http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 03/08/2022

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Cần Thơ
03/082022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: K1T8
100N
06
200N
578
400N
3150
6597
2800
1TR
4577
3TR
86514
50796
11976
10398
00763
58825
07254
10TR
47797
07679
20TR
16958
30TR
80150
ĐB
211871
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 03/08/2022
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 03/08/2022  
Chục Số Đơn vị
5,0,5 0 6,0
7 1 4
2 5
6 3
1,5 4
Chục Số Đơn vị
2 5 0,4,8,0
0,9,7 6 3
9,7,9 7 8,7,6,9,1
7,9,5 8
7 9 7,6,8,7
Kết quả xổ số Cần Thơ
27/072022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: K4T7
100N
61
200N
526
400N
8998
6208
9315
1TR
6303
3TR
97513
46297
37791
19948
79917
25758
08862
10TR
60449
40445
20TR
51332
30TR
04872
ĐB
730085
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 27/07/2022
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 27/07/2022  
Chục Số Đơn vị
0 8,3
6,9 1 5,3,7
6,3,7 2 6
0,1 3 2
4 8,9,5
Chục Số Đơn vị
1,4,8 5 8
2 6 1,2
9,1 7 2
9,0,4,5 8 5
4 9 8,7,1
Kết quả xổ số Cần Thơ
20/072022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: K3T7
100N
35
200N
784
400N
2785
4533
9879
1TR
8937
3TR
36365
42192
69434
30536
11252
67227
66121
10TR
74276
86766
20TR
26588
30TR
42380
ĐB
426411
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 20/07/2022
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 20/07/2022  
Chục Số Đơn vị
8 0
2,1 1 1
9,5 2 7,1
3 3 5,3,7,4,6
8,3 4
Chục Số Đơn vị
3,8,6 5 2
3,7,6 6 5,6
3,2 7 9,6
8 8 4,5,8,0
7 9 2
Kết quả xổ số Cần Thơ
13/072022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: K2T7
100N
77
200N
633
400N
6302
3105
7680
1TR
0772
3TR
47084
65172
30468
97979
56149
20021
58567
10TR
22925
83734
20TR
25374
30TR
65764
ĐB
071384
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 13/07/2022
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 13/07/2022  
Chục Số Đơn vị
8 0 2,5
2 1
0,7,7 2 1,5
3 3 3,4
8,3,7,6,8 4 9
Chục Số Đơn vị
0,2 5
6 8,7,4
7,6 7 7,2,2,9,4
6 8 0,4,4
7,4 9
Kết quả xổ số Cần Thơ
06/072022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: K1T7
100N
01
200N
709
400N
7706
6160
2973
1TR
8487
3TR
29546
31930
31237
23669
89540
35877
06462
10TR
08003
24336
20TR
80174
30TR
75917
ĐB
246767
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 06/07/2022
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 06/07/2022  
Chục Số Đơn vị
6,3,4 0 1,9,6,3
0 1 7
6 2
7,0 3 0,7,6
7 4 6,0
Chục Số Đơn vị
5
0,4,3 6 0,9,2,7
8,3,7,1,6 7 3,7,4
8 7
0,6 9
Kết quả xổ số Cần Thơ
29/062022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: K5T6
100N
40
200N
337
400N
9322
9228
0995
1TR
4307
3TR
91821
84122
39207
02198
50263
51174
98113
10TR
15621
53609
20TR
66628
30TR
28767
ĐB
864057
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 29/06/2022
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 29/06/2022  
Chục Số Đơn vị
4 0 7,7,9
2,2 1 3
2,2 2 2,8,1,2,1,8
6,1 3 7
7 4 0
Chục Số Đơn vị
9 5 7
6 3,7
3,0,0,6,5 7 4
2,9,2 8
0 9 5,8
Kết quả xổ số Cần Thơ
22/062022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: K4T6
100N
14
200N
647
400N
4674
3786
3800
1TR
3440
3TR
66394
10181
02988
85287
88202
81219
93050
10TR
67226
93419
20TR
99872
30TR
25545
ĐB
821302
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 22/06/2022
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 22/06/2022  
Chục Số Đơn vị
0,4,5 0 0,2,2
8 1 4,9,9
0,7,0 2 6
3
1,7,9 4 7,0,5
Chục Số Đơn vị
4 5 0
8,2 6
4,8 7 4,2
8 8 6,1,8,7
1,1 9 4

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

34  ( 18 ngày )
49  ( 9 ngày )
56  ( 9 ngày )
29  ( 8 ngày )
70  ( 7 ngày )
15  ( 6 ngày )
27  ( 6 ngày )
57  ( 6 ngày )
73  ( 6 ngày )

Miền Bắc

61  ( 14 ngày )
32  ( 9 ngày )
49  ( 9 ngày )
87  ( 9 ngày )
96  ( 9 ngày )
00  ( 8 ngày )
41  ( 8 ngày )
54  ( 8 ngày )
63  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

56  ( 11 ngày )
67  ( 9 ngày )
06  ( 8 ngày )
77  ( 8 ngày )
14  ( 7 ngày )
27  ( 7 ngày )
35  ( 7 ngày )
49  ( 7 ngày )
45  ( 6 ngày )