http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 23/03/2023

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Quảng Bình
23/032023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: SB
100N
34
250N
391
500N
0402
8322
6744
1TR
0002
2,5TR
82148
21716
38203
63265
53869
08145
52872
5TR
11208
88560
10TR
42866
40TR
92793
ĐB
256397
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 23/03/2023
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 23/03/2023  
Chục Số Đơn vị
6 0 2,2,3,8
9 1 6
0,2,0,7 2 2
0,9 3 4
3,4 4 4,8,5
Chục Số Đơn vị
6,4 5
1,6 6 5,9,0,6
9 7 2
4,0 8
6 9 1,3,7
Kết quả xổ số Quảng Bình
16/032023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: SB
100N
99
250N
108
500N
2602
8343
3624
1TR
1063
2,5TR
87348
49503
59357
00149
92459
45115
26639
5TR
74170
13819
10TR
23195
40TR
62461
ĐB
419887
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 16/03/2023
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 16/03/2023  
Chục Số Đơn vị
7 0 8,2,3
6 1 5,9
0 2 4
4,6,0 3 9
2 4 3,8,9
Chục Số Đơn vị
1,9 5 7,9
6 3,1
5,8 7 0
0,4 8 7
9,4,5,3,1 9 9,5
Kết quả xổ số Quảng Bình
09/032023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: SB
100N
92
250N
136
500N
5565
0700
9809
1TR
0753
2,5TR
13531
64942
65716
67435
05546
42018
61816
5TR
49002
04413
10TR
63755
40TR
67249
ĐB
059075
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 09/03/2023
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 09/03/2023  
Chục Số Đơn vị
0 0 0,9,2
3 1 6,8,6,3
9,4,0 2
5,1 3 6,1,5
4 2,6,9
Chục Số Đơn vị
6,3,5,7 5 3,5
3,1,4,1 6 5
7 5
1 8
0,4 9 2
Kết quả xổ số Quảng Bình
02/032023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: SB
100N
15
250N
190
500N
7792
2481
2156
1TR
2692
2,5TR
04267
34821
02640
47164
40391
51658
41708
5TR
33955
53286
10TR
62700
40TR
72414
ĐB
115905
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 02/03/2023
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 02/03/2023  
Chục Số Đơn vị
9,4,0 0 8,0,5
8,2,9 1 5,4
9,9 2 1
3
6,1 4 0
Chục Số Đơn vị
1,5,0 5 6,8,5
5,8 6 7,4
6 7
5,0 8 1,6
9 0,2,2,1
Kết quả xổ số Quảng Bình
23/022023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: SB
100N
45
250N
811
500N
1380
3579
0358
1TR
2230
2,5TR
33066
34676
53936
01394
80559
53634
89531
5TR
26345
37387
10TR
70413
40TR
28793
ĐB
259962
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 23/02/2023
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 23/02/2023  
Chục Số Đơn vị
8,3 0
1,3 1 1,3
6 2
1,9 3 0,6,4,1
9,3 4 5,5
Chục Số Đơn vị
4,4 5 8,9
6,7,3 6 6,2
8 7 9,6
5 8 0,7
7,5 9 4,3
Kết quả xổ số Quảng Bình
16/022023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: SB
100N
81
250N
082
500N
6376
8734
2256
1TR
9662
2,5TR
25836
13085
83645
09619
23768
79771
05520
5TR
93643
74255
10TR
78287
40TR
71066
ĐB
066088
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 16/02/2023
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 16/02/2023  
Chục Số Đơn vị
2 0
8,7 1 9
8,6 2 0
4 3 4,6
3 4 5,3
Chục Số Đơn vị
8,4,5 5 6,5
7,5,3,6 6 2,8,6
8 7 6,1
6,8 8 1,2,5,7,8
1 9
Kết quả xổ số Quảng Bình
09/022023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: SB
100N
68
250N
531
500N
3951
0443
6973
1TR
4270
2,5TR
11395
33584
83278
63322
76470
44197
85241
5TR
32144
97148
10TR
16226
40TR
72916
ĐB
971912
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 09/02/2023
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 09/02/2023  
Chục Số Đơn vị
7,7 0
3,5,4 1 6,2
2,1 2 2,6
4,7 3 1
8,4 4 3,1,4,8
Chục Số Đơn vị
9 5 1
2,1 6 8
9 7 3,0,8,0
6,7,4 8 4
9 5,7

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

52  ( 16 ngày )
39  ( 12 ngày )
77  ( 11 ngày )
94  ( 10 ngày )
60  ( 8 ngày )
06  ( 7 ngày )
08  ( 7 ngày )
48  ( 7 ngày )
63  ( 7 ngày )

Miền Bắc

53  ( 19 ngày )
71  ( 17 ngày )
14  ( 15 ngày )
73  ( 14 ngày )
30  ( 13 ngày )
66  ( 11 ngày )
25  ( 10 ngày )
55  ( 10 ngày )
80  ( 10 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

36  ( 11 ngày )
20  ( 9 ngày )
65  ( 7 ngày )
23  ( 6 ngày )
33  ( 6 ngày )
89  ( 6 ngày )