http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 
Kết quả xổ số Miền Trung
05/062023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Thừa T. Huế
STTH
29
768
2954
6971
0874
3690
49094
90593
43839
03503
46069
92351
54539
54561
28182
66542
57629
386370
Phú Yên
S
51
603
2199
2908
8273
0718
73534
15017
00204
12696
04918
42829
16937
03558
80230
51150
95561
284879
Bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 05/06/2023  
Thừa T. Huế
Chục Số Đơn vị
9,7 0 3
7,5,6 1
8,4 2 9,9
9,0 3 9,9
5,7,9 4 2
5 4,1
6 8,9,1
7 1,4,0
6 8 2
2,3,6,3,2 9 0,4,3
Phú Yên
Chục Số Đơn vị
3,5 0 3,8,4
5,6 1 8,7,8
2 9
0,7 3 4,7,0
3,0 4
5 1,8,0
9 6 1
1,3 7 3,9
0,1,1,5 8
9,2,7 9 9,6

Các thống kê cơ bản Miền Trung (Lô) đến Ngày 05/06/2023

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

21      ( 12 ngày )
26      ( 10 ngày )
53      ( 9 ngày )
10      ( 7 ngày )
13      ( 7 ngày )
27      ( 7 ngày )
62      ( 7 ngày )
67      ( 7 ngày )
28      ( 6 ngày )
32      ( 6 ngày )
52      ( 6 ngày )
86      ( 6 ngày )

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất 2 đài chính:

45      ( 12 ngày )
21      ( 11 ngày )
26      ( 11 ngày )
19      ( 10 ngày )
53      ( 9 ngày )
10      ( 7 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:

03 ( 353 Lần ) Tăng 77
18 ( 350 Lần ) Tăng 74
42 ( 307 Lần ) Tăng 35
29 ( 295 Lần ) Tăng 110
22 ( 283 Lần ) Không tăng
00 ( 279 Lần ) Giảm 264
36 ( 274 Lần ) Không tăng
12 ( 272 Lần ) Không tăng
08 ( 230 Lần ) Tăng 39

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:

00 ( 785 Lần ) Giảm 75
01 ( 644 Lần ) Không tăng
29 ( 522 Lần ) Tăng 34
35 ( 490 Lần ) Không tăng
71 ( 456 Lần ) Giảm 37
24 ( 453 Lần ) Không tăng
36 ( 446 Lần ) Giảm 75
65 ( 444 Lần ) Không tăng
18 ( 426 Lần ) Tăng 74

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" trong ngày

Hàng chục Số Hàng đơn vị
1629 Lần 671
0 985 Lần 409
947 Lần 67
1 822 Lần 102
1049 Lần 173
2 1269 Lần 70
1006 Lần 179
3 896 Lần 36
952 Lần 157
4 751 Lần 266
839 Lần 80
5 1016 Lần 274
696 Lần 299
6 589 Lần 501
1028 Lần 190
7 732 Lần 198
407 Lần 422
8 1211 Lần 267
1126 Lần 88
9 1408 Lần 15

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

31  ( 19 ngày )
67  ( 16 ngày )
83  ( 13 ngày )
84  ( 12 ngày )
28  ( 10 ngày )
87  ( 9 ngày )
41  ( 7 ngày )
50  ( 7 ngày )
81  ( 7 ngày )

Miền Bắc

09  ( 14 ngày )
14  ( 14 ngày )
03  ( 10 ngày )
47  ( 10 ngày )
86  ( 10 ngày )
01  ( 9 ngày )
11  ( 9 ngày )
31  ( 9 ngày )
32  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

45  ( 12 ngày )
21  ( 11 ngày )
26  ( 11 ngày )
19  ( 10 ngày )
53  ( 9 ngày )
10  ( 7 ngày )
13  ( 7 ngày )
55  ( 7 ngày )
67  ( 7 ngày )