http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 
Kết quả xổ số Miền Nam
08/082022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
20TR
30TR
ĐB
TP. HCM
8B2
91
145
4404
7404
8459
1507
87109
63872
55002
02794
54386
15663
03831
57850
31695
54264
65467
113944
Đồng Tháp
L32
91
888
8747
3130
1695
6294
22728
82696
48240
14381
49166
41293
33095
31202
59035
67782
27404
234216
Cà Mau
22T8K2
39
868
7594
0808
0882
5819
34219
40114
66275
50317
43729
42905
53976
11798
05096
96322
92305
481713
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 08/08/2022  
TP. HCM
Chục Số Đơn vị
5 0 4,4,7,9,2
9,3 1
7,0 2
6 3 1
0,0,9,6,4 4 5,4
4,9 5 9,0
8 6 3,4,7
0,6 7 2
8 6
5,0 9 1,4,5
Đồng Tháp
Chục Số Đơn vị
3,4 0 2,4
9,8 1 6
0,8 2 8
9 3 0,5
9,0 4 7,0
9,9,3 5
9,6,1 6 6
4 7
8,2 8 8,1,2
9 1,5,4,6,3,5
Cà Mau
Chục Số Đơn vị
0 8,5,5
1 9,9,4,7,3
8,2 2 9,2
1 3 9
9,1 4
7,0,0 5
7,9 6 8
1 7 5,6
6,0,9 8 2
3,1,1,2 9 4,8,6

Các thống kê cơ bản Miền Nam (Lô) đến Ngày 08/08/2022

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

34      ( 10 ngày )
83      ( 7 ngày )
25      ( 6 ngày )
73      ( 6 ngày )
74      ( 5 ngày )

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất 2 đài chính:

34      ( 18 ngày )
49      ( 9 ngày )
56      ( 9 ngày )
29      ( 8 ngày )
70      ( 7 ngày )
15      ( 6 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:

24 ( 463 Lần ) Giảm 103
96 ( 446 Lần ) Giảm 6
14 ( 384 Lần ) Tăng 96
26 ( 384 Lần ) Không tăng
71 ( 382 Lần ) Giảm 279
07 ( 379 Lần ) Giảm 13
42 ( 379 Lần ) Giảm 94
39 ( 372 Lần ) Tăng 100
32 ( 367 Lần ) Giảm 99

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:

24 ( 868 Lần ) Không tăng
66 ( 855 Lần ) Giảm 9
71 ( 750 Lần ) Không tăng
96 ( 733 Lần ) Tăng 86
31 ( 678 Lần ) Giảm 2
47 ( 674 Lần ) Tăng 4
78 ( 672 Lần ) Không tăng
04 ( 667 Lần ) Tăng 272
89 ( 663 Lần ) Giảm 289

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" trong ngày

Hàng chục Số Hàng đơn vị
1935 Lần 515
0 1101 Lần 3
1652 Lần 364
1 1818 Lần 9
1872 Lần 5
2 1895 Lần 136
1775 Lần 117
3 1083 Lần 37
1782 Lần 324
4 1768 Lần 224
1421 Lần 573
5 1631 Lần 354
1182 Lần 333
6 2383 Lần 530
1570 Lần 280
7 1530 Lần 135
1635 Lần 43
8 1676 Lần 279
1830 Lần 550
9 1764 Lần 299

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

34  ( 18 ngày )
49  ( 9 ngày )
56  ( 9 ngày )
29  ( 8 ngày )
70  ( 7 ngày )
15  ( 6 ngày )
27  ( 6 ngày )
57  ( 6 ngày )
73  ( 6 ngày )

Miền Bắc

61  ( 14 ngày )
32  ( 9 ngày )
49  ( 9 ngày )
87  ( 9 ngày )
96  ( 9 ngày )
00  ( 8 ngày )
41  ( 8 ngày )
54  ( 8 ngày )
63  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

56  ( 11 ngày )
67  ( 9 ngày )
06  ( 8 ngày )
77  ( 8 ngày )
14  ( 7 ngày )
27  ( 7 ngày )
35  ( 7 ngày )
49  ( 7 ngày )
45  ( 6 ngày )