http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 21/06/2024

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
20TR
30TR
ĐB
Vĩnh Long
45VL25
22
043
3911
7877
3039
6495
64357
17332
35609
56985
42764
30649
98489
45438
27925
20021
15770
269072
Bình Dương
06K25
16
090
1768
2876
3158
5414
59610
23686
22369
20938
03884
90969
32158
46315
11735
26784
65446
233766
Trà Vinh
33TV25
48
253
1699
2339
1917
5888
93708
08208
68486
75837
29722
28038
22234
27695
65943
53127
86112
615175
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 21/06/2024
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 21/06/2024  
Vĩnh Long
Chục Số Đơn vị
7 0 9
1,2 1 1
2,3,7 2 2,5,1
4 3 9,2,8
6 4 3,9
9,8,2 5 7
6 4
7,5 7 7,0,2
3 8 5,9
3,0,4,8 9 5
Bình Dương
Chục Số Đơn vị
9,1 0
1 6,4,0,5
2
3 8,5
1,8,8 4 6
1,3 5 8,8
1,7,8,4,6 6 8,9,9,6
7 6
6,5,3,5 8 6,4,4
6,6 9 0
Trà Vinh
Chục Số Đơn vị
0 8,8
1 7,2
2,1 2 2,7
5,4 3 9,7,8,4
3 4 8,3
9,7 5 3
8 6
1,3,2 7 5
4,8,0,0,3 8 8,6
9,3 9 9,5
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
20TR
30TR
ĐB
Tây Ninh
6K3
49
425
0207
7391
0796
6874
82830
52289
48550
15347
96269
61648
02911
85614
85776
26838
53058
541574
An Giang
AG-6K3
98
766
8848
1371
6456
7300
35647
37991
81625
08299
72460
65712
87533
75169
10992
42982
50300
817743
Bình Thuận
6K3
33
179
7614
0127
8950
4179
58429
06011
55184
39840
17711
73976
99612
03671
58819
19835
67754
897706
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 20/06/2024
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 20/06/2024  
Tây Ninh
Chục Số Đơn vị
3,5 0 7
9,1 1 1,4
2 5
3 0,8
7,1,7 4 9,7,8
2 5 0,8
9,7 6 9
0,4 7 4,6,4
4,3,5 8 9
4,8,6 9 1,6
An Giang
Chục Số Đơn vị
0,6,0 0 0,0
7,9 1 2
1,9,8 2 5
3,4 3 3
4 8,7,3
2 5 6
6,5 6 6,0,9
4 7 1
9,4 8 2
9,6 9 8,1,9,2
Bình Thuận
Chục Số Đơn vị
5,4 0 6
1,1,7 1 4,1,1,2,9
1 2 7,9
3 3 3,5
1,8,5 4 0
3 5 0,4
7,0 6
2 7 9,9,6,1
8 4
7,7,2,1 9
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
20TR
30TR
ĐB
Đồng Nai
6K3
85
323
1885
9990
8274
8189
26108
08267
23635
68446
62069
65442
95851
03801
30398
39429
25434
925862
Cần Thơ
K3T6
15
291
6394
9868
6832
1205
81664
29148
61818
37866
79329
54158
06896
63840
49729
50095
04771
897704
Sóc Trăng
K3T6
92
514
0186
4207
9089
4375
24767
33877
27790
68227
22041
38477
64770
47679
79791
82405
78732
549422
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 19/06/2024
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 19/06/2024  
Đồng Nai
Chục Số Đơn vị
9 0 8,1
5,0 1
4,6 2 3,9
2 3 5,4
7,3 4 6,2
8,8,3 5 1
4 6 7,9,2
6 7 4
0,9 8 5,5,9
8,6,2 9 0,8
Cần Thơ
Chục Số Đơn vị
4 0 5,4
9,7 1 5,8
3 2 9,9
3 2
9,6,0 4 8,0
1,0,9 5 8
6,9 6 8,4,6
7 1
6,4,1,5 8
2,2 9 1,4,6,5
Sóc Trăng
Chục Số Đơn vị
9,7 0 7,5
4,9 1 4
9,3,2 2 7,2
3 2
1 4 1
7,0 5
8 6 7
0,6,7,2,7 7 5,7,7,0,9
8 6,9
8,7 9 2,0,1
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
20TR
30TR
ĐB
Bến Tre
K25T06
66
376
5718
4661
4612
8618
00712
02964
87976
66991
27996
56768
40884
54542
23804
92174
33902
155868
Vũng Tàu
6C
90
604
9396
8783
8886
7142
47599
94312
69296
53800
43274
57562
03492
55750
97820
13880
75623
305331
Bạc Liêu
T6-K3
68
090
2455
6218
6294
3424
34023
25472
12455
53495
63847
86284
16393
90173
15347
19438
58598
769851
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 18/06/2024
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 18/06/2024  
Bến Tre
Chục Số Đơn vị
0 4,2
6,9 1 8,2,8,2
1,1,4,0 2
3
6,8,0,7 4 2
5
6,7,7,9 6 6,1,4,8,8
7 6,6,4
1,1,6,6 8 4
9 1,6
Vũng Tàu
Chục Số Đơn vị
9,0,5,2,8 0 4,0
3 1 2
4,1,6,9 2 0,3
8,2 3 1
0,7 4 2
5 0
9,8,9 6 2
7 4
8 3,6,0
