http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 02/12/2021

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Quảng Bình
02/122021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: SB
100N
74
250N
839
500N
6667
7169
4251
1TR
1403
2,5TR
20089
91943
30067
86659
27329
14672
51098
5TR
13187
58537
10TR
39531
40TR
18401
ĐB
501593
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 02/12/2021
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 02/12/2021  
Chục Số Đơn vị
0 3,1
5,3,0 1
7 2 9
0,4,9 3 9,7,1
7 4 3
Chục Số Đơn vị
5 1,9
6 7,9,7
6,6,8,3 7 4,2
9 8 9,7
3,6,8,5,2 9 8,3
Kết quả xổ số Quảng Bình
25/112021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: SB
100N
65
250N
869
500N
4686
8104
6984
1TR
5875
2,5TR
57707
20786
72955
30778
03248
17615
44609
5TR
48807
81596
10TR
37139
40TR
43645
ĐB
729074
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 25/11/2021
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 25/11/2021  
Chục Số Đơn vị
0 4,7,9,7
1 5
2
3 9
0,8,7 4 8,5
Chục Số Đơn vị
6,7,5,1,4 5 5
8,8,9 6 5,9
0,0 7 5,8,4
7,4 8 6,4,6
6,0,3 9 6
Kết quả xổ số Quảng Bình
18/112021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: SB
100N
65
250N
280
500N
1441
2019
9387
1TR
1131
2,5TR
80367
16039
48592
32687
85825
98623
27574
5TR
09137
67487
10TR
44949
40TR
79779
ĐB
728596
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 18/11/2021
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 18/11/2021  
Chục Số Đơn vị
8 0
4,3 1 9
9 2 5,3
2 3 1,9,7
7 4 1,9
Chục Số Đơn vị
6,2 5
9 6 5,7
8,6,8,3,8 7 4,9
8 0,7,7,7
1,3,4,7 9 2,6
Kết quả xổ số Quảng Bình
11/112021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: SB
100N
24
250N
416
500N
4147
7779
5905
1TR
3935
2,5TR
83041
25274
97430
36825
29218
98149
50302
5TR
86301
52020
10TR
00854
40TR
63326
ĐB
745264
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 11/11/2021
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 11/11/2021  
Chục Số Đơn vị
3,2 0 5,2,1
4,0 1 6,8
0 2 4,5,0,6
3 5,0
2,7,5,6 4 7,1,9
Chục Số Đơn vị
0,3,2 5 4
1,2 6 4
4 7 9,4
1 8
7,4 9
Kết quả xổ số Quảng Bình
04/112021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: SB
100N
97
250N
274
500N
3373
3126
1627
1TR
4586
2,5TR
75501
27967
44910
50016
85186
91706
40452
5TR
05354
76559
10TR
97864
40TR
51429
ĐB
139026
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 04/11/2021
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 04/11/2021  
Chục Số Đơn vị
1 0 1,6
0 1 0,6
5 2 6,7,9,6
7 3
7,5,6 4
Chục Số Đơn vị
5 2,4,9
2,8,1,8,0,2 6 7,4
9,2,6 7 4,3
8 6,6
5,2 9 7
Kết quả xổ số Quảng Bình
28/102021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: SB
100N
17
250N
892
500N
7661
5948
5370
1TR
2389
2,5TR
70877
34053
95308
62911
29922
16481
42087
5TR
96211
01331
10TR
62274
40TR
64399
ĐB
332851
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 28/10/2021
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 28/10/2021  
Chục Số Đơn vị
7 0 8
6,1,8,1,3,5 1 7,1,1
9,2 2 2
5 3 1
7 4 8
Chục Số Đơn vị
5 3,1
6 1
1,7,8 7 0,7,4
4,0 8 9,1,7
8,9 9 2,9
Kết quả xổ số Quảng Bình
21/102021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: SB
100N
81
81
250N
869
869
500N
2640
7922
1422
2640
7922
1422
1TR
9888
9888
2,5TR
80440
86917
80440
86917
42141
61940
70218
44927
35480
42141
61940
70218
44927
35480
5TR
13863
13863
61615
61615
10TR
86632
86632
40TR
46178
46178
ĐB
139285
139285
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 21/10/2021
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 21/10/2021  
Chục Số Đơn vị
4,4,4,4,4,8,4,8 0
8,8,4,4 1 7,7,8,8,5,5
2,2,2,2,3,3 2 2,2,2,2,7,7
6,6 3 2,2
4 0,0,0,0,1,0,1,0
Chục Số Đơn vị
1,1,8,8 5
6 9,9,3,3
1,1,2,2 7 8,8
8,8,1,1,7,7 8 1,1,8,8,0,0,5,5
6,6 9

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

11  ( 15 ngày )
00  ( 13 ngày )
74  ( 12 ngày )
14  ( 9 ngày )
21  ( 8 ngày )
81  ( 8 ngày )
99  ( 8 ngày )
07  ( 7 ngày )
79  ( 7 ngày )

Miền Bắc

49  ( 21 ngày )
53  ( 15 ngày )
07  ( 14 ngày )
22  ( 14 ngày )
86  ( 14 ngày )
19  ( 12 ngày )
62  ( 11 ngày )
37  ( 10 ngày )
39  ( 10 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

79  ( 15 ngày )
98  ( 10 ngày )
38  ( 9 ngày )
23  ( 7 ngày )
58  ( 7 ngày )
67  ( 7 ngày )
11  ( 6 ngày )
30  ( 6 ngày )
87  ( 6 ngày )