http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 18/01/2022

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc

Xổ số điện toán - Ngày: 18/01/2022

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Ba ngày 18/01/2022
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Ba ngày 18/01/2022
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Quảng Ninh
18/012022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: XSMB
ĐB
46384
G.Nhất
25306
G.Nhì
69864
13585
G.Ba
02154
92020
72481
99996
31657
99642
G.Tư
8470
5095
0718
6124
G.Năm
3254
4223
3465
8258
1568
2404
G.Sáu
772
095
306
G.Bảy
78
90
92
74
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 18/01/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 18/01/2022  
Chục Số Đơn vị
9,7,2 0 6,4,6
8 1 8
9,7,4 2 3,4,0
2 3
7,5,0,2,5,6,8 4 2
Chục Số Đơn vị
9,6,9,8 5 4,8,4,7
0,9,0 6 5,8,4
5 7 8,4,2,0
7,5,6,1 8 1,5,4
9 0,2,5,5,6

Xổ số điện toán - Ngày: 11/01/2022

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Ba ngày 11/01/2022
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Ba ngày 11/01/2022
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Quảng Ninh
11/012022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: XSMB
ĐB
55427
G.Nhất
66440
G.Nhì
04497
26217
G.Ba
87288
28816
41205
76738
17789
59707
G.Tư
3224
5561
6035
1109
G.Năm
7052
3158
2352
9539
6108
4431
G.Sáu
252
489
803
G.Bảy
89
10
02
99
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 11/01/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 11/01/2022  
Chục Số Đơn vị
1,4 0 2,3,8,9,5,7
3,6 1 0,6,7
0,5,5,5 2 4,7
0 3 9,1,5,8
2 4 0
Chục Số Đơn vị
3,0 5 2,2,8,2
1 6 1
0,9,1,2 7
5,0,8,3 8 9,9,8,9
8,9,8,3,0,8 9 9,7

Xổ số điện toán - Ngày: 04/01/2022

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Ba ngày 04/01/2022
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Ba ngày 04/01/2022
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Quảng Ninh
04/012022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: XSMB
ĐB
46330
G.Nhất
69665
G.Nhì
09490
46504
G.Ba
78220
76475
21736
66154
94894
87492
G.Tư
9464
0146
2976
5846
G.Năm
9705
8474
6756
0819
0264
4584
G.Sáu
707
544
651
G.Bảy
99
73
25
64
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 04/01/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 04/01/2022  
Chục Số Đơn vị
2,9,3 0 7,5,4
5 1 9
9 2 5,0
7 3 6,0
6,4,7,6,8,6,5,9,0 4 4,6,6
Chục Số Đơn vị
2,0,7,6 5 1,6,4
5,4,7,4,3 6 4,4,4,5
0 7 3,4,6,5
8 4
9,1 9 9,4,2,0

Xổ số điện toán - Ngày: 28/12/2021

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Ba ngày 28/12/2021
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Ba ngày 28/12/2021
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Quảng Ninh
28/122021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: XSMB
ĐB
04703
G.Nhất
53971
G.Nhì
20116
86688
G.Ba
22795
66305
14632
64342
58568
95593
G.Tư
0417
8576
5089
6568
G.Năm
8013
1461
8956
1622
3331
4234
G.Sáu
935
332
690
G.Bảy
05
64
74
26
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 28/12/2021
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 28/12/2021  
Chục Số Đơn vị
9 0 5,5,3
6,3,7 1 3,7,6
3,2,3,4 2 6,2
1,9,0 3 5,2,1,4,2
6,7,3 4 2
Chục Số Đơn vị
0,3,9,0 5 6
2,5,7,1 6 4,1,8,8
1 7 4,6,1
6,6,8 8 9,8
8 9 0,5,3

Xổ số điện toán - Ngày: 21/12/2021

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Ba ngày 21/12/2021
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Ba ngày 21/12/2021
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Quảng Ninh
21/122021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: XSMB
ĐB
38683
G.Nhất
47122
G.Nhì
19823
37752
G.Ba
44866
15427
58156
66394
31824
52471
G.Tư
4314
0566
7431
5435
G.Năm
4259
1246
1621
0179
2271
1547
G.Sáu
081
901
741
G.Bảy
56
80
36
44
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 21/12/2021
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 21/12/2021  
Chục Số Đơn vị
8 0 1
8,0,4,2,7,3,7 1 4
5,2 2 1,7,4,3,2
2,8 3 6,1,5
4,1,9,2 4 4,1,6,7
Chục Số Đơn vị
3 5 6,9,6,2
5,3,4,6,6,5 6 6,6
4,2 7 9,1,1
8 0,1,3
5,7 9 4

Xổ số điện toán - Ngày: 14/12/2021

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Ba ngày 14/12/2021
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Ba ngày 14/12/2021
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Quảng Ninh
14/122021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: XSMB
ĐB
27700
G.Nhất
75684
G.Nhì
60501
40261
G.Ba
74661
19941
74787
51062
07012
20285
G.Tư
9090
3486
0991
6311
G.Năm
3817
4781
9367
7904
4890
1745
G.Sáu
804
089
762
G.Bảy
06
65
09
85
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 14/12/2021
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 14/12/2021  
Chục Số Đơn vị
9,9,0 0 6,9,4,4,1,0
8,9,1,6,4,0,6 1 7,1,2
6,6,1 2
3
0,0,8 4 5,1
Chục Số Đơn vị
6,8,4,8 5
0,8 6 5,2,7,1,2,1
1,6,8 7
8 5,9,1,6,7,5,4
0,8 9 0,0,1

Xổ số điện toán - Ngày: 07/12/2021

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Ba ngày 07/12/2021
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Ba ngày 07/12/2021
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Quảng Ninh
07/122021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: XSMB
ĐB
-
G.Nhất
-
G.Nhì
-
-
G.Ba
-
-
-
-
-
-
G.Tư
-
-
-
-
G.Năm
-
-
-
-
-
-
G.Sáu
-
-
-
G.Bảy
-
-
-
-
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 07/12/2021
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 07/12/2021  
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
Chục Số Đơn vị
5
6
7
8
9

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

53  ( 11 ngày )
95  ( 9 ngày )
00  ( 7 ngày )
47  ( 7 ngày )
05  ( 6 ngày )
33  ( 6 ngày )
58  ( 6 ngày )
81  ( 6 ngày )

Miền Bắc

66  ( 18 ngày )
76  ( 17 ngày )
83  ( 15 ngày )
47  ( 13 ngày )
59  ( 13 ngày )
50  ( 11 ngày )
69  ( 9 ngày )
94  ( 9 ngày )
37  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

08  ( 13 ngày )
70  ( 10 ngày )
81  ( 10 ngày )
14  ( 9 ngày )
42  ( 9 ngày )
67  ( 9 ngày )
48  ( 7 ngày )
56  ( 7 ngày )
90  ( 7 ngày )