http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 
Kết quả xổ số Miền Trung
08/122022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Bình Định
SBD
43
415
6363
5800
1311
6307
87612
22055
67563
00211
44042
22160
86249
96091
54986
55306
95782
242193
Quảng Trị
ST
02
762
2405
7546
8899
7416
54145
94456
04967
99223
06950
65409
53499
79608
77951
46219
45132
167251
Quảng Bình
SB
10
182
0200
3696
5096
0408
21569
52341
83093
93087
94431
43189
93237
10378
82348
25812
79058
491309
Bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 08/12/2022  
Bình Định
Chục Số Đơn vị
0,6 0 0,7,6
1,1,9 1 5,1,2,1
1,4,8 2
4,6,6,9 3
4 3,2,9
1,5 5 5
8,0 6 3,3,0
0 7
8 6,2
4 9 1,3
Quảng Trị
Chục Số Đơn vị
5 0 2,5,9,8
5,5 1 6,9
0,6,3 2 3
2 3 2
4 6,5
0,4 5 6,0,1,1
4,1,5 6 2,7
6 7
0 8
9,0,9,1 9 9,9
Quảng Bình
Chục Số Đơn vị
1,0 0 0,8,9
4,3 1 0,2
8,1 2
9 3 1,7
4 1,8
5 8
9,9 6 9
8,3 7 8
0,7,4,5 8 2,7,9
6,8,0 9 6,6,3

Các thống kê cơ bản Miền Trung (Lô) đến Ngày 08/12/2022

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

85      ( 17 ngày )
83      ( 11 ngày )
92      ( 10 ngày )
13      ( 9 ngày )
14      ( 8 ngày )
30      ( 8 ngày )
59      ( 8 ngày )
39      ( 7 ngày )
74      ( 7 ngày )
84      ( 7 ngày )
97      ( 7 ngày )
18      ( 6 ngày )

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất 2 đài chính:

85      ( 17 ngày )
83      ( 11 ngày )
92      ( 9 ngày )
13      ( 8 ngày )
14      ( 7 ngày )
30      ( 7 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:

46 ( 427 Lần ) Tăng 42
69 ( 419 Lần ) Tăng 38
94 ( 390 Lần ) Không tăng
78 ( 319 Lần ) Tăng 33
82 ( 259 Lần ) Tăng 71
49 ( 232 Lần ) Giảm 64
06 ( 227 Lần ) Giảm 71
42 ( 223 Lần ) Tăng 35
03 ( 196 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:

44 ( 705 Lần ) Không tăng
15 ( 630 Lần ) Tăng 42
69 ( 624 Lần ) Giảm 65
94 ( 586 Lần ) Không tăng
96 ( 571 Lần ) Tăng 79
11 ( 554 Lần ) Giảm 21
49 ( 531 Lần ) Tăng 34
53 ( 503 Lần ) Giảm 94
72 ( 497 Lần ) Không tăng

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" trong ngày

Hàng chục Số Hàng đơn vị
963 Lần 131
0 578 Lần 95
395 Lần 190
1 641 Lần 55
1114 Lần 357
2 1242 Lần 214
694 Lần 0
3 914 Lần 462
1530 Lần 223
4 882 Lần 0
787 Lần 289
5 941 Lần 33
996 Lần 35
6 1325 Lần 636
803 Lần 463
7 338 Lần 246
458 Lần 173
8 952 Lần 133
1226 Lần 132
9 1150 Lần 4

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

93  ( 11 ngày )
90  ( 9 ngày )
60  ( 8 ngày )
81  ( 8 ngày )
32  ( 7 ngày )
34  ( 7 ngày )
78  ( 7 ngày )
14  ( 6 ngày )
61  ( 6 ngày )

Miền Bắc

14  ( 14 ngày )
29  ( 14 ngày )
50  ( 13 ngày )
97  ( 12 ngày )
08  ( 11 ngày )
48  ( 10 ngày )
75  ( 10 ngày )
19  ( 9 ngày )
13  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

85  ( 17 ngày )
83  ( 11 ngày )
92  ( 9 ngày )
13  ( 8 ngày )
14  ( 7 ngày )
30  ( 7 ngày )
31  ( 7 ngày )
37  ( 7 ngày )
59  ( 7 ngày )