http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 21/05/2022

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Hậu Giang
21/052022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: K3T5
100N
25
200N
550
400N
3273
6210
2088
1TR
6348
3TR
89957
88480
13160
31888
63980
55353
54587
10TR
91352
87756
20TR
43627
30TR
15253
ĐB
048784
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 21/05/2022
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 21/05/2022  
Chục Số Đơn vị
5,1,8,6,8 0
1 0
5 2 5,7
7,5,5 3
8 4 8
Chục Số Đơn vị
2 5 0,7,3,2,6,3
5 6 0
5,8,2 7 3
8,4,8 8 8,0,8,0,7,4
9
Kết quả xổ số Hậu Giang
14/052022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: K2T5
100N
38
200N
753
400N
0305
9532
2559
1TR
4568
3TR
02350
32857
44192
68789
58650
54282
88891
10TR
65261
46747
20TR
74038
30TR
55344
ĐB
025549
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 14/05/2022
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 14/05/2022  
Chục Số Đơn vị
5,5 0 5
9,6 1
3,9,8 2
5 3 8,2,8
4 4 7,4,9
Chục Số Đơn vị
0 5 3,9,0,7,0
6 8,1
5,4 7
3,6,3 8 9,2
5,8,4 9 2,1
Kết quả xổ số Hậu Giang
07/052022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: K1T5
100N
67
200N
743
400N
2977
1851
6194
1TR
0876
3TR
04213
50420
70530
23126
63463
45640
75519
10TR
52102
03279
20TR
77802
30TR
21602
ĐB
011646
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 07/05/2022
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 07/05/2022  
Chục Số Đơn vị
2,3,4 0 2,2,2
5 1 3,9
0,0,0 2 0,6
4,1,6 3 0
9 4 3,0,6
Chục Số Đơn vị
5 1
7,2,4 6 7,3
6,7 7 7,6,9
8
1,7 9 4
Kết quả xổ số Hậu Giang
30/042022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: K5T4
100N
17
200N
086
400N
8731
2375
9261
1TR
4523
3TR
98845
95106
11858
11005
03002
49301
35768
10TR
24021
24302
20TR
36684
30TR
50957
ĐB
755883
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 30/04/2022
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 30/04/2022  
Chục Số Đơn vị
0 6,5,2,1,2
3,6,0,2 1 7
0,0 2 3,1
2,8 3 1
8 4 5
Chục Số Đơn vị
7,4,0 5 8,7
8,0 6 1,8
1,5 7 5
5,6 8 6,4,3
9
Kết quả xổ số Hậu Giang
23/042022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: K4T4
100N
24
200N
470
400N
8903
0771
8905
1TR
1324
3TR
74120
59933
76608
14391
31223
46832
67508
10TR
47752
95952
20TR
09738
30TR
45759
ĐB
123353
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 23/04/2022
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 23/04/2022  
Chục Số Đơn vị
7,2 0 3,5,8,8
7,9 1
3,5,5 2 4,4,0,3
0,3,2,5 3 3,2,8
2,2 4
Chục Số Đơn vị
0 5 2,2,9,3
6
7 0,1
0,0,3 8
5 9 1
Kết quả xổ số Hậu Giang
16/042022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: K3T4
100N
42
200N
699
400N
2741
0808
4176
1TR
4633
3TR
05124
47335
37510
71389
76438
23363
28057
10TR
84978
82782
20TR
45906
30TR
72807
ĐB
340709
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 16/04/2022
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 16/04/2022  
Chục Số Đơn vị
1 0 8,6,7,9
4 1 0
4,8 2 4
3,6 3 3,5,8
2 4 2,1
Chục Số Đơn vị
3 5 7
7,0 6 3
5,0 7 6,8
0,3,7 8 9,2
9,8,0 9 9
Kết quả xổ số Hậu Giang
09/042022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: K2T4
100N
59
200N
663
400N
7991
6614
0479
1TR
0299
3TR
08081
80657
93257
73016
41793
59885
07966
10TR
03707
51964
20TR
37943
30TR
59355
ĐB
286358
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 09/04/2022
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 09/04/2022  
Chục Số Đơn vị
0 7
9,8 1 4,6
2
6,9,4 3
1,6 4 3
Chục Số Đơn vị
8,5 5 9,7,7,5,8
1,6 6 3,6,4
5,5,0 7 9
5 8 1,5
5,7,9 9 1,9,3

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

21  ( 12 ngày )
10  ( 10 ngày )
36  ( 10 ngày )
65  ( 10 ngày )
29  ( 8 ngày )
23  ( 7 ngày )
62  ( 7 ngày )
54  ( 6 ngày )

Miền Bắc

40  ( 24 ngày )
97  ( 16 ngày )
61  ( 15 ngày )
62  ( 13 ngày )
20  ( 12 ngày )
35  ( 10 ngày )
39  ( 10 ngày )
55  ( 9 ngày )
82  ( 9 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

74  ( 10 ngày )
85  ( 9 ngày )
46  ( 8 ngày )
77  ( 8 ngày )
82  ( 7 ngày )
92  ( 7 ngày )
09  ( 6 ngày )
39  ( 6 ngày )
87  ( 6 ngày )