http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 22/09/2022

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Bình Định
22/092022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: SBD
100N
18
250N
944
500N
4131
8612
2352
1TR
1842
2,5TR
16729
05541
55616
17285
95433
70557
75716
5TR
28185
31491
10TR
96695
40TR
76538
ĐB
337142
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 22/09/2022
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 22/09/2022  
Chục Số Đơn vị
0
3,4,9 1 8,2,6,6
1,5,4,4 2 9
3 3 1,3,8
4 4 4,2,1,2
Chục Số Đơn vị
8,8,9 5 2,7
1,1 6
5 7
1,3 8 5,5
2 9 1,5
Kết quả xổ số Bình Định
15/092022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: SBD
100N
31
250N
237
500N
8921
6147
7397
1TR
0764
2,5TR
50992
29665
60633
17933
10620
75704
73797
5TR
10132
35319
10TR
87567
40TR
57815
ĐB
532612
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 15/09/2022
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 15/09/2022  
Chục Số Đơn vị
2 0 4
3,2 1 9,5,2
9,3,1 2 1,0
3,3 3 1,7,3,3,2
6,0 4 7
Chục Số Đơn vị
6,1 5
6 4,5,7
3,4,9,9,6 7
8
1 9 7,2,7
Kết quả xổ số Bình Định
08/092022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: SBD
100N
36
250N
295
500N
0467
6525
2473
1TR
6357
2,5TR
00362
32955
83931
86015
18150
92609
45044
5TR
98014
68684
10TR
36499
40TR
05379
ĐB
989287
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 08/09/2022
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 08/09/2022  
Chục Số Đơn vị
5 0 9
3 1 5,4
6 2 5
7 3 6,1
4,1,8 4 4
Chục Số Đơn vị
9,2,5,1 5 7,5,0
3 6 7,2
6,5,8 7 3,9
8 4,7
0,9,7 9 5,9
Kết quả xổ số Bình Định
01/092022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: SBD
100N
38
250N
403
500N
5105
8935
5137
1TR
3861
2,5TR
15453
35541
52945
91127
28454
22493
85849
5TR
60499
56328
10TR
42231
40TR
05485
ĐB
017689
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 01/09/2022
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 01/09/2022  
Chục Số Đơn vị
0 3,5
6,4,3 1
2 7,8
0,5,9 3 8,5,7,1
5 4 1,5,9
Chục Số Đơn vị
0,3,4,8 5 3,4
6 1
3,2 7
3,2 8 5,9
4,9,8 9 3,9
Kết quả xổ số Bình Định
25/082022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: SBD
100N
96
250N
634
500N
6439
6438
6466
1TR
7553
2,5TR
37214
14050
25166
95713
64033
72731
93892
5TR
80854
70274
10TR
39826
40TR
68340
ĐB
816871
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 25/08/2022
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 25/08/2022  
Chục Số Đơn vị
5,4 0
3,7 1 4,3
9 2 6
5,1,3 3 4,9,8,3,1
3,1,5,7 4 0
Chục Số Đơn vị
5 3,0,4
9,6,6,2 6 6,6
7 4,1
3 8
3 9 6,2
Kết quả xổ số Bình Định
18/082022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: SBD
100N
27
250N
406
500N
0356
5741
0334
1TR
1195
2,5TR
74803
72090
97954
85615
27329
42761
30317
5TR
76020
74406
10TR
17149
40TR
82544
ĐB
619986
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 18/08/2022
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 18/08/2022  
Chục Số Đơn vị
9,2 0 6,3,6
4,6 1 5,7
2 7,9,0
0 3 4
3,5,4 4 1,9,4
Chục Số Đơn vị
9,1 5 6,4
0,5,0,8 6 1
2,1 7
8 6
2,4 9 5,0
Kết quả xổ số Bình Định
11/082022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: SBD
100N
26
250N
306
500N
1846
6644
1221
1TR
8009
2,5TR
60435
58409
25087
75455
92805
24742
41885
5TR
82389
86726
10TR
78718
40TR
06257
ĐB
071656
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 11/08/2022
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 11/08/2022  
Chục Số Đơn vị
0 6,9,9,5
2 1 8
4 2 6,1,6
3 5
4 4 6,4,2
Chục Số Đơn vị
3,5,0,8 5 5,7,6
2,0,4,2,5 6
8,5 7
1 8 7,5,9
0,0,8 9

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

68  ( 13 ngày )
43  ( 8 ngày )
58  ( 8 ngày )
00  ( 7 ngày )
27  ( 7 ngày )
42  ( 6 ngày )
48  ( 6 ngày )
56  ( 6 ngày )
66  ( 6 ngày )

Miền Bắc

73  ( 28 ngày )
58  ( 19 ngày )
10  ( 12 ngày )
75  ( 12 ngày )
21  ( 11 ngày )
49  ( 11 ngày )
53  ( 11 ngày )
08  ( 10 ngày )
54  ( 10 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

55  ( 9 ngày )
25  ( 8 ngày )
64  ( 8 ngày )
93  ( 8 ngày )
12  ( 7 ngày )
16  ( 7 ngày )
96  ( 7 ngày )
06  ( 6 ngày )