http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Miền Trung (đài 1-2, Theo Lô)"
00
0.57% (101 lượt)
01
0.55% (98 lượt)
02
0.56% (99 lượt)
03
1.07% (190 lượt)
04
0.54% (96 lượt)
05
0.56% (99 lượt)
08
0.58% (103 lượt)
10
1.11% (196 lượt)
11
1.15% (203 lượt)
12
2.21% (392 lượt)
13
0.54% (95 lượt)
15
0.57% (101 lượt)
16
0.57% (101 lượt)
17
2.22% (393 lượt)
18
0.52% (92 lượt)
19
1.64% (290 lượt)
20
1.06% (188 lượt)
21
0.56% (100 lượt)
22
0.53% (93 lượt)
23
1.71% (302 lượt)
24
0.56% (99 lượt)
25
1.65% (292 lượt)
26
1.05% (186 lượt)
28
1.14% (202 lượt)
29
1.66% (294 lượt)
30
0.58% (102 lượt)
31
1.07% (190 lượt)
32
1.64% (291 lượt)
34
0.59% (105 lượt)
36
1.13% (200 lượt)
37
1.60% (284 lượt)
38
0.56% (99 lượt)
39
0.54% (96 lượt)
40
0.55% (98 lượt)
42
1.12% (198 lượt)
43
1.69% (300 lượt)
44
2.78% (493 lượt)
46
1.67% (295 lượt)
47
0.55% (97 lượt)
48
1.68% (297 lượt)
50
1.12% (198 lượt)
51
1.64% (290 lượt)
52
1.08% (192 lượt)
53
1.69% (299 lượt)
54
3.34% (592 lượt)
55
1.11% (196 lượt)
57
2.26% (401 lượt)
58
1.64% (290 lượt)
59
1.11% (196 lượt)
60
0.55% (97 lượt)
61
1.69% (300 lượt)
62
1.11% (196 lượt)
63
1.15% (204 lượt)
65
2.25% (399 lượt)
66
1.10% (194 lượt)
68
0.58% (103 lượt)
69
1.08% (192 lượt)
70
2.19% (387 lượt)
71
1.68% (298 lượt)
72
0.56% (99 lượt)
73
1.08% (191 lượt)
74
0.55% (97 lượt)
75
0.59% (104 lượt)
76
0.54% (95 lượt)
78
1.63% (288 lượt)
79
0.58% (102 lượt)
81
0.51% (91 lượt)
82
1.12% (199 lượt)
83
1.64% (290 lượt)
84
1.13% (201 lượt)
85
0.53% (93 lượt)
86
2.81% (498 lượt)
87
0.53% (94 lượt)
88
1.11% (197 lượt)
89
1.68% (298 lượt)
90
1.69% (300 lượt)
91
1.10% (195 lượt)
92
0.55% (98 lượt)
93
2.79% (495 lượt)
94
0.57% (101 lượt)
95
1.14% (202 lượt)
96
1.13% (200 lượt)
97
1.14% (202 lượt)
98
1.14% (202 lượt)
99
1.16% (205 lượt)

Các thống kê cơ bản Miền Trung đài (1-2) đến Ngày 08/08/2022

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

56      ( 11 ngày )
67      ( 9 ngày )
06      ( 8 ngày )
77      ( 8 ngày )
14      ( 7 ngày )
27      ( 7 ngày )
35      ( 7 ngày )
49      ( 7 ngày )
45      ( 6 ngày )
80      ( 6 ngày )
07      ( 5 ngày )
09      ( 5 ngày )

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất 2 đài chính:

56      ( 11 ngày )
67      ( 9 ngày )
06      ( 8 ngày )
77      ( 8 ngày )
14      ( 7 ngày )
27      ( 7 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:

93 ( 495 Lần ) Không tăng
17 ( 393 Lần ) Tăng 201
44 ( 298 Lần ) Tăng 94
89 ( 298 Lần ) Không tăng
57 ( 297 Lần ) Giảm 10
86 ( 296 Lần ) Giảm 99
25 ( 292 Lần ) Tăng 104
78 ( 288 Lần ) Tăng 98
61 ( 204 Lần ) Tăng 108

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:

93 ( 695 Lần ) Giảm 96
54 ( 680 Lần ) Không tăng
70 ( 667 Lần ) Tăng 98
86 ( 600 Lần ) Tăng 103
44 ( 588 Lần ) Tăng 197
71 ( 497 Lần ) Không tăng
57 ( 496 Lần ) Giảm 9
12 ( 484 Lần ) Không tăng
32 ( 483 Lần ) Không tăng

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày

Hàng chục Số Hàng đơn vị
594 Lần 198
0 891 Lần 179
1173 Lần 293
1 1092 Lần 400
1258 Lần 101
2 1264 Lần 115
996 Lần 596
3 1291 Lần 486
888 Lần 7
4 891 Lần 208
1369 Lần 26
5 785 Lần 200
997 Lần 105
6 1171 Lần 299
870 Lần 492
7 980 Lần 182
980 Lần 494
8 1282 Lần 296
1500 Lần 296
9 978 Lần 5

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

34  ( 18 ngày )
49  ( 9 ngày )
56  ( 9 ngày )
29  ( 8 ngày )
70  ( 7 ngày )
15  ( 6 ngày )
27  ( 6 ngày )
57  ( 6 ngày )
73  ( 6 ngày )

Miền Bắc

61  ( 14 ngày )
32  ( 9 ngày )
49  ( 9 ngày )
87  ( 9 ngày )
96  ( 9 ngày )
00  ( 8 ngày )
41  ( 8 ngày )
54  ( 8 ngày )
63  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

56  ( 11 ngày )
67  ( 9 ngày )
06  ( 8 ngày )
77  ( 8 ngày )
14  ( 7 ngày )
27  ( 7 ngày )
35  ( 7 ngày )
49  ( 7 ngày )
45  ( 6 ngày )