http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Nam Định (Theo Lô) (đài {dai})"
00
0.73% (97 lượt)
02
1.47% (196 lượt)
03
0.74% (99 lượt)
04
0.77% (103 lượt)
05
0.76% (101 lượt)
06
0.73% (98 lượt)
07
1.50% (200 lượt)
09
1.46% (195 lượt)
10
1.51% (202 lượt)
11
0.76% (101 lượt)
12
0.74% (99 lượt)
14
1.47% (196 lượt)
15
0.72% (96 lượt)
16
0.73% (98 lượt)
18
0.73% (98 lượt)
20
1.44% (193 lượt)
21
0.76% (101 lượt)
22
0.78% (104 lượt)
25
1.51% (202 lượt)
27
1.47% (196 lượt)
31
1.47% (197 lượt)
32
2.24% (300 lượt)
34
1.50% (201 lượt)
35
0.76% (102 lượt)
36
0.73% (97 lượt)
37
2.24% (300 lượt)
38
0.77% (103 lượt)
40
2.24% (299 lượt)
41
1.50% (201 lượt)
42
0.75% (100 lượt)
43
0.78% (104 lượt)
44
0.73% (98 lượt)
45
0.78% (104 lượt)
46
5.95% (796 lượt)
47
0.71% (95 lượt)
48
3.00% (401 lượt)
49
0.75% (100 lượt)
50
0.74% (99 lượt)
51
0.71% (95 lượt)
52
0.74% (99 lượt)
53
1.47% (197 lượt)
54
2.89% (386 lượt)
55
3.00% (401 lượt)
57
0.75% (100 lượt)
58
0.75% (100 lượt)
59
1.50% (200 lượt)
60
1.43% (191 lượt)
61
1.38% (185 lượt)
62
1.47% (196 lượt)
64
1.41% (189 lượt)
65
0.76% (102 lượt)
66
0.71% (95 lượt)
69
2.22% (297 lượt)
70
0.74% (99 lượt)
71
1.47% (196 lượt)
72
2.18% (291 lượt)
73
1.40% (187 lượt)
77
0.74% (99 lượt)
79
0.76% (101 lượt)
80
0.74% (99 lượt)
81
1.49% (199 lượt)
82
1.48% (198 lượt)
85
0.76% (101 lượt)
86
0.77% (103 lượt)
87
2.19% (293 lượt)
88
0.76% (102 lượt)
89
0.75% (100 lượt)
90
0.77% (103 lượt)
92
0.76% (101 lượt)
93
0.78% (104 lượt)
94
1.51% (202 lượt)
95
1.40% (187 lượt)
96
1.53% (204 lượt)
97
2.27% (304 lượt)
98
3.71% (496 lượt)
99
1.50% (201 lượt)

Các thống kê cơ bản Xổ số Nam Định đến Ngày 08/08/2022

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

67      ( 14 ngày )
26      ( 13 ngày )
56      ( 13 ngày )
91      ( 11 ngày )
17      ( 10 ngày )
19      ( 9 ngày )
29      ( 9 ngày )
23      ( 8 ngày )
24      ( 8 ngày )
63      ( 8 ngày )
13      ( 7 ngày )
28      ( 7 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

46 ( 796 Lần ) Tăng 103
98 ( 496 Lần ) Không tăng
48 ( 401 Lần ) Không tăng
55 ( 401 Lần ) Không tăng
54 ( 386 Lần ) Giảm 90
97 ( 304 Lần ) Giảm 104
32 ( 300 Lần ) Giảm 99
37 ( 300 Lần ) Tăng 100
40 ( 299 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

46 ( 796 Lần ) Tăng 103
54 ( 765 Lần ) Không tăng
32 ( 681 Lần ) Không tăng
25 ( 601 Lần ) Tăng 202
66 ( 599 Lần ) Không tăng
98 ( 593 Lần ) Không tăng
59 ( 505 Lần ) Tăng 2
96 ( 504 Lần ) Không tăng
48 ( 503 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

80 ( 5502 Lần ) Không tăng
18 ( 4766 Lần ) Không tăng
72 ( 4261 Lần ) Tăng 96
27 ( 3884 Lần ) Giảm 263
31 ( 3483 Lần ) Không tăng
47 ( 3467 Lần ) Giảm 360
62 ( 3336 Lần ) Tăng 101
33 ( 3230 Lần ) Giảm 360
53 ( 3129 Lần ) Không tăng

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" Xổ số Nam Định trong lần quay

Hàng chục Số Hàng đơn vị
1089 Lần 10
0 1382 Lần 103
890 Lần 204
1 1275 Lần 195
796 Lần 498
2 1684 Lần 97
1300 Lần 1
3 691 Lần 2
2298 Lần 110
4 1375 Lần 309
1677 Lần 190
5 1396 Lần 205
1255 Lần 309
6 1491 Lần 200
973 Lần 186
7 1587 Lần 4
1195 Lần 400
8 1300 Lần 296
1902 Lần 103
9 1194 Lần 0

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

34  ( 18 ngày )
49  ( 9 ngày )
56  ( 9 ngày )
29  ( 8 ngày )
70  ( 7 ngày )
15  ( 6 ngày )
27  ( 6 ngày )
57  ( 6 ngày )
73  ( 6 ngày )

Miền Bắc

61  ( 14 ngày )
32  ( 9 ngày )
49  ( 9 ngày )
87  ( 9 ngày )
96  ( 9 ngày )
00  ( 8 ngày )
41  ( 8 ngày )
54  ( 8 ngày )
63  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

56  ( 11 ngày )
67  ( 9 ngày )
06  ( 8 ngày )
77  ( 8 ngày )
14  ( 7 ngày )
27  ( 7 ngày )
35  ( 7 ngày )
49  ( 7 ngày )
45  ( 6 ngày )