http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 29/09/2023

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Bình Dương
29/092023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé:
100N -
200N -
400N -
1TR -
3TR -
10TR -
20TR -
30TR -
ĐB -
Xem bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 29/09/2023
Bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 29/09/2023  
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
Chục Số Đơn vị
5
6
7
8
9
Kết quả xổ số Bình Dương
22/092023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé:
100N -
200N -
400N -
1TR -
3TR -
10TR -
20TR -
30TR -
ĐB -
Xem bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 22/09/2023
Bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 22/09/2023  
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
Chục Số Đơn vị
5
6
7
8
9
Kết quả xổ số Bình Dương
15/092023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé:
100N -
200N -
400N -
1TR -
3TR -
10TR -
20TR -
30TR -
ĐB -
Xem bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 15/09/2023
Bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 15/09/2023  
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
Chục Số Đơn vị
5
6
7
8
9
Kết quả xổ số Bình Dương
08/092023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé:
100N -
200N -
400N -
1TR -
3TR -
10TR -
20TR -
30TR -
ĐB -
Xem bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 08/09/2023
Bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 08/09/2023  
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
Chục Số Đơn vị
5
6
7
8
9
Kết quả xổ số Bình Dương
01/092023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé:
100N -
200N -
400N -
1TR -
3TR -
10TR -
20TR -
30TR -
ĐB -
Xem bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 01/09/2023
Bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 01/09/2023  
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
Chục Số Đơn vị
5
6
7
8
9
Kết quả xổ số Bình Dương
25/082023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 08K34
100N
82
200N
184
400N
3859
0309
2852
1TR
0600
3TR
02001
07688
12173
78712
24136
01147
04974
10TR
35031
93006
20TR
30022
30TR
91350
ĐB
318360
Xem bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 25/08/2023
Bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 25/08/2023  
Chục Số Đơn vị
0,5,6 0 9,0,1,6
0,3 1 2
8,5,1,2 2 2
7 3 6,1
8,7 4 7
Chục Số Đơn vị
5 9,2,0
3,0 6 0
4 7 3,4
8 8 2,4,8
5,0 9
Kết quả xổ số Bình Dương
18/082023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 08K33
100N
18
200N
491
400N
0066
8372
7241
1TR
5958
3TR
83909
06418
84727
22601
89467
67106
33077
10TR
20950
72854
20TR
17672
30TR
34630
ĐB
590592
Xem bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 18/08/2023
Bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 18/08/2023  
Chục Số Đơn vị
5,3 0 9,1,6
9,4,0 1 8,8
7,7,9 2 7
3 0
5 4 1
Chục Số Đơn vị
5 8,0,4
6,0 6 6,7
2,6,7 7 2,7,2
1,5,1 8
0 9 1,2

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

55  ( 15 ngày )
78  ( 12 ngày )
39  ( 11 ngày )
92  ( 10 ngày )
69  ( 9 ngày )
51  ( 8 ngày )
54  ( 8 ngày )
14  ( 7 ngày )
33  ( 7 ngày )

Miền Bắc

41  ( 17 ngày )
25  ( 14 ngày )
54  ( 13 ngày )
56  ( 13 ngày )
01  ( 12 ngày )
38  ( 12 ngày )
35  ( 11 ngày )
77  ( 11 ngày )
05  ( 9 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

22  ( 12 ngày )
38  ( 12 ngày )
36  ( 10 ngày )
35  ( 9 ngày )
46  ( 9 ngày )
02  ( 7 ngày )
14  ( 7 ngày )
37  ( 6 ngày )
67  ( 6 ngày )