http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Vĩnh Long (Theo Lô) (đài {dai})"
00
2.06% (173 lượt)
01
1.12% (94 lượt)
03
1.15% (97 lượt)
04
1.08% (91 lượt)
05
2.27% (191 lượt)
06
1.13% (95 lượt)
07
3.49% (293 lượt)
08
1.25% (105 lượt)
10
2.08% (175 lượt)
12
1.20% (101 lượt)
13
1.11% (93 lượt)
15
2.08% (175 lượt)
16
1.17% (98 lượt)
18
2.19% (184 lượt)
19
3.54% (298 lượt)
21
1.01% (85 lượt)
26
0.99% (83 lượt)
27
3.39% (285 lượt)
28
1.00% (84 lượt)
30
1.03% (87 lượt)
32
1.25% (105 lượt)
34
3.29% (277 lượt)
38
2.21% (186 lượt)
40
1.23% (103 lượt)
42
2.47% (208 lượt)
44
0.96% (81 lượt)
45
1.18% (99 lượt)
47
1.08% (91 lượt)
48
1.17% (98 lượt)
49
3.19% (268 lượt)
50
1.03% (87 lượt)
51
2.14% (180 lượt)
54
1.07% (90 lượt)
59
2.19% (184 lượt)
60
1.25% (105 lượt)
62
1.21% (102 lượt)
64
1.25% (105 lượt)
67
1.05% (88 lượt)
69
2.28% (192 lượt)
70
5.53% (465 lượt)
71
2.38% (200 lượt)
72
1.20% (101 lượt)
73
1.26% (106 lượt)
74
1.07% (90 lượt)
75
2.21% (186 lượt)
76
2.34% (197 lượt)
77
0.95% (80 lượt)
81
1.11% (93 lượt)
84
0.94% (79 lượt)
86
1.02% (86 lượt)
87
0.96% (81 lượt)
88
2.19% (184 lượt)
89
1.12% (94 lượt)
91
2.03% (171 lượt)
92
1.18% (99 lượt)
93
1.06% (89 lượt)
94
2.22% (187 lượt)
95
2.18% (183 lượt)
98
1.19% (100 lượt)

Các thống kê cơ bản Xổ số Vĩnh Long đến Ngày 04/10/2022

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

22      ( 26 ngày )
68      ( 22 ngày )
31      ( 18 ngày )
55      ( 17 ngày )
20      ( 12 ngày )
35      ( 12 ngày )
43      ( 12 ngày )
46      ( 12 ngày )
57      ( 12 ngày )
23      ( 11 ngày )
36      ( 11 ngày )
80      ( 11 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

70 ( 465 Lần ) Không tăng
19 ( 298 Lần ) Tăng 205
07 ( 293 Lần ) Tăng 103
27 ( 285 Lần ) Không tăng
34 ( 277 Lần ) Tăng 277
49 ( 268 Lần ) Tăng 95
42 ( 208 Lần ) Không tăng
71 ( 200 Lần ) Không tăng
76 ( 197 Lần ) Giảm 92

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

70 ( 650 Lần ) Giảm 95
71 ( 572 Lần ) Không tăng
27 ( 560 Lần ) Không tăng
07 ( 481 Lần ) Giảm 93
76 ( 376 Lần ) Không tăng
69 ( 357 Lần ) Tăng 91
12 ( 345 Lần ) Không tăng
19 ( 298 Lần ) Tăng 106
04 ( 286 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

12 ( 2614 Lần ) Không tăng
48 ( 2388 Lần ) Không tăng
71 ( 2268 Lần ) Giảm 382
49 ( 1904 Lần ) Tăng 95
83 ( 1888 Lần ) Không tăng
67 ( 1837 Lần ) Không tăng
58 ( 1823 Lần ) Không tăng
73 ( 1809 Lần ) Giảm 386
70 ( 1738 Lần ) Không tăng

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" Xổ số Vĩnh Long trong lần quay

Hàng chục Số Hàng đơn vị
1139 Lần 72
0 1195 Lần 71
1124 Lần 196
1 823 Lần 13
537 Lần 0
2 716 Lần 387
655 Lần 262
3 385 Lần 102
948 Lần 95
4 1000 Lần 277
541 Lần 97
5 834 Lần 295
592 Lần 192
6 559 Lần 363
1426 Lần 264
7 918 Lần 172
618 Lần 202
8 941 Lần 97
830 Lần 282
9 1036 Lần 304

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

68  ( 13 ngày )
43  ( 8 ngày )
58  ( 8 ngày )
00  ( 7 ngày )
27  ( 7 ngày )
42  ( 6 ngày )
48  ( 6 ngày )
56  ( 6 ngày )
66  ( 6 ngày )

Miền Bắc

73  ( 28 ngày )
58  ( 19 ngày )
10  ( 12 ngày )
75  ( 12 ngày )
21  ( 11 ngày )
49  ( 11 ngày )
53  ( 11 ngày )
08  ( 10 ngày )
54  ( 10 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

55  ( 9 ngày )
25  ( 8 ngày )
64  ( 8 ngày )
93  ( 8 ngày )
12  ( 7 ngày )
16  ( 7 ngày )
96  ( 7 ngày )
06  ( 6 ngày )