài (1-2) đến Ngày 08/08/2022

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

56      ( 11 ngày )
67      ( 9 ngày )
06      ( 8 ngày )
77      ( 8 ngày )
14      ( 7 ngày )
27      ( 7 ngày )
35      ( 7 ngày )
49      ( 7 ngày )
45      ( 6 ngày )
80      ( 6 ngày )
07      ( 5 ngày )
09      ( 5 ngày )

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất 2 đài chính:

56      ( 11 ngày )
67      ( 9 ngày )
06      ( 8 ngày )
77      ( 8 ngày )
14      ( 7 ngày )
27      ( 7 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:

93 ( 495 Lần ) Không tăng
17 ( 393 Lần ) Tăng 201
44 ( 298 Lần ) Tăng 94
89 ( 298 Lần ) Không tăng
57 ( 297 Lần ) Giảm 10
86 ( 296 Lần ) Giảm 99
25 ( 292 Lần ) Tăng 104
78 ( 288 Lần ) Tăng 98
61 ( 204 Lần ) Tăng 108

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:

93 ( 695 Lần ) Giảm 96
54 ( 680 Lần ) Không tăng
70 ( 667 Lần ) Tăng 98
86 ( 600 Lần ) Tăng 103
44 ( 588 Lần ) Tăng 197
71 ( 497 Lần ) Không tăng
57 ( 496 Lần ) Giảm 9
12 ( 484 Lần ) Không tăng
32 ( 483 Lần ) Không tăng

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày

Hàng chục Số Hàng đơn vị
594 Lần 198
0 891 Lần 179
1173 Lần 293
1 1092 Lần 400
1258 Lần 101
2 1264 Lần 115
996 Lần 596
3 1291 Lần 486
888 Lần 7
4 891 Lần 208
1369 Lần 26
5 785 Lần 200
997 Lần 105
6 1171 Lần 299
870 Lần 492
7 980 Lần 182
980 Lần 494
8 1282 Lần 296
1500 Lần 296
9 978 Lần 5

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

34  ( 18 ngày )
49  ( 9 ngày )
56  ( 9 ngày )
29  ( 8 ngày )
70  ( 7 ngày )
15  ( 6 ngày )
27  ( 6 ngày )
57  ( 6 ngày )
73  ( 6 ngày )

Miền Bắc

61  ( 14 ngày )
32  ( 9 ngày )
49  ( 9 ngày )
87  ( 9 ngày )
96  ( 9 ngày )
00  ( 8 ngày )
41  ( 8 ngày )
54  ( 8 ngày )
63  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

56  ( 11 ngày )
67  ( 9 ngày )
06  ( 8 ngày )
77  ( 8 ngày )
14  ( 7 ngày )
27  ( 7 ngày )
35  ( 7 ngày )
49  ( 7 ngày )
45  ( 6 ngày )