http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Miền Nam (đài 1-2, Theo Lô)"
00
1.66% (279 lượt)
01
0.58% (98 lượt)
02
1.63% (274 lượt)
03
1.52% (255 lượt)
04
2.20% (369 lượt)
06
0.57% (95 lượt)
07
2.89% (484 lượt)
09
1.16% (194 lượt)
10
0.54% (91 lượt)
11
1.10% (184 lượt)
14
0.57% (96 lượt)
16
2.04% (342 lượt)
18
1.13% (189 lượt)
19
1.18% (197 lượt)
20
1.20% (201 lượt)
21
1.10% (185 lượt)
22
0.55% (93 lượt)
23
0.51% (86 lượt)
24
2.77% (465 lượt)
26
0.59% (99 lượt)
28
1.10% (184 lượt)
30
1.12% (187 lượt)
31
1.09% (182 lượt)
32
2.21% (370 lượt)
33
0.57% (95 lượt)
35
1.09% (182 lượt)
36
1.15% (192 lượt)
37
1.13% (190 lượt)
38
0.52% (87 lượt)
39
1.62% (272 lượt)
40
1.16% (194 lượt)
41
1.20% (201 lượt)
42
1.68% (282 lượt)
43
1.09% (183 lượt)
44
1.07% (179 lượt)
45
0.57% (96 lượt)
46
1.22% (204 lượt)
47
2.86% (479 lượt)
48
0.60% (100 lượt)
50
2.78% (466 lượt)
51
1.18% (198 lượt)
52
0.60% (100 lượt)
53
0.52% (87 lượt)
54
1.16% (195 lượt)
55
1.68% (281 lượt)
59
1.05% (176 lượt)
60
0.50% (84 lượt)
61
1.19% (199 lượt)
62
1.16% (194 lượt)
63
0.52% (88 lượt)
64
1.10% (184 lượt)
65
1.06% (177 lượt)
66
3.32% (557 lượt)
67
1.07% (180 lượt)
68
1.14% (191 lượt)
69
1.17% (196 lượt)
71
2.73% (457 lượt)
72
1.03% (173 lượt)
74
0.51% (85 lượt)
76
0.52% (87 lượt)
78
1.73% (290 lượt)
80
0.60% (100 lượt)
81
0.54% (91 lượt)
82
1.01% (169 lượt)
85
2.07% (347 lượt)
86
1.71% (287 lượt)
87
1.15% (192 lượt)
88
1.68% (282 lượt)
89
0.57% (96 lượt)
90
1.13% (190 lượt)
91
1.18% (197 lượt)
92
0.50% (83 lượt)
93
1.13% (190 lượt)
94
1.73% (290 lượt)
95
2.17% (364 lượt)
96
3.25% (545 lượt)
97
1.75% (293 lượt)
98
0.54% (90 lượt)
99
1.06% (177 lượt)

Các thống kê cơ bản Miền Nam đài (1-2) đến Ngày 08/08/2022

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

34      ( 18 ngày )
49      ( 9 ngày )
56      ( 9 ngày )
29      ( 8 ngày )
70      ( 7 ngày )
15      ( 6 ngày )
27      ( 6 ngày )
57      ( 6 ngày )
73      ( 6 ngày )
83      ( 6 ngày )
05      ( 5 ngày )
08      ( 5 ngày )

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất 2 đài chính:

34      ( 18 ngày )
49      ( 9 ngày )
56      ( 9 ngày )
29      ( 8 ngày )
70      ( 7 ngày )
15      ( 6 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:

07 ( 379 Lần ) Giảm 13
95 ( 364 Lần ) Tăng 269
24 ( 362 Lần ) Giảm 103
96 ( 355 Lần ) Giảm 97
85 ( 347 Lần ) Không tăng
88 ( 282 Lần ) Tăng 100
04 ( 272 Lần ) Tăng 175
39 ( 272 Lần ) Không tăng
32 ( 271 Lần ) Giảm 99

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:

24 ( 662 Lần ) Không tăng
50 ( 656 Lần ) Tăng 2
96 ( 642 Lần ) Tăng 93
04 ( 570 Lần ) Tăng 272
66 ( 557 Lần ) Giảm 9
71 ( 546 Lần ) Không tăng
07 ( 484 Lần ) Tăng 92
97 ( 484 Lần ) Không tăng
31 ( 479 Lần ) Tăng 87

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày

Hàng chục Số Hàng đơn vị
1373 Lần 331
0 818 Lần 99
713 Lần 107
1 1209 Lần 9
1013 Lần 102
2 1058 Lần 141
1187 Lần 24
3 612 Lần 76
836 Lần 68
4 1280 Lần 230
738 Lần 381
5 1259 Lần 359
783 Lần 52
6 1332 Lần 423
537 Lần 379
7 940 Lần 21
1167 Lần 170
8 746 Lần 290
1451 Lần 269
9 541 Lần 87

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

34  ( 18 ngày )
49  ( 9 ngày )
56  ( 9 ngày )
29  ( 8 ngày )
70  ( 7 ngày )
15  ( 6 ngày )
27  ( 6 ngày )
57  ( 6 ngày )
73  ( 6 ngày )

Miền Bắc

61  ( 14 ngày )
32  ( 9 ngày )
49  ( 9 ngày )
87  ( 9 ngày )
96  ( 9 ngày )
00  ( 8 ngày )
41  ( 8 ngày )
54  ( 8 ngày )
63  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

56  ( 11 ngày )
67  ( 9 ngày )
06  ( 8 ngày )
77  ( 8 ngày )
14  ( 7 ngày )
27  ( 7 ngày )
35  ( 7 ngày )
49  ( 7 ngày )
45  ( 6 ngày )