http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Các thống kê cơ bản Xổ số Vĩnh Long đến Ngày 04/10/2022

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

22      ( 26 ngày )
68      ( 22 ngày )
31      ( 18 ngày )
55      ( 17 ngày )
20      ( 12 ngày )
35      ( 12 ngày )
43      ( 12 ngày )
46      ( 12 ngày )
57      ( 12 ngày )
23      ( 11 ngày )
36      ( 11 ngày )
80      ( 11 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

70 ( 465 Lần ) Không tăng
19 ( 298 Lần ) Tăng 205
07 ( 293 Lần ) Tăng 103
27 ( 285 Lần ) Không tăng
34 ( 277 Lần ) Tăng 277
49 ( 268 Lần ) Tăng 95
42 ( 208 Lần ) Không tăng
71 ( 200 Lần ) Không tăng
76 ( 197 Lần ) Giảm 92

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

70 ( 650 Lần ) Giảm 95
71 ( 572 Lần ) Không tăng
27 ( 560 Lần ) Không tăng
07 ( 481 Lần ) Giảm 93
76 ( 376 Lần ) Không tăng
69 ( 357 Lần ) Tăng 91
12 ( 345 Lần ) Không tăng
19 ( 298 Lần ) Tăng 106
04 ( 286 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

12 ( 2614 Lần ) Không tăng
48 ( 2388 Lần ) Không tăng
71 ( 2268 Lần ) Giảm 382
49 ( 1904 Lần ) Tăng 95
83 ( 1888 Lần ) Không tăng
67 ( 1837 Lần ) Không tăng
58 ( 1823 Lần ) Không tăng
73 ( 1809 Lần ) Giảm 386
70 ( 1738 Lần ) Không tăng

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" Xổ số Vĩnh Long trong lần quay

Hàng chục Số Hàng đơn vị
1139 Lần 72
0 1195 Lần 71
1124 Lần 196
1 823 Lần 13
537 Lần 0
2 716 Lần 387
655 Lần 262
3 385 Lần 102
948 Lần 95
4 1000 Lần 277
541 Lần 97
5 834 Lần 295
592 Lần 192
6 559 Lần 363
1426 Lần 264
7 918 Lần 172
618 Lần 202
8 941 Lần 97
830 Lần 282
9 1036 Lần 304

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

68  ( 13 ngày )
43  ( 8 ngày )
58  ( 8 ngày )
00  ( 7 ngày )
27  ( 7 ngày )
42  ( 6 ngày )
48  ( 6 ngày )
56  ( 6 ngày )
66  ( 6 ngày )

Miền Bắc

73  ( 28 ngày )
58  ( 19 ngày )
10  ( 12 ngày )
75  ( 12 ngày )
21  ( 11 ngày )
49  ( 11 ngày )
53  ( 11 ngày )
08  ( 10 ngày )
54  ( 10 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

55  ( 9 ngày )
25  ( 8 ngày )
64  ( 8 ngày )
93  ( 8 ngày )
12  ( 7 ngày )
16  ( 7 ngày )
96  ( 7 ngày )
06  ( 6 ngày )