http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 03/08/2022

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc

Xổ số điện toán - Ngày: 03/08/2022

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Tư ngày 03/08/2022
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Tư ngày 03/08/2022
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Tư ngày 03/08/2022
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Bắc Ninh
03/082022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: XSMB
ĐB
37686
G.Nhất
60371
G.Nhì
33660
43875
G.Ba
55527
82314
77309
06574
24773
18642
G.Tư
9148
3426
1501
7519
G.Năm
9150
5760
3983
1193
2334
6678
G.Sáu
686
240
515
G.Bảy
18
86
51
46
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 03/08/2022
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 03/08/2022  
Chục Số Đơn vị
4,5,6,6 0 1,9
5,0,7 1 8,5,9,4
4 2 6,7
8,9,7 3 4
3,1,7 4 6,0,8,2
Chục Số Đơn vị
1,7 5 1,0
8,4,8,2,8 6 0,0
2 7 8,4,3,5,1
1,7,4 8 6,6,3,6
1,0 9 3

Xổ số điện toán - Ngày: 27/07/2022

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Tư ngày 27/07/2022
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Tư ngày 27/07/2022
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Tư ngày 27/07/2022
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Bắc Ninh
27/072022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: XSMB
ĐB
09155
G.Nhất
63250
G.Nhì
61771
47619
G.Ba
30310
69885
83520
14839
34038
91584
G.Tư
7099
8552
5600
5581
G.Năm
2215
1315
4090
7585
9842
0531
G.Sáu
712
752
820
G.Bảy
89
15
41
33
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 27/07/2022
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 27/07/2022  
Chục Số Đơn vị
2,9,0,1,2,5 0 0
4,3,8,7 1 5,2,5,5,0,9
1,5,4,5 2 0,0
3 3 3,1,9,8
8 4 1,2
Chục Số Đơn vị
1,1,1,8,8,5 5 2,2,0,5
6
7 1
3 8 9,5,1,5,4
8,9,3,1 9 0,9

Xổ số điện toán - Ngày: 20/07/2022

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Tư ngày 20/07/2022
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Tư ngày 20/07/2022
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Tư ngày 20/07/2022
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Bắc Ninh
20/072022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: XSMB
ĐB
25496
G.Nhất
72929
G.Nhì
78576
63755
G.Ba
74523
95027
32314
58361
15818
34987
G.Tư
7507
7435
4693
5772
G.Năm
8614
0815
9048
3128
2137
4087
G.Sáu
392
139
380
G.Bảy
35
45
90
20
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 20/07/2022
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 20/07/2022  
Chục Số Đơn vị
9,2,8 0 7
6 1 4,5,4,8
9,7 2 0,8,3,7,9
9,2 3 5,9,7,5
1,1 4 5,8
Chục Số Đơn vị
3,4,1,3,5 5 5
7,9 6 1
3,8,0,2,8 7 2,6
4,2,1 8 0,7,7
3,2 9 0,2,3,6

Xổ số điện toán - Ngày: 13/07/2022

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Tư ngày 13/07/2022
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Tư ngày 13/07/2022
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Tư ngày 13/07/2022
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Bắc Ninh
13/072022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: XSMB
ĐB
95155
G.Nhất
90271
G.Nhì
89067
33855
G.Ba
32526
01514
13957
62866
63028
85948
G.Tư
0241
4057
2119
1635
G.Năm
6060
9175
6784
6809
2507
5397
G.Sáu
893
538
009
G.Bảy
80
20
26
10
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 13/07/2022
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 13/07/2022  
Chục Số Đơn vị
8,2,1,6 0 9,9,7
4,7 1 0,9,4
2 0,6,6,8
9 3 8,5
8,1 4 1,8
Chục Số Đơn vị
7,3,5,5 5 7,7,5,5
2,2,6 6 0,6,7
0,9,5,5,6 7 5,1
3,2,4 8 0,4
0,0,1 9 3,7

Xổ số điện toán - Ngày: 06/07/2022

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Tư ngày 06/07/2022
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Tư ngày 06/07/2022
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Tư ngày 06/07/2022
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Bắc Ninh
06/072022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: XSMB
ĐB
76796
G.Nhất
60532
G.Nhì
75194
39560
G.Ba
58271
22405
29611
85427
35809
97332
G.Tư
0391
9379
4176
8729
G.Năm
2575
5197
1344
1553
9193
0851
G.Sáu
670
162
917
G.Bảy
50
63
29
44
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 06/07/2022
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 06/07/2022  
Chục Số Đơn vị
5,7,6 0 5,9
5,9,7,1 1 7,1
6,3,3 2 9,9,7
6,5,9 3 2,2
4,4,9 4 4,4
Chục Số Đơn vị
7,0 5 0,3,1
7,9 6 3,2,0
1,9,2 7 0,5,9,6,1
8
2,7,2,0 9 7,3,1,4,6

Xổ số điện toán - Ngày: 29/06/2022

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Tư ngày 29/06/2022
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Tư ngày 29/06/2022
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Tư ngày 29/06/2022
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Bắc Ninh
29/062022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: XSMB
ĐB
38892
G.Nhất
20636
G.Nhì
84006
09206
G.Ba
67842
19569
35494
95540
19050
72972
G.Tư
0653
2941
8867
4658
G.Năm
4977
7341
4413
0130
0226
9865
G.Sáu
732
080
835
G.Bảy
26
97
87
64
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 29/06/2022
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 29/06/2022  
Chục Số Đơn vị
8,3,4,5 0 6,6
4,4 1 3
3,4,7,9 2 6,6
1,5 3 2,5,0,6
6,9 4 1,1,2,0
Chục Số Đơn vị
3,6 5 3,8,0
2,2,0,0,3 6 4,5,7,9
9,8,7,6 7 7,2
5 8 7,0
6 9 7,4,2

Xổ số điện toán - Ngày: 22/06/2022

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Tư ngày 22/06/2022
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Tư ngày 22/06/2022
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Tư ngày 22/06/2022
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Bắc Ninh
22/062022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: XSMB
ĐB
50846
G.Nhất
92133
G.Nhì
75657
64087
G.Ba
07018
36544
47407
24068
08148
90008
G.Tư
7413
9850
3093
6318
G.Năm
1378
3717
5295
1263
9362
8679
G.Sáu
304
237
359
G.Bảy
16
04
92
47
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 22/06/2022
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 22/06/2022  
Chục Số Đơn vị
5 0 4,4,7,8
1 6,7,3,8,8
9,6 2
6,1,9,3 3 7,3
0,0,4 4 7,4,8,6
Chục Số Đơn vị
9 5 9,0,7
1,4 6 3,2,8
4,3,1,0,5,8 7 8,9
7,1,1,6,4,0 8 7
5,7 9 2,5,3

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

34  ( 18 ngày )
49  ( 9 ngày )
56  ( 9 ngày )
29  ( 8 ngày )
70  ( 7 ngày )
15  ( 6 ngày )
27  ( 6 ngày )
57  ( 6 ngày )
73  ( 6 ngày )

Miền Bắc

61  ( 14 ngày )
32  ( 9 ngày )
49  ( 9 ngày )
87  ( 9 ngày )
96  ( 9 ngày )
00  ( 8 ngày )
41  ( 8 ngày )
54  ( 8 ngày )
63  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

56  ( 11 ngày )
67  ( 9 ngày )
06  ( 8 ngày )
77  ( 8 ngày )
14  ( 7 ngày )
27  ( 7 ngày )
35  ( 7 ngày )
49  ( 7 ngày )
45  ( 6 ngày )