http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 31/05/2023

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Cần Thơ
31/052023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: K5T5
100N
85
200N
243
400N
0118
1711
2344
1TR
5906
3TR
84300
37786
00830
42863
76077
22590
94878
10TR
97874
59859
20TR
24748
30TR
52702
ĐB
290965
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 31/05/2023
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 31/05/2023  
Chục Số Đơn vị
0,3,9 0 6,0,2
1 1 8,1
0 2
4,6 3 0
4,7 4 3,4,8
Chục Số Đơn vị
8,6 5 9
0,8 6 3,5
7 7 7,8,4
1,7,4 8 5,6
5 9 0
Kết quả xổ số Cần Thơ
24/052023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: K4T5
100N
21
200N
619
400N
1912
2794
4534
1TR
7457
3TR
97019
85835
49598
87388
80406
08930
34851
10TR
84554
36477
20TR
34496
30TR
85428
ĐB
238481
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 24/05/2023
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 24/05/2023  
Chục Số Đơn vị
3 0 6
2,5,8 1 9,2,9
1 2 1,8
3 4,5,0
9,3,5 4
Chục Số Đơn vị
3 5 7,1,4
0,9 6
5,7 7 7
9,8,2 8 8,1
1,1 9 4,8,6
Kết quả xổ số Cần Thơ
17/052023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: K3T5
100N
34
200N
843
400N
1671
4148
4586
1TR
4633
3TR
55357
51582
14877
31443
10262
38856
60677
10TR
32318
12353
20TR
68088
30TR
22520
ĐB
253231
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 17/05/2023
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 17/05/2023  
Chục Số Đơn vị
2 0
7,3 1 8
8,6 2 0
4,3,4,5 3 4,3,1
3 4 3,8,3
Chục Số Đơn vị
5 7,6,3
8,5 6 2
5,7,7 7 1,7,7
4,1,8 8 6,2,8
9
Kết quả xổ số Cần Thơ
10/052023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: K2T5
100N
47
200N
001
400N
7808
2201
5746
1TR
7713
3TR
70686
17294
08140
73338
17639
98994
06013
10TR
57732
62308
20TR
71276
30TR
57715
ĐB
128993
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 10/05/2023
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 10/05/2023  
Chục Số Đơn vị
4 0 1,8,1,8
0,0 1 3,3,5
3 2
1,1,9 3 8,9,2
9,9 4 7,6,0
Chục Số Đơn vị
1 5
4,8,7 6
4 7 6
0,3,0 8 6
3 9 4,4,3
Kết quả xổ số Cần Thơ
03/052023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: K1T5
100N
29
200N
371
400N
1292
5712
0366
1TR
4625
3TR
49790
93529
05489
04113
14695
91978
54142
10TR
69230
56735
20TR
28942
30TR
33671
ĐB
195447
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 03/05/2023
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 03/05/2023  
Chục Số Đơn vị
9,3 0
7,7 1 2,3
9,1,4,4 2 9,5,9
1 3 0,5
4 2,2,7
Chục Số Đơn vị
2,9,3 5
6 6 6
4 7 1,8,1
7 8 9
2,2,8 9 2,0,5
Kết quả xổ số Cần Thơ
26/042023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: K4T4
100N
62
200N
777
400N
2203
8149
7376
1TR
7774
3TR
97528
09425
73925
69603
73352
48298
48351
10TR
44954
12155
20TR
74285
30TR
67806
ĐB
788867
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 26/04/2023
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 26/04/2023  
Chục Số Đơn vị
0 3,3,6
5 1
6,5 2 8,5,5
0,0 3
7,5 4 9
Chục Số Đơn vị
2,2,5,8 5 2,1,4,5
7,0 6 2,7
7,6 7 7,6,4
2,9 8 5
4 9 8
Kết quả xổ số Cần Thơ
19/042023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: K3T4
100N
09
200N
721
400N
9747
0125
0885
1TR
6687
3TR
60836
07027
48279
15248
98289
18856
99553
10TR
62078
83670
20TR
81298
30TR
96769
ĐB
605950
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 19/04/2023
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 19/04/2023  
Chục Số Đơn vị
7,5 0 9
2 1
2 1,5,7
5 3 6
4 7,8
Chục Số Đơn vị
2,8 5 6,3,0
3,5 6 9
4,8,2 7 9,8,0
4,7,9 8 5,7,9
0,7,8,6 9 8

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

31  ( 19 ngày )
67  ( 16 ngày )
83  ( 13 ngày )
84  ( 12 ngày )
28  ( 10 ngày )
87  ( 9 ngày )
41  ( 7 ngày )
50  ( 7 ngày )
81  ( 7 ngày )

Miền Bắc

09  ( 14 ngày )
14  ( 14 ngày )
03  ( 10 ngày )
47  ( 10 ngày )
86  ( 10 ngày )
01  ( 9 ngày )
11  ( 9 ngày )
31  ( 9 ngày )
32  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

45  ( 12 ngày )
21  ( 11 ngày )
26  ( 11 ngày )
19  ( 10 ngày )
53  ( 9 ngày )
10  ( 7 ngày )
13  ( 7 ngày )
55  ( 7 ngày )
67  ( 7 ngày )