http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 08/12/2022

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Bình Định
08/122022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: SBD
100N
43
250N
415
500N
6363
5800
1311
1TR
6307
2,5TR
87612
22055
67563
00211
44042
22160
86249
5TR
96091
54986
10TR
55306
40TR
95782
ĐB
242193
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 08/12/2022
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 08/12/2022  
Chục Số Đơn vị
0,6 0 0,7,6
1,1,9 1 5,1,2,1
1,4,8 2
4,6,6,9 3
4 3,2,9
Chục Số Đơn vị
1,5 5 5
8,0 6 3,3,0
0 7
8 6,2
4 9 1,3
Kết quả xổ số Bình Định
01/122022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: SBD
100N
69
250N
239
500N
8889
1266
4364
1TR
7791
2,5TR
96637
05216
15611
24227
34582
42398
60553
5TR
75671
24438
10TR
30257
40TR
42478
ĐB
044031
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 01/12/2022
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 01/12/2022  
Chục Số Đơn vị
0
9,1,7,3 1 6,1
8 2 7
5 3 9,7,8,1
6 4
Chục Số Đơn vị
5 3,7
6,1 6 9,6,4
3,2,5 7 1,8
9,3,7 8 9,2
6,3,8 9 1,8
Kết quả xổ số Bình Định
24/112022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: SBD
100N
68
250N
134
500N
1318
1899
4528
1TR
9420
2,5TR
30859
63083
27211
73379
13440
63320
56824
5TR
80639
65062
10TR
82039
40TR
60794
ĐB
113652
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 24/11/2022
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 24/11/2022  
Chục Số Đơn vị
2,4,2 0
1 1 8,1
6,5 2 8,0,0,4
8 3 4,9,9
3,2,9 4 0
Chục Số Đơn vị
5 9,2
6 8,2
7 9
6,1,2 8 3
9,5,7,3,3 9 9,4
Kết quả xổ số Bình Định
17/112022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: SBD
100N
72
250N
388
500N
0732
4774
4508
1TR
4130
2,5TR
00172
95755
97878
10021
76116
76905
24274
5TR
76040
97036
10TR
35432
40TR
14088
ĐB
246429
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 17/11/2022
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 17/11/2022  
Chục Số Đơn vị
3,4 0 8,5
2 1 6
7,3,7,3 2 1,9
3 2,0,6,2
7,7 4 0
Chục Số Đơn vị
5,0 5 5
1,3 6
7 2,4,2,8,4
8,0,7,8 8 8,8
2 9
Kết quả xổ số Bình Định
10/112022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: SBD
100N
16
250N
358
500N
3512
2089
8498
1TR
2029
2,5TR
65177
14534
73283
59006
20995
13793
24049
5TR
56667
51827
10TR
96030
40TR
75042
ĐB
341134
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 10/11/2022
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 10/11/2022  
Chục Số Đơn vị
3 0 6
1 6,2
1,4 2 9,7
8,9 3 4,0,4
3,3 4 9,2
Chục Số Đơn vị
9 5 8
1,0 6 7
7,6,2 7 7
5,9 8 9,3
8,2,4 9 8,5,3
Kết quả xổ số Bình Định
03/112022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: SBD
100N
16
250N
227
500N
4101
0981
1641
1TR
9713
2,5TR
38559
17368
88576
33259
50389
93011
08850
5TR
63230
36570
10TR
91966
40TR
13023
ĐB
485958
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 03/11/2022
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 03/11/2022  
Chục Số Đơn vị
5,3,7 0 1
0,8,4,1 1 6,3,1
2 7,3
1,2 3 0
4 1
Chục Số Đơn vị
5 9,9,0,8
1,7,6 6 8,6
2 7 6,0
6,5 8 1,9
5,5,8 9
Kết quả xổ số Bình Định
27/102022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: SBD
100N
33
250N
652
500N
6162
0196
3381
1TR
4239
2,5TR
78049
32188
18072
70206
14707
87432
22471
5TR
09352
55219
10TR
22449
40TR
96717
ĐB
131735
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 27/10/2022
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 27/10/2022  
Chục Số Đơn vị
0 6,7
8,7 1 9,7
5,6,7,3,5 2
3 3 3,9,2,5
4 9,9
Chục Số Đơn vị
3 5 2,2
9,0 6 2
0,1 7 2,1
8 8 1,8
3,4,1,4 9 6

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

93  ( 11 ngày )
90  ( 9 ngày )
60  ( 8 ngày )
81  ( 8 ngày )
32  ( 7 ngày )
34  ( 7 ngày )
78  ( 7 ngày )
14  ( 6 ngày )
61  ( 6 ngày )

Miền Bắc

14  ( 14 ngày )
29  ( 14 ngày )
50  ( 13 ngày )
97  ( 12 ngày )
08  ( 11 ngày )
48  ( 10 ngày )
75  ( 10 ngày )
19  ( 9 ngày )
13  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

85  ( 17 ngày )
83  ( 11 ngày )
92  ( 9 ngày )
13  ( 8 ngày )
14  ( 7 ngày )
30  ( 7 ngày )
31  ( 7 ngày )
37  ( 7 ngày )
59  ( 7 ngày )