http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Bình Phước (Theo Lô) (đài {dai})"
02
2.27% (192 lượt)
03
1.06% (90 lượt)
06
1.19% (101 lượt)
07
4.33% (367 lượt)
08
2.04% (173 lượt)
09
1.10% (93 lượt)
12
3.32% (281 lượt)
13
1.07% (91 lượt)
14
1.12% (95 lượt)
15
1.05% (89 lượt)
16
2.29% (194 lượt)
17
1.04% (88 lượt)
18
1.07% (91 lượt)
22
1.11% (94 lượt)
24
1.04% (88 lượt)
25
1.18% (100 lượt)
26
3.42% (290 lượt)
27
3.15% (267 lượt)
28
1.15% (97 lượt)
29
1.18% (100 lượt)
30
1.22% (103 lượt)
32
1.13% (96 lượt)
38
2.18% (185 lượt)
39
1.04% (88 lượt)
41
2.33% (197 lượt)
42
4.47% (379 lượt)
51
1.19% (101 lượt)
52
1.15% (97 lượt)
54
1.17% (99 lượt)
57
2.34% (198 lượt)
58
1.05% (89 lượt)
59
1.12% (95 lượt)
61
3.51% (297 lượt)
64
2.23% (189 lượt)
68
1.17% (99 lượt)
69
2.15% (182 lượt)
70
1.07% (91 lượt)
71
1.18% (100 lượt)
76
1.07% (91 lượt)
77
3.44% (291 lượt)
78
2.27% (192 lượt)
79
1.16% (98 lượt)
80
3.31% (280 lượt)
81
2.27% (192 lượt)
82
1.03% (87 lượt)
84
1.13% (96 lượt)
86
1.11% (94 lượt)
87
1.10% (93 lượt)
88
2.08% (176 lượt)
89
3.25% (275 lượt)
91
1.20% (102 lượt)
97
2.16% (183 lượt)
98
3.34% (283 lượt)
99
3.21% (272 lượt)

Các thống kê cơ bản Xổ số Bình Phước đến Ngày 08/08/2022

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

47      ( 27 ngày )
83      ( 22 ngày )
05      ( 18 ngày )
23      ( 17 ngày )
37      ( 17 ngày )
45      ( 16 ngày )
46      ( 16 ngày )
44      ( 15 ngày )
93      ( 15 ngày )
73      ( 14 ngày )
01      ( 13 ngày )
21      ( 13 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

42 ( 379 Lần ) Tăng 92
07 ( 367 Lần ) Không tăng
61 ( 297 Lần ) Tăng 102
77 ( 291 Lần ) Tăng 97
26 ( 290 Lần ) Tăng 199
98 ( 283 Lần ) Không tăng
12 ( 281 Lần ) Tăng 90
80 ( 280 Lần ) Không tăng
89 ( 275 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

77 ( 763 Lần ) Tăng 97
42 ( 481 Lần ) Tăng 92
98 ( 476 Lần ) Không tăng
12 ( 471 Lần ) Tăng 90
26 ( 392 Lần ) Tăng 199
81 ( 390 Lần ) Không tăng
70 ( 385 Lần ) Tăng 91
80 ( 380 Lần ) Giảm 98
95 ( 378 Lần ) Giảm 102

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

07 ( 2208 Lần ) Không tăng
87 ( 1965 Lần ) Không tăng
52 ( 1934 Lần ) Không tăng
49 ( 1907 Lần ) Giảm 269
14 ( 1906 Lần ) Không tăng
30 ( 1900 Lần ) Không tăng
92 ( 1829 Lần ) Không tăng
20 ( 1772 Lần ) Không tăng
98 ( 1761 Lần ) Không tăng

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" Xổ số Bình Phước trong lần quay

Hàng chục Số Hàng đơn vị
1016 Lần 100
0 474 Lần 10
929 Lần 195
1 989 Lần 107
1036 Lần 108
2 1226 Lần 89
472 Lần 297
3 181 Lần 290
576 Lần 190
4 567 Lần 88
679 Lần 4
5 189 Lần 270
767 Lần 88
6 770 Lần 485
863 Lần 278
7 1487 Lần 97
1293 Lần 94
8 1385 Lần 78
840 Lần 187
9 1203 Lần 199

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

34  ( 18 ngày )
49  ( 9 ngày )
56  ( 9 ngày )
29  ( 8 ngày )
70  ( 7 ngày )
15  ( 6 ngày )
27  ( 6 ngày )
57  ( 6 ngày )
73  ( 6 ngày )

Miền Bắc

61  ( 14 ngày )
32  ( 9 ngày )
49  ( 9 ngày )
87  ( 9 ngày )
96  ( 9 ngày )
00  ( 8 ngày )
41  ( 8 ngày )
54  ( 8 ngày )
63  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

56  ( 11 ngày )
67  ( 9 ngày )
06  ( 8 ngày )
77  ( 8 ngày )
14  ( 7 ngày )
27  ( 7 ngày )
35  ( 7 ngày )
49  ( 7 ngày )
45  ( 6 ngày )