http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số TP. HCM (Theo Lô) (đài {dai})"
00
2.21% (179 lượt)
01
1.10% (89 lượt)
02
2.16% (175 lượt)
03
3.33% (269 lượt)
04
2.34% (189 lượt)
06
1.17% (95 lượt)
07
2.21% (179 lượt)
08
1.13% (91 lượt)
09
2.16% (175 lượt)
10
3.31% (268 lượt)
12
1.04% (84 lượt)
14
1.19% (96 lượt)
15
1.10% (89 lượt)
16
3.18% (257 lượt)
18
1.16% (94 lượt)
22
1.15% (93 lượt)
26
1.14% (92 lượt)
27
1.20% (97 lượt)
28
1.06% (86 lượt)
30
1.11% (90 lượt)
31
1.08% (87 lượt)
33
1.03% (83 lượt)
35
1.13% (91 lượt)
36
1.17% (95 lượt)
37
1.19% (96 lượt)
40
2.23% (180 lượt)
41
1.19% (96 lượt)
42
1.05% (85 lượt)
43
3.33% (269 lượt)
44
3.25% (263 lượt)
45
2.34% (189 lượt)
47
1.16% (94 lượt)
49
2.23% (180 lượt)
50
2.16% (175 lượt)
51
3.35% (271 lượt)
56
2.24% (181 lượt)
57
1.11% (90 lượt)
58
1.08% (87 lượt)
59
1.15% (93 lượt)
63
1.09% (88 lượt)
64
1.04% (84 lượt)
66
2.14% (173 lượt)
67
2.16% (175 lượt)
68
2.14% (173 lượt)
72
2.20% (178 lượt)
73
1.10% (89 lượt)
78
2.30% (186 lượt)
79
1.21% (98 lượt)
86
1.09% (88 lượt)
87
3.34% (270 lượt)
88
1.20% (97 lượt)
89
2.35% (190 lượt)
90
1.11% (90 lượt)
91
1.19% (96 lượt)
92
3.23% (261 lượt)
94
1.10% (89 lượt)
95
1.05% (85 lượt)
96
1.06% (86 lượt)

Các thống kê cơ bản Xổ số TP. HCM đến Ngày 08/08/2022

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

34      ( 36 ngày )
81      ( 35 ngày )
74      ( 33 ngày )
19      ( 20 ngày )
38      ( 18 ngày )
98      ( 17 ngày )
93      ( 16 ngày )
55      ( 14 ngày )
17      ( 13 ngày )
20      ( 13 ngày )
84      ( 13 ngày )
46      ( 12 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

51 ( 271 Lần ) Giảm 92
87 ( 270 Lần ) Không tăng
03 ( 269 Lần ) Giảm 93
43 ( 269 Lần ) Giảm 89
10 ( 268 Lần ) Không tăng
44 ( 263 Lần ) Tăng 82
92 ( 261 Lần ) Giảm 91
16 ( 257 Lần ) Không tăng
89 ( 190 Lần ) Giảm 79

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

03 ( 551 Lần ) Không tăng
73 ( 463 Lần ) Giảm 94
51 ( 448 Lần ) Không tăng
02 ( 441 Lần ) Tăng 90
92 ( 438 Lần ) Không tăng
67 ( 434 Lần ) Tăng 83
16 ( 430 Lần ) Không tăng
78 ( 367 Lần ) Giảm 85
87 ( 364 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

64 ( 2282 Lần ) Tăng 84
38 ( 1951 Lần ) Không tăng
02 ( 1873 Lần ) Tăng 90
30 ( 1575 Lần ) Không tăng
45 ( 1570 Lần ) Tăng 96
18 ( 1567 Lần ) Giảm 323
89 ( 1524 Lần ) Không tăng
80 ( 1476 Lần ) Không tăng
22 ( 1437 Lần ) Không tăng

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" Xổ số TP. HCM trong lần quay

Hàng chục Số Hàng đơn vị
1441 Lần 276
0 982 Lần 86
888 Lần 85
1 639 Lần 243
368 Lần 262
2 876 Lần 3
542 Lần 7
3 798 Lần 440
1356 Lần 89
4 721 Lần 444
897 Lần 76
5 454 Lần 181
693 Lần 255
6 1067 Lần 3
551 Lần 169
7 1001 Lần 88
646 Lần 77
8 814 Lần 84
707 Lần 92
9 736 Lần 24

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

34  ( 18 ngày )
49  ( 9 ngày )
56  ( 9 ngày )
29  ( 8 ngày )
70  ( 7 ngày )
15  ( 6 ngày )
27  ( 6 ngày )
57  ( 6 ngày )
73  ( 6 ngày )

Miền Bắc

61  ( 14 ngày )
32  ( 9 ngày )
49  ( 9 ngày )
87  ( 9 ngày )
96  ( 9 ngày )
00  ( 8 ngày )
41  ( 8 ngày )
54  ( 8 ngày )
63  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

56  ( 11 ngày )
67  ( 9 ngày )
06  ( 8 ngày )
77  ( 8 ngày )
14  ( 7 ngày )
27  ( 7 ngày )
35  ( 7 ngày )
49  ( 7 ngày )
45  ( 6 ngày )