http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 20/06/2024

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Quảng Bình
20/062024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: SB
100N
13
250N
255
500N
8095
7309
4963
1TR
3837
2,5TR
80507
72924
79075
97868
63137
12134
48406
5TR
68369
42245
10TR
27969
40TR
98027
ĐB
325633
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 20/06/2024
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 20/06/2024  
Chục Số Đơn vị
0 9,7,6
1 3
2 4,7
1,6,3 3 7,7,4,3
2,3 4 5
Chục Số Đơn vị
5,9,7,4 5 5
0 6 3,8,9,9
3,0,3,2 7 5
6 8
0,6,6 9 5
Kết quả xổ số Quảng Bình
13/062024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: SB
100N
70
250N
683
500N
6647
0593
8352
1TR
7130
2,5TR
10260
99781
07493
26615
58886
51426
86473
5TR
47466
45625
10TR
04855
40TR
37000
ĐB
106727
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 13/06/2024
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 13/06/2024  
Chục Số Đơn vị
7,3,6,0 0 0
8 1 5
5 2 6,5,7
8,9,9,7 3 0
4 7
Chục Số Đơn vị
1,2,5 5 2,5
8,2,6 6 0,6
4,2 7 0,3
8 3,1,6
9 3,3
Kết quả xổ số Quảng Bình
06/062024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: SB
100N
53
250N
990
500N
4086
2953
6625
1TR
1128
2,5TR
93551
40246
31750
40031
20434
22726
5TR
81924
34899
10TR
52675
40TR
22060
ĐB
033997
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 06/06/2024
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 06/06/2024  
Chục Số Đơn vị
9,5,6 0
5,3 1
2 5,8,6,4
5,5 3 1,4
3,2 4 6
Chục Số Đơn vị
2,7 5 3,3,1,0
8,4,2 6 0
9 7 5
2 8 6
9 9 0,9,7
Kết quả xổ số Quảng Bình
30/052024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: SB
100N
58
250N
321
500N
9291
0270
1862
1TR
1589
2,5TR
64552
28620
74029
63065
48133
13244
09830
5TR
12231
97185
10TR
02029
40TR
41291
ĐB
929844
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 30/05/2024
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 30/05/2024  
Chục Số Đơn vị
7,2,3 0
2,9,3,9 1
6,5 2 1,0,9,9
3 3 3,0,1
4,4 4 4,4
Chục Số Đơn vị
6,8 5 8,2
6 2,5
7 0
5 8 9,5
8,2,2 9 1,1
Kết quả xổ số Quảng Bình
23/052024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: SB
100N
43
250N
465
500N
6296
2806
8918
1TR
0892
2,5TR
98001
71124
94815
08705
93489
58973
32663
5TR
87663
27331
10TR
84043
40TR
83963
ĐB
052696
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 23/05/2024
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 23/05/2024  
Chục Số Đơn vị
0 6,1,5
0,3 1 8,5
9 2 4
4,7,6,6,4,6 3 1
2 4 3,3
Chục Số Đơn vị
6,1,0 5
9,0,9 6 5,3,3,3
7 3
1 8 9
8 9 6,2,6
Kết quả xổ số Quảng Bình
16/052024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: SB
100N
53
250N
868
500N
9249
8649
5274
1TR
1492
2,5TR
34502
13226
60662
35486
00492
29885
61608
5TR
61783
14335
10TR
71855
40TR
37910
ĐB
843919
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 16/05/2024
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 16/05/2024  
Chục Số Đơn vị
1 0 2,8
1 0,9
9,0,6,9 2 6
5,8 3 5
7 4 9,9
Chục Số Đơn vị
8,3,5 5 3,5
2,8 6 8,2
7 4
6,0 8 6,5,3
4,4,1 9 2,2
Kết quả xổ số Quảng Bình
09/052024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: SB
100N
14
250N
527
500N
5404
1700
1800
1TR
6803
2,5TR
12815
16997
12581
53627
67846
92492
23085
5TR
51368
54267
10TR
28471
40TR
90900
ĐB
592097
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 09/05/2024
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 09/05/2024  
Chục Số Đơn vị
0,0,0 0 4,0,0,3,0
8,7 1 4,5
9 2 7,7
0 3
1,0 4 6
Chục Số Đơn vị
1,8 5
4 6 8,7
2,9,2,6,9 7 1
6 8 1,5
9 7,2,7

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

54  ( 14 ngày )
97  ( 13 ngày )
53  ( 10 ngày )
44  ( 9 ngày )
73  ( 9 ngày )
45  ( 8 ngày )
59  ( 8 ngày )
13  ( 7 ngày )
28  ( 7 ngày )

Miền Bắc

27  ( 17 ngày )
36  ( 13 ngày )
80  ( 11 ngày )
00  ( 10 ngày )
05  ( 10 ngày )
31  ( 10 ngày )
15  ( 9 ngày )
25  ( 9 ngày )
48  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

37  ( 12 ngày )
06  ( 11 ngày )
20  ( 10 ngày )
11  ( 8 ngày )
33  ( 8 ngày )
38  ( 6 ngày )