http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Các thống kê cơ bản Xổ số Bình Dương đến Ngày 04/10/2022

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

66      ( 20 ngày )
33      ( 18 ngày )
81      ( 16 ngày )
94      ( 14 ngày )
84      ( 13 ngày )
23      ( 12 ngày )
52      ( 12 ngày )
63      ( 11 ngày )
12      ( 10 ngày )
58      ( 10 ngày )
79      ( 10 ngày )
65      ( 9 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

64 ( 468 Lần ) Tăng 100
27 ( 381 Lần ) Không tăng
31 ( 287 Lần ) Không tăng
59 ( 282 Lần ) Tăng 8
41 ( 281 Lần ) Tăng 95
09 ( 278 Lần ) Không tăng
74 ( 274 Lần ) Giảm 102
34 ( 201 Lần ) Tăng 101
46 ( 197 Lần ) Tăng 97

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

32 ( 553 Lần ) Giảm 89
64 ( 468 Lần ) Tăng 100
74 ( 468 Lần ) Không tăng
27 ( 381 Lần ) Không tăng
31 ( 380 Lần ) Giảm 93
59 ( 376 Lần ) Tăng 4
96 ( 359 Lần ) Tăng 94
46 ( 300 Lần ) Tăng 97
83 ( 296 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

17 ( 2165 Lần ) Không tăng
72 ( 2059 Lần ) Giảm 384
63 ( 2056 Lần ) Không tăng
22 ( 2051 Lần ) Giảm 385
76 ( 2041 Lần ) Không tăng
79 ( 1918 Lần ) Không tăng
38 ( 1915 Lần ) Giảm 384
35 ( 1901 Lần ) Không tăng
29 ( 1744 Lần ) Không tăng

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" Xổ số Bình Dương trong lần quay

Hàng chục Số Hàng đơn vị
936 Lần 11
0 563 Lần 93
473 Lần 186
1 944 Lần 99
1136 Lần 103
2 569 Lần 17
1052 Lần 5
3 472 Lần 103
1043 Lần 5
4 1301 Lần 99
916 Lần 88
5 588 Lần 194
935 Lần 7
6 1213 Lần 468
664 Lần 205
7 1243 Lần 100
576 Lần 7
8 594 Lần 284
761 Lần 205
9 1003 Lần 91

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

68  ( 13 ngày )
43  ( 8 ngày )
58  ( 8 ngày )
00  ( 7 ngày )
27  ( 7 ngày )
42  ( 6 ngày )
48  ( 6 ngày )
56  ( 6 ngày )
66  ( 6 ngày )

Miền Bắc

73  ( 28 ngày )
58  ( 19 ngày )
10  ( 12 ngày )
75  ( 12 ngày )
21  ( 11 ngày )
49  ( 11 ngày )
53  ( 11 ngày )
08  ( 10 ngày )
54  ( 10 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

55  ( 9 ngày )
25  ( 8 ngày )
64  ( 8 ngày )
93  ( 8 ngày )
12  ( 7 ngày )
16  ( 7 ngày )
96  ( 7 ngày )
06  ( 6 ngày )