http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Các thống kê cơ bản Xổ số Trà Vinh đến Ngày 04/10/2022

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

86      ( 21 ngày )
69      ( 20 ngày )
88      ( 19 ngày )
07      ( 18 ngày )
26      ( 18 ngày )
52      ( 18 ngày )
05      ( 17 ngày )
24      ( 17 ngày )
49      ( 16 ngày )
81      ( 15 ngày )
27      ( 13 ngày )
41      ( 12 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

31 ( 376 Lần ) Không tăng
57 ( 369 Lần ) Không tăng
71 ( 308 Lần ) Tăng 308
97 ( 291 Lần ) Không tăng
73 ( 290 Lần ) Không tăng
77 ( 288 Lần ) Không tăng
10 ( 283 Lần ) Tăng 192
53 ( 279 Lần ) Tăng 86
90 ( 277 Lần ) Giảm 13

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

53 ( 562 Lần ) Giảm 9
90 ( 470 Lần ) Tăng 94
57 ( 468 Lần ) Không tăng
97 ( 460 Lần ) Không tăng
96 ( 399 Lần ) Không tăng
10 ( 388 Lần ) Tăng 92
92 ( 385 Lần ) Không tăng
77 ( 380 Lần ) Không tăng
28 ( 377 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

68 ( 2193 Lần ) Không tăng
63 ( 2151 Lần ) Không tăng
77 ( 2055 Lần ) Không tăng
92 ( 1996 Lần ) Giảm 382
53 ( 1977 Lần ) Tăng 86
38 ( 1921 Lần ) Giảm 385
90 ( 1855 Lần ) Tăng 94
58 ( 1795 Lần ) Giảm 386
96 ( 1794 Lần ) Không tăng

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" Xổ số Trà Vinh trong lần quay

Hàng chục Số Hàng đơn vị
569 Lần 91
0 1411 Lần 74
835 Lần 279
1 1052 Lần 198
584 Lần 7
2 478 Lần 467
1233 Lần 103
3 1046 Lần 284
486 Lần 91
4 992 Lần 12
950 Lần 209
5 286 Lần 89
946 Lần 8
6 755 Lần 95
1356 Lần 218
7 1400 Lần 0
471 Lần 118
8 692 Lần 284
1131 Lần 511
9 448 Lần 4

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

68  ( 13 ngày )
43  ( 8 ngày )
58  ( 8 ngày )
00  ( 7 ngày )
27  ( 7 ngày )
42  ( 6 ngày )
48  ( 6 ngày )
56  ( 6 ngày )
66  ( 6 ngày )

Miền Bắc

73  ( 28 ngày )
58  ( 19 ngày )
10  ( 12 ngày )
75  ( 12 ngày )
21  ( 11 ngày )
49  ( 11 ngày )
53  ( 11 ngày )
08  ( 10 ngày )
54  ( 10 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

55  ( 9 ngày )
25  ( 8 ngày )
64  ( 8 ngày )
93  ( 8 ngày )
12  ( 7 ngày )
16  ( 7 ngày )
96  ( 7 ngày )
06  ( 6 ngày )