http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Miền Bắc (đài 1-2, Theo Lô)"
01
2.22% (298 lượt)
02
0.76% (102 lượt)
03
0.74% (99 lượt)
04
1.55% (208 lượt)
06
1.51% (202 lượt)
07
2.28% (306 lượt)
08
1.44% (193 lượt)
09
2.31% (310 lượt)
10
0.77% (103 lượt)
11
1.49% (200 lượt)
12
1.46% (196 lượt)
13
1.43% (192 lượt)
14
1.46% (196 lượt)
15
2.19% (294 lượt)
16
1.44% (193 lượt)
17
0.77% (103 lượt)
19
0.77% (103 lượt)
20
0.73% (98 lượt)
21
1.42% (190 lượt)
22
0.76% (102 lượt)
23
3.02% (405 lượt)
24
1.44% (193 lượt)
25
1.51% (202 lượt)
26
0.71% (95 lượt)
27
1.46% (196 lượt)
29
1.45% (194 lượt)
30
0.75% (100 lượt)
31
2.22% (298 lượt)
34
2.22% (298 lượt)
35
0.75% (101 lượt)
36
1.44% (193 lượt)
37
1.46% (196 lượt)
38
0.75% (100 lượt)
39
0.75% (101 lượt)
40
0.72% (97 lượt)
42
0.75% (101 lượt)
43
2.21% (296 lượt)
44
1.50% (201 lượt)
45
0.75% (100 lượt)
46
1.52% (204 lượt)
47
0.73% (98 lượt)
52
0.74% (99 lượt)
53
0.75% (101 lượt)
55
1.50% (201 lượt)
56
0.75% (100 lượt)
57
0.72% (96 lượt)
58
1.48% (199 lượt)
59
1.48% (199 lượt)
62
2.24% (300 lượt)
64
0.77% (103 lượt)
65
0.77% (103 lượt)
66
0.75% (100 lượt)
67
0.71% (95 lượt)
68
0.74% (99 lượt)
69
3.03% (407 lượt)
70
1.51% (203 lượt)
71
1.45% (195 lượt)
72
1.45% (194 lượt)
73
2.86% (384 lượt)
74
0.78% (104 lượt)
76
0.73% (98 lượt)
79
0.75% (101 lượt)
82
0.76% (102 lượt)
83
0.77% (103 lượt)
84
0.75% (101 lượt)
85
2.27% (305 lượt)
88
1.47% (197 lượt)
89
2.18% (293 lượt)
91
0.72% (97 lượt)
92
1.40% (188 lượt)
93
2.97% (399 lượt)
94
2.23% (299 lượt)
95
0.68% (91 lượt)
97
0.76% (102 lượt)
98
0.72% (97 lượt)
99
0.75% (100 lượt)

Các thống kê cơ bản Miền Bắc đài () đến Ngày 08/08/2022

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

61      ( 14 ngày )
32      ( 9 ngày )
49      ( 9 ngày )
87      ( 9 ngày )
96      ( 9 ngày )
00      ( 8 ngày )
41      ( 8 ngày )
54      ( 8 ngày )
63      ( 8 ngày )
05      ( 7 ngày )
28      ( 7 ngày )
33      ( 7 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:

09 ( 310 Lần ) Không tăng
07 ( 306 Lần ) Tăng 204
34 ( 298 Lần ) Tăng 103
04 ( 208 Lần ) Không tăng
46 ( 204 Lần ) Tăng 101
25 ( 202 Lần ) Không tăng
85 ( 202 Lần ) Không tăng
44 ( 201 Lần ) Không tăng
55 ( 201 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:

93 ( 593 Lần ) Giảm 296
73 ( 485 Lần ) Không tăng
09 ( 412 Lần ) Không tăng
69 ( 407 Lần ) Tăng 103
23 ( 405 Lần ) Tăng 98
70 ( 405 Lần ) Giảm 103
85 ( 404 Lần ) Không tăng
43 ( 399 Lần ) Tăng 94
01 ( 398 Lần ) Không tăng

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày

Hàng chục Số Hàng đơn vị
1317 Lần 303
0 299 Lần 197
688 Lần 198
1 583 Lần 108
1074 Lần 167
2 793 Lần 190
793 Lần 203
3 888 Lần 405
603 Lần 100
4 1108 Lần 98
894 Lần 298
5 989 Lần 6
603 Lần 95
6 890 Lần 396
777 Lần 101
7 800 Lần 212
503 Lần 398
8 589 Lần 2
790 Lần 95
9 1103 Lần 2

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

34  ( 18 ngày )
49  ( 9 ngày )
56  ( 9 ngày )
29  ( 8 ngày )
70  ( 7 ngày )
15  ( 6 ngày )
27  ( 6 ngày )
57  ( 6 ngày )
73  ( 6 ngày )

Miền Bắc

61  ( 14 ngày )
32  ( 9 ngày )
49  ( 9 ngày )
87  ( 9 ngày )
96  ( 9 ngày )
00  ( 8 ngày )
41  ( 8 ngày )
54  ( 8 ngày )
63  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

56  ( 11 ngày )
67  ( 9 ngày )
06  ( 8 ngày )
77  ( 8 ngày )
14  ( 7 ngày )
27  ( 7 ngày )
35  ( 7 ngày )
49  ( 7 ngày )
45  ( 6 ngày )