9 9 0,6,9,6,2
Bạc Liêu
Chục Số Đơn vị
9 0
5 1 8
7 2 4,3
2,9,7 3 8
9,2,8 4 7,7
5,5,9 5 5,5,1
6 8
4,4 7 2,3
6,1,3,9 8 4
9 0,4,5,3,8
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
20TR
30TR
ĐB
TP. HCM
6D2
00
307
7552
9404
9356
6872
14165
24372
23819
64365
68248
96832
07768
34387
58556
92356
67157
327882
Đồng Tháp
S25
21
538
8941
7340
6372
6409
86081
08848
34555
04855
53102
58608
23922
32370
32989
50275
93735
029715
Cà Mau
24T06K3
10
801
2274
1253
6690
8791
12018
75237
65284
01354
67232
19014
56177
84633
23849
25941
10705
147788
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 17/06/2024
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 17/06/2024  
TP. HCM
Chục Số Đơn vị
0 0 0,7,4
1 9
5,7,7,3,8 2
3 2
0 4 8
6,6 5 2,6,6,6,7
5,5,5 6 5,5,8
0,8,5 7 2,2
4,6 8 7,2
1 9
Đồng Tháp
Chục Số Đơn vị
4,7 0 9,2,8
2,4,8 1 5
7,0,2 2 1,2
3 8,5
4 1,0,8
5,5,7,3,1 5 5,5
6
7 2,0,5
3,4,0 8 1,9
0,8 9
Cà Mau
Chục Số Đơn vị
1,9 0 1,5
0,9,4 1 0,8,4
3 2
5,3 3 7,2,3
7,8,5,1 4 9,1
0 5 3,4
6
3,7 7 4,7
1,8 8 4,8
4 9 0,1
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
20TR
30TR
ĐB
Tiền Giang
TG-C6
40
126
7647
2384
3075
2206
03950
40055
80789
48958
83780
68024
90302
51388
97837
13443
64493
976784
Kiên Giang
6K3
92
276
2522
7105
0403
5078
34436
58617
55679
01985
25072
63631
05969
67843
01152
26935
73794
945838
Đà Lạt
ĐL-6K3
20
305
8292
1757
2363
1058
65196
89825
37055
22283
80570
79340
74553
13360
32907
22574
78343
960290
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 16/06/2024
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 16/06/2024  
Tiền Giang
Chục Số Đơn vị
4,5,8 0 6,2
1
0 2 6,4
4,9 3 7
8,2,8 4 0,7,3
7,5 5 0,5,8
2,0 6
4,3 7 5
5,8 8 4,9,0,8,4
8 9 3
Kiên Giang
Chục Số Đơn vị
0 5,3
3 1 7
9,2,7,5 2 2
0,4 3 6,1,5,8
9 4 3
0,8,3 5 2
7,3 6 9
1 7 6,8,9,2
7,3 8 5
7,6 9 2,4
Đà Lạt
Chục Số Đơn vị
2,7,4,6,9 0 5,7
1
9 2 0,5
6,8,5,4 3
7 4 0,3
0,2,5 5 7,8,5,3
9 6 3,0
5,0 7 0,4
5 8 3
9 2,6,0
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
20TR
30TR
ĐB
TP. HCM
6C7
61
212
6612
7109
9046
3636
20335
80216
76116
78374
57299
70896
85051
73686
49663
06178
25900
993308
Long An
6K3
65
530
2683
2170
9967
4310
41509
00179
49587
39711
72899
11034
15791
67127
87326
12395
08283
449449
Bình Phước
6K3N24
96
719
9470
4795
5496
5517
37121
33731
10247
06863
38661
74017
08698
23510
90083
49255
28535
464697
Hậu Giang
K3T6
29
425
3981
2827
3527
5593
98980
74857
66456
58782
28236
29771
29976
90275
03237
80874
87087
097421
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 15/06/2024
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 15/06/2024  
TP. HCM
Chục Số Đơn vị
0 0 9,0,8
6,5 1 2,2,6,6
1,1 2
6 3 6,5
7 4 6
3 5 1
4,3,1,1,9,8 6 1,3
7 4,8
7,0 8 6
0,9 9 9,6
Long An
Chục Số Đơn vị
3,7,1 0 9
1,9 1 0,1
2 7,6
8,8 3 0,4
3 4 9
6,9 5
2 6 5,7
6,8,2 7 0,9
8 3,7,3
0,7,9,4 9 9,1,5
Bình Phước
Chục Số Đơn vị
7,1 0
2,3,6 1 9,7,7,0
2 1
6,8 3 1,5
4 7
9,5,3 5 5
9,9 6 3,1
1,4,1,9 7 0
9 8 3
1 9 6,5,6,8,7
Hậu Giang
Chục Số Đơn vị
8 0
8,7,2 1
8 2 9,5,7,7,1
9 3 6,7
7 4
2,7 5 7,6
5,3,7 6
2,2,5,3,8 7 1,6,5,4
8 1,0,2,7
2 9 3

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

54  ( 14 ngày )
97  ( 13 ngày )
53  ( 10 ngày )
44  ( 9 ngày )
73  ( 9 ngày )
45  ( 8 ngày )
59  ( 8 ngày )
13  ( 7 ngày )
28  ( 7 ngày )

Miền Bắc

27  ( 17 ngày )
36  ( 13 ngày )
80  ( 11 ngày )
00  ( 10 ngày )
05  ( 10 ngày )
31  ( 10 ngày )
15  ( 9 ngày )
25  ( 9 ngày )
48  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

37  ( 12 ngày )
06  ( 11 ngày )
20  ( 10 ngày )
11  ( 8 ngày )
33  ( 8 ngày )
38  ( 6 ngày )