http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 29/07/2021

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Quảng Bình
29/072021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: SB
100N
27
250N
421
500N
7454
5405
3299
1TR
9377
2,5TR
27844
44862
51026
52939
38871
86500
55701
5TR
44109
71118
10TR
45069
40TR
55506
ĐB
046753
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 29/07/2021
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 29/07/2021  
Chục Số Đơn vị
0 0 5,0,1,9,6
2,7,0 1 8
6 2 7,1,6
5 3 9
5,4 4 4
Chục Số Đơn vị
0 5 4,3
2,0 6 2,9
2,7 7 7,1
1 8
9,3,0,6 9 9
Kết quả xổ số Quảng Bình
22/072021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: SB
100N
87
250N
240
500N
4104
8223
7981
1TR
6439
2,5TR
67849
31455
57538
76609
09463
48748
33807
5TR
07962
55809
10TR
06825
40TR
19355
ĐB
403667
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 22/07/2021
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 22/07/2021  
Chục Số Đơn vị
4 0 4,9,7,9
8 1
6 2 3,5
2,6 3 9,8
0 4 0,9,8
Chục Số Đơn vị
5,2,5 5 5,5
6 3,2,7
8,0,6 7
3,4 8 7,1
3,4,0,0 9
Kết quả xổ số Quảng Bình
15/072021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: SB
100N
17
250N
995
500N
2494
7152
3169
1TR
7209
2,5TR
58375
45234
90231
79505
99599
33002
36135
5TR
87627
07453
10TR
75583
40TR
94840
ĐB
635927
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 15/07/2021
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 15/07/2021  
Chục Số Đơn vị
4 0 9,5,2
3 1 7
5,0 2 7,7
5,8 3 4,1,5
9,3 4 0
Chục Số Đơn vị
9,7,0,3 5 2,3
6 9
1,2,2 7 5
8 3
6,0,9 9 5,4,9
Kết quả xổ số Quảng Bình
08/072021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: SB
100N
72
250N
601
500N
2069
3163
5147
1TR
1871
2,5TR
14647
63302
87062
84468
78675
20226
54186
5TR
35250
38077
10TR
74651
40TR
90814
ĐB
114667
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 08/07/2021
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 08/07/2021  
Chục Số Đơn vị
5 0 1,2
0,7,5 1 4
7,0,6 2 6
6 3
1 4 7,7
Chục Số Đơn vị
7 5 0,1
2,8 6 9,3,2,8,7
4,4,7,6 7 2,1,5,7
6 8 6
6 9
Kết quả xổ số Quảng Bình
01/072021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: SB
100N -
250N -
500N -
1TR -
2,5TR
65973
5TR
57714
73855
10TR
18048
40TR
30831
ĐB
557502
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 01/07/2021
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 01/07/2021  
Chục Số Đơn vị
0 2
3 1 4
0 2
7 3 1
1 4 8
Chục Số Đơn vị
5 5 5
6
7 3
4 8
9
Kết quả xổ số Quảng Bình
24/062021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: SB
100N
77
250N
896
500N
2169
3701
8637
1TR
9246
2,5TR
40267
75580
21900
80399
50231
52247
11907
5TR
57156
17586
10TR
36393
40TR
98395
ĐB
756673
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 24/06/2021
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 24/06/2021  
Chục Số Đơn vị
8,0 0 1,0,7
0,3 1
2
9,7 3 7,1
4 6,7
Chục Số Đơn vị
9 5 6
9,4,5,8 6 9,7
7,3,6,4,0 7 7,3
8 0,6
6,9 9 6,9,3,5
Kết quả xổ số Quảng Bình
17/062021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: SB
100N
44
250N
291
500N
8240
0332
4497
1TR
9644
2,5TR
22313
30444
17844
92893
29346
64870
04591
5TR
90742
65648
10TR
59372
40TR
38709
ĐB
147581
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 17/06/2021
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 17/06/2021  
Chục Số Đơn vị
4,7 0 9
9,9,8 1 3
3,4,7 2
1,9 3 2
4,4,4,4 4 4,0,4,4,4,6,2,8
Chục Số Đơn vị
5
4 6
9 7 0,2
4 8 1
0 9 1,7,3,1

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

85  ( 37 ngày )
49  ( 32 ngày )
99  ( 32 ngày )
33  ( 31 ngày )
05  ( 30 ngày )
65  ( 30 ngày )
71  ( 29 ngày )
94  ( 29 ngày )
04  ( 28 ngày )

Miền Bắc

51  ( 19 ngày )
41  ( 16 ngày )
57  ( 15 ngày )
89  ( 11 ngày )
04  ( 9 ngày )
81  ( 9 ngày )
10  ( 8 ngày )
49  ( 8 ngày )
70  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

05  ( 15 ngày )
01  ( 12 ngày )
94  ( 10 ngày )
44  ( 9 ngày )
87  ( 9 ngày )
47  ( 8 ngày )
53  ( 8 ngày )
72  ( 8 ngày )
86  ( 8 ngày )