http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 24/07/2021

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Hậu Giang
24/072021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: XSHG
100N
-
200N
-
400N
-
-
-
1TR
-
3TR
-
-
-
-
-
-
-
10TR
-
-
20TR
-
30TR
-
ĐB
-
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 24/07/2021
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 24/07/2021  
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
Chục Số Đơn vị
5
6
7
8
9
Kết quả xổ số Hậu Giang
17/072021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: XSHG
100N
-
200N
-
400N
-
-
-
1TR
-
3TR
-
-
-
-
-
-
-
10TR
-
-
20TR
-
30TR
-
ĐB
-
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 17/07/2021
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 17/07/2021  
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
Chục Số Đơn vị
5
6
7
8
9
Kết quả xổ số Hậu Giang
10/072021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: XSHG
100N
-
200N
-
400N
-
-
-
1TR
-
3TR
-
-
-
-
-
-
-
10TR
-
-
20TR
-
30TR
-
ĐB
-
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 10/07/2021
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 10/07/2021  
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
Chục Số Đơn vị
5
6
7
8
9
Kết quả xổ số Hậu Giang
03/072021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: K1T7
100N
22
200N
402
400N
7285
1498
0211
1TR
7925
3TR
55829
24597
09473
19108
61566
75621
54609
10TR
87555
92773
20TR
63455
30TR
96292
ĐB
951718
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 03/07/2021
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 03/07/2021  
Chục Số Đơn vị
0 2,8,9
1,2 1 1,8
2,0,9 2 2,5,9,1
7,7 3
4
Chục Số Đơn vị
8,2,5,5 5 5,5
6 6 6
9 7 3,3
9,0,1 8 5
2,0 9 8,7,2
Kết quả xổ số Hậu Giang
26/062021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: K4T6
100N
37
200N
431
400N
0584
5271
1475
1TR
0327
3TR
49252
44248
01857
29125
98973
83322
44213
10TR
13683
02531
20TR
42283
30TR
25760
ĐB
475269
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 26/06/2021
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 26/06/2021  
Chục Số Đơn vị
6 0
3,7,3 1 3
5,2 2 7,5,2
7,1,8,8 3 7,1,1
8 4 8
Chục Số Đơn vị
7,2 5 2,7
6 0,9
3,2,5 7 1,5,3
4 8 4,3,3
6 9
Kết quả xổ số Hậu Giang
19/062021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: K3T6
100N
04
200N
320
400N
5415
0924
6454
1TR
8115
3TR
32353
75148
03655
26333
84680
26516
18401
10TR
90769
31689
20TR
44403
30TR
56267
ĐB
355910
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 19/06/2021
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 19/06/2021  
Chục Số Đơn vị
2,8,1 0 4,1,3
0 1 5,5,6,0
2 0,4
5,3,0 3 3
0,2,5 4 8
Chục Số Đơn vị
1,1,5 5 4,3,5
1 6 9,7
6 7
4 8 0,9
6,8 9
Kết quả xổ số Hậu Giang
12/062021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: K2T6
100N
37
200N
663
400N
2708
0139
5874
1TR
8069
3TR
55219
74799
77471
16108
26593
70923
13267
10TR
16547
95531
20TR
92616
30TR
42260
ĐB
514345
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 12/06/2021
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 12/06/2021  
Chục Số Đơn vị
6 0 8,8
7,3 1 9,6
2 3
6,9,2 3 7,9,1
7 4 7,5
Chục Số Đơn vị
4 5
1 6 3,9,7,0
3,6,4 7 4,1
0,0 8
3,6,1,9 9 9,3

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

85  ( 37 ngày )
49  ( 32 ngày )
99  ( 32 ngày )
33  ( 31 ngày )
05  ( 30 ngày )
65  ( 30 ngày )
71  ( 29 ngày )
94  ( 29 ngày )
04  ( 28 ngày )

Miền Bắc

51  ( 19 ngày )
41  ( 16 ngày )
57  ( 15 ngày )
89  ( 11 ngày )
04  ( 9 ngày )
81  ( 9 ngày )
10  ( 8 ngày )
49  ( 8 ngày )
70  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

05  ( 15 ngày )
01  ( 12 ngày )
94  ( 10 ngày )
44  ( 9 ngày )
87  ( 9 ngày )
47  ( 8 ngày )
53  ( 8 ngày )
72  ( 8 ngày )
86  ( 8 ngày )