http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 08/12/2022

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
20TR
30TR
ĐB
Tây Ninh
12K2
09
405
0523
5733
0882
9574
90255
76966
33945
91294
31302
81565
31905
59880
54313
62527
39533
022800
An Giang
AG-12K2
58
859
5773
3622
0287
8171
29756
56489
54923
25618
00762
08357
52100
19945
41902
89075
87654
895684
Bình Thuận
12K2
76
204
9214
1821
0539
6619
86087
26707
86144
77471
89872
68482
58998
11262
94233
36473
16516
732615
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 08/12/2022
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 08/12/2022  
Tây Ninh
Chục Số Đơn vị
8,0 0 9,5,2,5,0
1 3
8,0 2 3,7
2,3,1,3 3 3,3
7,9 4 5
0,5,4,6,0 5 5
6 6 6,5
2 7 4
8 2,0
0 9 4
An Giang
Chục Số Đơn vị
0 0 0,2
7 1 8
2,6,0 2 2,3
7,2 3
5,8 4 5
4,7 5 8,9,6,7,4
5 6 2
8,5 7 3,1,5
5,1 8 7,9,4
5,8 9
Bình Thuận
Chục Số Đơn vị
0 4,7
2,7 1 4,9,6,5
7,8,6 2 1
3,7 3 9,3
0,1,4 4 4
1 5
7,1 6 2
8,0 7 6,1,2,3
9 8 7,2
3,1 9 8
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
20TR
30TR
ĐB
Đồng Nai
12K1
80
826
4197
7050
4705
4536
83262
97592
69731
74622
35262
94775
56252
90011
09558
03979
42380
560695
Cần Thơ
K1T12
46
909
8666
0262
8233
8117
39620
79125
83705
94297
89528
46315
24391
93829
40180
71621
01949
699594
Sóc Trăng
T12K1
96
545
1291
5962
7628
9124
42721
63060
59172
72832
68084
39652
61375
89474
57633
34164
82600
583791
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 07/12/2022
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 07/12/2022  
Đồng Nai
Chục Số Đơn vị
8,5,8 0 5
3,1 1 1
6,9,2,6,5 2 6,2
3 6,1
4
0,7,9 5 0,2,8
2,3 6 2,2
9 7 5,9
5 8 0,0
7 9 7,2,5
Cần Thơ
Chục Số Đơn vị
2,8 0 9,5
9,2 1 7,5
6 2 0,5,8,9,1
3 3 3
9 4 6,9
2,0,1 5
4,6 6 6,2
1,9 7
2 8 0
0,2,4 9 7,1,4
Sóc Trăng
Chục Số Đơn vị
6,0 0 0
9,2,9 1
6,7,3,5 2 8,4,1
3 3 2,3
2,8,7,6 4 5
4,7 5 2
9 6 2,0,4
7 2,5,4
2 8 4
9 6,1,1
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
20TR
30TR
ĐB
Bến Tre
K49T12
70
528
9340
6405
4167
5640
65385
57548
66743
73499
03462
20343
64088
79891
55391
90986
00415
306485
Vũng Tàu
12A
45
397
4036
8303
5939
0400
93938
86872
79665
55237
26177
72799
22008
33224
97359
80874
85053
634657
Bạc Liêu
T12-K1
51
082
9547
6119
7710
7284
17373
74303
41323
89181
96507
85781
83955
70830
47149
56379
52057
409535
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 06/12/2022
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 06/12/2022  
Bến Tre
Chục Số Đơn vị
7,4,4 0 5
9,9 1 5
6 2 8
4,4 3
4 0,0,8,3,3
0,8,1,8 5
8 6 7,2
6 7 0
2,4,8 8 5,8,6,5
9 9 9,1,1
Vũng Tàu
Chục Số Đơn vị
0 0 3,0,8
1
7 2 4
0,5 3 6,9,8,7
2,7 4 5
4,6 5 9,3,7
3 6 5
9,3,7,5 7 2,7,4
3,0 8
3,9,5 9 7,9
Bạc Liêu
Chục Số Đơn vị
1,3 0 3,7
5,8,8 1 9,0
8 2 3
7,0,2 3 0,5
8 4 7,9
5,3 5 1,5,7
6
4,0,5 7 3,9
8 2,4,1,1
1,4,7 9
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
20TR
30TR
ĐB
TP. HCM
12B2
46
635
8718
2738
9138
5998
05208
13966
88199
62643
35898
61988
07457
48331
46910
96667
52303
962464
Đồng Tháp
L49
53
507
5329
0565
5969
8600
58185
80897
13751
92257
73068
08602
47216
29764
27305
18674
68453
478272
Cà Mau
22T12K1
80
790
1641
0096
3719
4750
94074
90925
64315
93047
35996
68406
48113
48676
06444
19716
15211
078906
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 05/12/2022
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 05/12/2022  
TP. HCM
Chục Số Đơn vị
1 0 8,3
3 1 8,0
2
4,0 3 5,8,8,1
6 4 6,3
3 5 7
4,6 6 6,7,4
5,6 7
1,3,3,9,0,9,8 8 8
9 9 8,9,8
Đồng Tháp
Chục Số Đơn vị
0 0 7,0,2,5
5 1 6
0,7 2 9
5,5 3
6,7 4
6,8,0 5 3,1,7,3
1 6 5,9,8,4
0,9,5 7 4,2
6 8 5
2,6 9 7
Cà Mau
Chục Số Đơn vị
