http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 02/12/2021

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số An Giang
02/122021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: AG-12K1
100N
93
200N
082
400N
1624
6948
1810
1TR
8739
3TR
79186
44210
66908
35047
31849
93339
97892
10TR
64370
95187
20TR
40549
30TR
43362
ĐB
467992
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 02/12/2021
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 02/12/2021  
Chục Số Đơn vị
1,1,7 0 8
1 0,0
8,9,6,9 2 4
9 3 9,9
2 4 8,7,9,9
Chục Số Đơn vị
5
8 6 2
4,8 7 0
4,0 8 2,6,7
3,4,3,4 9 3,2,2
Kết quả xổ số An Giang
25/112021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: AG-11K4
100N
84
200N
436
400N
9517
5891
6233
1TR
3562
3TR
78673
82437
88660
71199
32407
74825
49057
10TR
30197
80263
20TR
33706
30TR
23181
ĐB
604416
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 25/11/2021
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 25/11/2021  
Chục Số Đơn vị
6 0 7,6
9,8 1 7,6
6 2 5
3,7,6 3 6,3,7
8 4
Chục Số Đơn vị
2 5 7
3,0,1 6 2,0,3
1,3,0,5,9 7 3
8 4,1
9 9 1,9,7
Kết quả xổ số An Giang
18/112021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: 11K3
100N
30
200N
138
400N
4223
6829
6644
1TR
9424
3TR
15061
85395
55190
06592
19014
48296
84515
10TR
90980
26937
20TR
23980
30TR
97521
ĐB
691122
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 18/11/2021
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 18/11/2021  
Chục Số Đơn vị
3,9,8,8 0
6,2 1 4,5
9,2 2 3,9,4,1,2
2 3 0,8,7
4,2,1 4 4
Chục Số Đơn vị
9,1 5
9 6 1
3 7
3 8 0,0
2 9 5,0,2,6
Kết quả xổ số An Giang
11/112021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: AG-11K2
100N
10
200N
610
400N
5040
4403
5695
1TR
0801
3TR
73391
91233
96236
37584
14826
59105
05337
10TR
64073
44833
20TR
23141
30TR
31109
ĐB
931748
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 11/11/2021
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 11/11/2021  
Chục Số Đơn vị
1,1,4 0 3,1,5,9
0,9,4 1 0,0
2 6
0,3,7,3 3 3,6,7,3
8 4 0,1,8
Chục Số Đơn vị
9,0 5
3,2 6
3 7 3
4 8 4
0 9 5,1
Kết quả xổ số An Giang
04/112021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: AG-11K1
100N
96
200N
455
400N
6369
8376
2771
1TR
7846
3TR
58373
21107
66993
81874
47642
28173
50720
10TR
32437
26408
20TR
56013
30TR
27742
ĐB
681879
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 04/11/2021
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 04/11/2021  
Chục Số Đơn vị
2 0 7,8
7 1 3
4,4 2 0
7,9,7,1 3 7
7 4 6,2,2
Chục Số Đơn vị
5 5 5
9,7,4 6 9
0,3 7 6,1,3,4,3,9
0 8
6,7 9 6,3
Kết quả xổ số An Giang
28/102021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: AG-10K4
100N
68
200N
504
400N
8283
7070
0328
1TR
0000
3TR
36138
75274
38736
03338
65523
39655
97507
10TR
28169
81825
20TR
99129
30TR
99916
ĐB
481554
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 28/10/2021
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 28/10/2021  
Chục Số Đơn vị
7,0 0 4,0,7
1 6
2 8,3,5,9
8,2 3 8,6,8
0,7,5 4
Chục Số Đơn vị
5,2 5 5,4
3,1 6 8,9
0 7 0,4
6,2,3,3 8 3
6,2 9
Kết quả xổ số An Giang
21/102021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: XSAG
100N
-
-
200N
-
-
400N
-
-
-
-
-
-
1TR
-
-
3TR
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10TR
-
-
-
-
20TR
-
-
30TR
-
-
ĐB
-
-
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 21/10/2021
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 21/10/2021  
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
Chục Số Đơn vị
5
6
7
8
9

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

11  ( 15 ngày )
00  ( 13 ngày )
74  ( 12 ngày )
14  ( 9 ngày )
21  ( 8 ngày )
81  ( 8 ngày )
99  ( 8 ngày )
07  ( 7 ngày )
79  ( 7 ngày )

Miền Bắc

49  ( 21 ngày )
53  ( 15 ngày )
07  ( 14 ngày )
22  ( 14 ngày )
86  ( 14 ngày )
19  ( 12 ngày )
62  ( 11 ngày )
37  ( 10 ngày )
39  ( 10 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

79  ( 15 ngày )
98  ( 10 ngày )
38  ( 9 ngày )
23  ( 7 ngày )
58  ( 7 ngày )
67  ( 7 ngày )
11  ( 6 ngày )
30  ( 6 ngày )
87  ( 6 ngày )