http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 18/03/2023

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Hậu Giang
18/032023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: K3T3
100N
23
200N
558
400N
3007
6250
9555
1TR
1381
3TR
60301
70757
01284
27465
58330
69025
22878
10TR
28956
88609
20TR
02661
30TR
21913
ĐB
459103
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 18/03/2023
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 18/03/2023  
Chục Số Đơn vị
5,3 0 7,1,9,3
8,0,6 1 3
2 3,5
2,1,0 3 0
8 4
Chục Số Đơn vị
5,6,2 5 8,0,5,7,6
5 6 5,1
0,5 7 8
5,7 8 1,4
0 9
Kết quả xổ số Hậu Giang
11/032023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: K2T3
100N
75
200N
748
400N
3772
9090
0837
1TR
1516
3TR
95980
09657
79875
90524
74402
40084
21138
10TR
04185
67567
20TR
42308
30TR
54444
ĐB
882900
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 11/03/2023
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 11/03/2023  
Chục Số Đơn vị
9,8,0 0 2,8,0
1 6
7,0 2 4
3 7,8
2,8,4 4 8,4
Chục Số Đơn vị
7,7,8 5 7
1 6 7
3,5,6 7 5,2,5
4,3,0 8 0,4,5
9 0
Kết quả xổ số Hậu Giang
04/032023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: K1T3
100N
33
200N
070
400N
9405
2140
4643
1TR
7669
3TR
27561
19221
41456
40776
22152
50421
16503
10TR
98855
62165
20TR
96164
30TR
04339
ĐB
531480
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 04/03/2023
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 04/03/2023  
Chục Số Đơn vị
7,4,8 0 5,3
6,2,2 1
5 2 1,1
3,4,0 3 3,9
6 4 0,3
Chục Số Đơn vị
0,5,6 5 6,2,5
5,7 6 9,1,5,4
7 0,6
8 0
6,3 9
Kết quả xổ số Hậu Giang
25/022023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: K4T2
100N
13
200N
947
400N
5194
4189
0868
1TR
8682
3TR
54756
79891
74988
48906
58253
01140
46056
10TR
34785
58646
20TR
03944
30TR
94547
ĐB
877086
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 25/02/2023
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 25/02/2023  
Chục Số Đơn vị
4 0 6
9 1 3
8 2
1,5 3
9,4 4 7,0,6,4,7
Chục Số Đơn vị
8 5 6,3,6
5,0,5,4,8 6 8
4,4 7
6,8 8 9,2,8,5,6
8 9 4,1
Kết quả xổ số Hậu Giang
18/022023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: K3T2
100N
86
200N
049
400N
3521
7833
6606
1TR
1577
3TR
95264
48905
07420
32249
91801
12475
75585
10TR
91540
45229
20TR
30160
30TR
36274
ĐB
182031
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 18/02/2023
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 18/02/2023  
Chục Số Đơn vị
2,4,6 0 6,5,1
2,0,3 1
2 1,0,9
3 3 3,1
6,7 4 9,9,0
Chục Số Đơn vị
0,7,8 5
8,0 6 4,0
7 7 7,5,4
8 6,5
4,4,2 9
Kết quả xổ số Hậu Giang
11/022023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: K2T2
100N
12
200N
540
400N
1646
4555
3168
1TR
8230
3TR
46841
27203
27339
41342
89824
57822
32956
10TR
61514
55011
20TR
74463
30TR
65564
ĐB
977946
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 11/02/2023
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 11/02/2023  
Chục Số Đơn vị
4,3 0 3
4,1 1 2,4,1
1,4,2 2 4,2
0,6 3 0,9
2,1,6 4 0,6,1,2,6
Chục Số Đơn vị
5 5 5,6
4,5,4 6 8,3,4
7
6 8
3 9
Kết quả xổ số Hậu Giang
04/022023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: K1T2
100N
39
200N
053
400N
1556
1680
8578
1TR
9328
3TR
94162
96983
32480
45417
97742
85092
56394
10TR
31593
98620
20TR
17647
30TR
03761
ĐB
698205
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 04/02/2023
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 04/02/2023  
Chục Số Đơn vị
8,8,2 0 5
6 1 7
6,4,9 2 8,0
5,8,9 3 9
9 4 2,7
Chục Số Đơn vị
0 5 3,6
5 6 2,1
1,4 7 8
7,2 8 0,3,0
3 9 2,4,3

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

52  ( 16 ngày )
39  ( 12 ngày )
77  ( 11 ngày )
94  ( 10 ngày )
60  ( 8 ngày )
06  ( 7 ngày )
08  ( 7 ngày )
48  ( 7 ngày )
63  ( 7 ngày )

Miền Bắc

53  ( 19 ngày )
71  ( 17 ngày )
14  ( 15 ngày )
73  ( 14 ngày )
30  ( 13 ngày )
66  ( 11 ngày )
25  ( 10 ngày )
55  ( 10 ngày )
80  ( 10 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

36  ( 11 ngày )
20  ( 9 ngày )
65  ( 7 ngày )
23  ( 6 ngày )
33  ( 6 ngày )
89  ( 6 ngày )