http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Quảng Ngãi (Theo Lô) (đài {dai})"
01
2.21% (194 lượt)
02
1.07% (94 lượt)
03
1.14% (100 lượt)
06
1.07% (94 lượt)
08
1.17% (103 lượt)
10
1.10% (97 lượt)
11
1.08% (95 lượt)
12
1.06% (93 lượt)
14
1.08% (95 lượt)
16
2.25% (198 lượt)
17
1.07% (94 lượt)
19
3.22% (283 lượt)
20
1.16% (102 lượt)
22
1.15% (101 lượt)
23
2.21% (194 lượt)
25
2.20% (193 lượt)
27
2.20% (193 lượt)
29
1.12% (98 lượt)
31
1.10% (97 lượt)
33
1.12% (98 lượt)
35
1.07% (94 lượt)
36
1.15% (101 lượt)
37
1.13% (99 lượt)
38
2.30% (202 lượt)
40
2.09% (184 lượt)
42
1.13% (99 lượt)
44
1.15% (101 lượt)
46
2.16% (190 lượt)
47
2.22% (195 lượt)
48
1.15% (101 lượt)
53
1.10% (97 lượt)
56
2.23% (196 lượt)
57
3.39% (298 lượt)
58
2.24% (197 lượt)
59
3.37% (296 lượt)
60
1.07% (94 lượt)
62
1.09% (96 lượt)
63
1.16% (102 lượt)
65
1.13% (99 lượt)
67
3.23% (284 lượt)
69
3.31% (291 lượt)
70
1.15% (101 lượt)
71
1.15% (101 lượt)
72
2.18% (192 lượt)
74
1.05% (92 lượt)
76
1.05% (92 lượt)
77
1.17% (103 lượt)
78
1.08% (95 lượt)
80
1.10% (97 lượt)
82
2.22% (195 lượt)
83
1.10% (97 lượt)
84
1.09% (96 lượt)
85
2.16% (190 lượt)
86
2.25% (198 lượt)
89
1.13% (99 lượt)
90
5.80% (510 lượt)
93
2.28% (200 lượt)
94
2.28% (200 lượt)
98
1.12% (98 lượt)

Các thống kê cơ bản Xổ số Quảng Ngãi đến Ngày 08/08/2022

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

32      ( 36 ngày )
41      ( 24 ngày )
96      ( 22 ngày )
61      ( 21 ngày )
88      ( 20 ngày )
55      ( 18 ngày )
92      ( 16 ngày )
99      ( 14 ngày )
04      ( 13 ngày )
24      ( 13 ngày )
68      ( 12 ngày )
51      ( 11 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

90 ( 510 Lần ) Không tăng
57 ( 298 Lần ) Tăng 100
59 ( 296 Lần ) Giảm 2
69 ( 291 Lần ) Tăng 96
67 ( 284 Lần ) Giảm 96
19 ( 283 Lần ) Không tăng
38 ( 202 Lần ) Giảm 294
93 ( 200 Lần ) Tăng 99
94 ( 200 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

90 ( 593 Lần ) Không tăng
67 ( 578 Lần ) Không tăng
38 ( 496 Lần ) Giảm 92
69 ( 487 Lần ) Tăng 96
19 ( 484 Lần ) Không tăng
47 ( 397 Lần ) Không tăng
57 ( 396 Lần ) Tăng 100
59 ( 393 Lần ) Tăng 95
83 ( 393 Lần ) Tăng 97

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

70 ( 2474 Lần ) Không tăng
59 ( 2262 Lần ) Tăng 95
68 ( 2235 Lần ) Giảm 278
19 ( 2089 Lần ) Không tăng
11 ( 2033 Lần ) Không tăng
80 ( 1997 Lần ) Giảm 278
83 ( 1922 Lần ) Tăng 97
90 ( 1882 Lần ) Không tăng
05 ( 1880 Lần ) Không tăng

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" Xổ số Quảng Ngãi trong lần quay

Hàng chục Số Hàng đơn vị
585 Lần 98
0 1185 Lần 94
955 Lần 1
1 487 Lần 103
881 Lần 5
2 870 Lần 93
691 Lần 294
3 888 Lần 112
870 Lần 198
4 584 Lần 1
1084 Lần 3
5 576 Lần 82
966 Lần 102
6 1069 Lần 1
776 Lần 8
7 1266 Lần 98
972 Lần 2
8 796 Lần 290
1009 Lần 101
9 1067 Lần 94

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

34  ( 18 ngày )
49  ( 9 ngày )
56  ( 9 ngày )
29  ( 8 ngày )
70  ( 7 ngày )
15  ( 6 ngày )
27  ( 6 ngày )
57  ( 6 ngày )
73  ( 6 ngày )

Miền Bắc

61  ( 14 ngày )
32  ( 9 ngày )
49  ( 9 ngày )
87  ( 9 ngày )
96  ( 9 ngày )
00  ( 8 ngày )
41  ( 8 ngày )
54  ( 8 ngày )
63  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

56  ( 11 ngày )
67  ( 9 ngày )
06  ( 8 ngày )
77  ( 8 ngày )
14  ( 7 ngày )
27  ( 7 ngày )
35  ( 7 ngày )
49  ( 7 ngày )
45  ( 6 ngày )