http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Hậu Giang (Theo Lô) (đài {dai})"
01
1.05% (86 lượt)
04
1.01% (83 lượt)
05
2.16% (177 lượt)
06
1.16% (95 lượt)
07
1.07% (88 lượt)
08
1.16% (95 lượt)
10
1.13% (93 lượt)
11
1.19% (98 lượt)
12
2.34% (192 lượt)
13
1.04% (85 lượt)
14
1.13% (93 lượt)
15
1.16% (95 lượt)
17
1.23% (101 lượt)
20
2.30% (189 lượt)
22
0.99% (81 lượt)
23
1.08% (89 lượt)
24
2.30% (189 lượt)
25
1.13% (93 lượt)
26
3.39% (278 lượt)
29
1.18% (97 lượt)
30
4.45% (365 lượt)
31
1.06% (87 lượt)
32
1.11% (91 lượt)
34
2.11% (173 lượt)
35
1.17% (96 lượt)
36
2.32% (190 lượt)
37
1.05% (86 lượt)
38
3.30% (271 lượt)
39
1.13% (93 lượt)
41
1.04% (85 lượt)
42
2.35% (193 lượt)
43
1.08% (89 lượt)
45
2.29% (188 lượt)
46
1.19% (98 lượt)
48
1.19% (98 lượt)
49
2.19% (180 lượt)
52
3.28% (269 lượt)
56
1.24% (102 lượt)
57
1.11% (91 lượt)
58
3.24% (266 lượt)
60
0.97% (80 lượt)
61
1.06% (87 lượt)
65
1.18% (97 lượt)
67
1.23% (101 lượt)
70
1.11% (91 lượt)
72
2.10% (172 lượt)
73
2.12% (174 lượt)
74
1.12% (92 lượt)
75
1.15% (94 lượt)
76
1.07% (88 lượt)
77
1.21% (99 lượt)
78
1.10% (90 lượt)
79
1.11% (91 lượt)
83
1.12% (92 lượt)
88
2.40% (197 lượt)
89
2.21% (181 lượt)
90
1.16% (95 lượt)
91
1.00% (82 lượt)
94
3.24% (266 lượt)
95
2.11% (173 lượt)
97
2.11% (173 lượt)
99
1.01% (83 lượt)

Các thống kê cơ bản Xổ số Hậu Giang đến Ngày 08/08/2022

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

54      ( 27 ngày )
69      ( 20 ngày )
00      ( 18 ngày )
66      ( 17 ngày )
09      ( 16 ngày )
33      ( 15 ngày )
71      ( 15 ngày )
86      ( 14 ngày )
40      ( 13 ngày )
44      ( 12 ngày )
47      ( 12 ngày )
82      ( 12 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

30 ( 365 Lần ) Tăng 92
26 ( 278 Lần ) Tăng 86
38 ( 271 Lần ) Không tăng
52 ( 269 Lần ) Không tăng
58 ( 266 Lần ) Tăng 182
94 ( 266 Lần ) Không tăng
88 ( 197 Lần ) Không tăng
42 ( 193 Lần ) Không tăng
12 ( 192 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

30 ( 549 Lần ) Tăng 92
01 ( 476 Lần ) Giảm 92
94 ( 443 Lần ) Không tăng
15 ( 379 Lần ) Tăng 95
20 ( 378 Lần ) Tăng 100
42 ( 377 Lần ) Không tăng
79 ( 374 Lần ) Giảm 5
26 ( 365 Lần ) Tăng 86
21 ( 363 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

53 ( 3101 Lần ) Giảm 274
38 ( 2808 Lần ) Không tăng
59 ( 2446 Lần ) Giảm 274
50 ( 2413 Lần ) Không tăng
88 ( 2335 Lần ) Không tăng
57 ( 2331 Lần ) Không tăng
02 ( 2099 Lần ) Không tăng
05 ( 2098 Lần ) Không tăng
73 ( 1867 Lần ) Không tăng

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" Xổ số Hậu Giang trong lần quay

Hàng chục Số Hàng đơn vị
624 Lần 293
0 913 Lần 8
757 Lần 4
1 525 Lần 179
1016 Lần 108
2 998 Lần 13
1452 Lần 103
3 529 Lần 185
931 Lần 273
4 896 Lần 99
728 Lần 95
5 1013 Lần 78
365 Lần 85
6 851 Lần 92
991 Lần 178
7 739 Lần 99
470 Lần 0
8 1017 Lần 82
872 Lần 182
9 725 Lần 70

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

34  ( 18 ngày )
49  ( 9 ngày )
56  ( 9 ngày )
29  ( 8 ngày )
70  ( 7 ngày )
15  ( 6 ngày )
27  ( 6 ngày )
57  ( 6 ngày )
73  ( 6 ngày )

Miền Bắc

61  ( 14 ngày )
32  ( 9 ngày )
49  ( 9 ngày )
87  ( 9 ngày )
96  ( 9 ngày )
00  ( 8 ngày )
41  ( 8 ngày )
54  ( 8 ngày )
63  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

56  ( 11 ngày )
67  ( 9 ngày )
06  ( 8 ngày )
77  ( 8 ngày )
14  ( 7 ngày )
27  ( 7 ngày )
35  ( 7 ngày )
49  ( 7 ngày )
45  ( 6 ngày )