http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 08/08/2022

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc

Xổ số điện toán - Ngày: 08/08/2022

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Hai ngày 08/08/2022
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Hai ngày 08/08/2022
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Hà Nội
08/082022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: XSMB
ĐB
76821
G.Nhất
26769
G.Nhì
25934
27097
G.Ba
43807
18207
37835
64746
96956
71714
G.Tư
9638
3327
2771
8852
G.Năm
5803
4206
1658
8429
7592
1323
G.Sáu
531
716
624
G.Bảy
26
15
12
43
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 08/08/2022
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 08/08/2022  
Chục Số Đơn vị
0 3,6,7,7
3,7,2 1 5,2,6,4
1,9,5 2 6,4,9,3,7,1
4,0,2 3 1,8,5,4
2,1,3 4 3,6
Chục Số Đơn vị
1,3 5 8,2,6
2,1,0,4,5 6 9
2,0,0,9 7 1
5,3 8
2,6 9 2,7

Xổ số điện toán - Ngày: 01/08/2022

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Hai ngày 01/08/2022
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Hai ngày 01/08/2022
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Hà Nội
01/082022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: XSMB
ĐB
46555
G.Nhất
11459
G.Nhì
44331
72670
G.Ba
09791
21977
96540
46622
69528
69111
G.Tư
8040
4166
2393
5238
G.Năm
5081
2597
1948
0507
0291
3793
G.Sáu
693
962
297
G.Bảy
05
62
33
08
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 01/08/2022
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 01/08/2022  
Chục Số Đơn vị
4,4,7 0 5,8,7
8,9,9,1,3 1 1
6,6,2 2 2,8
3,9,9,9 3 3,8,1
4 8,0,0
Chục Số Đơn vị
0,5 5 9,5
6 6 2,2,6
9,9,0,7 7 7,0
0,4,3,2 8 1
5 9 3,7,7,1,3,3,1

Xổ số điện toán - Ngày: 25/07/2022

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Hai ngày 25/07/2022
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Hai ngày 25/07/2022
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Hà Nội
25/072022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: XSMB
ĐB
69502
G.Nhất
72642
G.Nhì
04474
23788
G.Ba
99464
91324
13169
61240
37704
66460
G.Tư
1056
6840
0293
3918
G.Năm
3061
5636
5228
4776
9816
9033
G.Sáu
755
637
737
G.Bảy
18
60
02
53
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 25/07/2022
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 25/07/2022  
Chục Số Đơn vị
6,4,4,6 0 2,4,2
6 1 8,6,8
0,4,0 2 8,4
5,3,9 3 7,7,6,3
6,2,0,7 4 0,0,2
Chục Số Đơn vị
5 5 3,5,6
3,7,1,5 6 0,1,4,9,0
3,3 7 6,4
1,2,1,8 8 8
6 9 3

Xổ số điện toán - Ngày: 18/07/2022

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Hai ngày 18/07/2022
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Hai ngày 18/07/2022
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Hà Nội
18/072022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: XSMB
ĐB
36713
G.Nhất
35519
G.Nhì
42106
16732
G.Ba
56205
07801
71250
96549
48172
53627
G.Tư
6514
7649
3048
9094
G.Năm
4750
4156
4362
2281
3698
8250
G.Sáu
866
829
556
G.Bảy
94
95
33
10
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 18/07/2022
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 18/07/2022  
Chục Số Đơn vị
1,5,5,5 0 5,1,6
8,0 1 0,4,9,3
6,7,3 2 9,7
3,1 3 3,2
9,1,9 4 9,8,9
Chục Số Đơn vị
9,0 5 6,0,6,0,0
6,5,5,0 6 6,2
2 7 2
9,4 8 1
2,4,4,1 9 4,5,8,4

Xổ số điện toán - Ngày: 11/07/2022

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Hai ngày 11/07/2022
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Hai ngày 11/07/2022
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Hà Nội
11/072022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: XSMB
ĐB
02801
G.Nhất
41033
G.Nhì
53525
62479
G.Ba
22019
17268
62761
31216
35900
02995
G.Tư
4612
7050
6100
4244
G.Năm
8244
5477
7413
5254
6758
0354
G.Sáu
555
559
514
G.Bảy
10
39
42
72
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 11/07/2022
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 11/07/2022  
Chục Số Đơn vị
1,5,0,0 0 0,0,1
6,0 1 0,4,3,2,9,6
4,7,1 2 5
1,3 3 9,3
1,4,5,5,4 4 2,4,4
Chục Số Đơn vị
5,9,2 5 5,9,4,8,4,0
1 6 8,1
7 7 2,7,9
5,6 8
3,5,1,7 9 5

Xổ số điện toán - Ngày: 04/07/2022

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Hai ngày 04/07/2022
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Hai ngày 04/07/2022
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Hà Nội
04/072022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: XSMB
ĐB
50239
G.Nhất
18777
G.Nhì
50753
62864
G.Ba
16731
96862
69049
55288
95452
71575
G.Tư
6884
0301
9014
1040
G.Năm
2311
8973
3138
4068
9350
9570
G.Sáu
534
520
085
G.Bảy
93
10
08
58
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 04/07/2022
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 04/07/2022  
Chục Số Đơn vị
1,2,5,7,4 0 8,1
1,0,3 1 0,1,4
6,5 2 0
9,7,5 3 4,8,1,9
3,8,1,6 4 0,9
Chục Số Đơn vị
8,7 5 8,0,2,3
6 8,2,4
7 7 3,0,5,7
0,5,3,6,8 8 5,4,8
4,3 9 3

Xổ số điện toán - Ngày: 27/06/2022

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Hai ngày 27/06/2022
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Hai ngày 27/06/2022
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Hà Nội
27/062022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: XSMB
ĐB
62171
G.Nhất
74232
G.Nhì
60392
44343
G.Ba
64585
95259
26829
39723
35831
09847
G.Tư
4995
7776
5533
9323
G.Năm
2572
1277
9664
1525
0828
6964
G.Sáu
310
044
843
G.Bảy
12
49
24
87
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 27/06/2022
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 27/06/2022  
Chục Số Đơn vị
1 0
3,7 1 2,0
1,7,9,3 2 4,5,8,3,9,3
4,3,2,2,4 3 3,1,2
2,4,6,6 4 9,4,3,7,3
Chục Số Đơn vị
2,9,8 5 9
7 6 4,4
8,7,4 7 2,7,6,1
2 8 7,5
4,5,2 9 5,2

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

34  ( 18 ngày )
49  ( 9 ngày )
56  ( 9 ngày )
29  ( 8 ngày )
70  ( 7 ngày )
15  ( 6 ngày )
27  ( 6 ngày )
57  ( 6 ngày )
73  ( 6 ngày )

Miền Bắc

61  ( 14 ngày )
32  ( 9 ngày )
49  ( 9 ngày )
87  ( 9 ngày )
96  ( 9 ngày )
00  ( 8 ngày )
41  ( 8 ngày )
54  ( 8 ngày )
63  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

56  ( 11 ngày )
67  ( 9 ngày )
06  ( 8 ngày )
77  ( 8 ngày )
14  ( 7 ngày )
27  ( 7 ngày )
35  ( 7 ngày )
49  ( 7 ngày )
45  ( 6 ngày )