http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 
Kết quả xổ số Miền Trung
08/082022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Thừa T. Huế
STTH
25
499
7561
4686
7830
6453
12417
61544
43717
05446
48738
23578
40537
90791
02052
98266
74551
552158
Phú Yên
S
90
036
4100
4896
4461
7698
83831
90496
48148
71792
74870
15844
29703
14552
34562
39837
33929
639157
Bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 08/08/2022  
Thừa T. Huế
Chục Số Đơn vị
3 0
6,9,5 1 7,7
5 2 5
5 3 0,8,7
4 4 4,6
2 5 3,2,1,8
8,4,6 6 1,6
1,1,3 7 8
3,7,5 8 6
9 9 9,1
Phú Yên
Chục Số Đơn vị
9,0,7 0 0,3
6,3 1
9,5,6 2 9
0 3 6,1,7
4 4 8,4
5 2,7
3,9,9 6 1,2
3,5 7 0
9,4 8
2 9 0,6,8,6,2

Các thống kê cơ bản Miền Trung (Lô) đến Ngày 08/08/2022

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

56      ( 12 ngày )
67      ( 10 ngày )
06      ( 9 ngày )
77      ( 9 ngày )
14      ( 8 ngày )
27      ( 8 ngày )
45      ( 7 ngày )
49      ( 7 ngày )
80      ( 6 ngày )
09      ( 5 ngày )
16      ( 5 ngày )
35      ( 5 ngày )

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất 2 đài chính:

56      ( 11 ngày )
67      ( 9 ngày )
06      ( 8 ngày )
77      ( 8 ngày )
14      ( 7 ngày )
27      ( 7 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:

93 ( 495 Lần ) Không tăng
25 ( 494 Lần ) Tăng 104
17 ( 393 Lần ) Tăng 201
61 ( 300 Lần ) Tăng 108
44 ( 298 Lần ) Tăng 94
89 ( 298 Lần ) Không tăng
57 ( 297 Lần ) Giảm 10
86 ( 296 Lần ) Giảm 99
12 ( 288 Lần ) Giảm 203

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:

54 ( 772 Lần ) Không tăng
93 ( 695 Lần ) Giảm 96
12 ( 680 Lần ) Không tăng
70 ( 667 Lần ) Tăng 98
86 ( 600 Lần ) Tăng 103
25 ( 591 Lần ) Tăng 104
44 ( 588 Lần ) Tăng 197
83 ( 576 Lần ) Không tăng
65 ( 500 Lần ) Không tăng

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" trong ngày

Hàng chục Số Hàng đơn vị
990 Lần 198
0 891 Lần 179
1272 Lần 293
1 1478 Lần 400
1558 Lần 101
2 1465 Lần 115
1194 Lần 596
3 1484 Lần 486
982 Lần 7
4 1081 Lần 208
1460 Lần 26
5 987 Lần 200
1093 Lần 105
6 1171 Lần 299
870 Lần 492
7 1270 Lần 182
1170 Lần 494
8 1466 Lần 296
1777 Lần 296
9 1072 Lần 5

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

34  ( 18 ngày )
49  ( 9 ngày )
56  ( 9 ngày )
29  ( 8 ngày )
70  ( 7 ngày )
15  ( 6 ngày )
27  ( 6 ngày )
57  ( 6 ngày )
73  ( 6 ngày )

Miền Bắc

61  ( 14 ngày )
32  ( 9 ngày )
49  ( 9 ngày )
87  ( 9 ngày )
96  ( 9 ngày )
00  ( 8 ngày )
41  ( 8 ngày )
54  ( 8 ngày )
63  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

56  ( 11 ngày )
67  ( 9 ngày )
06  ( 8 ngày )
77  ( 8 ngày )
14  ( 7 ngày )
27  ( 7 ngày )
35  ( 7 ngày )
49  ( 7 ngày )
45  ( 6 ngày )