http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Thống kê Gan cực đại dãy số 44 Miền Bắc đài (1-2 , Theo Lô)"
Gan Cực Đại: 1621 Lần quay không xuất hiện.
Từ Ngày: 01-03-2018 Đến Ngày: 08-08-2022
Số 44 xuất hiện ngày cuối 01/03/2018 đến 08/08/2022 là 1621 ngày

Các thống kê cơ bản Miền Bắc đài () đến Ngày 08/08/2022

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

61      ( 14 ngày )
32      ( 9 ngày )
49      ( 9 ngày )
87      ( 9 ngày )
96      ( 9 ngày )
00      ( 8 ngày )
41      ( 8 ngày )
54      ( 8 ngày )
63      ( 8 ngày )
05      ( 7 ngày )
28      ( 7 ngày )
33      ( 7 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:

09 ( 310 Lần ) Không tăng
07 ( 292 Lần ) Tăng 190
34 ( 291 Lần ) Tăng 96
04 ( 208 Lần ) Không tăng
25 ( 202 Lần ) Không tăng
85 ( 202 Lần ) Không tăng
44 ( 201 Lần ) Không tăng
55 ( 201 Lần ) Không tăng
62 ( 201 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:

93 ( 593 Lần ) Giảm 296
73 ( 485 Lần ) Không tăng
09 ( 412 Lần ) Không tăng
70 ( 405 Lần ) Giảm 103
85 ( 404 Lần ) Không tăng
69 ( 400 Lần ) Tăng 96
01 ( 398 Lần ) Không tăng
23 ( 398 Lần ) Tăng 91
43 ( 392 Lần ) Tăng 87

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày

Hàng chục Số Hàng đơn vị
1289 Lần 275
0 299 Lần 197
660 Lần 226
1 562 Lần 129
1032 Lần 125
2 772 Lần 169
765 Lần 175
3 867 Lần 426
589 Lần 114
4 1087 Lần 119
873 Lần 277
5 975 Lần 20
596 Lần 102
6 855 Lần 361
770 Lần 108
7 772 Lần 184
503 Lần 398
8 575 Lần 12
776 Lần 109
9 1089 Lần 16

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

34  ( 18 ngày )
49  ( 9 ngày )
56  ( 9 ngày )
29  ( 8 ngày )
70  ( 7 ngày )
15  ( 6 ngày )
27  ( 6 ngày )
57  ( 6 ngày )
73  ( 6 ngày )

Miền Bắc

61  ( 14 ngày )
32  ( 9 ngày )
49  ( 9 ngày )
87  ( 9 ngày )
96  ( 9 ngày )
00  ( 8 ngày )
41  ( 8 ngày )
54  ( 8 ngày )
63  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

56  ( 11 ngày )
67  ( 9 ngày )
06  ( 8 ngày )
77  ( 8 ngày )
14  ( 7 ngày )
27  ( 7 ngày )
35  ( 7 ngày )
49  ( 7 ngày )
45  ( 6 ngày )