http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 15/05/2024

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Cần Thơ
15/052024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: K3T5
100N
81
200N
482
400N
3143
8430
4852
1TR
6239
3TR
02402
81603
15794
81292
49022
91336
37162
10TR
86149
85156
20TR
62207
30TR
77146
ĐB
611405
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 15/05/2024
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 15/05/2024  
Chục Số Đơn vị
3 0 2,3,7,5
8 1
8,5,0,9,2,6 2 2
4,0 3 0,9,6
9 4 3,9,6
Chục Số Đơn vị
0 5 2,6
3,5,4 6 2
0 7
8 1,2
3,4 9 4,2
Kết quả xổ số Cần Thơ
08/052024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: K2T5
100N
56
200N
270
400N
5090
6298
5132
1TR
3717
3TR
42385
90761
80432
04557
34015
47674
90027
10TR
08305
70854
20TR
62271
30TR
65877
ĐB
422896
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 08/05/2024
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 08/05/2024  
Chục Số Đơn vị
7,9 0 5
6,7 1 7,5
3,3 2 7
3 2,2
7,5 4
Chục Số Đơn vị
8,1,0 5 6,7,4
5,9 6 1
1,5,2,7 7 0,4,1,7
9 8 5
9 0,8,6
Kết quả xổ số Cần Thơ
01/052024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: K1T5
100N
49
200N
406
400N
5767
2732
7802
1TR
1883
3TR
56267
18813
87621
17508
71981
34898
42163
10TR
89886
93928
20TR
63525
30TR
36558
ĐB
075937
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 01/05/2024
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 01/05/2024  
Chục Số Đơn vị
0 6,2,8
2,8 1 3
3,0 2 1,8,5
8,1,6 3 2,7
4 9
Chục Số Đơn vị
2 5 8
0,8 6 7,7,3
6,6,3 7
0,9,2,5 8 3,1,6
4 9 8
Kết quả xổ số Cần Thơ
24/042024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: K4T4
100N
27
200N
052
400N
1534
4427
2109
1TR
3543
3TR
76690
25995
64627
06891
52843
08849
18619
10TR
01272
23791
20TR
75504
30TR
94164
ĐB
564839
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 24/04/2024
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 24/04/2024  
Chục Số Đơn vị
9 0 9,4
9,9 1 9
5,7 2 7,7,7
4,4 3 4,9
3,0,6 4 3,3,9
Chục Số Đơn vị
9 5 2
6 4
2,2,2 7 2
8
0,4,1,3 9 0,5,1,1
Kết quả xổ số Cần Thơ
17/042024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: K3T4
100N
33
200N
288
400N
3238
4089
7754
1TR
2775
3TR
31651
38507
10849
31897
75773
22060
24334
10TR
08540
08375
20TR
39330
30TR
76953
ĐB
659227
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 17/04/2024
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 17/04/2024  
Chục Số Đơn vị
6,4,3 0 7
5 1
2 7
3,7,5 3 3,8,4,0
5,3 4 9,0
Chục Số Đơn vị
7,7 5 4,1,3
6 0
0,9,2 7 5,3,5
8,3 8 8,9
8,4 9 7
Kết quả xổ số Cần Thơ
10/042024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: K2T4
100N
69
200N
392
400N
3956
7413
5966
1TR
0406
3TR
53233
68601
30634
37070
21831
20851
22947
10TR
77228
79605
20TR
81783
30TR
87305
ĐB
041655
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 10/04/2024
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 10/04/2024  
Chục Số Đơn vị
7 0 6,1,5,5
0,3,5 1 3
9 2 8
1,3,8 3 3,4,1
3 4 7
Chục Số Đơn vị
0,0,5 5 6,1,5
5,6,0 6 9,6
4 7 0
2 8 3
6 9 2
Kết quả xổ số Cần Thơ
03/042024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: K1T4
100N
33
200N
172
400N
6765
1014
2608
1TR
8429
3TR
45399
72248
29988
94251
00328
00379
82575
10TR
10878
69493
20TR
55093
30TR
70600
ĐB
786266
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 03/04/2024
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 03/04/2024  
Chục Số Đơn vị
0 0 8,0
5 1 4
7 2 9,8
3,9,9 3 3
1 4 8
Chục Số Đơn vị
6,7 5 1
6 6 5,6
7 2,9,5,8
0,4,8,2,7 8 8
2,9,7 9 9,3,3

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

76  ( 20 ngày )
51  ( 18 ngày )
40  ( 13 ngày )
27  ( 11 ngày )
17  ( 8 ngày )
74  ( 8 ngày )
90  ( 7 ngày )
04  ( 6 ngày )
06  ( 6 ngày )

Miền Bắc

84  ( 12 ngày )
01  ( 11 ngày )
56  ( 11 ngày )
73  ( 11 ngày )
15  ( 10 ngày )
55  ( 10 ngày )
46  ( 9 ngày )
79  ( 9 ngày )
57  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

21  ( 11 ngày )
81  ( 11 ngày )
28  ( 10 ngày )
30  ( 8 ngày )
40  ( 8 ngày )
19  ( 7 ngày )
98  ( 7 ngày )
34  ( 6 ngày )
35  ( 6 ngày )