http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 05/12/2022

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc

Xổ số điện toán - Ngày: 05/12/2022

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Hai ngày 05/12/2022
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Hai ngày 05/12/2022
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Hà Nội
05/122022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: XSMB
ĐB
13454
G.Nhất
99442
G.Nhì
86182
23838
G.Ba
83464
48820
30683
55403
87940
69185
G.Tư
9528
9318
0371
6934
G.Năm
9092
0654
5542
1536
7600
1112
G.Sáu
360
056
159
G.Bảy
41
70
91
63
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 05/12/2022
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 05/12/2022  
Chục Số Đơn vị
7,6,0,2,4 0 0,3
4,9,7 1 2,8
9,4,1,8,4 2 8,0
6,8,0 3 6,4,8
5,3,6,5 4 1,2,0,2
Chục Số Đơn vị
8 5 6,9,4,4
5,3 6 3,0,4
7 0,1
2,1,3 8 3,5,2
5 9 1,2

Xổ số điện toán - Ngày: 28/11/2022

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Hai ngày 28/11/2022
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Hai ngày 28/11/2022
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Hà Nội
28/112022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: XSMB
ĐB
65507
G.Nhất
90987
G.Nhì
23237
17499
G.Ba
96896
65083
98122
79833
61991
81641
G.Tư
3317
8046
3130
6290
G.Năm
8207
5400
1972
6506
6648
3190
G.Sáu
237
566
975
G.Bảy
00
38
53
46
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 28/11/2022
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 28/11/2022  
Chục Số Đơn vị
0,0,9,3,9 0 0,7,0,6,7
9,4 1 7
7,2 2 2
5,8,3 3 8,7,0,3,7
4 6,8,6,1
Chục Số Đơn vị
7 5 3
4,6,0,4,9 6 6
3,0,1,3,8,0 7 5,2
3,4 8 3,7
9 9 0,0,6,1,9

Xổ số điện toán - Ngày: 21/11/2022

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Hai ngày 21/11/2022
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Hai ngày 21/11/2022
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Hà Nội
21/112022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: XSMB
ĐB
52091
G.Nhất
32734
G.Nhì
23946
43525
G.Ba
86711
73926
59382
58525
08199
09891
G.Tư
7508
4247
6600
5785
G.Năm
7051
9777
2130
6304
7143
3659
G.Sáu
753
767
938
G.Bảy
96
25
69
47
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 21/11/2022
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 21/11/2022  
Chục Số Đơn vị
3,0 0 4,8,0
5,1,9,9 1 1
8 2 5,6,5,5
5,4 3 8,0,4
0,3 4 7,3,7,6
Chục Số Đơn vị
2,8,2,2 5 3,1,9
9,2,4 6 9,7
4,6,7,4 7 7
3,0 8 5,2
6,5,9 9 6,9,1,1

Xổ số điện toán - Ngày: 14/11/2022

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Hai ngày 14/11/2022
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Hai ngày 14/11/2022
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Hà Nội
14/112022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: XSMB
ĐB
12834
G.Nhất
95078
G.Nhì
64989
79753
G.Ba
09206
10621
79349
82053
44176
51792
G.Tư
6421
8306
4577
6605
G.Năm
4788
8183
3490
4452
9313
4353
G.Sáu
814
440
471
G.Bảy
56
67
31
42
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 14/11/2022
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 14/11/2022  
Chục Số Đơn vị
4,9 0 6,5,6
3,7,2,2 1 4,3
4,5,9 2 1,1
8,1,5,5,5 3 1,4
1,3 4 2,0,9
Chục Số Đơn vị
0 5 6,2,3,3,3
5,0,0,7 6 7
6,7 7 1,7,6,8
8,7 8 8,3,9
4,8 9 0,2

Xổ số điện toán - Ngày: 07/11/2022

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Hai ngày 07/11/2022
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Hai ngày 07/11/2022
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Hà Nội
07/112022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: XSMB
ĐB
04067
G.Nhất
62344
G.Nhì
20660
34924
G.Ba
29262
94654
83140
81635
61321
07328
G.Tư
5040
9608
2848
8618
G.Năm
6534
5000
0270
1134
8572
5462
G.Sáu
105
829
074
G.Bảy
41
25
57
17
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 07/11/2022
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 07/11/2022  
Chục Số Đơn vị
0,7,4,4,6 0 5,0,8
4,2 1 7,8
7,6,6 2 5,9,1,8,4
3 4,4,5
7,3,3,5,2,4 4 1,0,8,0,4
Chục Số Đơn vị
2,0,3 5 7,4
6 2,2,0,7
5,1,6 7 4,0,2
0,4,1,2 8
2 9

Xổ số điện toán - Ngày: 31/10/2022

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Hai ngày 31/10/2022
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Hai ngày 31/10/2022
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Hà Nội
31/102022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: XSMB
ĐB
93343
G.Nhất
96968
G.Nhì
63142
87662
G.Ba
64620
94933
91543
43079
18487
83883
G.Tư
8316
6968
2547
3315
G.Năm
3809
4301
2221
5368
4658
2400
G.Sáu
204
340
509
G.Bảy
02
31
59
16
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 31/10/2022
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 31/10/2022  
Chục Số Đơn vị
4,0,2 0 2,4,9,9,1,0
3,0,2 1 6,6,5
0,4,6 2 1,0
3,4,8,4 3 1,3
0 4 0,7,3,2,3
Chục Số Đơn vị
1 5 9,8
1,1 6 8,8,2,8
4,8 7 9
6,5,6,6 8 7,3
5,0,0,7 9

Xổ số điện toán - Ngày: 24/10/2022

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Hai ngày 24/10/2022
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Hai ngày 24/10/2022
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Hà Nội
24/102022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: XSMB
ĐB
05499
G.Nhất
10376
G.Nhì
24301
13680
G.Ba
38695
41130
50727
16362
08149
79482
G.Tư
8855
9322
2164
0561
G.Năm
8869
8529
0030
2126
4951
8249
G.Sáu
161
852
598
G.Bảy
99
51
40
76
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 24/10/2022
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 24/10/2022  
Chục Số Đơn vị
4,3,3,8 0 1
5,6,5,6,0 1
5,2,6,8 2 9,6,2,7
3 0,0
6 4 0,9,9
Chục Số Đơn vị
5,9 5 1,2,1,5
7,2,7 6 1,9,4,1,2
2 7 6,6
9 8 2,0
9,6,2,4,4,9 9 9,8,5,9

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

93  ( 11 ngày )
90  ( 9 ngày )
60  ( 8 ngày )
81  ( 8 ngày )
32  ( 7 ngày )
34  ( 7 ngày )
78  ( 7 ngày )
14  ( 6 ngày )
61  ( 6 ngày )

Miền Bắc

14  ( 14 ngày )
29  ( 14 ngày )
50  ( 13 ngày )
97  ( 12 ngày )
08  ( 11 ngày )
48  ( 10 ngày )
75  ( 10 ngày )
19  ( 9 ngày )
13  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

85  ( 17 ngày )
83  ( 11 ngày )
92  ( 9 ngày )
13  ( 8 ngày )
14  ( 7 ngày )
30  ( 7 ngày )
31  ( 7 ngày )
37  ( 7 ngày )
59  ( 7 ngày )