http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 19/05/2022

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số An Giang
19/052022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: AG-5K3
100N
25
200N
709
400N
9277
2672
6700
1TR
3460
3TR
27127
36813
71618
01974
68473
41284
38971
10TR
36449
05417
20TR
96092
30TR
02013
ĐB
483760
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 19/05/2022
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 19/05/2022  
Chục Số Đơn vị
0,6,6 0 9,0
7 1 3,8,7,3
7,9 2 5,7
1,7,1 3
7,8 4 9
Chục Số Đơn vị
2 5
6 0,0
7,2,1 7 7,2,4,3,1
1 8 4
0,4 9 2
Kết quả xổ số An Giang
12/052022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: AG-5K2
100N
76
200N
204
400N
6914
6480
5108
1TR
7765
3TR
37138
03305
29312
79610
02520
76481
91647
10TR
49358
22928
20TR
14198
30TR
77699
ĐB
233451
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 12/05/2022
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 12/05/2022  
Chục Số Đơn vị
8,1,2 0 4,8,5
8,5 1 4,2,0
1 2 0,8
3 8
0,1 4 7
Chục Số Đơn vị
6,0 5 8,1
7 6 5
4 7 6
0,3,5,2,9 8 0,1
9 9 8,9
Kết quả xổ số An Giang
05/052022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: AG-5K1
100N
49
200N
085
400N
2971
7148
2215
1TR
2526
3TR
73323
00076
37388
00711
02921
60870
90392
10TR
35384
10295
20TR
88954
30TR
47784
ĐB
954164
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 05/05/2022
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 05/05/2022  
Chục Số Đơn vị
7 0
7,1,2 1 5,1
9 2 6,3,1
2 3
8,5,8,6 4 9,8
Chục Số Đơn vị
8,1,9 5 4
2,7 6 4
7 1,6,0
4,8 8 5,8,4,4
4 9 2,5
Kết quả xổ số An Giang
28/042022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: AG-4K4
100N
78
200N
088
400N
7144
1092
3995
1TR
3801
3TR
58808
11169
88610
09406
96938
46961
98190
10TR
53795
87746
20TR
75308
30TR
67922
ĐB
429901
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 28/04/2022
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 28/04/2022  
Chục Số Đơn vị
1,9 0 1,8,6,8,1
0,6,0 1 0
9,2 2 2
3 8
4 4 4,6
Chục Số Đơn vị
9,9 5
0,4 6 9,1
7 8
7,8,0,3,0 8 8
6 9 2,5,0,5
Kết quả xổ số An Giang
21/042022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: AG-4K3
100N
74
200N
846
400N
4663
6512
0658
1TR
6858
3TR
63831
38180
51089
52898
92399
50420
00780
10TR
45925
77448
20TR
36688
30TR
05792
ĐB
592307
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 21/04/2022
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 21/04/2022  
Chục Số Đơn vị
8,2,8 0 7
3 1 2
1,9 2 0,5
6 3 1
7 4 6,8
Chục Số Đơn vị
2 5 8,8
4 6 3
0 7 4
5,5,9,4,8 8 0,9,0,8
8,9 9 8,9,2
Kết quả xổ số An Giang
14/042022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: AG-4K2
100N
77
200N
630
400N
9216
1212
8083
1TR
2954
3TR
37147
78652
95165
26246
06916
99637
39288
10TR
34627
97947
20TR
16544
30TR
92806
ĐB
193502
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 14/04/2022
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 14/04/2022  
Chục Số Đơn vị
3 0 6,2
1 6,2,6
1,5,0 2 7
8 3 0,7
5,4 4 7,6,7,4
Chục Số Đơn vị
6 5 4,2
1,4,1,0 6 5
7,4,3,2,4 7 7
8 8 3,8
9
Kết quả xổ số An Giang
07/042022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: AG-4K1
100N
11
200N
976
400N
0151
0742
9444
1TR
4850
3TR
71940
48291
48222
27080
26443
47195
94294
10TR
13862
26654
20TR
22170
30TR
19054
ĐB
649311
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 07/04/2022
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 07/04/2022  
Chục Số Đơn vị
5,4,8,7 0
1,5,9,1 1 1,1
4,2,6 2 2
4 3
4,9,5,5 4 2,4,0,3
Chục Số Đơn vị
9 5 1,0,4,4
7 6 2
7 6,0
8 0
9 1,5,4

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

21  ( 12 ngày )
10  ( 10 ngày )
36  ( 10 ngày )
65  ( 10 ngày )
29  ( 8 ngày )
23  ( 7 ngày )
62  ( 7 ngày )
54  ( 6 ngày )

Miền Bắc

40  ( 24 ngày )
97  ( 16 ngày )
61  ( 15 ngày )
62  ( 13 ngày )
20  ( 12 ngày )
35  ( 10 ngày )
39  ( 10 ngày )
55  ( 9 ngày )
82  ( 9 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

74  ( 10 ngày )
85  ( 9 ngày )
46  ( 8 ngày )
77  ( 8 ngày )
82  ( 7 ngày )
92  ( 7 ngày )
09  ( 6 ngày )
39  ( 6 ngày )
87  ( 6 ngày )