http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 
Kết quả xổ số Miền Nam
08/122022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
20TR
30TR
ĐB
Tây Ninh
12K2
09
405
0523
5733
0882
9574
90255
76966
33945
91294
31302
81565
31905
59880
54313
62527
39533
022800
An Giang
AG-12K2
58
859
5773
3622
0287
8171
29756
56489
54923
25618
00762
08357
52100
19945
41902
89075
87654
895684
Bình Thuận
12K2
76
204
9214
1821
0539
6619
86087
26707
86144
77471
89872
68482
58998
11262
94233
36473
16516
732615
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 08/12/2022  
Tây Ninh
Chục Số Đơn vị
8,0 0 9,5,2,5,0
1 3
8,0 2 3,7
2,3,1,3 3 3,3
7,9 4 5
0,5,4,6,0 5 5
6 6 6,5
2 7 4
8 2,0
0 9 4
An Giang
Chục Số Đơn vị
0 0 0,2
7 1 8
2,6,0 2 2,3
7,2 3
5,8 4 5
4,7 5 8,9,6,7,4
5 6 2
8,5 7 3,1,5
5,1 8 7,9,4
5,8 9
Bình Thuận
Chục Số Đơn vị
0 4,7
2,7 1 4,9,6,5
7,8,6 2 1
3,7 3 9,3
0,1,4 4 4
1 5
7,1 6 2
8,0 7 6,1,2,3
9 8 7,2
3,1 9 8

Các thống kê cơ bản Miền Nam (Lô) đến Ngày 08/12/2022

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

78      ( 8 ngày )
93      ( 7 ngày )
34      ( 6 ngày )
61      ( 6 ngày )
01      ( 5 ngày )
12      ( 5 ngày )
42      ( 5 ngày )
83      ( 5 ngày )

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất 2 đài chính:

93      ( 11 ngày )
90      ( 9 ngày )
60      ( 8 ngày )
81      ( 8 ngày )
32      ( 7 ngày )
34      ( 7 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:

62 ( 551 Lần ) Tăng 67
91 ( 469 Lần ) Không tăng
05 ( 377 Lần ) Tăng 17
80 ( 320 Lần ) Giảm 44
33 ( 303 Lần ) Tăng 113
28 ( 295 Lần ) Không tăng
97 ( 295 Lần ) Giảm 74
45 ( 273 Lần ) Tăng 70
00 ( 254 Lần ) Giảm 12

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:

05 ( 838 Lần ) Giảm 9
99 ( 830 Lần ) Không tăng
75 ( 689 Lần ) Tăng 27
07 ( 671 Lần ) Tăng 39
91 ( 655 Lần ) Giảm 96
43 ( 637 Lần ) Giảm 103
16 ( 634 Lần ) Tăng 31
02 ( 594 Lần ) Giảm 24
52 ( 573 Lần ) Không tăng

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" trong ngày

Hàng chục Số Hàng đơn vị
1315 Lần 223
0 1363 Lần 279
791 Lần 355
1 1260 Lần 169
1447 Lần 42
2 1548 Lần 160
1211 Lần 138
3 1166 Lần 48
1181 Lần 264
4 1014 Lần 79
1160 Lần 212
5 1809 Lần 155
1118 Lần 344
6 846 Lần 493
1347 Lần 28
7 1243 Lần 249
1402 Lần 32
8 878 Lần 468
1403 Lần 445
9 1243 Lần 99

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

93  ( 11 ngày )
90  ( 9 ngày )
60  ( 8 ngày )
81  ( 8 ngày )
32  ( 7 ngày )
34  ( 7 ngày )
78  ( 7 ngày )
14  ( 6 ngày )
61  ( 6 ngày )

Miền Bắc

14  ( 14 ngày )
29  ( 14 ngày )
50  ( 13 ngày )
97  ( 12 ngày )
08  ( 11 ngày )
48  ( 10 ngày )
75  ( 10 ngày )
19  ( 9 ngày )
13  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

85  ( 17 ngày )
83  ( 11 ngày )
92  ( 9 ngày )
13  ( 8 ngày )
14  ( 7 ngày )
30  ( 7 ngày )
31  ( 7 ngày )
37  ( 7 ngày )
59  ( 7 ngày )