http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 22/09/2022

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc

Xổ số điện toán - Ngày: 22/09/2022

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Năm ngày 22/09/2022
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Năm ngày 22/09/2022
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Hà Nội
22/092022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: XSMB
ĐB
76777
G.Nhất
14235
G.Nhì
67639
39627
G.Ba
11078
35566
60396
76531
52810
77165
G.Tư
1992
5460
0527
7755
G.Năm
5119
6943
5185
6519
4917
0751
G.Sáu
495
283
089
G.Bảy
37
75
66
01
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 22/09/2022
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 22/09/2022  
Chục Số Đơn vị
6,1 0 1
0,5,3 1 9,9,7,0
9 2 7,7
8,4 3 7,1,9,5
4 3
Chục Số Đơn vị
7,9,8,5,6,3 5 1,5
6,6,9 6 6,0,6,5
3,1,2,2,7 7 5,8,7
7 8 3,9,5
8,1,1,3 9 5,2,6

Xổ số điện toán - Ngày: 15/09/2022

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Năm ngày 15/09/2022
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Năm ngày 15/09/2022
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Hà Nội
15/092022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: XSMB
ĐB
87354
G.Nhất
95705
G.Nhì
63025
08721
G.Ba
37527
77157
47318
04777
03121
08569
G.Tư
6606
8058
1050
3792
G.Năm
3383
3124
5188
4666
1071
0378
G.Sáu
296
672
723
G.Bảy
47
04
81
95
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 15/09/2022
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 15/09/2022  
Chục Số Đơn vị
5 0 4,6,5
8,7,2,2 1 8
7,9 2 3,4,7,1,5,1
2,8 3
0,2,5 4 7
Chục Số Đơn vị
9,2,0 5 8,0,7,4
9,6,0 6 6,9
4,2,5,7 7 2,1,8,7
8,7,5,1 8 1,3,8
6 9 5,6,2

Xổ số điện toán - Ngày: 08/09/2022

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Năm ngày 08/09/2022
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Năm ngày 08/09/2022
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Hà Nội
08/092022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: XSMB
ĐB
75743
G.Nhất
11926
G.Nhì
27509
34830
G.Ba
11602
69444
33782
75307
33035
45370
G.Tư
4612
1310
5450
6192
G.Năm
4529
5787
8580
7087
6706
7842
G.Sáu
149
438
967
G.Bảy
61
14
90
71
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 08/09/2022
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 08/09/2022  
Chục Số Đơn vị
9,8,1,5,7,3 0 6,2,7,9
6,7 1 4,2,0
4,1,9,0,8 2 9,6
4 3 8,5,0
1,4 4 9,2,4,3
Chục Số Đơn vị
3 5 0
0,2 6 1,7
6,8,8,0 7 1,0
3 8 7,0,7,2
4,2,0 9 0,2

Xổ số điện toán - Ngày: 01/09/2022

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Năm ngày 01/09/2022
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Năm ngày 01/09/2022
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Hà Nội
01/092022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: XSMB
ĐB
69488
G.Nhất
89786
G.Nhì
68416
20989
G.Ba
45860
53290
69426
73508
69579
36407
G.Tư
5838
2680
0316
1899
G.Năm
2093
4220
1206
7177
8083
7727
G.Sáu
287
915
111
G.Bảy
03
37
59
84
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 01/09/2022
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 01/09/2022  
Chục Số Đơn vị
2,8,6,9 0 3,6,8,7
1 1 5,1,6,6
2 0,7,6
0,9,8 3 7,8
8 4
Chục Số Đơn vị
1 5 9
0,1,2,1,8 6 0
3,8,7,2,0 7 7,9
3,0,8 8 4,7,3,0,9,6,8
5,9,7,8 9 3,9,0

Xổ số điện toán - Ngày: 25/08/2022

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Năm ngày 25/08/2022
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Năm ngày 25/08/2022
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Hà Nội
25/082022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: XSMB
ĐB
28670
G.Nhất
79137
G.Nhì
56442
84712
G.Ba
87818
27183
80085
51167
33296
77942
G.Tư
5364
0801
3433
1535
G.Năm
5500
3252
4260
9739
5644
8974
G.Sáu
781
074
605
G.Bảy
74
87
35
29
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 25/08/2022
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 25/08/2022  
Chục Số Đơn vị
0,6,7 0 5,0,1
8,0 1 8,2
5,4,4,1 2 9
3,8 3 5,9,3,5,7
7,7,4,7,6 4 4,2,2
Chục Số Đơn vị
3,0,3,8 5 2
9 6 0,4,7
8,6,3 7 4,4,4,0
1 8 7,1,3,5
2,3 9 6

Xổ số điện toán - Ngày: 18/08/2022

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Năm ngày 18/08/2022
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Năm ngày 18/08/2022
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Hà Nội
18/082022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: XSMB
ĐB
92993
G.Nhất
46562
G.Nhì
68475
79592
G.Ba
79028
40725
23685
37742
80014
55460
G.Tư
6168
7173
8075
2828
G.Năm
8775
8859
2714
4575
5934
7036
G.Sáu
570
463
988
G.Bảy
15
86
87
60
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 18/08/2022
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 18/08/2022  
Chục Số Đơn vị
6,7,6 0
1 5,4,4
4,9,6 2 8,8,5
6,7,9 3 4,6
1,3,1 4 2
Chục Số Đơn vị
1,7,7,7,2,8,7 5 9
8,3 6 0,3,8,0,2
8 7 0,5,5,3,5,5
8,6,2,2 8 6,7,8,5
5 9 2,3

Xổ số điện toán - Ngày: 11/08/2022

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Năm ngày 11/08/2022
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Năm ngày 11/08/2022
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Hà Nội
11/082022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: XSMB
ĐB
44082
G.Nhất
54663
G.Nhì
92964
99837
G.Ba
22054
43808
55157
92026
05240
67821
G.Tư
2738
7721
9324
8774
G.Năm
9294
5523
0851
6678
6552
6797
G.Sáu
222
573
344
G.Bảy
18
50
01
97
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 11/08/2022
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 11/08/2022  
Chục Số Đơn vị
5,4 0 1,8
0,5,2,2 1 8
2,5,8 2 2,3,1,4,6,1
7,2,6 3 8,7
4,9,2,7,5,6 4 4,0
Chục Số Đơn vị
5 0,1,2,4,7
2 6 4,3
9,9,5,3 7 3,8,4
1,7,3,0 8 2
9 7,4,7

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

68  ( 13 ngày )
43  ( 8 ngày )
58  ( 8 ngày )
00  ( 7 ngày )
27  ( 7 ngày )
42  ( 6 ngày )
48  ( 6 ngày )
56  ( 6 ngày )
66  ( 6 ngày )

Miền Bắc

73  ( 28 ngày )
58  ( 19 ngày )
10  ( 12 ngày )
75  ( 12 ngày )
21  ( 11 ngày )
49  ( 11 ngày )
53  ( 11 ngày )
08  ( 10 ngày )
54  ( 10 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

55  ( 9 ngày )
25  ( 8 ngày )
64  ( 8 ngày )
93  ( 8 ngày )
12  ( 7 ngày )
16  ( 7 ngày )
96  ( 7 ngày )
06  ( 6 ngày )