http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 02/12/2022

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Bình Dương
02/122022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 12K48
100N
24
200N
761
400N
5175
8280
8849
1TR
2688
3TR
90595
65452
59333
28291
24117
42108
91342
10TR
77739
10692
20TR
91943
30TR
21794
ĐB
101095
Xem bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 02/12/2022
Bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 02/12/2022  
Chục Số Đơn vị
8 0 8
6,9 1 7
5,4,9 2 4
3,4 3 3,9
2,9 4 9,2,3
Chục Số Đơn vị
7,9,9 5 2
6 1
1 7 5
8,0 8 0,8
4,3 9 5,1,2,4,5
Kết quả xổ số Bình Dương
25/112022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 11K47
100N
44
200N
857
400N
5305
9228
9780
1TR
8490
3TR
28011
01911
72099
46765
94656
50959
83556
10TR
27887
74775
20TR
89607
30TR
10922
ĐB
790235
Xem bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 25/11/2022
Bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 25/11/2022  
Chục Số Đơn vị
8,9 0 5,7
1,1 1 1,1
2 2 8,2
3 5
4 4 4
Chục Số Đơn vị
0,6,7,3 5 7,6,9,6
5,5 6 5
5,8,0 7 5
2 8 0,7
9,5 9 0,9
Kết quả xổ số Bình Dương
18/112022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 11K46
100N
67
200N
099
400N
7820
9036
8611
1TR
9451
3TR
79814
96240
90793
62178
68200
53579
89060
10TR
87641
65073
20TR
52275
30TR
78240
ĐB
856327
Xem bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 18/11/2022
Bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 18/11/2022  
Chục Số Đơn vị
2,4,0,6,4 0 0
1,5,4 1 1,4
2 0,7
9,7 3 6
1 4 0,1,0
Chục Số Đơn vị
7 5 1
3 6 7,0
6,2 7 8,9,3,5
7 8
9,7 9 9,3
Kết quả xổ số Bình Dương
11/112022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 11K45
100N
58
200N
151
400N
4384
5169
1265
1TR
6862
3TR
48055
26620
87577
40277
41807
48367
62722
10TR
50084
59799
20TR
97033
30TR
14445
ĐB
128733
Xem bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 11/11/2022
Bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 11/11/2022  
Chục Số Đơn vị
2 0 7
5 1
6,2 2 0,2
3,3 3 3,3
8,8 4 5
Chục Số Đơn vị
6,5,4 5 8,1,5
6 9,5,2,7
7,7,0,6 7 7,7
5 8 4,4
6,9 9 9
Kết quả xổ số Bình Dương
04/112022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 11K44
100N
29
200N
861
400N
8138
9703
1991
1TR
8539
3TR
31161
19493
06744
36061
35803
54381
67369
10TR
07312
47458
20TR
99147
30TR
00970
ĐB
040082
Xem bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 04/11/2022
Bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 04/11/2022  
Chục Số Đơn vị
7 0 3,3
6,9,6,6,8 1 2
1,8 2 9
0,9,0 3 8,9
4 4 4,7
Chục Số Đơn vị
5 8
6 1,1,1,9
4 7 0
3,5 8 1,2
2,3,6 9 1,3
Kết quả xổ số Bình Dương
28/102022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 10K43
100N
33
200N
427
400N
6893
4899
9361
1TR
6858
3TR
64083
15524
71966
64784
80131
40841
82115
10TR
49893
33377
20TR
53835
30TR
82776
ĐB
448938
Xem bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 28/10/2022
Bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 28/10/2022  
Chục Số Đơn vị
0
6,3,4 1 5
2 7,4
3,9,8,9 3 3,1,5,8
2,8 4 1
Chục Số Đơn vị
1,3 5 8
6,7 6 1,6
2,7 7 7,6
5,3 8 3,4
9 9 3,9,3
Kết quả xổ số Bình Dương
21/102022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 10K42
100N
55
200N
900
400N
0458
8651
2614
1TR
0410
3TR
93984
56038
57644
18014
55261
49717
00919
10TR
38755
47948
20TR
56796
30TR
20468
ĐB
309477
Xem bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 21/10/2022
Bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 21/10/2022  
Chục Số Đơn vị
0,1 0 0
5,6 1 4,0,4,7,9
2
3 8
1,8,4,1 4 4,8
Chục Số Đơn vị
5,5 5 5,8,1,5
9 6 1,8
1,7 7 7
5,3,4,6 8 4
1 9 6

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

93  ( 11 ngày )
90  ( 9 ngày )
60  ( 8 ngày )
81  ( 8 ngày )
32  ( 7 ngày )
34  ( 7 ngày )
78  ( 7 ngày )
14  ( 6 ngày )
61  ( 6 ngày )

Miền Bắc

14  ( 14 ngày )
29  ( 14 ngày )
50  ( 13 ngày )
97  ( 12 ngày )
08  ( 11 ngày )
48  ( 10 ngày )
75  ( 10 ngày )
19  ( 9 ngày )
13  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

85  ( 17 ngày )
83  ( 11 ngày )
92  ( 9 ngày )
13  ( 8 ngày )
14  ( 7 ngày )
30  ( 7 ngày )
31  ( 7 ngày )
37  ( 7 ngày )
59  ( 7 ngày )