http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 05/08/2022

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Bình Dương
05/082022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 08K31
100N
46
200N
562
400N
2636
5893
2171
1TR
3348
3TR
07432
41302
56644
48604
97289
99818
18468
10TR
21096
47622
20TR
22237
30TR
28755
ĐB
687390
Xem bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 05/08/2022
Bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 05/08/2022  
Chục Số Đơn vị
9 0 2,4
7 1 8
6,3,0,2 2 2
9 3 6,2,7
4,0 4 6,8,4
Chục Số Đơn vị
5 5 5
4,3,9 6 2,8
3 7 1
4,1,6 8 9
8 9 3,6,0
Kết quả xổ số Bình Dương
29/072022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 07K30
100N
82
200N
732
400N
3115
2578
3025
1TR
7922
3TR
81029
89280
55251
71397
02332
49949
91462
10TR
98172
82665
20TR
49335
30TR
79696
ĐB
993386
Xem bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 29/07/2022
Bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 29/07/2022  
Chục Số Đơn vị
8 0
5 1 5
8,3,2,3,6,7 2 5,2,9
3 2,2,5
4 9
Chục Số Đơn vị
1,2,6,3 5 1
9,8 6 2,5
9 7 8,2
7 8 2,0,6
2,4 9 7,6
Kết quả xổ số Bình Dương
22/072022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 07K29
100N
79
200N
258
400N
5187
3908
5112
1TR
0459
3TR
83886
03553
69797
72808
59825
14731
60488
10TR
30148
16543
20TR
20595
30TR
57432
ĐB
881693
Xem bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 22/07/2022
Bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 22/07/2022  
Chục Số Đơn vị
0 8,8
3 1 2
1,3 2 5
5,4,9 3 1,2
4 8,3
Chục Số Đơn vị
2,9 5 8,9,3
8 6
8,9 7 9
5,0,0,8,4 8 7,6,8
7,5 9 7,5,3
Kết quả xổ số Bình Dương
15/072022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 07K28
100N
86
200N
909
400N
6719
6474
7021
1TR
0471
3TR
29257
66414
15429
34563
49519
06990
52367
10TR
34704
55496
20TR
49993
30TR
21685
ĐB
247969
Xem bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 15/07/2022
Bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 15/07/2022  
Chục Số Đơn vị
9 0 9,4
2,7 1 9,4,9
2 1,9
6,9 3
7,1,0 4
Chục Số Đơn vị
8 5 7
8,9 6 3,7,9
5,6 7 4,1
8 6,5
0,1,2,1,6 9 0,6,3
Kết quả xổ số Bình Dương
08/072022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 07K27
100N
93
200N
752
400N
6843
9225
7455
1TR
1495
3TR
67123
76393
04574
83907
80995
40996
63213
10TR
75011
91975
20TR
35724
30TR
03435
ĐB
970101
Xem bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 08/07/2022
Bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 08/07/2022  
Chục Số Đơn vị
0 7,1
1,0 1 3,1
5 2 5,3,4
9,4,2,9,1 3 5
7,2 4 3
Chục Số Đơn vị
2,5,9,9,7,3 5 2,5
9 6
0 7 4,5
8
9 3,5,3,5,6
Kết quả xổ số Bình Dương
01/072022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 07K26
100N
55
200N
847
400N
7239
3261
3420
1TR
8577
3TR
73165
22447
26284
89839
04010
75916
02621
10TR
67192
65832
20TR
91358
30TR
22838
ĐB
996421
Xem bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 01/07/2022
Bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 01/07/2022  
Chục Số Đơn vị
2,1 0
6,2,2 1 0,6
9,3 2 0,1,1
3 9,9,2,8
8 4 7,7
Chục Số Đơn vị
5,6 5 5,8
1 6 1,5
4,7,4 7 7
5,3 8 4
3,3 9 2
Kết quả xổ số Bình Dương
24/062022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 06K25
100N
14
200N
101
400N
6988
4386
7319
1TR
3535
3TR
33982
90916
40327
88014
65365
54072
02773
10TR
82924
78594
20TR
40422
30TR
92717
ĐB
108205
Xem bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 24/06/2022
Bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 24/06/2022  
Chục Số Đơn vị
0 1,5
0 1 4,9,6,4,7
8,7,2 2 7,4,2
7 3 5
1,1,2,9 4
Chục Số Đơn vị
3,6,0 5
8,1 6 5
2,1 7 2,3
8 8 8,6,2
1 9 4

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

34  ( 18 ngày )
49  ( 9 ngày )
56  ( 9 ngày )
29  ( 8 ngày )
70  ( 7 ngày )
15  ( 6 ngày )
27  ( 6 ngày )
57  ( 6 ngày )
73  ( 6 ngày )

Miền Bắc

61  ( 14 ngày )
32  ( 9 ngày )
49  ( 9 ngày )
87  ( 9 ngày )
96  ( 9 ngày )
00  ( 8 ngày )
41  ( 8 ngày )
54  ( 8 ngày )
63  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

56  ( 11 ngày )
67  ( 9 ngày )
06  ( 8 ngày )
77  ( 8 ngày )
14  ( 7 ngày )
27  ( 7 ngày )
35  ( 7 ngày )
49  ( 7 ngày )
45  ( 6 ngày )