http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Hải Phòng (Theo Lô) (đài {dai})"
00
2.23% (296 lượt)
01
1.48% (196 lượt)
02
2.23% (296 lượt)
04
1.44% (191 lượt)
05
0.76% (101 lượt)
06
1.46% (194 lượt)
08
0.77% (102 lượt)
09
1.43% (189 lượt)
10
2.23% (295 lượt)
11
1.53% (203 lượt)
12
0.75% (100 lượt)
13
0.76% (101 lượt)
14
2.20% (291 lượt)
15
0.69% (91 lượt)
16
0.78% (104 lượt)
17
1.47% (195 lượt)
19
0.72% (96 lượt)
20
1.47% (195 lượt)
21
1.49% (197 lượt)
22
0.76% (101 lượt)
24
1.47% (195 lượt)
26
2.20% (292 lượt)
28
1.52% (201 lượt)
29
0.77% (102 lượt)
32
0.75% (100 lượt)
33
1.45% (192 lượt)
35
1.49% (198 lượt)
36
2.23% (296 lượt)
37
0.76% (101 lượt)
38
1.41% (187 lượt)
41
1.48% (196 lượt)
42
0.76% (101 lượt)
43
0.73% (97 lượt)
45
1.48% (196 lượt)
46
1.48% (196 lượt)
47
1.48% (196 lượt)
48
0.72% (96 lượt)
49
1.46% (194 lượt)
50
2.24% (297 lượt)
51
1.41% (187 lượt)
52
0.71% (94 lượt)
53
2.21% (293 lượt)
54
1.49% (198 lượt)
55
1.45% (192 lượt)
56
1.52% (202 lượt)
57
0.72% (96 lượt)
60
0.75% (99 lượt)
61
0.72% (95 lượt)
62
2.23% (295 lượt)
64
0.71% (94 lượt)
65
3.00% (398 lượt)
67
1.46% (193 lượt)
68
0.74% (98 lượt)
69
0.72% (95 lượt)
70
2.31% (306 lượt)
71
1.43% (189 lượt)
72
1.56% (207 lượt)
74
1.43% (190 lượt)
75
1.50% (199 lượt)
76
0.77% (102 lượt)
77
0.76% (101 lượt)
80
0.78% (103 lượt)
82
2.20% (292 lượt)
83
0.75% (99 lượt)
84
1.49% (198 lượt)
86
1.44% (191 lượt)
87
1.55% (205 lượt)
88
0.77% (102 lượt)
89
0.73% (97 lượt)
90
1.49% (197 lượt)
91
0.75% (99 lượt)
92
2.29% (304 lượt)
93
0.66% (88 lượt)
95
0.75% (99 lượt)
96
2.19% (290 lượt)

Các thống kê cơ bản Xổ số Hải Phòng đến Ngày 04/10/2022

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

79      ( 19 ngày )
81      ( 16 ngày )
34      ( 15 ngày )
07      ( 10 ngày )
99      ( 10 ngày )
25      ( 9 ngày )
39      ( 9 ngày )
58      ( 9 ngày )
78      ( 9 ngày )
23      ( 8 ngày )
73      ( 8 ngày )
94      ( 8 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

65 ( 398 Lần ) Tăng 102
70 ( 306 Lần ) Không tăng
92 ( 304 Lần ) Tăng 101
50 ( 297 Lần ) Giảm 103
00 ( 296 Lần ) Tăng 99
02 ( 296 Lần ) Giảm 96
36 ( 296 Lần ) Tăng 103
10 ( 295 Lần ) Không tăng
62 ( 295 Lần ) Tăng 96

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

15 ( 691 Lần ) Không tăng
92 ( 608 Lần ) Tăng 204
50 ( 600 Lần ) Không tăng
24 ( 589 Lần ) Tăng 98
82 ( 497 Lần ) Tăng 202
90 ( 494 Lần ) Giảm 93
02 ( 491 Lần ) Tăng 99
91 ( 490 Lần ) Tăng 99
96 ( 488 Lần ) Tăng 96

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

69 ( 3200 Lần ) Giảm 358
18 ( 2975 Lần ) Giảm 716
60 ( 2885 Lần ) Không tăng
65 ( 2845 Lần ) Tăng 102
38 ( 2495 Lần ) Giảm 358
22 ( 2466 Lần ) Không tăng
35 ( 2446 Lần ) Không tăng
92 ( 2436 Lần ) Tăng 204
07 ( 2390 Lần ) Giảm 358

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" Xổ số Hải Phòng trong lần quay

Hàng chục Số Hàng đơn vị
1565 Lần 289
0 1788 Lần 200
1476 Lần 98
1 1362 Lần 100
1283 Lần 189
2 1890 Lần 289
1074 Lần 189
3 870 Lần 300
1272 Lần 100
4 1357 Lần 92
1559 Lần 505
5 1474 Lần 91
1367 Lần 91
6 1867 Lần 292
1294 Lần 94
7 1087 Lần 95
1287 Lần 299
8 786 Lần 97
1078 Lần 96
9 773 Lần 7

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

68  ( 13 ngày )
43  ( 8 ngày )
58  ( 8 ngày )
00  ( 7 ngày )
27  ( 7 ngày )
42  ( 6 ngày )
48  ( 6 ngày )
56  ( 6 ngày )
66  ( 6 ngày )

Miền Bắc

73  ( 28 ngày )
58  ( 19 ngày )
10  ( 12 ngày )
75  ( 12 ngày )
21  ( 11 ngày )
49  ( 11 ngày )
53  ( 11 ngày )
08  ( 10 ngày )
54  ( 10 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

55  ( 9 ngày )
25  ( 8 ngày )
64  ( 8 ngày )
93  ( 8 ngày )
12  ( 7 ngày )
16  ( 7 ngày )
96  ( 7 ngày )
06  ( 6 ngày )