http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Các thống kê cơ bản Xổ số Nam Định đến Ngày 08/08/2022

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

67      ( 14 ngày )
26      ( 13 ngày )
56      ( 13 ngày )
91      ( 11 ngày )
17      ( 10 ngày )
19      ( 9 ngày )
29      ( 9 ngày )
23      ( 8 ngày )
24      ( 8 ngày )
63      ( 8 ngày )
13      ( 7 ngày )
28      ( 7 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

46 ( 796 Lần ) Tăng 103
98 ( 496 Lần ) Không tăng
48 ( 401 Lần ) Không tăng
55 ( 401 Lần ) Không tăng
54 ( 386 Lần ) Giảm 90
97 ( 304 Lần ) Giảm 104
32 ( 300 Lần ) Giảm 99
37 ( 300 Lần ) Tăng 100
40 ( 299 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

46 ( 796 Lần ) Tăng 103
54 ( 765 Lần ) Không tăng
32 ( 681 Lần ) Không tăng
25 ( 601 Lần ) Tăng 202
66 ( 599 Lần ) Không tăng
98 ( 593 Lần ) Không tăng
59 ( 505 Lần ) Tăng 2
96 ( 504 Lần ) Không tăng
48 ( 503 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

80 ( 5502 Lần ) Không tăng
18 ( 4766 Lần ) Không tăng
72 ( 4261 Lần ) Tăng 96
27 ( 3884 Lần ) Giảm 263
31 ( 3483 Lần ) Không tăng
47 ( 3467 Lần ) Giảm 360
62 ( 3336 Lần ) Tăng 101
33 ( 3230 Lần ) Giảm 360
53 ( 3129 Lần ) Không tăng

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" Xổ số Nam Định trong lần quay

Hàng chục Số Hàng đơn vị
1089 Lần 10
0 1382 Lần 103
890 Lần 204
1 1275 Lần 195
796 Lần 498
2 1684 Lần 97
1300 Lần 1
3 691 Lần 2
2298 Lần 110
4 1375 Lần 309
1677 Lần 190
5 1396 Lần 205
1255 Lần 309
6 1491 Lần 200
973 Lần 186
7 1587 Lần 4
1195 Lần 400
8 1300 Lần 296
1902 Lần 103
9 1194 Lần 0

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

34  ( 18 ngày )
49  ( 9 ngày )
56  ( 9 ngày )
29  ( 8 ngày )
70  ( 7 ngày )
15  ( 6 ngày )
27  ( 6 ngày )
57  ( 6 ngày )
73  ( 6 ngày )

Miền Bắc

61  ( 14 ngày )
32  ( 9 ngày )
49  ( 9 ngày )
87  ( 9 ngày )
96  ( 9 ngày )
00  ( 8 ngày )
41  ( 8 ngày )
54  ( 8 ngày )
63  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

56  ( 11 ngày )
67  ( 9 ngày )
06  ( 8 ngày )
77  ( 8 ngày )
14  ( 7 ngày )
27  ( 7 ngày )
35  ( 7 ngày )
49  ( 7 ngày )
45  ( 6 ngày )