http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 22/09/2022

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Quảng Trị
22/092022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: ST
100N
16
250N
860
500N
8134
4291
3920
1TR
7663
2,5TR
65693
43307
42037
49748
09639
24339
09348
5TR
78675
28914
10TR
06140
40TR
05518
ĐB
671066
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 22/09/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 22/09/2022  
Chục Số Đơn vị
6,2,4 0 7
9 1 6,4,8
2 0
6,9 3 4,7,9,9
3,1 4 8,8,0
Chục Số Đơn vị
7 5
1,6 6 0,3,6
0,3 7 5
4,4,1 8
3,3 9 1,3
Kết quả xổ số Quảng Trị
15/092022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: ST
100N
56
250N
045
500N
1267
6310
3489
1TR
2314
2,5TR
44289
80227
08462
65289
43925
48863
60052
5TR
96883
84651
10TR
13770
40TR
68256
ĐB
325861
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 15/09/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 15/09/2022  
Chục Số Đơn vị
1,7 0
5,6 1 0,4
6,5 2 7,5
6,8 3
1 4 5
Chục Số Đơn vị
4,2 5 6,2,1,6
5,5 6 7,2,3,1
6,2 7 0
8 9,9,9,3
8,8,8 9
Kết quả xổ số Quảng Trị
08/092022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: ST
100N
54
250N
694
500N
7717
5277
7384
1TR
3668
2,5TR
35066
61155
54070
70488
33446
21136
34206
5TR
13855
34703
10TR
45237
40TR
20796
ĐB
510576
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 08/09/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 08/09/2022  
Chục Số Đơn vị
7 0 6,3
1 7
2
0 3 6,7
5,9,8 4 6
Chục Số Đơn vị
5,5 5 4,5,5
6,4,3,0,9,7 6 8,6
1,7,3 7 7,0,6
6,8 8 4,8
9 4,6
Kết quả xổ số Quảng Trị
01/092022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: ST
100N
59
250N
898
500N
4605
3626
2287
1TR
4018
2,5TR
92728
35826
84738
79249
06539
65857
56742
5TR
89746
19847
10TR
83040
40TR
43363
ĐB
078520
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 01/09/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 01/09/2022  
Chục Số Đơn vị
4,2 0 5
1 8
4 2 6,8,6,0
6 3 8,9
4 9,2,6,7,0
Chục Số Đơn vị
0 5 9,7
2,2,4 6 3
8,5,4 7
9,1,2,3 8 7
5,4,3 9 8
Kết quả xổ số Quảng Trị
25/082022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: ST
100N
53
250N
762
500N
7192
6848
5836
1TR
2640
2,5TR
09951
84751
01060
03907
07181
56664
02929
5TR
30134
40029
10TR
06955
40TR
44385
ĐB
992119
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 25/08/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 25/08/2022  
Chục Số Đơn vị
4,6 0 7
5,5,8 1 9
6,9 2 9,9
5 3 6,4
6,3 4 8,0
Chục Số Đơn vị
5,8 5 3,1,1,5
3 6 2,0,4
0 7
4 8 1,5
2,2,1 9 2
Kết quả xổ số Quảng Trị
18/082022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: ST
100N
54
250N
190
500N
4514
9478
5236
1TR
1470
2,5TR
73408
37985
94156
09692
20816
44908
50244
5TR
99482
49161
10TR
27502
40TR
73237
ĐB
461392
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 18/08/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 18/08/2022  
Chục Số Đơn vị
9,7 0 8,8,2
6 1 4,6
9,8,0,9 2
3 6,7
5,1,4 4 4
Chục Số Đơn vị
8 5 4,6
3,5,1 6 1
3 7 8,0
7,0,0 8 5,2
9 0,2,2
Kết quả xổ số Quảng Trị
11/082022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: ST
100N
76
250N
366
500N
7335
6648
2784
1TR
6493
2,5TR
27311
74130
75445
59274
64621
88095
55505
5TR
71564
08374
10TR
41668
40TR
16183
ĐB
244044
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 11/08/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 11/08/2022  
Chục Số Đơn vị
3 0 5
1,2 1 1
2 1
9,8 3 5,0
8,7,6,7,4 4 8,5,4
Chục Số Đơn vị
3,4,9,0 5
7,6 6 6,4,8
7 6,4,4
4,6 8 4,3
9 3,5

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

68  ( 13 ngày )
43  ( 8 ngày )
58  ( 8 ngày )
00  ( 7 ngày )
27  ( 7 ngày )
42  ( 6 ngày )
48  ( 6 ngày )
56  ( 6 ngày )
66  ( 6 ngày )

Miền Bắc

73  ( 28 ngày )
58  ( 19 ngày )
10  ( 12 ngày )
75  ( 12 ngày )
21  ( 11 ngày )
49  ( 11 ngày )
53  ( 11 ngày )
08  ( 10 ngày )
54  ( 10 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

55  ( 9 ngày )
25  ( 8 ngày )
64  ( 8 ngày )
93  ( 8 ngày )
12  ( 7 ngày )
16  ( 7 ngày )
96  ( 7 ngày )
06  ( 6 ngày )