http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 28/06/2022

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc

Xổ số điện toán - Ngày: 28/06/2022

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Ba ngày 28/06/2022
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Ba ngày 28/06/2022
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Quảng Ninh
28/062022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: XSMB
ĐB
13149
G.Nhất
50944
G.Nhì
56408
12899
G.Ba
51240
26016
34018
37677
75677
71155
G.Tư
8612
4064
5037
2526
G.Năm
2699
1231
9403
2172
8141
3796
G.Sáu
163
640
049
G.Bảy
95
91
16
21
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 28/06/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 28/06/2022  
Chục Số Đơn vị
4,4 0 3,8
9,2,3,4 1 6,2,6,8
7,1 2 1,6
6,0 3 1,7
6,4 4 0,9,1,0,4,9
Chục Số Đơn vị
9,5 5 5
1,9,2,1 6 3,4
3,7,7 7 2,7,7
1,0 8
4,9,9,4 9 5,1,9,6,9

Xổ số điện toán - Ngày: 21/06/2022

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Ba ngày 21/06/2022
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Ba ngày 21/06/2022
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Quảng Ninh
21/062022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: XSMB
ĐB
81571
G.Nhất
37576
G.Nhì
55878
19205
G.Ba
29243
70739
42034
44247
47378
17728
G.Tư
2161
9095
9921
5105
G.Năm
8400
0640
6451
4308
4306
4105
G.Sáu
004
972
310
G.Bảy
38
37
54
28
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 21/06/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 21/06/2022  
Chục Số Đơn vị
1,0,4 0 4,0,8,6,5,5,5
5,6,2,7 1 0
7 2 8,1,8
4 3 8,7,9,4
5,0,3 4 0,3,7
Chục Số Đơn vị
0,9,0,0 5 4,1
0,7 6 1
3,4 7 2,8,8,6,1
3,2,0,7,2,7 8
3 9 5

Xổ số điện toán - Ngày: 14/06/2022

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Ba ngày 14/06/2022
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Ba ngày 14/06/2022
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Quảng Ninh
14/062022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: XSMB
ĐB
52762
G.Nhất
47624
G.Nhì
42638
87278
G.Ba
62910
59571
64073
66129
38593
84244
G.Tư
6959
1357
5717
0740
G.Năm
0680
5940
0830
8208
8500
9839
G.Sáu
937
378
574
G.Bảy
95
92
61
53
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 14/06/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 14/06/2022  
Chục Số Đơn vị
8,4,3,0,4,1 0 8,0
6,7 1 7,0
9,6 2 9,4
5,7,9 3 7,0,9,8
7,4,2 4 0,0,4
Chục Số Đơn vị
9 5 3,9,7
6 1,2
3,5,1 7 8,4,1,3,8
7,0,3,7 8 0
3,5,2 9 5,2,3

Xổ số điện toán - Ngày: 07/06/2022

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Ba ngày 07/06/2022
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Ba ngày 07/06/2022
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Quảng Ninh
07/062022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: XSMB
ĐB
87525
G.Nhất
77223
G.Nhì
93290
74117
G.Ba
93159
63705
38570
33305
34112
44451
G.Tư
8100
7008
4260
4130
G.Năm
7241
8235
4384
5874
2658
6610
G.Sáu
495
363
799
G.Bảy
19
94
46
95
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 07/06/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 07/06/2022  
Chục Số Đơn vị
1,0,6,3,7,9 0 0,8,5,5
4,5 1 9,0,2,7
1 2 3,5
6,2 3 5,0
9,8,7 4 6,1
Chục Số Đơn vị
9,9,3,0,0,2 5 8,9,1
4 6 3,0
1 7 4,0
5,0 8 4
1,9,5 9 4,5,5,9,0

Xổ số điện toán - Ngày: 31/05/2022

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Ba ngày 31/05/2022
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Ba ngày 31/05/2022
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Quảng Ninh
31/052022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: XSMB
ĐB
39725
G.Nhất
23112
G.Nhì
94003
94061
G.Ba
12526
60746
72450
16619
85382
33517
G.Tư
7627
5084
7836
3990
G.Năm
9992
2983
3134
5021
5244
1810
G.Sáu
259
636
493
G.Bảy
96
60
38
41
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 31/05/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 31/05/2022  
Chục Số Đơn vị
6,1,9,5 0 3
4,2,6 1 0,9,7,2
9,8,1 2 1,7,6,5
9,8,0 3 8,6,4,6
3,4,8 4 1,4,6
Chục Số Đơn vị
2 5 9,0
9,3,3,2,4 6 0,1
2,1 7
3 8 3,4,2
5,1 9 6,3,2,0

Xổ số điện toán - Ngày: 24/05/2022

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Ba ngày 24/05/2022
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Ba ngày 24/05/2022
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Quảng Ninh
24/052022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: XSMB
ĐB
97218
G.Nhất
58758
G.Nhì
87719
05801
G.Ba
31319
32255
69356
87026
37101
22493
G.Tư
2857
7477
7015
3584
G.Năm
2738
9768
6715
3837
0376
5285
G.Sáu
785
619
594
G.Bảy
30
87
41
49
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 24/05/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 24/05/2022  
Chục Số Đơn vị
3 0 1,1
4,0,0 1 9,5,5,9,9,8
2 6
9 3 0,8,7
9,8 4 1,9
Chục Số Đơn vị
8,1,8,1,5 5 7,5,6,8
7,5,2 6 8
8,3,5,7 7 6,7
3,6,5,1 8 7,5,5,4
4,1,1,1 9 4,3

Xổ số điện toán - Ngày: 17/05/2022

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Ba ngày 17/05/2022
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Ba ngày 17/05/2022
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Quảng Ninh
17/052022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: XSMB
ĐB
58553
G.Nhất
76496
G.Nhì
45698
57221
G.Ba
59976
69948
14446
44215
92866
39702
G.Tư
9732
0906
5734
5995
G.Năm
4858
5190
0611
2960
6460
9568
G.Sáu
849
632
541
G.Bảy
56
19
02
48
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 17/05/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 17/05/2022  
Chục Số Đơn vị
9,6,6 0 2,6,2
4,1,2 1 9,1,5
0,3,3,0 2 1
5 3 2,2,4
3 4 8,9,1,8,6
Chục Số Đơn vị
9,1 5 6,8,3
5,0,7,4,6,9 6 0,0,8,6
7 6
4,5,6,4,9 8
1,4 9 0,5,8,6

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

03  ( 12 ngày )
48  ( 11 ngày )
53  ( 10 ngày )
01  ( 6 ngày )
38  ( 6 ngày )
41  ( 6 ngày )

Miền Bắc

14  ( 19 ngày )
27  ( 17 ngày )
73  ( 16 ngày )
60  ( 13 ngày )
89  ( 13 ngày )
02  ( 11 ngày )
15  ( 10 ngày )
20  ( 10 ngày )
74  ( 10 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

35  ( 15 ngày )
49  ( 10 ngày )
65  ( 10 ngày )
90  ( 9 ngày )
63  ( 8 ngày )
84  ( 8 ngày )
79  ( 7 ngày )
12  ( 6 ngày )
28  ( 6 ngày )