http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Đà Nẵng (Theo Lô) (đài {dai})"
02
2.39% (202 lượt)
03
2.24% (189 lượt)
04
1.14% (96 lượt)
05
1.15% (97 lượt)
06
1.13% (95 lượt)
07
1.15% (97 lượt)
08
1.08% (91 lượt)
09
2.27% (192 lượt)
10
1.03% (87 lượt)
12
2.25% (190 lượt)
13
0.95% (80 lượt)
15
1.20% (101 lượt)
16
1.07% (90 lượt)
17
1.98% (167 lượt)
18
2.24% (189 lượt)
19
2.13% (180 lượt)
20
2.27% (192 lượt)
21
0.91% (77 lượt)
22
2.95% (249 lượt)
23
2.37% (200 lượt)
26
2.20% (186 lượt)
28
1.03% (87 lượt)
32
3.33% (281 lượt)
33
1.16% (98 lượt)
34
2.09% (176 lượt)
36
1.13% (95 lượt)
37
1.08% (91 lượt)
38
1.10% (93 lượt)
41
2.29% (193 lượt)
42
1.15% (97 lượt)
44
1.13% (95 lượt)
45
1.16% (98 lượt)
47
3.44% (290 lượt)
50
1.21% (102 lượt)
51
2.33% (197 lượt)
53
1.21% (102 lượt)
55
1.13% (95 lượt)
58
1.21% (102 lượt)
59
1.09% (92 lượt)
61
1.07% (90 lượt)
63
1.14% (96 lượt)
64
2.33% (197 lượt)
66
2.10% (177 lượt)
67
1.02% (86 lượt)
68
2.05% (173 lượt)
69
0.94% (79 lượt)
73
1.21% (102 lượt)
74
1.10% (93 lượt)
75
1.08% (91 lượt)
76
1.20% (101 lượt)
78
2.09% (176 lượt)
81
1.20% (101 lượt)
83
2.27% (192 lượt)
84
1.15% (97 lượt)
85
1.20% (101 lượt)
86
1.16% (98 lượt)
87
2.32% (196 lượt)
89
3.51% (296 lượt)
93
1.16% (98 lượt)
94
2.25% (190 lượt)
98
2.13% (180 lượt)

Các thống kê cơ bản Xổ số Đà Nẵng đến Ngày 08/08/2022

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

39      ( 31 ngày )
25      ( 21 ngày )
92      ( 18 ngày )
30      ( 17 ngày )
60      ( 16 ngày )
56      ( 14 ngày )
27      ( 12 ngày )
31      ( 11 ngày )
40      ( 11 ngày )
43      ( 11 ngày )
70      ( 10 ngày )
88      ( 10 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

89 ( 296 Lần ) Tăng 98
47 ( 290 Lần ) Không tăng
32 ( 281 Lần ) Tăng 2
22 ( 249 Lần ) Tăng 93
02 ( 202 Lần ) Tăng 99
23 ( 200 Lần ) Tăng 101
51 ( 197 Lần ) Tăng 100
64 ( 197 Lần ) Giảm 103
87 ( 196 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

64 ( 593 Lần ) Không tăng
45 ( 501 Lần ) Giảm 96
18 ( 382 Lần ) Tăng 92
32 ( 379 Lần ) Tăng 100
02 ( 305 Lần ) Giảm 90
93 ( 302 Lần ) Giảm 100
23 ( 299 Lần ) Tăng 101
89 ( 296 Lần ) Tăng 98
09 ( 295 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

03 ( 2544 Lần ) Không tăng
93 ( 2486 Lần ) Tăng 98
44 ( 2244 Lần ) Không tăng
55 ( 2190 Lần ) Không tăng
49 ( 1894 Lần ) Không tăng
29 ( 1840 Lần ) Không tăng
54 ( 1808 Lần ) Giảm 348
57 ( 1717 Lần ) Không tăng
56 ( 1702 Lần ) Không tăng

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" Xổ số Đà Nẵng trong lần quay

Hàng chục Số Hàng đơn vị
1059 Lần 2
0 381 Lần 193
1084 Lần 289
1 658 Lần 97
991 Lần 277
2 1019 Lần 387
834 Lần 190
3 1157 Lần 2
773 Lần 3
4 944 Lần 201
690 Lần 9
5 583 Lần 4
898 Lần 205
6 842 Lần 2
563 Lần 106
7 927 Lần 381
1081 Lần 98
8 1091 Lần 110
468 Lần 189
9 839 Lần 193

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

34  ( 18 ngày )
49  ( 9 ngày )
56  ( 9 ngày )
29  ( 8 ngày )
70  ( 7 ngày )
15  ( 6 ngày )
27  ( 6 ngày )
57  ( 6 ngày )
73  ( 6 ngày )

Miền Bắc

61  ( 14 ngày )
32  ( 9 ngày )
49  ( 9 ngày )
87  ( 9 ngày )
96  ( 9 ngày )
00  ( 8 ngày )
41  ( 8 ngày )
54  ( 8 ngày )
63  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

56  ( 11 ngày )
67  ( 9 ngày )
06  ( 8 ngày )
77  ( 8 ngày )
14  ( 7 ngày )
27  ( 7 ngày )
35  ( 7 ngày )
49  ( 7 ngày )
45  ( 6 ngày )