http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 05/08/2022

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Ninh Thuận
05/082022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: ST
100N
75
250N
412
500N
1957
4097
5786
1TR
5610
2,5TR
88159
62653
20754
51246
62272
43488
17270
5TR
62420
56461
10TR
27953
40TR
82173
ĐB
759010
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 05/08/2022
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 05/08/2022  
Chục Số Đơn vị
1,7,2,1 0
6 1 2,0,0
1,7 2 0
5,5,7 3
5 4 6
Chục Số Đơn vị
7 5 7,9,3,4,3
8,4 6 1
5,9 7 5,2,0,3
8 8 6,8
5 9 7
Kết quả xổ số Ninh Thuận
29/072022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: ST
100N
04
250N
704
500N
6368
0259
6821
1TR
6300
2,5TR
48635
75962
03301
77594
91288
43769
46092
5TR
36749
19445
10TR
77301
40TR
13548
ĐB
786142
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 29/07/2022
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 29/07/2022  
Chục Số Đơn vị
0 0 4,4,0,1,1
2,0,0 1
6,9,4 2 1
3 5
0,0,9 4 9,5,8,2
Chục Số Đơn vị
3,4 5 9
6 8,2,9
7
6,8,4 8 8
5,6,4 9 4,2
Kết quả xổ số Ninh Thuận
22/072022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: ST
100N
47
250N
145
500N
9606
7690
4835
1TR
1208
2,5TR
71528
16431
90324
26678
68897
98402
06714
5TR
55952
90602
10TR
61372
40TR
31228
ĐB
321311
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 22/07/2022
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 22/07/2022  
Chục Số Đơn vị
9 0 6,8,2,2
3,1 1 4,1
0,5,0,7 2 8,4,8
3 5,1
2,1 4 7,5
Chục Số Đơn vị
4,3 5 2
0 6
4,9 7 8,2
0,2,7,2 8
9 0,7
Kết quả xổ số Ninh Thuận
15/072022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: ST
100N
16
250N
871
500N
4937
4491
8436
1TR
0430
2,5TR
08078
42068
51975
03930
34744
78846
39158
5TR
00973
92473
10TR
45794
40TR
38949
ĐB
268976
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 15/07/2022
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 15/07/2022  
Chục Số Đơn vị
3,3 0
7,9 1 6
2
7,7 3 7,6,0,0
4,9 4 4,6,9
Chục Số Đơn vị
7 5 8
1,3,4,7 6 8
3 7 1,8,5,3,3,6
7,6,5 8
4 9 1,4
Kết quả xổ số Ninh Thuận
08/072022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: ST
100N
50
250N
561
500N
4584
8607
3530
1TR
9493
2,5TR
99146
24952
92691
46127
60851
55675
24657
5TR
17351
01909
10TR
19945
40TR
21006
ĐB
839965
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 08/07/2022
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 08/07/2022  
Chục Số Đơn vị
5,3 0 7,9,6
6,9,5,5 1
5 2 7
9 3 0
8 4 6,5
Chục Số Đơn vị
7,4,6 5 0,2,1,7,1
4,0 6 1,5
0,2,5 7 5
8 4
0 9 3,1
Kết quả xổ số Ninh Thuận
01/072022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: ST
100N
69
250N
805
500N
0365
2658
2165
1TR
3530
2,5TR
55548
15324
61050
02378
60472
07556
15618
5TR
18501
62191
10TR
31794
40TR
94740
ĐB
833422
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 01/07/2022
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 01/07/2022  
Chục Số Đơn vị
3,5,4 0 5,1
0,9 1 8
7,2 2 4,2
3 0
2,9 4 8,0
Chục Số Đơn vị
0,6,6 5 8,0,6
5 6 9,5,5
7 8,2
5,4,7,1 8
6 9 1,4
Kết quả xổ số Ninh Thuận
24/062022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: ST
100N
14
250N
248
500N
9932
3615
2937
1TR
4566
2,5TR
09788
29203
18085
51471
85531
53710
34474
5TR
81628
80454
10TR
12236
40TR
78952
ĐB
738448
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 24/06/2022
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 24/06/2022  
Chục Số Đơn vị
1 0 3
7,3 1 4,5,0
3,5 2 8
0 3 2,7,1,6
1,7,5 4 8,8
Chục Số Đơn vị
1,8 5 4,2
6,3 6 6
3 7 1,4
4,8,2,4 8 8,5
9

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

34  ( 18 ngày )
49  ( 9 ngày )
56  ( 9 ngày )
29  ( 8 ngày )
70  ( 7 ngày )
15  ( 6 ngày )
27  ( 6 ngày )
57  ( 6 ngày )
73  ( 6 ngày )

Miền Bắc

61  ( 14 ngày )
32  ( 9 ngày )
49  ( 9 ngày )
87  ( 9 ngày )
96  ( 9 ngày )
00  ( 8 ngày )
41  ( 8 ngày )
54  ( 8 ngày )
63  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

56  ( 11 ngày )
67  ( 9 ngày )
06  ( 8 ngày )
77  ( 8 ngày )
14  ( 7 ngày )
27  ( 7 ngày )
35  ( 7 ngày )
49  ( 7 ngày )
45  ( 6 ngày )