http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Gia Lai (Theo Lô) (đài {dai})"
01
3.34% (296 lượt)
02
1.07% (95 lượt)
03
2.27% (201 lượt)
07
1.16% (103 lượt)
08
2.30% (204 lượt)
12
0.09% (8 lượt)
13
3.17% (281 lượt)
14
1.15% (102 lượt)
17
1.08% (96 lượt)
19
1.14% (101 lượt)
20
1.08% (96 lượt)
25
2.18% (193 lượt)
26
2.31% (205 lượt)
27
1.14% (101 lượt)
30
1.11% (98 lượt)
31
1.05% (93 lượt)
34
2.23% (198 lượt)
36
1.06% (94 lượt)
37
2.28% (202 lượt)
39
1.13% (100 lượt)
41
4.42% (392 lượt)
44
1.15% (102 lượt)
45
2.20% (195 lượt)
46
1.11% (98 lượt)
47
1.07% (95 lượt)
48
1.13% (100 lượt)
50
1.05% (93 lượt)
51
2.19% (194 lượt)
52
1.12% (99 lượt)
53
1.09% (97 lượt)
57
1.17% (104 lượt)
58
4.42% (392 lượt)
59
2.31% (205 lượt)
62
4.50% (399 lượt)
64
1.06% (94 lượt)
65
1.11% (98 lượt)
66
1.09% (97 lượt)
67
1.15% (102 lượt)
71
1.13% (100 lượt)
72
1.12% (99 lượt)
73
2.29% (203 lượt)
74
1.15% (102 lượt)
75
2.24% (199 lượt)
81
2.28% (202 lượt)
82
1.09% (97 lượt)
83
2.20% (195 lượt)
84
4.43% (393 lượt)
87
1.11% (98 lượt)
88
1.06% (94 lượt)
89
1.14% (101 lượt)
90
1.06% (94 lượt)
91
1.08% (96 lượt)
92
1.14% (101 lượt)
93
1.08% (96 lượt)
94
4.25% (377 lượt)
95
2.27% (201 lượt)
96
1.06% (94 lượt)
97
1.14% (101 lượt)

Các thống kê cơ bản Xổ số Gia Lai đến Ngày 04/10/2022

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

24      ( 49 ngày )
42      ( 35 ngày )
40      ( 33 ngày )
29      ( 27 ngày )
18      ( 25 ngày )
35      ( 25 ngày )
49      ( 23 ngày )
21      ( 17 ngày )
68      ( 17 ngày )
10      ( 16 ngày )
11      ( 14 ngày )
56      ( 12 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

62 ( 399 Lần ) Không tăng
84 ( 393 Lần ) Không tăng
41 ( 392 Lần ) Tăng 195
58 ( 392 Lần ) Tăng 99
94 ( 377 Lần ) Không tăng
01 ( 296 Lần ) Không tăng
13 ( 281 Lần ) Tăng 92
26 ( 205 Lần ) Tăng 205
59 ( 205 Lần ) Giảm 99

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

13 ( 578 Lần ) Tăng 92
94 ( 478 Lần ) Không tăng
08 ( 404 Lần ) Không tăng
95 ( 403 Lần ) Không tăng
19 ( 399 Lần ) Không tăng
37 ( 399 Lần ) Giảm 1
62 ( 399 Lần ) Không tăng
82 ( 393 Lần ) Không tăng
84 ( 393 Lần ) Giảm 96

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

84 ( 2579 Lần ) Không tăng
88 ( 2138 Lần ) Tăng 94
93 ( 2133 Lần ) Không tăng
04 ( 2131 Lần ) Không tăng
41 ( 2068 Lần ) Giảm 208
50 ( 1991 Lần ) Tăng 93
77 ( 1978 Lần ) Không tăng
25 ( 1944 Lần ) Không tăng
65 ( 1809 Lần ) Tăng 98

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" Xổ số Gia Lai trong lần quay

Hàng chục Số Hàng đơn vị
899 Lần 201
0 381 Lần 189
588 Lần 12
1 1373 Lần 195
595 Lần 108
2 898 Lần 202
785 Lần 207
3 1073 Lần 113
982 Lần 96
4 1368 Lần 105
1184 Lần 10
5 886 Lần 5
790 Lần 195
6 588 Lần 1
703 Lần 0
7 1002 Lần 112
1180 Lần 91
8 790 Lần 95
1160 Lần 104
9 507 Lần 197

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

68  ( 13 ngày )
43  ( 8 ngày )
58  ( 8 ngày )
00  ( 7 ngày )
27  ( 7 ngày )
42  ( 6 ngày )
48  ( 6 ngày )
56  ( 6 ngày )
66  ( 6 ngày )

Miền Bắc

73  ( 28 ngày )
58  ( 19 ngày )
10  ( 12 ngày )
75  ( 12 ngày )
21  ( 11 ngày )
49  ( 11 ngày )
53  ( 11 ngày )
08  ( 10 ngày )
54  ( 10 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

55  ( 9 ngày )
25  ( 8 ngày )
64  ( 8 ngày )
93  ( 8 ngày )
12  ( 7 ngày )
16  ( 7 ngày )
96  ( 7 ngày )
06  ( 6 ngày )