http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Các thống kê cơ bản Xổ số Ninh Thuận đến Ngày 04/10/2022

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

80      ( 25 ngày )
26      ( 24 ngày )
55      ( 22 ngày )
81      ( 22 ngày )
82      ( 22 ngày )
29      ( 20 ngày )
41      ( 20 ngày )
63      ( 20 ngày )
25      ( 19 ngày )
87      ( 15 ngày )
22      ( 13 ngày )
07      ( 12 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

14 ( 494 Lần ) Không tăng
69 ( 304 Lần ) Tăng 100
31 ( 303 Lần ) Tăng 3
59 ( 299 Lần ) Không tăng
92 ( 298 Lần ) Giảm 3
01 ( 293 Lần ) Tăng 98
32 ( 207 Lần ) Giảm 99
54 ( 207 Lần ) Không tăng
65 ( 206 Lần ) Tăng 103

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

92 ( 695 Lần ) Tăng 97
32 ( 603 Lần ) Không tăng
59 ( 503 Lần ) Không tăng
14 ( 494 Lần ) Giảm 96
01 ( 488 Lần ) Tăng 98
94 ( 410 Lần ) Không tăng
19 ( 403 Lần ) Không tăng
69 ( 402 Lần ) Tăng 100
31 ( 401 Lần ) Tăng 2

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

84 ( 3149 Lần ) Không tăng
58 ( 2402 Lần ) Giảm 403
71 ( 2261 Lần ) Không tăng
89 ( 2203 Lần ) Giảm 300
16 ( 2150 Lần ) Không tăng
01 ( 2139 Lần ) Tăng 98
43 ( 2109 Lần ) Giảm 401
37 ( 2047 Lần ) Không tăng
65 ( 1982 Lần ) Tăng 103

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" Xổ số Ninh Thuận trong lần quay

Hàng chục Số Hàng đơn vị
793 Lần 9
0 490 Lần 301
1089 Lần 312
1 1202 Lần 101
496 Lần 7
2 794 Lần 112
1504 Lần 4
3 686 Lần 5
398 Lần 194
4 1303 Lần 203
1092 Lần 95
5 999 Lần 195
1101 Lần 103
6 779 Lần 290
1089 Lần 191
7 493 Lần 101
696 Lần 200
8 1000 Lần 98
692 Lần 112
9 1203 Lần 193

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

68  ( 13 ngày )
43  ( 8 ngày )
58  ( 8 ngày )
00  ( 7 ngày )
27  ( 7 ngày )
42  ( 6 ngày )
48  ( 6 ngày )
56  ( 6 ngày )
66  ( 6 ngày )

Miền Bắc

73  ( 28 ngày )
58  ( 19 ngày )
10  ( 12 ngày )
75  ( 12 ngày )
21  ( 11 ngày )
49  ( 11 ngày )
53  ( 11 ngày )
08  ( 10 ngày )
54  ( 10 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

55  ( 9 ngày )
25  ( 8 ngày )
64  ( 8 ngày )
93  ( 8 ngày )
12  ( 7 ngày )
16  ( 7 ngày )
96  ( 7 ngày )
06  ( 6 ngày )