http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Đắk Nông (Theo Lô) (đài {dai})"
01
2.13% (187 lượt)
02
2.32% (204 lượt)
05
2.20% (193 lượt)
06
4.51% (396 lượt)
07
3.42% (300 lượt)
10
2.27% (199 lượt)
11
1.07% (94 lượt)
12
1.13% (99 lượt)
13
3.32% (291 lượt)
14
1.17% (103 lượt)
16
1.12% (98 lượt)
17
1.18% (104 lượt)
18
1.08% (95 lượt)
21
1.14% (100 lượt)
22
1.14% (100 lượt)
23
1.06% (93 lượt)
24
1.12% (98 lượt)
25
4.42% (388 lượt)
27
1.13% (99 lượt)
28
2.10% (184 lượt)
31
1.12% (98 lượt)
32
1.12% (98 lượt)
33
1.14% (100 lượt)
34
1.09% (96 lượt)
38
2.28% (200 lượt)
39
1.16% (102 lượt)
42
1.13% (99 lượt)
43
3.32% (291 lượt)
44
1.11% (97 lượt)
45
1.17% (103 lượt)
46
2.20% (193 lượt)
48
1.08% (95 lượt)
49
1.11% (97 lượt)
50
1.07% (94 lượt)
52
1.13% (99 lượt)
54
1.07% (94 lượt)
57
1.06% (93 lượt)
58
2.19% (192 lượt)
59
1.14% (100 lượt)
61
1.09% (96 lượt)
63
1.04% (91 lượt)
64
1.14% (100 lượt)
66
2.23% (196 lượt)
68
1.15% (101 lượt)
71
1.13% (99 lượt)
74
2.26% (198 lượt)
77
1.06% (93 lượt)
78
1.04% (91 lượt)
80
1.04% (91 lượt)
81
1.11% (97 lượt)
83
1.09% (96 lượt)
84
1.20% (105 lượt)
85
2.24% (197 lượt)
86
1.07% (94 lượt)
88
2.18% (191 lượt)
89
2.27% (199 lượt)
91
1.12% (98 lượt)
93
1.11% (97 lượt)
94
4.55% (399 lượt)
97
1.04% (91 lượt)
99
2.19% (192 lượt)

Các thống kê cơ bản Xổ số Đắk Nông đến Ngày 08/08/2022

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

90      ( 26 ngày )
75      ( 20 ngày )
95      ( 19 ngày )
96      ( 19 ngày )
29      ( 18 ngày )
35      ( 18 ngày )
73      ( 18 ngày )
26      ( 15 ngày )
08      ( 14 ngày )
72      ( 11 ngày )
98      ( 11 ngày )
19      ( 10 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

94 ( 399 Lần ) Tăng 92
06 ( 396 Lần ) Không tăng
25 ( 388 Lần ) Tăng 202
07 ( 300 Lần ) Tăng 96
13 ( 291 Lần ) Không tăng
43 ( 291 Lần ) Tăng 2
02 ( 204 Lần ) Tăng 102
38 ( 200 Lần ) Không tăng
10 ( 199 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

34 ( 568 Lần ) Không tăng
58 ( 562 Lần ) Tăng 91
25 ( 487 Lần ) Tăng 202
59 ( 480 Lần ) Giảm 100
07 ( 403 Lần ) Tăng 199
94 ( 399 Lần ) Tăng 92
06 ( 396 Lần ) Không tăng
31 ( 389 Lần ) Tăng 98
43 ( 385 Lần ) Tăng 93

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

02 ( 2451 Lần ) Tăng 102
06 ( 2253 Lần ) Không tăng
68 ( 2046 Lần ) Không tăng
70 ( 2009 Lần ) Không tăng
46 ( 1958 Lần ) Không tăng
94 ( 1932 Lần ) Tăng 92
99 ( 1830 Lần ) Giảm 184
63 ( 1763 Lần ) Không tăng
13 ( 1755 Lần ) Không tăng

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" Xổ số Đắk Nông trong lần quay

Hàng chục Số Hàng đơn vị
1280 Lần 6
0 384 Lần 102
1083 Lần 99
1 869 Lần 191
1062 Lần 201
2 699 Lần 109
694 Lần 90
3 1059 Lần 94
976 Lần 101
4 1290 Lần 190
672 Lần 502
5 881 Lần 109
584 Lần 96
6 977 Lần 98
481 Lần 97
7 780 Lần 187
1070 Lần 98
8 1149 Lần 121
877 Lần 277
9 690 Lần 384

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

34  ( 18 ngày )
49  ( 9 ngày )
56  ( 9 ngày )
29  ( 8 ngày )
70  ( 7 ngày )
15  ( 6 ngày )
27  ( 6 ngày )
57  ( 6 ngày )
73  ( 6 ngày )

Miền Bắc

61  ( 14 ngày )
32  ( 9 ngày )
49  ( 9 ngày )
87  ( 9 ngày )
96  ( 9 ngày )
00  ( 8 ngày )
41  ( 8 ngày )
54  ( 8 ngày )
63  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

56  ( 11 ngày )
67  ( 9 ngày )
06  ( 8 ngày )
77  ( 8 ngày )
14  ( 7 ngày )
27  ( 7 ngày )
35  ( 7 ngày )
49  ( 7 ngày )
45  ( 6 ngày )