8,9,5 0 6,6
4,1 1 9,5,3,6,1
2 5
1 3
7,4 4 1,7,4
2,1 5 0
9,9,0,7,1,0 6
4 7 4,6
8 0
1 9 0,6,6
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
20TR
30TR
ĐB
Tiền Giang
TG-A12
73
506
5458
5906
4902
7900
37651
43018
93787
77756
17202
40319
44175
09316
87376
03163
01663
130716
Kiên Giang
12K1
43
564
3604
6882
6607
0655
31071
42498
66971
71588
79205
32630
49996
76172
18120
62651
18321
410089
Đà Lạt
ĐL-12K1
85
452
6171
3408
8155
0764
80005
54784
55510
98930
65070
01494
03810
87642
74122
12412
39252
780515
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 04/12/2022
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 04/12/2022  
Tiền Giang
Chục Số Đơn vị
0 0 6,6,2,0,2
5 1 8,9,6,6
0,0 2
7,6,6 3
4
7 5 8,1,6
0,0,5,1,7,1 6 3,3
8 7 3,5,6
5,1 8 7
1 9
Kiên Giang
Chục Số Đơn vị
3,2 0 4,7,5
7,7,5,2 1
8,7 2 0,1
4 3 0
6,0 4 3
5,0 5 5,1
9 6 4
0 7 1,1,2
9,8 8 2,8,9
8 9 8,6
Đà Lạt
Chục Số Đơn vị
1,3,7,1 0 8,5
7 1 0,0,2,5
5,4,2,1,5 2 2
3 0
6,8,9 4 2
8,5,0,1 5 2,5,2
6 4
7 1,0
0 8 5,4
9 4
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
20TR
30TR
ĐB
TP. HCM
12A7
47
353
7583
1442
8979
7607
88247
34716
66967
01501
00741
92512
53315
83899
68937
73073
72207
628749
Long An
12K1
48
105
5271
5799
2563
8599
97743
64744
18735
50937
42588
11075
74395
94917
17602
89707
54847
800724
Bình Phước
12K1-22
20
589
6611
7342
6768
8598
19448
63130
42106
07061
08033
46307
63799
75234
94900
26155
65043
378091
Hậu Giang
K1T12
73
738
5016
7332
8561
2495
48137
91857
93464
17502
40015
75684
58798
82252
62417
75786
02775
444811
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 03/12/2022
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 03/12/2022  
TP. HCM
Chục Số Đơn vị
0 7,1,7
0,4 1 6,2,5
4,1 2
5,8,7 3 7
4 7,2,7,1,9
1 5 3
1 6 7
4,0,4,6,3,0 7 9,3
8 3
7,9,4 9 9
Long An
Chục Số Đơn vị
0 5,2,7
7 1 7
0 2 4
6,4 3 5,7
4,2 4 8,3,4,7
0,3,7,9 5
6 3
3,1,0,4 7 1,5
4,8 8 8
9,9 9 9,9,5
Bình Phước
Chục Số Đơn vị
2,3,0 0 6,7,0
1,6,9 1 1
4 2 0
3,4 3 0,3,4
3 4 2,8,3
5 5 5
0 6 8,1
0 7
6,9,4 8 9
8,9 9 8,9,1
Hậu Giang
Chục Số Đơn vị
0 2
6,1 1 6,5,7,1
3,0,5 2
7 3 8,2,7
6,8 4
9,1,7 5 7,2
1,8 6 1,4
3,5,1 7 3,5
3,9 8 4,6
9 5,8
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
20TR
30TR
ĐB
Vĩnh Long
43VL48
03
314
7570
8705
2863
8111
37912
83910
42601
34299
67601
22689
46856
05665
03179
59784
77336
798559
Bình Dương
12K48
24
761
5175
8280
8849
2688
90595
65452
59333
28291
24117
42108
91342
77739
10692
91943
21794
101095
Trà Vinh
31TV48
36
775
0899
4437
3690
4660
48846
67847
92016
52451
72153
41240
39446
91071
78011
00593
54702
213760
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 02/12/2022
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 02/12/2022  
Vĩnh Long
Chục Số Đơn vị
7,1 0 3,5,1,1
1,0,0 1 4,1,2,0
1 2
0,6 3 6
1,8 4
0,6 5 6,9
5,3 6 3,5
7 0,9
8 9,4
9,8,7,5 9 9
Bình Dương
Chục Số Đơn vị
8 0 8
6,9 1 7
5,4,9 2 4
3,4 3 3,9
2,9 4 9,2,3
7,9,9 5 2
6 1
1 7 5
8,0 8 0,8
4,3 9 5,1,2,4,5
Trà Vinh
Chục Số Đơn vị
9,6,4,6 0 2
5,7,1 1 6,1
0 2
5,9 3 6,7
4 6,7,0,6
7 5 1,3
3,4,1,4 6 0,0
3,4 7 5,1
8
9 9 9,0,3

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

93  ( 11 ngày )
90  ( 9 ngày )
60  ( 8 ngày )
81  ( 8 ngày )
32  ( 7 ngày )
34  ( 7 ngày )
78  ( 7 ngày )
14  ( 6 ngày )
61  ( 6 ngày )

Miền Bắc

14  ( 14 ngày )
29  ( 14 ngày )
50  ( 13 ngày )
97  ( 12 ngày )
08  ( 11 ngày )
48  ( 10 ngày )
75  ( 10 ngày )
19  ( 9 ngày )
13  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

85  ( 17 ngày )
83  ( 11 ngày )
92  ( 9 ngày )
13  ( 8 ngày )
14  ( 7 ngày )
30  ( 7 ngày )
31  ( 7 ngày )
37  ( 7 ngày )
59  ( 7 ngày )