http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 20/06/2024

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số An Giang
20/062024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: AG-6K3
100N
98
200N
766
400N
8848
1371
6456
1TR
7300
3TR
35647
37991
81625
08299
72460
65712
87533
10TR
75169
10992
20TR
42982
30TR
50300
ĐB
817743
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 20/06/2024
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 20/06/2024  
Chục Số Đơn vị
0,6,0 0 0,0
7,9 1 2
1,9,8 2 5
3,4 3 3
4 8,7,3
Chục Số Đơn vị
2 5 6
6,5 6 6,0,9
4 7 1
9,4 8 2
9,6 9 8,1,9,2
Kết quả xổ số An Giang
13/062024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: AG-6K2
100N
40
200N
804
400N
9009
8269
6226
1TR
0446
3TR
33959
83808
49695
56892
09727
55603
61864
10TR
86443
11006
20TR
90223
30TR
76930
ĐB
582311
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 13/06/2024
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 13/06/2024  
Chục Số Đơn vị
4,3 0 4,9,8,3,6
1 1 1
9 2 6,7,3
0,4,2 3 0
0,6 4 0,6,3
Chục Số Đơn vị
9 5 9
2,4,0 6 9,4
2 7
0 8
0,6,5 9 5,2
Kết quả xổ số An Giang
06/062024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: AG-6K1
100N
88
200N
347
400N
3442
4286
5307
1TR
2497
3TR
45520
50700
15241
71780
84134
15882
56208
10TR
77880
98407
20TR
84370
30TR
21373
ĐB
049816
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 06/06/2024
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 06/06/2024  
Chục Số Đơn vị
2,0,8,8,7 0 7,0,8,7
4 1 6
4,8 2 0
7 3 4
3 4 7,2,1
Chục Số Đơn vị
5
8,1 6
4,0,9,0 7 0,3
8,0 8 8,6,0,2,0
9 7
Kết quả xổ số An Giang
30/052024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: AG-5K5
100N
81
200N
276
400N
2983
0215
5055
1TR
6916
3TR
95878
97984
57653
87306
16809
51906
18619
10TR
54906
75394
20TR
44584
30TR
57543
ĐB
495466
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 30/05/2024
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 30/05/2024  
Chục Số Đơn vị
0 6,9,6,6
8 1 5,6,9
2
8,5,4 3
8,9,8 4 3
Chục Số Đơn vị
1,5 5 5,3
7,1,0,0,0,6 6 6
7 6,8
7 8 1,3,4,4
0,1 9 4
Kết quả xổ số An Giang
23/052024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: AG-5K4
100N
16
200N
060
400N
8942
8760
4014
1TR
5686
3TR
84100
28763
73367
57982
69673
74615
50497
10TR
15405
53446
20TR
68924
30TR
74348
ĐB
762189
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 23/05/2024
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 23/05/2024  
Chục Số Đơn vị
6,6,0 0 0,5
1 6,4,5
4,8 2 4
6,7 3
1,2 4 2,6,8
Chục Số Đơn vị
1,0 5
1,8,4 6 0,0,3,7
6,9 7 3
4 8 6,2,9
8 9 7
Kết quả xổ số An Giang
16/052024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: AG-5K3
100N
43
200N
697
400N
6765
0332
1815
1TR
5810
3TR
28687
10711
19985
74960
60092
99220
33469
10TR
86031
81420
20TR
76557
30TR
56131
ĐB
501116
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 16/05/2024
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 16/05/2024  
Chục Số Đơn vị
1,6,2,2 0
1,3,3 1 5,0,1,6
3,9 2 0,0
4 3 2,1,1
4 3
Chục Số Đơn vị
6,1,8 5 7
1 6 5,0,9
9,8,5 7
8 7,5
6 9 7,2
Kết quả xổ số An Giang
09/052024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: AG-5K2
100N
20
200N
719
400N
9433
6260
5552
1TR
8062
3TR
29542
47079
42163
16535
27197
89026
80610
10TR
19429
44381
20TR
33239
30TR
02797
ĐB
440827
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 09/05/2024
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 09/05/2024  
Chục Số Đơn vị
2,6,1 0
8 1 9,0
5,6,4 2 0,6,9,7
3,6 3 3,5,9
4 2
Chục Số Đơn vị
3 5 2
2 6 0,2,3
9,9,2 7 9
8 1
1,7,2,3 9 7,7

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

54  ( 14 ngày )
97  ( 13 ngày )
53  ( 10 ngày )
44  ( 9 ngày )
73  ( 9 ngày )
45  ( 8 ngày )
59  ( 8 ngày )
13  ( 7 ngày )
28  ( 7 ngày )

Miền Bắc

27  ( 17 ngày )
36  ( 13 ngày )
80  ( 11 ngày )
00  ( 10 ngày )
05  ( 10 ngày )
31  ( 10 ngày )
15  ( 9 ngày )
25  ( 9 ngày )
48  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

37  ( 12 ngày )
06  ( 11 ngày )
20  ( 10 ngày )
11  ( 8 ngày )
33  ( 8 ngày )
38  ( 6 ngày )