http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 19/05/2022

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Quảng Bình
19/052022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: SB
100N
49
250N
741
500N
9362
1576
2612
1TR
3538
2,5TR
20190
64537
93725
12680
56388
49570
04756
5TR
55302
62433
10TR
05873
40TR
65978
ĐB
622028
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 19/05/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 19/05/2022  
Chục Số Đơn vị
9,8,7 0 2
4 1 2
6,1,0 2 5,8
3,7 3 8,7,3
4 9,1
Chục Số Đơn vị
2 5 6
7,5 6 2
3 7 6,0,3,8
3,8,7,2 8 0,8
4 9 0
Kết quả xổ số Quảng Bình
12/052022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: SB
100N
92
250N
723
500N
0516
2189
2957
1TR
0328
2,5TR
89649
39048
71725
63561
73640
13592
92158
5TR
68722
46138
10TR
86736
40TR
02012
ĐB
734480
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 12/05/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 12/05/2022  
Chục Số Đơn vị
4,8 0
6 1 6,2
9,9,2,1 2 3,8,5,2
2 3 8,6
4 9,8,0
Chục Số Đơn vị
2 5 7,8
1,3 6 1
5 7
2,4,5,3 8 9,0
8,4 9 2,2
Kết quả xổ số Quảng Bình
05/052022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: SB
100N
25
250N
181
500N
5608
3307
7809
1TR
8690
2,5TR
22288
93632
74009
49731
25757
74101
30656
5TR
05450
67580
10TR
85729
40TR
95758
ĐB
957609
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 05/05/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 05/05/2022  
Chục Số Đơn vị
9,5,8 0 8,7,9,9,1,9
8,3,0 1
3 2 5,9
3 2,1
4
Chục Số Đơn vị
2 5 7,6,0,8
5 6
0,5 7
0,8,5 8 1,8,0
0,0,2,0 9 0
Kết quả xổ số Quảng Bình
28/042022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: SB
100N
33
250N
903
500N
9413
9876
7769
1TR
3267
2,5TR
15170
09567
73053
93013
75672
96313
83426
5TR
36445
92337
10TR
33490
40TR
76247
ĐB
599761
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 28/04/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 28/04/2022  
Chục Số Đơn vị
7,9 0 3
6 1 3,3,3
7 2 6
3,0,1,5,1,1 3 3,7
4 5,7
Chục Số Đơn vị
4 5 3
7,2 6 9,7,7,1
6,6,3,4 7 6,0,2
8
6 9 0
Kết quả xổ số Quảng Bình
21/042022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: SB
100N
30
250N
984
500N
3463
2092
5443
1TR
4289
2,5TR
34940
46137
07153
99922
46512
92060
74315
5TR
61606
32244
10TR
36637
40TR
76759
ĐB
401099
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 21/04/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 21/04/2022  
Chục Số Đơn vị
3,4,6 0 6
1 2,5
9,2,1 2 2
6,4,5 3 0,7,7
8,4 4 3,0,4
Chục Số Đơn vị
1 5 3,9
0 6 3,0
3,3 7
8 4,9
8,5,9 9 2,9
Kết quả xổ số Quảng Bình
14/042022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: SB
100N
87
250N
179
500N
0716
9459
7242
1TR
5199
2,5TR
84024
39294
03844
87443
61536
74147
38628
5TR
38118
16718
10TR
19600
40TR
80949
ĐB
274513
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 14/04/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 14/04/2022  
Chục Số Đơn vị
0 0 0
1 6,8,8,3
4 2 4,8
4,1 3 6
2,9,4 4 2,4,3,7,9
Chục Số Đơn vị
5 9
1,3 6
8,4 7 9
2,1,1 8 7
7,5,9,4 9 9,4
Kết quả xổ số Quảng Bình
07/042022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: SB
100N
15
250N
273
500N
7847
5172
2682
1TR
2546
2,5TR
87480
62851
02260
44797
20757
17495
42442
5TR
69260
61750
10TR
87684
40TR
30650
ĐB
024181
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 07/04/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 07/04/2022  
Chục Số Đơn vị
8,6,6,5,5 0
5,8 1 5
7,8,4 2
7 3
8 4 7,6,2
Chục Số Đơn vị
1,9 5 1,7,0,0
4 6 0,0
4,9,5 7 3,2
8 2,0,4,1
9 7,5

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

21  ( 12 ngày )
10  ( 10 ngày )
36  ( 10 ngày )
65  ( 10 ngày )
29  ( 8 ngày )
23  ( 7 ngày )
62  ( 7 ngày )
54  ( 6 ngày )

Miền Bắc

40  ( 24 ngày )
97  ( 16 ngày )
61  ( 15 ngày )
62  ( 13 ngày )
20  ( 12 ngày )
35  ( 10 ngày )
39  ( 10 ngày )
55  ( 9 ngày )
82  ( 9 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

74  ( 10 ngày )
85  ( 9 ngày )
46  ( 8 ngày )
77  ( 8 ngày )
82  ( 7 ngày )
92  ( 7 ngày )
09  ( 6 ngày )
39  ( 6 ngày )
87  ( 6 ngày )