http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Long An (Theo Lô) (đài {dai})"
00
1.05% (83 lượt)
01
1.16% (92 lượt)
03
1.02% (81 lượt)
08
1.03% (82 lượt)
09
1.21% (96 lượt)
10
2.18% (173 lượt)
16
1.22% (97 lượt)
17
1.16% (92 lượt)
19
1.01% (80 lượt)
20
1.12% (89 lượt)
21
1.06% (84 lượt)
22
1.16% (92 lượt)
24
1.05% (83 lượt)
25
1.02% (81 lượt)
26
1.07% (85 lượt)
27
1.07% (85 lượt)
28
1.12% (89 lượt)
29
1.11% (88 lượt)
32
2.26% (179 lượt)
33
2.12% (168 lượt)
35
1.22% (97 lượt)
36
1.14% (90 lượt)
39
1.08% (86 lượt)
41
2.28% (181 lượt)
42
3.53% (280 lượt)
47
3.25% (258 lượt)
49
1.08% (86 lượt)
50
1.08% (86 lượt)
51
1.17% (93 lượt)
56
1.19% (94 lượt)
57
1.17% (93 lượt)
58
1.03% (82 lượt)
60
2.32% (184 lượt)
61
1.06% (84 lượt)
62
3.33% (264 lượt)
63
2.14% (170 lượt)
64
1.22% (97 lượt)
65
2.18% (173 lượt)
66
1.17% (93 lượt)
68
1.15% (91 lượt)
69
1.21% (96 lượt)
70
1.07% (85 lượt)
71
3.47% (275 lượt)
72
3.23% (256 lượt)
73
2.16% (171 lượt)
76
1.20% (95 lượt)
78
1.12% (89 lượt)
81
2.17% (172 lượt)
82
1.07% (85 lượt)
83
1.10% (87 lượt)
84
1.08% (86 lượt)
85
4.45% (353 lượt)
86
0.98% (78 lượt)
87
1.19% (94 lượt)
88
1.11% (88 lượt)
90
2.25% (178 lượt)
91
1.15% (91 lượt)
92
1.05% (83 lượt)
94
1.11% (88 lượt)
95
1.02% (81 lượt)
96
2.13% (169 lượt)
97
3.52% (279 lượt)
99
2.12% (168 lượt)

Các thống kê cơ bản Xổ số Long An đến Ngày 08/08/2022

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

59      ( 31 ngày )
02      ( 27 ngày )
93      ( 23 ngày )
18      ( 22 ngày )
77      ( 18 ngày )
98      ( 17 ngày )
54      ( 15 ngày )
38      ( 14 ngày )
12      ( 12 ngày )
06      ( 11 ngày )
43      ( 11 ngày )
04      ( 10 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

85 ( 353 Lần ) Tăng 176
42 ( 280 Lần ) Tăng 96
97 ( 279 Lần ) Tăng 4
71 ( 275 Lần ) Giảm 2
62 ( 264 Lần ) Không tăng
47 ( 258 Lần ) Không tăng
72 ( 256 Lần ) Tăng 82
60 ( 184 Lần ) Giảm 86
41 ( 181 Lần ) Tăng 96

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

97 ( 466 Lần ) Tăng 94
19 ( 452 Lần ) Không tăng
10 ( 430 Lần ) Không tăng
71 ( 369 Lần ) Tăng 92
21 ( 357 Lần ) Không tăng
85 ( 353 Lần ) Tăng 176
81 ( 350 Lần ) Không tăng
96 ( 347 Lần ) Không tăng
22 ( 285 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

19 ( 2710 Lần ) Không tăng
09 ( 2590 Lần ) Giảm 273
36 ( 2345 Lần ) Giảm 183
42 ( 2037 Lần ) Tăng 96
22 ( 2029 Lần ) Không tăng
21 ( 2010 Lần ) Giảm 273
33 ( 1942 Lần ) Không tăng
04 ( 1868 Lần ) Không tăng
39 ( 1849 Lần ) Tăng 86

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" Xổ số Long An trong lần quay

Hàng chục Số Hàng đơn vị
434 Lần 81
0 878 Lần 274
442 Lần 87
1 1072 Lần 187
777 Lần 187
2 1239 Lần 274
620 Lần 86
3 677 Lần 198
805 Lần 192
4 354 Lần 0
448 Lần 96
5 785 Lần 268
1252 Lần 94
6 801 Lần 1
971 Lần 4
7 901 Lần 180
1043 Lần 2
8 521 Lần 88
1137 Lần 89
9 700 Lần 181

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

34  ( 18 ngày )
49  ( 9 ngày )
56  ( 9 ngày )
29  ( 8 ngày )
70  ( 7 ngày )
15  ( 6 ngày )
27  ( 6 ngày )
57  ( 6 ngày )
73  ( 6 ngày )

Miền Bắc

61  ( 14 ngày )
32  ( 9 ngày )
49  ( 9 ngày )
87  ( 9 ngày )
96  ( 9 ngày )
00  ( 8 ngày )
41  ( 8 ngày )
54  ( 8 ngày )
63  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

56  ( 11 ngày )
67  ( 9 ngày )
06  ( 8 ngày )
77  ( 8 ngày )
14  ( 7 ngày )
27  ( 7 ngày )
35  ( 7 ngày )
49  ( 7 ngày )
45  ( 6 ngày )