http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Các thống kê cơ bản Xổ số Hải Phòng đến Ngày 04/10/2022

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

79      ( 19 ngày )
81      ( 16 ngày )
34      ( 15 ngày )
07      ( 10 ngày )
99      ( 10 ngày )
25      ( 9 ngày )
39      ( 9 ngày )
58      ( 9 ngày )
78      ( 9 ngày )
23      ( 8 ngày )
73      ( 8 ngày )
94      ( 8 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

65 ( 398 Lần ) Tăng 102
70 ( 306 Lần ) Không tăng
92 ( 304 Lần ) Tăng 101
50 ( 297 Lần ) Giảm 103
00 ( 296 Lần ) Tăng 99
02 ( 296 Lần ) Giảm 96
36 ( 296 Lần ) Tăng 103
10 ( 295 Lần ) Không tăng
62 ( 295 Lần ) Tăng 96

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

15 ( 691 Lần ) Không tăng
92 ( 608 Lần ) Tăng 204
50 ( 600 Lần ) Không tăng
24 ( 589 Lần ) Tăng 98
82 ( 497 Lần ) Tăng 202
90 ( 494 Lần ) Giảm 93
02 ( 491 Lần ) Tăng 99
91 ( 490 Lần ) Tăng 99
96 ( 488 Lần ) Tăng 96

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

69 ( 3200 Lần ) Giảm 358
18 ( 2975 Lần ) Giảm 716
60 ( 2885 Lần ) Không tăng
65 ( 2845 Lần ) Tăng 102
38 ( 2495 Lần ) Giảm 358
22 ( 2466 Lần ) Không tăng
35 ( 2446 Lần ) Không tăng
92 ( 2436 Lần ) Tăng 204
07 ( 2390 Lần ) Giảm 358

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" Xổ số Hải Phòng trong lần quay

Hàng chục Số Hàng đơn vị
1565 Lần 289
0 1788 Lần 200
1476 Lần 98
1 1362 Lần 100
1283 Lần 189
2 1890 Lần 289
1074 Lần 189
3 870 Lần 300
1272 Lần 100
4 1357 Lần 92
1559 Lần 505
5 1474 Lần 91
1367 Lần 91
6 1867 Lần 292
1294 Lần 94
7 1087 Lần 95
1287 Lần 299
8 786 Lần 97
1078 Lần 96
9 773 Lần 7

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

68  ( 13 ngày )
43  ( 8 ngày )
58  ( 8 ngày )
00  ( 7 ngày )
27  ( 7 ngày )
42  ( 6 ngày )
48  ( 6 ngày )
56  ( 6 ngày )
66  ( 6 ngày )

Miền Bắc

73  ( 28 ngày )
58  ( 19 ngày )
10  ( 12 ngày )
75  ( 12 ngày )
21  ( 11 ngày )
49  ( 11 ngày )
53  ( 11 ngày )
08  ( 10 ngày )
54  ( 10 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

55  ( 9 ngày )
25  ( 8 ngày )
64  ( 8 ngày )
93  ( 8 ngày )
12  ( 7 ngày )
16  ( 7 ngày )
96  ( 7 ngày )
06  ( 6 ngày )