http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 22/09/2022

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số An Giang
22/092022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: AG-9K4
100N
21
200N
840
400N
5426
0023
4578
1TR
4688
3TR
39632
29121
68477
31420
79125
15285
07211
10TR
23242
40085
20TR
84163
30TR
65232
ĐB
700495
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 22/09/2022
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 22/09/2022  
Chục Số Đơn vị
4,2 0
2,2,1 1 1
3,4,3 2 1,6,3,1,0,5
2,6 3 2,2
4 0,2
Chục Số Đơn vị
2,8,8,9 5
2 6 3
7 7 8,7
7,8 8 8,5,5
9 5
Kết quả xổ số An Giang
15/092022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: AG-9K3
100N
41
200N
931
400N
9996
8009
5391
1TR
9445
3TR
86428
09253
96285
24763
67897
51520
94300
10TR
32599
38082
20TR
65034
30TR
09753
ĐB
194497
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 15/09/2022
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 15/09/2022  
Chục Số Đơn vị
2,0 0 9,0
4,3,9 1
8 2 8,0
5,6,5 3 1,4
3 4 1,5
Chục Số Đơn vị
4,8 5 3,3
9 6 3
9,9 7
2 8 5,2
0,9 9 6,1,7,9,7
Kết quả xổ số An Giang
08/092022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: AG-9K2
100N
72
200N
882
400N
1329
6812
7714
1TR
9358
3TR
95771
39284
11359
35273
24251
36113
98216
10TR
16316
08462
20TR
58477
30TR
50335
ĐB
567327
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 08/09/2022
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 08/09/2022  
Chục Số Đơn vị
0
7,5 1 2,4,3,6,6
7,8,1,6 2 9,7
7,1 3 5
1,8 4
Chục Số Đơn vị
3 5 8,9,1
1,1 6 2
7,2 7 2,1,3,7
5 8 2,4
2,5 9
Kết quả xổ số An Giang
01/092022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: AG-9K1
100N
86
200N
556
400N
3725
4521
6952
1TR
7154
3TR
52654
29548
70227
10115
91211
02095
95485
10TR
18872
30232
20TR
17635
30TR
22187
ĐB
567616
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 01/09/2022
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 01/09/2022  
Chục Số Đơn vị
0
2,1 1 5,1,6
5,7,3 2 5,1,7
3 2,5
5,5 4 8
Chục Số Đơn vị
2,1,9,8,3 5 6,2,4,4
8,5,1 6
2,8 7 2
4 8 6,5,7
9 5
Kết quả xổ số An Giang
25/082022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: AG-8K4
100N
69
200N
398
400N
0583
3724
8144
1TR
8138
3TR
63013
00310
62354
57382
50799
54894
61704
10TR
58816
79464
20TR
31900
30TR
26710
ĐB
125627
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 25/08/2022
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 25/08/2022  
Chục Số Đơn vị
1,0,1 0 4,0
1 3,0,6,0
8 2 4,7
8,1 3 8
2,4,5,9,0,6 4 4
Chục Số Đơn vị
5 4
1 6 9,4
2 7
9,3 8 3,2
6,9 9 8,9,4
Kết quả xổ số An Giang
18/082022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: AG-8K3
100N
95
200N
908
400N
6566
6723
4667
1TR
6314
3TR
95394
88257
01901
40450
49394
67433
19562
10TR
16501
50409
20TR
09197
30TR
29042
ĐB
073974
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 18/08/2022
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 18/08/2022  
Chục Số Đơn vị
5 0 8,1,1,9
0,0 1 4
6,4 2 3
2,3 3 3
1,9,9,7 4 2
Chục Số Đơn vị
9 5 7,0
6 6 6,7,2
6,5,9 7 4
0 8
0 9 5,4,4,7
Kết quả xổ số An Giang
11/082022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: AG-8K2
100N
46
200N
894
400N
3585
7592
4142
1TR
9357
3TR
98504
21482
69860
28211
19016
97318
52078
10TR
83546
31710
20TR
05223
30TR
21296
ĐB
842968
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 11/08/2022
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 11/08/2022  
Chục Số Đơn vị
6,1 0 4
1 1 1,6,8,0
9,4,8 2 3
2 3
9,0 4 6,2,6
Chục Số Đơn vị
8 5 7
4,1,4,9 6 0,8
5 7 8
1,7,6 8 5,2
9 4,2,6

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

68  ( 13 ngày )
43  ( 8 ngày )
58  ( 8 ngày )
00  ( 7 ngày )
27  ( 7 ngày )
42  ( 6 ngày )
48  ( 6 ngày )
56  ( 6 ngày )
66  ( 6 ngày )

Miền Bắc

73  ( 28 ngày )
58  ( 19 ngày )
10  ( 12 ngày )
75  ( 12 ngày )
21  ( 11 ngày )
49  ( 11 ngày )
53  ( 11 ngày )
08  ( 10 ngày )
54  ( 10 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

55  ( 9 ngày )
25  ( 8 ngày )
64  ( 8 ngày )
93  ( 8 ngày )
12  ( 7 ngày )
16  ( 7 ngày )
96  ( 7 ngày )
06  ( 6 ngày )